Документація із землеустрою: схеми та проекти

/ У правовому полі / Понеділок, 16 травня 2016 11:03
Т. О. КОВАЛЕНКО, доктор юрид. наук, доцент
КНУ імені Тараса Шевченка
Верховна Рада України 2 червня 2015 р. прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою», який набув чинність із 27 червня 2015 р. Вказаним Законом внесено ряд змін та доповнень до Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» та «Про Державний земельний кадастр».

 

Такі законодавчі зміни спрямовані на уніфікацію видів документації із землеустрою, усунення розбіжностей у назвах документацій із землеустрою у різних законах, визначення виключного переліку суб’єктів, які здійснюють погодження конкретних видів документації із землеустрою, та складу і змісту усіх видів документації із землеустрою.
 
Визначення землеустрою
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р., землеустрій — це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.
 
Документація із землеустрою розробляється у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації. У ст. 25 Закону України «Про землеустрій», яка викладена у новій редакції, встановлено вичерпний перелік документації із землеустрою. Зокрема, видами документації із землеустрою є:
 
 • схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 • проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
 • проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 • проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;
 • проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
 • проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
 • проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 • робочі проекти землеустрою;
 • технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;
 • технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 • технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
 • технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.
 
Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно Законом України «Про землеустрій».
 
Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується: у паперовій формі — підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою; в електронній формі — електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.
 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою» від 2 червня 2015 р. уточнено порядок розробки і затвердження окремих різновидів документації із землеустрою. Так, відповідно до Закону України «Про землеустрій» із відповідними змінами та доповненнями від 2 червня 2015 р., схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються щодо території відповідного району, села, селища, міста. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель району розробляються за рішенням районної ради. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель села, селища, міста розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.
 
Схеми та проекти землеустрою
Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці включає:
 
 • завдання на складання схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці;
 • пояснювальну записку;
 • рішення відповідного органу місцевого самоврядування про розроблення схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці;
 • характеристику природних умов адміністративно-територіальної одиниці;
 • інформацію про сучасний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (включаючи обмеження у використанні земель);
 • картограму категорій земель у розрізі угідь у межах відповідної території;
 • картограму агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;
 • еколого-економічне обґрунтування використання та охорони земель;
 • техніко-економічні показники схеми землеустрою;
 • матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 • інформацію про перспективний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці;
 • схему запланованих заходів щодо раціонального використання та охорони земель;
 • матеріали погодження схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці, визначені у ст. 186 Земельного кодексу України.
 
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів розробляються з метою:
 
 • збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу;
 • створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму;
 • створення приміських зелених зон, збереження і використання об’єктів культурної спадщини;
 • проведення науково-дослідних робіт;
 • встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
 • визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також інформування про такі обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб.
 
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів визначають місце розташування і розміри земельних ділянок, власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також встановлюють режим використання та охорони їх територій.
 
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів розробляються на підставі укладених договорів між замовниками документації із землеустрою та її розробниками.
 
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду розробляються для біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків — пам’яток садово-паркового мистецтва та зоологічних парків на землях та земельних ділянках, що включаються до складу цих територій без вилучення у землевласників та землекористувачів.
 
Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів включають:
 
 • завдання на складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • характеристику території із встановленням режиму використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
 • довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
 • матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 • у межах населеного пункту — копію графічної частини генерального плану населеного пункту (за наявності), а за межами населеного пункту — копію відповідної містобудівної документації (за наявності) і копію рішення про затвердження такої документації;
 • інформацію про перспективний стан використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальної одиниці, яка є складовою схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за наявності);
 • план організації території з відображенням угідь, землевласників і землекористувачів, у тому числі земельних ділянок, щодо яких встановлені обмеження у використанні;
 • план меж земельних ділянок, що включаються до території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення у землевласників та землекористувачів;
 • креслення перенесення в натуру (на місцевість) меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення та земель водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
 • акт перенесення в натуру (на місцевість) меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у натурі (на місцевості);
 • перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 • матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені у ст. 186 Земельного кодексу України.
 
Межі територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон встановлюються і по суходолу, і по водному простору. Рішення про затвердження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон одночасно є рішенням про встановлення меж таких територій.
 
Проекти землеустрою щодо приватизації
земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств
Такі проекти розробляються на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за клопотанням працівників цих підприємств, установ та організацій. Такі проекти землеустрою включають:
 
 • завдання на складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про приватизацію земель;
 • список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);
 • матеріали нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь підприємства;
 • схему розподілу земель підприємств, установ, організацій на землі, що передаються у приватну власність та залишаються у державній або комунальній власності (лісогосподарського призначення, водного фонду, резервного фонду);
 • матеріали розрахунку вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
 • схему поділу сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації, на земельні ділянки;
 • матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені у ст. 186 Земельного кодексу України;
 • відомості про обчислення площі земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 • матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість).
 
Після затвердження проекту землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій при перенесенні меж земельних ділянок у натуру (на місцевість) до нього долучаються: акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності.
 
Проекти землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв)
Ці проекти розробляються з метою формування земельних ділянок сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв). У разі необхідності в проектах землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) здійснюється перерахунок розміру в умовних кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю).
 
Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються:
 
 • деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;
 • заболочені землі;
 • землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;
 • інші землі, які недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб.
 
Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв). Такі проекти включають:
 
 • завдання на складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);
 • список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);
 • матеріали розрахунку (за потреби — перерахунку) вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;
 • схему розподілу земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);
 • відомості про площу земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок та перелік обмежень у їх використанні;
 • матеріали погодження і затвердження проекту землеустрою, встановлені у ст. 186 Земельного кодексу України;
 • матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість), сформованих за проектом.
 
Після виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) долучаються: акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; акт приймання-передачі межових знаків на зберігання.
 
Проекти землеустрою для
еколого-економічного обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь
Такі проекти розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів.
 
Зазначені проекти визначають:
 
 • розміщення виробничих будівель і споруд;
 • організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури;
 • визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;
 • складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;
 • проектування полів сівозміни;
 • розробку плану переходу до прийнятної сівозміни;
 • перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.
 
Вони розробляються на підставі укладених договорів між замовниками документації із землеустрою та її розробниками.
 
Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, включає:
 
 • завдання на складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • документи, що підтверджують площу землеволодіння (землекористування);
 • матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 • матеріали ґрунтових обстежень (за наявності);
 • копії агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок (за наявності таких паспортів) у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни;
 • матеріали книги історії полів за останні три роки (за наявності);
 • матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені у ст. 186 Земельного кодексу України;
 • план існуючого стану використання земель у розрізі землеволодінь та землекористувань, угідь, обмежень та особливих умов використання земель;
 • схему розміщення попередників сільськогосподарських культур (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни);
 • план агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;
 • план організації землеволодінь (землекористувань), впорядкування угідь, розміщення виробничих будівель і споруд, об’єктів інженерної та соціальної інфраструктури та заходів з охорони земель;
 • план організації території сівозміни (проектування полів сівозміни з визначенням їх типів і видів з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва, чергування сільськогосподарських культур у сівозміні) (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни);
 • матеріали перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни (у разі здійснення за проектом заходів з організації сівозміни);
 • матеріали перенесення в натуру (на місцевість) меж земельних угідь (у разі здійснення за проектом зміни земельних угідь).
 
Проекти землеустрою щодо
впорядкування території
населених пунктів
Ці проекти складаються на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною. Вони складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів.
 
Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляються на певний період та поетапно згідно з генеральними планами населених пунктів і визначають:
 
 • цільове призначення земель;
 • землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому числі орендовані;
 • організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації;
 • необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
 • заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих зон;
 • напрями природоохоронної діяльності.
 
Проекти землеустрою можуть передбачати також формування земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у користування.
 
Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради. Зазначені проекти включають:
 
 • завдання на складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про розроблення проекту землеустрою;
 • викопіювання з містобудівної документації (за наявності);
 • матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 • переліки земельних ділянок (земель), наданих у власність (користування) з кадастровими номерами, наданих у власність (користування) без кадастрових номерів, не наданих у власність чи користування у розрізі угідь, що використовуються без документів, які посвідчують право на них;
 • переліки земельних ділянок, на які встановлено обмеження або обтяження;
 • експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;
 • відомості про обчислення площі земельних ділянок;
 • план організації території населеного пункту;
 • викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за наявності) та проектних меж відповідного населеного пункту;
 • збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування;
 • плани сучасного та перспективного використання земель у межах відповідного населеного пункту;
 • план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень);
 • матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені у ст. 186 Земельного кодексу України.
 
У разі формування земельної ділянки проект землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів також включає:
 
 • відомості про обчислення площі земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);
 • перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 • акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;
 • акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності.
 
Робочі проекти землеустрою
Такі проекти складаються з метою реалізації заходів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами. Вони розробляються на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
 
Робочий проект землеустрою включає:
 
 • завдання на складання робочого проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про розроблення робочого проекту землеустрою;
 • характеристику природних та агрокліматичних умов відповідної території;
 • матеріали ґрунтових та інших обстежень;
 • матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 • техніко-економічні показники робочого проекту землеустрою;
 • проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;
 • розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з охорони земель;
 • матеріали погодження робочого проекту землеустрою, встановлені у ст. 186 Земельного кодексу України;
 • плани агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів;
 • плани запроектованих заходів;
 • матеріали перенесення проекту в натуру (на місцевість).

 

 18 квітня 2024
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
18 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.