agro business 160 160

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 88

Особливості законодавчого регулювання фітосанітарних заходів і процедур в умовах воєнного стану

Особливості законодавчого регулювання фітосанітарних заходів і процедур в умовах воєнного стану

/ У правовому полі / П'ятниця, 04 серпня 2023 11:40

Чинним законодавством України передбачено особливості здійснення фітосанітарних заходів і процедур в умовах воєнного стану. Такі особливості визначено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану» від 1 квітня 2022 року №398 (зі змінами, внесеними постановами Уряду України від 5 серпня 2022 року №867, від 10 вересня 2022 року №1029, від 27 вересня 2022 року №1088, від 18 квітня 2023 року №333)

Так, на період воєнного стану:

1) територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюють свої повноваження за принципом екстериторіальності. Особа має право звертатися для отримання документів, адміністративних послуг та проведення фітосанітарних процедур у сфері карантину та захисту рослин до будь-якого територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також звертатися для проведення фітосанітарної експертизи (аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку фітосанітарних лабораторій, за її вибором;

2) фітосанітарні процедури не здійснюються на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або дата припинення можливості бойових дій, або дата завершення тимчасової окупації;

3) документи для здійснення фітосанітарних заходів та процедур у сфері карантину рослин подаються особою до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в електронній або паперовій формі шляхом звернення до державного фітосанітарного інспектора, відповідального за відповідну зону обслуговування;

fermer 4

4) фумігація вантажів з об’єктами регулювання, що експортуються згідно з Ініціативою щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, підписаною відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 року №626 «Про делегацію Уряду України для участі у багатосторонніх переговорах з підготовки та узгодження проекту Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів», та належать до товарних позицій 1001, 1003, 1005, 1201 та 1205 згідно з УКТЗЕД, може проводитися за межами митної території України. У такому разі:

• фумігація повинна здійснюватися з дотриманням вимог Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів №43 «Вимоги до застосування фумігації як фітосанітарного заходу»;
• власник вантажу або уповноважена ним особа подає державному фітосанітарному інспектору акт проведених робіт із знезараження (фумігаційний сертифікат), наданий особою, що має посвідчення і допуск, видані Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до Закону України «Про захист рослин»;
• контроль за фумігацією здійснюється державним фітосанітарним інспектором виключно шляхом проведення документальної перевірки акта проведених робіт із знезараження (фумігаційного сертифіката);
• фітосанітарні сертифікати видаються за умови підтвердження відповідності фітосанітарним вимогам країни-імпортера;
• власник вантажу або уповноважена ним особа може подати державному фітосанітарному інспектору гарантійний лист, за яким власник або уповноважена ним особа зобов’язується провести фумігацію вантажу з об’єктами регулювання за межами митної території України до моменту прибуття такого вантажу до країни-імпортера. У такому разі гарантійний лист є підставою для видачі державним фітосанітарним інспектором фітосанітарного сертифіката;

5) фумігація вантажів з об’єктами регулювання, що експортуються, яка проводиться на митній території України, здійснюється відповідно до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України «Про карантин рослин», контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”» від 15 листопада 2019 року №1177.

На період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування фітосанітарні заходи та процедури здійснюються з урахуванням таких особливостей:

• для супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за товарними позиціями 4407 і 4415 згідно з УКТЗЕД, критерії вибірковості фітосанітарного контролю не розраховуються, а фітосанітарний контроль здійснюється виключно до супровідного дерев’яного пакувального матеріалу для товарів, що належать до об’єктів регулювання;
• видача карантинного сертифіката на об’єкти регулювання, що класифікуються за товарними позиціями 1205, 1209, товарними підпозиціями 1005 10, 1007 10 і товарними підкатегоріями 1001 11 00 00, 1002 10 00 00, 1003 10 00 00, 1004 10 00 00, 1006 10 10 00, 1008 10 00 00, 1008 21 00 00, 1201 10 00 00, 1204 00 10 00, 1206 00 10 00, 1207 10 00 00, 1207 21 00 00, 1207 30 00 00, 1207 40 10 00, 1207 50 10 00, 1207 60 00 00, 1207 70 00 00, 1207 91 10 00, 1207 99 91 00 згідно з УКТЗЕД, та в інших випадках, передбачених законодавством, для цілей контролю за переміщенням територією України не є обов’язковою і здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно на вимогу особи. У разі вивезення з карантинної зони об’єктів регулювання, що класифікуються за товарними позиціями, товарними підпозиціями та товарними підкатегоріями, без карантинного сертифіката особа зобов’язана вести облік таких об’єктів регулювання за формою згідно з додатком та подавати відповідну інформацію на вимогу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (не частіше одного разу на місяць);
• у разі ввезення на митну територію України об’єктів регулювання, що належать до груп 07, 08, 09, 10, 11, 12 згідно з УКТЗЕД, фітосанітарний контроль здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно методами внутрішнього та/або зовнішнього інспектування (без проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізу), передбаченими наказом Мінекономіки від 22 лютого 2021 року № 343 «Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)», крім випадків, коли:

• фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт відсутні або недійсні;
• об’єкти регулювання не відповідають інформації, що міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт;
• під час проведення внутрішнього та/або зовнішнього інспектування державними фі­тосанітарними інспекторами виявлено зараження або ознаки зараження чи пошкодження об’єктів регулювання регульованими шкідливими організмами.

fermer kukurudza

На території, включеній до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та для якої згідно з визначеною датою завершення бойових дій, або датою припинення можливості бойових дій, або датою завершення тимчасової окупації, обстеження та моніторинг проводяться державним фітосанітарним інспектором за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами (далі — документ про відсутність ризиків), виданого в електронній або паперовій формі місцевою державною (військовою) адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором протимінної діяльності.

У разі проведення обстеження документ про відсутність ризиків подається особою територіальному органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів разом із заявою на проведення фітосанітарних процедур.

 

___________________________

Державний фітосанітарний інспектор не проводить обстеження або моніторинг територій за наявності публічної інформації про небезпеку для його життя чи здоров’я під час проведення такого обстеження або моніторингу

___________________________

 

У разі проведення моніторингу для отримання документа про відсутність ризиків територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів звертається із запитом до відповідної місцевої державної (військової) адміністрації чи органу місцевого самоврядування або оператора протимінної діяльності.

Державний фітосанітарний інспектор не проводить обстеження або моніторинг територій за наявності публічної інформації про небезпеку для його життя чи здоров’я під час проведення такого обстеження або моніторингу, про що невідкладно повідомляє територіальному органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За наявності публічної інформації про небезпеку для життя чи здоров’я, що унеможливлює проведення державним фітосанітарним інспектором обстеження у визначений (запланований) строк, територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів інформує про це особу протягом восьми робочих годин з моменту отримання ним повідомлення від державного фітосанітарного інспектора. У такому разі строки проведення обстеження можуть бути продовжені за рішенням територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, але не довше ніж до завершення вегетаційного періоду з урахуванням біологічних особливостей регульованого шкідливого організму або шкідливого організму, щодо якого проводиться обстеження, про що повідомляється особі та державному фітосанітарному інспектору.

Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний провести обстеження або моніторинг у найкоротший строк, але не пізніше ніж упродовж двох робочих днів з моменту підтвердження щодо усунення небезпеки, яким може бути подання нового документа про відсутність ризиків або публічної інформації про усунення такої небезпеки.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОд-рка юридичних наук, професорка
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

 

 23 лютого 2024
Станом на 23 лютого з початку 2023/24 маркетингового року Україна експортувала 28,15 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 4,274 млн тонн було відвантажено з початку поточного місяця.
Станом на 23 лютого з початку 2023/24 маркетингового року Україна експортувала 28,15 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 4,274 млн тонн було відвантажено з початку поточного місяця.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Цього тижня на овочевому ринку України відновилася тенденція подорожчання столових буряків.
Цього тижня на овочевому ринку України відновилася тенденція подорожчання столових буряків.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Господарства, що входять до агрохолдингу KSG Agro, розпочали підживлення озимих культур – пшениці та ріпаку на площі 3 600 га.
Господарства, що входять до агрохолдингу KSG Agro, розпочали підживлення озимих культур – пшениці та ріпаку на площі 3 600 га.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Перші два судна «Українського дунайського пароплавства» (УДП) з навантаженими українськими товарами баржами вирушать альтернативним маршрутом на Дунаї вже найближчими днями.
Перші два судна «Українського дунайського пароплавства» (УДП) з навантаженими українськими товарами баржами вирушать альтернативним маршрутом на Дунаї вже найближчими днями.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Будівництво біометанових заводів є не лише великим кроком у розвитку екологічних технологій та заміщення природного газу. Інвестиції у цей глобальний для України напрям дозволять створити нові робочі місця, сприятимуть розвитку інших галузей.
Будівництво біометанових заводів є не лише великим кроком у розвитку екологічних технологій та заміщення природного газу. Інвестиції у цей глобальний для України напрям дозволять створити нові робочі місця, сприятимуть розвитку інших галузей.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Верховна Рада України 22 лютого прийняла у другому читанні та цілому закон про введення в Україні електронних аграрних розписок.
Верховна Рада України 22 лютого прийняла у другому читанні та цілому закон про введення в Україні електронних аграрних розписок.
23 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.