agro business 160 160

Як управляти продуктивністю посівів

Як управляти продуктивністю посівів

/ Агрономія Сьогодні / Вівторок, 16 жовтня 2018 11:45

Агробіологічний контроль виконується протягом усього вегетаційного періоду росту рослин і включає: перевірку й облік якості посівного матеріалу, поживного та режиму вологості грунту після збирання попередника, оцінку фітосанітарного стану та підготовку його до сівби.

Що таке агробіологічний контроль за станом посівів?

Це система отримання інформації про умови, які складаються у посівах; про хід формування окремих елементів продуктивності; фактори, які впливають на ці процеси; кількісну і якісну оцінку структури врожаю; ступінь пошкодження рослин хворобами і шкідниками та розповсюдженням основних видів бур’янів.

Агробіологічний контроль виконується протягом усього вегетаційного періоду росту рослин і включає: перевірку й облік якості посівного матеріалу, поживного та режиму вологості грунту після збирання попередника, оцінку фітосанітарного стану та підготовку його до сівби. На всіх етапах органогенезу виконується поточний контроль за динамікою росту і розвитку рослин за допомогою біометричних методів морфофізіологічного аналізу рослин, за допомогою яких можна завчасно спрогнозувати структуру елементів продуктивності та врожаю і, використовуючи азотні підживлення чи застосовуючи рістрегулюючі речовини, оптимізувати ці процеси. Важливе значення має своєчасний облік розвитку і поширення хвороб, шкідників, кількісний та якісний стан забур’янення посівів.

12 379 34Про стан посівів восени роблять висновок на основі щільності сходів, фази розвитку перед входом у зиму, глибини залягання вузла кущення, інтенсивності кущення, засміченості, а також за довжиною конуса наростання. У перерослих рослин пшениці він перебільшує 0,4–0,5 мм, що робить такі стебла менш стійкіми до пошкодження морозами.

Восени також обстежують посіви на предмет їх ураження хворобами, шкідниками та розповсюдженням бур’янів, щоб ефективніше провести обробку посівів фунгіцидами та інсектицидами.

У зимовий період обстежують посіви на виживання рослин. На початку відновлення весняної вегетації враховують відсоток загибелі рослин від несприятливих умов перезимівлі. У цей час за кількістю рослин і ступенем кущення, строком відновлення весняної вегетації уточнюють дози ретардантів, доцільність обробки та дози пестицидів. За результатами рослинної та грунтової діагностики — дози і строки азотних підживлень. Оцінка потенціалу колоса і агрофітоценозу в цілому на основних етапах органогенезу дозволяє контролювати процес формування елементів продуктивності і деякою мірою керувати ним.

Оволодіння способами впливу на процес формування врожаю на основі даних морфофізіологічного аналізу розвитку елементів продуктивності на основних етапах органогенезу рослин дозволяє агроному приймати правильні рішення щодо практичної діяльності: не тільки максимально використати потенціал продуктивності сучасних сортів, ресурсний потенціал грунтово-кліматичної зони вирощування, а й частково, регулюючи органотворчі процеси в рослинах за допомогою азотних підживлень, рістактивуючих речовин, вчасно проведених хімічних обробок пестицидами тощо, знизити негативну дію несприятливих погодних умов та шкодочинних факторів у період вегетації.

 

Як управляти розвитком елементів продуктивності у посівах озимої пшениці?

Формування основних елементів продуктивності у рослинах здійснюється неодночасно, а більш-менш послідовно. Тому відносно низькі показники одного з елементів урожайності можна деякою мірою компенсувати за рахунок інтенсивнішого розвитку інших. За настання несприятливих умов для росту і розвитку чи виснаження ресурсів рослини можуть зменшити споживання вологи й елементів живлення за рахунок «скидання» частини пагонів або інших продуктивних органів (явище редукції). Це є основою процесів авторегуляції їх розвитку у посіві. Оптимальні параметри основних елементів урожайності можна сформувати двома способами: активізацією процесів формування нового елементу або послабленням кількісної редукції тих, які уже утворились.

 

Який елемент продуктивності посівів найбільшою мірою піддається регулюванню?

За багаточисельними науковими даними збільшення щільності продуктивного стеблостою, крім азотних підживлень, можна регулювати також застосуванням ретардантів, за допомогою яких за необхідності можна загальмувати швидкість розвитку центрального пагона і цим самим стимулювати додаткове кущення рослин. За обробки посівів ретардантами на початку фази кущення восени або рано весною сповільнюється ріст головного пагона, утворюється більша кількість бічних пагонів кущення, відносно мало відстаючих у розвитку порівняно до головного пагона. Ефективним для стимулювання кущення вважають сумісне внесення весною на зріджених посівах ретардантів (цикоцель, стабілан, антивилягач) і азотних добрив.

12 379 35Багато вчених вважають, що набагато простіше підвищити щільність продуктивного стеблостою зрідженої пшениці весною, ніж знизити її. Так, механічне зрідження загущених посівів за допомогою боронування чи навіть дискування часто призводить до зворотного ефекту. В цьому випадку внаслідок пошкодження центрального пагона на рослині боронами чи дисками стимулюється пробудження сплячих бруньок у пазухах листків і формується велика кількість пагонів підгону, які не дають повноцінного колоса, але відтягують на своє формування частину вологи і поживних речовин від синхронно розвинутих пагонів головного і першого порядку, і при цьому закладається відносно мало озернений колос. Тому в інтенсивних посівах загущення вважається значно більшим злом, ніж деяка помірна зрідженість.

 

Яким чином можна регулювати величину маси 1000 зерен?

Регулювати масу 1000 зерен деякою мірою можливо за рахунок пізніх («колосових») підживлень. Але ще більш важливо при цьому подовжити період активної вегетації верхніх листків, запобігши за допомогою фунгіцидів їх ушкодження грибними хворобами. Потенційна кількість зерен у колосі обумовлюється вже на початку виходу в трубку, після кущення рослин. У період виходу в трубку і колосіння зачатки колосків і квіток частково редукуються. За допомогою пізніх азотних підживлень до виколошування і в період колосіння, а також за необхідності захисту посівів від хвороб можна значно знизити ступінь редукції зачатків майбутніх колосків і зерен.

 

Де особливо важливе застосування методів управління розвитком посівів?

На полях, які за агробіологічного обстеження вже на початку вегетації визнані як низькопродуктивні внаслідок зниженої густоти сходів або відносно слабого розвитку посівів. Своєчасні і цілеспрямовані агротехнічні заходи на таких посівах дозволяють значно покращити умови росту і розвитку їх та отримати високу врожайність. Але слід відмітити, що засоби із виправлення «проблемних» посівів потребують значно вищих витрат, ніж забезпечення доброго початкового розвитку рослин шляхом ретельного виконання усіх агротехнологічних норм.

 

Іван СВИДИНЮКканд. с.-г. наук, агроном-технолог

 

 23 лютого 2024
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
23 лютого 2024
 22 лютого 2024
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
22 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.