Державна атестація та спецстатус для суб’єктів племінної справи

/ У правовому полі / Вівторок, 05 квітня 2016 13:05
Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
Відповідно до Закону України «Про племінну справу у тваринництві» в редакції від 21 грудня 1999 р. суб’єкти племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) підлягають атестації, за результатами якої їм присвоюється спеціальний статус. Відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їх господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.

 

Новий Порядок
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 р. № 234 затверджено новий Порядок проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві. Цей Порядок поширюється на суб’єктів племінної справи у тваринництві незалежно від їх організаційно-правової форми, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб’єктами господарювання, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов’язані з племінною справою у тваринництві.
 
Залежно від напряму діяльності, якості племінних (генетичних) ресурсів та рівня ведення селекційно-племінної роботи суб’єктам племінної справи у тваринництві за результатами державної атестації присвоюються такі спеціальні статуси:
 
 • у скотарстві, буйволівництві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;
 • у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, конюшня-репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, заводська конюшня, іподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;
 • у звірівництві і кролівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;
 • у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва;
 • у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник, генофондне господарство, селекційний центр;
 • у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) генетичного контролю;
 • у шовківництві: гренажний завод, племінна станція із шовківництва, генофондне господарство, селекційний центр.
 
Присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві проводиться Міністерством аграрної політики та продовольства України за результатами державної атестації.
 
Оцінка рівня ведення
селекційно-племінної роботи
Державна атестація (переатестація) — це оцінка певного стану (рівня) ведення селекційно-племінної роботи суб’єктами племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) відповідно до вимог чинного законодавства.
 
Державна атестація проводиться для суб’єктів племінної справи у тваринництві, які претендують на присвоєння відповідного статусу. Державна атестація і присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві проводяться строком на чотири роки. Після закінчення зазначеного строку суб’єкти племінної справи у тваринництві, які претендують на присвоєння відповідного статусу, проходять чергову державну атестацію. Суб’єкти племінної справи у тваринництві, які після закінчення зазначеного строку (чотири роки) не претендують на присвоєння відповідного статусу, не проходять чергову державну атестацію, а статус, який їм було присвоєно за результатами попередньої державної атестації, вважається недійсним.
 
У період між черговими державними атестаціями кожного кварталу може проводитися переатестація суб’єктів племінної справи у тваринництві, яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві. Переатестація проводиться: для підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу; позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу.
 
Державна атестація та переатестація суб’єктів племінної справи у тваринництві проводяться відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та згідно з вимогами чинного законодавства. Для проведення державної атестації та переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України утворюються:
 
 • атестаційна комісія з проведення державної атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві (далі — атестаційна комісія) в Автономній Республіці Крим та областях;
 • експертна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі — експертна комісія Мінагрополітики України) з проведення переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві, яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві, та з розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві.
 
Державна атестація суб’єктів
племінної справи у тваринництві
Проведення державної атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві забезпечує атестаційна комісія. Робота атестаційної комісії проходить у такій послідовності: аналіз відповідних документів, візуальна оцінка наявних племінних (генетичних) ресурсів, що проводяться за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві; обговорення висновків комісії на засіданні.
 
Для проведення державної атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаменти агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій забезпечують опублікування в засобах масової інформації оголошення щодо проведення державної атестації, де зазначаються строки прийому відповідних документів.
 
Для проведення державної атестації суб’єктами племінної справи у тваринництві, які претендують на присвоєння відповідного статусу, до департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим подаються (надсилаються):
 
 • заява суб’єкта племінної справи у тваринництві на проведення державної атестації (переатестації);
 • кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин (за наявності племінного стада) або кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві, погоджені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи департаментами агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій за формами, наведеними у розділі VII Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві;
 • ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів), видана уповноваженими особами.
 
При проведенні державної атестації для присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві атестаційна комісія безпосередньо за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання визначає відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві певному статусу згідно з вимогами чинного законодавства, які містять норми, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві. З цією метою атестаційна комісія проводить:
 
 • огляд племінних стад та визначає їх відповідність типовим для породи ознакам;
 • аналіз продуктивності та якісного складу племінного стада;
 • аналіз ведення селекційно-племінної роботи та виконання програм селекції;
 • аналіз бонітування тварин та визначення відповідності ведення племінного обліку вимогам чинних інструкцій з бонітування та з ведення форм племінного обліку за видами та породами племінних тварин;
 • аналіз наявності результатів проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, оцінки якості молока, племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси;
 • аналіз кількісних та якісних показників продуктивності й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві відповідно до мінімальних вимог цього Порядку з урахуванням достовірності даних племінного обліку;
 • аналіз достовірності показників, що містять документи, надані суб’єктами племінної справи у тваринництві;
 • аналіз використання для відтворення маточного поголів’я тварин, атестованих у встановленому порядку та допущених до відтворення плідників;
 • аналіз дотримання вимог чинного законодавства щодо ідентифікації племінних (генетичних) ресурсів;
 • аналіз використання племінних (генетичних) ресурсів та державної реєстрації племінних тварин.
 
При проведенні державної атестації атестаційна комісія має право: отримувати будь-яку інформацію щодо ведення селекційно-племінної роботи, наявних племінних (генетичних) ресурсів від суб’єктів племінної справи у тваринництві, які подали заяву на проведення державної атестації; зробити висновок про невідповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві вимогам, які встановлені цим Порядком; прийняти рішення про відмову суб’єкту племінної справи у тваринництві у проведенні державної атестації при поданні документів у неповному обсязі або оформленні документів з порушенням вимог або надходженні документів після закінчення строку їх подання.
 
Під час державної атестації атестаційна комісія складає бальну оцінку, якщо це передбачено, та акт державної атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідного статусу. Висновки про відповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві певному статусу розглядаються на засіданні атестаційної комісії. Акт підписують члени атестаційної комісії. Рішення атестаційної комісії оформляється протоколом у двох примірниках.
 
Матеріали щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві розглядаються експертною комісією Мінагрополітики України, яка:
 
 • забезпечує розгляд матеріалів, які надійшли від атестаційних комісій щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві;
 • вирішує спірні питання, що виникають в процесі проведення державної атестації;
 • приймає рішення щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві і подає пропозиції щодо присвоєння відповідного статусу на затвердження.
 
Для вирішення спірних питань та розгляду скарг за зверненнями суб’єктів племінної справи у тваринництві, що виникають в процесі проведення державної атестації, експертною комісією Мінагрополітики України ініціюється створення робочих груп та їх виїзд на місце провадження господарської діяльності суб’єкта з племінної справи у тваринництві. До складу робочих груп залучають фахівців, які мають відповідну підготовку у сфері племінної справи у тваринництві або досвід роботи з питань, що потребують незалежного висновку щодо відповідності суб’єкта племінної справи певному статусу.
 
При присвоєнні відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві експертна комісія визначає відповідність суб’єктів мінімальним вимогам, рівень ведення селекційно-племінної роботи. Ураховується їх благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, яке підтверджується ветеринарною довідкою. Тим суб’єктам племінної справи у тваринництві, що в період атестації виявлені неблагополучними з гострих інфекційних захворювань, присвоюють статус без права торгівлі племінними (генетичними) ресурсами до зняття карантину або обмеження. Господарствам, неблагополучним на бруцельоз, туберкульоз, лейкоз та інші хронічні інфекції, не присвоюють відповідні статуси на весь період оздоровлення.
 
Рішення експертної комісії Мінагрополітики України щодо розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій про присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Залежно від виду діяльності та породного і видового складу наявних племінних (генетичних) ресурсів суб’єкту племінної справи у тваринництві може бути присвоєно декілька статусів. Рішення Мінагрополітики України щодо присвоєння або позбавлення відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві може бути оскаржене в суді.
 
Переатестація суб’єктів племінної
справи у тваринництві
Переатестацію суб’єктів племінної справи у тваринництві, яким у встановленому законодавством порядку присвоєно відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві, проводить експертна комісія Мінагрополітики України. Під час проведення переатестації експертна комісія Мінагрополітики України може приймати рішення щодо: підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу; позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу.
 
Підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу за результатами переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання, за умови якщо суб’єкт господарювання, який претендує на підтвердження статусу з племінної справи у тваринництві, є правонаступником юридичної особи, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві, або є новим власником племінного стада, яке належало юридичній/фізичній особі, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві.
 
Для проведення переатестації суб’єктами з племінної справи у тваринництві, які претендують на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу, подаються (надсилаються):
 
 • заява суб’єкта племінної справи у тваринництві на проведення переатестації, що подається до Міністерства аграрної політики та продовольства України;
 • копія статуту підприємства — для підтвердження факту правонаступництва юридичної особи, що мала відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві, або племінного стада, яке належало юридичній особі, що мала відповідний статус суб’єкта племінної справи у тваринництві;
 • копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, які оформляються та застосовуються відповідно до Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 р. № 629 (далі — сертифікат), для підтвердження факту зміни власника племінних (генетичних) ресурсів;
 • ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).
 
При проведенні переатестації суб’єктів з племінної справи у тваринництві, які претендують на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу, експертна комісія Мінагрополітики України кожного кварталу: проводить аналіз наданих матеріалів до Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві відповідно до Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 р. № 358 (далі — Положення про Держплемреєстр), за два роки; приймає рішення про відповідність або невідповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві певному статусу.
 
Експертна комісія Мінагрополітики України приймає рішення про відмову суб’єкту племінної справи у тваринництві, який претендує на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу при: поданні документів у неповному обсязі; оформленні документів з порушенням встановлених вимог. У разі відмови щодо підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу зазначений суб’єкт повідомляється письмово протягом 10 днів після прийняття відповідного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 
Позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу за результатами переатестації проводиться при:
 
 • порушенні суб’єктом племінної справи у тваринництві вимог нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві (рішення приймається за наявності порушень з боку суб’єктів племінної справи у тваринництві на підставі документів, які засвідчують це порушення);
 • невідповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві вимогам Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та неподання документів для реєстрації в Держплемреєстрі понад 60 календарних днів (рішення приймається за зверненням структурного підрозділу Міністерства аграрної політики та продовольства України);
 • ліквідації племінного стада, нездійснення господарської діяльності за відповідним напрямом з племінної справи у тваринництві (рішення приймається за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві або Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій);
 • відмові суб’єкта племінної справи у тваринництві від присвоєного статусу, реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання (рішення приймається за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві);
 • припинення суб’єкта господарювання (рішення приймається за зверненням суб’єктів племінної справи у тваринництві або за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
 
Формою роботи експертної комісії Мінагрополітики України при переатестації суб’єктів племінної справи у тваринництві є засідання. Рішення експертної комісії Мінагрополітики України оформляється протоколом та затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 
Для вирішення спірних питань та розгляду скарг за зверненнями суб’єктів племінної справи у тваринництві, що виникають в процесі проведення державної переатестації, експертною комісією Мінагрополітики України ініціюється створення робочих груп та їх виїзд на місце провадження господарської діяльності суб’єкта з племінної справи у тваринництві. До складу робочих груп залучають фахівців, які мають відповідну підготовку у сфері племінної справи у тваринництві або досвід роботи з питань, що потребують незалежного висновку щодо відповідності суб’єкта племінної справи певному статусу.
 
Права та обов’язки суб’єктів
племінної справи у тваринництві
Суб’єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння відповідного статусу повинен зареєструватися в Держплемреєстрі відповідно до Положення про Держплемреєстр. Суб’єктам племінної справи у тваринництві дозволяється використовувати назву відповідного статусу в особистому найменуванні суб’єкта господарювання за умови присвоєння відповідного статусу за наслідками державної атестації.
 
Суб’єкти племінної справи у тваринництві з відповідним статусом мають право: на виробництво і торгівлю племінними (генетичними) ресурсами; надання відповідних послуг з племінної справи у тваринництві; використовувати племінні генетичні ресурси, що їм належать, для виконання програм селекції; брати участь у виконанні програм селекції у тваринництві; на безоплатний доступ до Держплемреєстру.
 
Суб’єкти племінної справи у тваринництві з відповідним статусом:
 
 • забезпечують достовірність ведення племінного обліку, бонітування тварин; надають достовірні дані при проведенні державної атестації та переатестації;
 • виконують вимоги нормативно-правових актів, що стосуються племінної справи у тваринництві;
 • подають (надсилають) інформацію про племінні (генетичні) ресурси в обсязі та строки, що передбачені чинним законодавством;
 • залучають для виконання спеціальних робіт, пов’язаних з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток та трансплантацією ембріонів, лише атестованих працівників відповідно до Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 р. № 406 та Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 липня 2013 р. № 401.

 

 12 квітня 2024
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку преміальної генетики бренду Pioneer®.
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння ...
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
12 квітня 2024
 11 квітня 2024
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
11 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.