agro business 160 160

Урожайність та цукристість коренеплодів цукрового буряка залежно від норм мінеральних добрив

Урожайність та цукристість коренеплодів цукрового буряка залежно від норм мінеральних добрив

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 30 листопада -0001 02:02

Основний спосіб реалізації потенціалу буряка цукрового — оптимізація мінерального живлення. При цьому слід задіяти таку систему удобрення, яка сприяла б отриманню максимальної кількості товарної продукції (цукру) в конкретних кліматичних умовах за мінімальних витрат макро- й мікродобрив. Утворення коренеплоду й накопичення в ньому цукрози є кінцевим результатом багатьох складних фізіолого-біохімічних процесів, які відбуваються в органах рослин буряка цукрового впродовж періоду вегетації.

Перебіг цих процесів передусім визначається генетичними властивостями самої рослини, але на інтенсивність їхнього прояву великий вплив мають відповідні умови живлення, а саме: кількість поживних речовин у ґрунті, добривах, їхнє співвідношення та спосіб надходження в рослину.

Найкращий ефект від застосування високих норм добрив отримують у роки з достатньою кількістю опадів, коли мінеральні добрива повністю розчиняються у ґрунті й рослини можуть поглинати їх у доступних сполуках.

Підвищення рівня удобрення в умовах Західного Лісостепу України з мінімального до повного зумовлювало зростання урожайності коренеплодів на 106–120 ц/га.

Результати наших досліджень, проведених на дослідних полях Львівського національного аграрного університету впродовж 2009–2011 років доводять, що оптимізація системи удобрення буряка цукрового дає змогу забезпечити зростання урожайності та цукристості коренеплодів.

У середньому за роки досліджень внаслідок природної родючості ґрунту формувалась урожайність коренеплодів на рівні 26,5 т/га (табл. 1). На варіанті з унесенням N180P135K210 вона зросла майже у 2,5 раза до 65,8 т/га, а приріст становив 39,3 т/га (148%). Всю норму фосфорних і калійних добрив вносили восени під основний обробіток ґрунту, азотні добрива вносили під весняний обробіток ґрунту. За збільшення норми добрив на N60P45K70 на варіанті з унесенням N240P180K280 урожайність продовжувала зростати і підвищилась до 80,8 т/га, що вище контролю на 54,3 т/га (205%). Найвищий рівень врожайності коренеплодів ми отримали на варіанті з нормою мінеральних добрив N300P225K350. Така кількість добрив забезпечила врожайність 90,7 т/га коренеплодів, що на 64,2 т/га або на 242% перевищило продуктивність рослин буряка цукрового на контрольному варіанті.

 

Таблиця 1. Урожайність цукрового буряка залежно від норм добрив, т/га

08 423 56 2

 

Аналіз результатів досліджень з урожайності коренеплодів залежно від рівнів удобрення показав, що приріст урожаю (кг) на 1 кг д. р. від норм мінеральних добрив був майже на одному рівні (табл. 2). За норми N180P135K210 цей показник становив 75 кг на 1 кг д. р. На 3 кг на 1 кг д. р. збільшився рівень віддачі урожайності коренеплодів буряка цукрового за застосування норми мінеральних добрив N240P180K280 і становив 78 кг на 1 кг д. р. Попри те що норма удобрення N300P225K350 забезпечила найвищий рівень урожаю, показник віддачі був нижчим і становив 73 кг на 1 кг д. р.

 

Таблиця 2. Приріст урожайності коренеплодів буряка цукрового на 1 кг д. р. залежно від норми добрив

08 423 56 3

 

Раціональне застосування добрив сприяє не лише вирощуванню високих урожаїв, а й високій якості продукції. За допомогою внесення добрив можна цілеспрямовано змінювати напрям процесів обміну речовин і підвищувати нагромадження білків, крохмалю, сахарози, жирів та інших важливих речовин у сільськогосподарській продукції.

Чимало дослідників зазначають, що із підвищенням рівня мінерального удобрення зростала врожайність коренеплодів, але цукристість знижувалась. Так, внесення N150P150K150 забезпечувало формування потужного листкового апарату з тривалим його функціонуванням і, як наслідок, формування високого врожаю — 65,9–70,9 т/га. Однак за такого рівня мінерального живлення спостерігалося зменшення вмісту цукру в коренеплодах на 3,3–6,4%. Зниження цукристості за збільшення доз удобрення відбувається внаслідок збільшення урожайності коренеплодів і дії закону розчинення речовини. Чим інтенсивніше ростуть тканини коренеплоду на удобрених ділянках, тим менша їхня цукристість. Інтенсивність фотосинтезу сучасних сортів не настільки достатня, щоб рослини могли повністю реалізувати свої потенціальні можливості щодо нагромадження цукру під час інтенсивного росту.

08 423 57 2

Результати наших досліджень доводять, що оптимізація системи удобрення буряка цукрового дає змогу забезпечити зростання урожайності та не допустити різкого зниження цукристості коренеплодів. Під впливом добрив цукристість знизилася лише на 0,9%.

Найвищим вміст цукру (17,4%), як і очікувалось, був на контролі без добрив (табл. 3). Підвищення норми добрив до N180P135K210 практично не вплинуло на показник цукристості. Проте за збільшення норми добрив до N240P180K280 вміст цукру зменшився на 0,4 %, порівняно з попереднім фоном N180P135K210. На варіанті зі внесенням найвищої норми добрив N300P225K350 вміст цукру зменшився ще на 0,4 %.

 

Таблиця 3. Вміст цукру у коренеплодах та вихід цукру залежно від норм добрив

08 423 57 1

 

Незважаючи на зменшення цукристості, вихід цукру з 1 га був найвищим за високих норм внесення мінеральних добрив. Так, якщо на контролі одержали лише 4,61 т/га цукру, то на фоні N180P135K210 — 11,38 т/га. Найбільше цукру одержали за внесення N300P225K350 — 14,97 т/га.

 

В. В. ЛИХОЧВОР, д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,
завідувач кафедри технологій у рослинництві
Львівського національного аграрного університету
М. Л. ТИРУСЬ, канд. с.-г. наук
В. С. БОРИСЮК, канд. с.-г. наук, доцент, заступник
декана з науково-дослідної роботи

 

 

 23 лютого 2024
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
23 лютого 2024
 22 лютого 2024
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
22 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.