Страхування посівів озимих зернових культур

Страхування посівів озимих зернових культур

/ У правовому полі / Понеділок, 26 березня 2018 15:46

З урахуванням ризикованості агробізнесу аграрним законодавством України передбачено спеціальний механізм державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції.

Ще п’ять років тому було прийнято спеціальний Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 2012 р. Проте в державних бюджетах на 2016–2017 роки не було передбачено коштів для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам у формі компенсації страхових платежів. Тому страхові компанії не укладали договорів страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур із державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків. Водночас страхові компанії — члени Аграрного страхового пулу використовують у своїй діяльності стандартні страхові продукти, затверджені спільним Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 21.05.2014 № 1501 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.05.2014 № 184, під час страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур від сільськогосподарських ризиків (хоча під час такого страхування державна підтримка сільгосптоваровиробникам не надається).

Суб’єктами відносин страхування сільськогосподарської продукції є страхувальники і страховики. Страховиками є юридичні особи, що отримали відповідну ліцензію та відповідають вимогам, визначеним у ст. 15 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Страхувальником є сільськогосподарський товаровиробник, який уклав із страховиком договір страхування сільськогосподарської продукції.

Предметом Договору страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур є майновий інтерес страхувальника, що не суперечить закону і пов’язаний із володінням, користуванням та розпоряджанням посівами та майбутнім урожаєм озимих зернових культур, що страхуються від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, що ростуть на земельних ділянках (площах), які належать страхувальнику на правах власності, оренди (суборенди).

Договір укладається на підставі вільного волевиявлення сторін відповідно до Законів України «Про страхування» та «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», а також:

 

 • заяви на страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур із державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • форми Стандартного договору страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур із державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1), затвердженої розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 травня 2014 року № 1501 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 травня 2014 року № 184;
 • стандартних страхових тарифів для страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур із державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1), затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 травня 2014 року № 1501 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 травня 2014 року № 184;
 • форм документів щодо укладення та супроводження договорів страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур із державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) і врегулювання страхових випадків за ними, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 травня 2014 року № 1501 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 травня 2014 року № 184;
 • технологічної карти страхувальника щодо вирощування озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих із державною підтримкою на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • переліку полів посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих із державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • Умов страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур із державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі — Умови).


Для укладення Договору страховик та страхувальник зобов’язані провести огляд посівів озимої зернової сільськогосподарської культури, що приймається на страхування, зі складанням Акта огляду, в якому відображається стан посівів. Вказаний Акт огляду у разі укладення Договору долучається до нього як невід’ємний додаток.

При укладанні Договору страхувальник зобов’язаний надати страховику інформацію, необхідну для оцінки страхового ризику, та надалі інформувати його про стан застрахованої культури відповідно до умов Договору.

За Договором страховик зобов’язаний:

 

 • ознайомити страхувальника з цими Умовами, з процедурами огляду посівів та врегулювання збитків;
 • не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом;
 • протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;
 • керуватись документами органів державної влади, до компетенції яких належить встановлення факту, причин та наслідків подій;
 • при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в термін або протягом строку, що передбачені Договором;
 • у випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити страхувальника про причини відмови в термін або протягом строку, що передбачені Умовами та Договором;
 • у разі отримання від страхувальника в осінньо-зимовий період дії Договору повідомлення провести спільний зі страхувальником огляд посівів застрахованої культури для фіксування її стану після відновлення весняної вегетації застрахованої культури, але не пізніше 1 травня, та скласти про це Акт весняного огляду посівів та врегулювання збитків на посівах озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих із державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі — Акт весняного огляду посівів);
 • у разі отримання від страхувальника у весняно-літній період дії Договору повідомлення, провести спільний зі страхувальником огляд посівів застрахованої культури для фіксування її стану не пізніше 2 робочих днів після отримання такого повідомлення, про що скласти Акт огляду, зазначивши в коментарях виконавця огляду та врегулювання збитків інформацію про вплив страхових ризиків та їх наслідки, які сприяли настанню страхового випадку, стан застрахованої культури;
 • у разі отримання від страхувальника у весняно-літній період дії Договору повідомлення, провести спільний зі страхувальником огляд посівів застрахованої культури та виконати процедури із врегулювання страхових випадків, а саме: визначення урожайності застрахованої культури біологічним методом або методом контрольного обмолоту не пізніше 7 робочих днів після отримання такого повідомлення, про що скласти відповідний акт визначення врожайності. Страховик може мати інші зобов’язання, про що зазначається у Договорі.

 

За Договором страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур із державною підтримкою страховик має право:

 

 • перевіряти надану страхувальником інформацію щодо застрахованої культури, а також отримувати інформацію та проводити огляд стану застрахованої культури під час дії Договору;
 • у разі необхідності залучати аварійного комісара та/або представника Державної інспекції сільського господарства України для участі у проведенні оглядів посівів застрахованих культур під час виконання Договору, а також врегулювання збитків;
 • перевіряти виконання страхувальником вимог цих Умов та Договору;
 • проводити власну перевірку (розслідування) для з’ясування причин настання страхового випаду та розміру збитку;
 • направляти запити до органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з питань (відповідно до їх компетенції), пов’язаних із перевіркою (розслідуванням) причин настання страхового випадку і визначенням розміру збитку;
 • отримувати від страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування;
 • у випадку розходження розрахунків про розміри збитків звернутися до аварійного комісара та/або представника Держсільгоспінспекції України за погодженням зі страхувальником;
 • відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених Договором та законом;
 • не приймати на страхування озимі зернові сільськогосподарські культури за наявності таких ознак: ураження хворобами і шкідниками, пошкодження внаслідок несприятливих погодних умов, посіви засмічені карантинними об’єктами (організмами), зазначеними у Переліку регульованих шкідливих організмів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 716, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за № 1300/13174 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 04 серпня 2010 року № 467); посіви озимих зернових сільськогосподарських культур мають огріхи (незасіяні або необроблені частини поля), загущені чи зріджені на окремих полях (ділянках); на посівах озимих зернових сільськогосподарських культур спостерігається пригнічення рослин внаслідок нестачі або надлишку вологи чи поживних елементів (азоту, фосфору, калію); густота стояння рослин озимих зернових сільськогосподарських культур становить менше 300 штук на метр квадратний;
 • розірвати Договір відповідно до законодавства України.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук,
професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 21 квітня 2024
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
21 квітня 2024
 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.