agro business 160 160

Вплив добрив і густоти рослин на формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості

Вплив добрив і густоти рослин на формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 30 січня 2023 11:11

В умовах зерно-паро-просапної сівозміни лабораторії землеробства ІСГС НААН з метою оптимізації сортової агротехніки новостворена установа спільно з ДУ ІЗК НААН гібридів заклали трифакторний польовий дослід, де вивчали продуктивність середньораннього гібрида кукурудзи ДК Велес (ФАО 270) та середньостиглого гібрида ДК Бурштин (ФАО 350) за різної густоти рослин за збирання — 40; 55; 70 і 85 тис./га на різних фонах удобрення: (1) Без добрив; (2) N60P30K30; (3) N90P45K45.

Сівбу гібридів кукурудзи у дослідах проводили за температури ґрунту +11…+12 °С на глибині 10 см.

Згідно зі статистичним аналізом серед досліджуваних агрозаходів найбільшу частку впливу на формування урожайності зерна кукурудзи в умовах 2019 року мали гібриди (фактор В) — 72%, а добрива (фактор А) та густота рослин (фактор С) — відповідно 7 та 2%. Частка впливу досліджуваних факторів на формування урожайності зерна кукурудзи в умовах 2020 року становила: добрива — 7%, гібриди — 23%, густота рослин — 17%. Тобто, порівнюючи до попереднього року, значно зріс вплив фактору густота рослин кукурудзи (Сс) та його взаємодії з гібридами (Свс) за зменшення частки впливу гібридів (Св) на формування врожаю.

Агротехнічними польовими та лабораторними дослідженнями в умовах 2019 року встановлено, що загущення посівів середньораннього гібрида ДК Велес (ФАО 270) та середньостиглого гібрида ДК Бурштин (ФАО 350) від 40 до 85 тис. рослин на 1 га спричиняло зниження показників індивідуальної продуктивності рослин у середньому по гібридах: кількість качанів на 100 рослин — зі 108 до 83 шт., маса зерна з качана — зі 156 до 109 г, маса 1000 зерен — з 331 до 311 г. Внесення мінеральних добрив N60Р30К30 та N90Р45К45 позитивно впливало на зміну показників маси зерна з качана — зі 123 до 132–138 г та маси 1000 зерен — з 306 до 320–332 г. Крім того, за індивідуальною продуктивністю рослин, особливо за ваговитістю качана, виділявся гібрид ДК Бурштин: маса зерна з качана цього гібрида в середньому по варіантах досліду становила 155 г, що на 48 г або 45% більше, ніж у середньораннього гібрида. В найменш загущених посівах гібрида ДК Бурштин цей показник сягав 179 г (без добрив) та 192–200 г на фоні добрив, тоді як у гібрида ДК Велес, відповідно, 117 та 116–132 г. Навіть за максимального загущення посівів маса зерна з качана гібрида ДК Бурштин була значно більшою, ніж у гібрида ДК Велес — 121–133 г проти 77–101 г відповідно. За показником маси 1000 зерен середньостиглий гібрид теж мав деяку перевагу над середньораннім — у середньому 325 г, порівнюючи до 314 г. Водночас середньоранній гібрид ДК Велес мав меншу вологість зерна на 1,3% проти середньостиглого гібрида ДК Бурштин за одночасного їх збирання.

Застосування N90Р45К45 підвищувало врожайність зерна гібридів кукурудзи в посушливих умовах 2019 року в середньому на 0,93 т/га (13,2%), а N60Р30К30 — на 0,76 т/га (10,8%), порівнюючи з фоном без добрив. Відстежувалася тенденція щодо збільшення показників урожайності на 0,41–0,55 т/га (5,6–7,5%) за зростання кількості рослин кукурудзи на період збирання від 40 до 55–70 тис. шт./га, а також до їх зменшення — за подальшого загущення посівів до 85 тис. шт./га.

Вищі показники врожайності зерна серед досліджуваних гібридів в умовах 2019 року формував середньостиглий гібрид ДК Бурштин (ФАО 350) за густоти рослин на період збирання 70 тис. шт./га на фоні N60Р30К30 — 9,65 т/га, а без добрив — за густоти рослин на період збирання 55 тис. шт./га — 8,77 т/га. Середньоранній гібрид ДК Велес (ФАО 270) формував істотно вищу врожайність зерна — 7,08 т/га за удобрення N90P45K45 за густоти посівів 70 тис. шт./га.

Винесення поживних елементів з урожаєм зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежав від удобрення та фактичної продуктивності посівів у досліджуваних варіантах: N — 33,9–68,3; Р — 29,4–117,6; К — 87,0–253,3 кг/га. Вихід білка зростав із 406–452 кг/га у посівах середньораннього гібрида ДК Велес та з 602–762 кг/га у посівах середньостиглого гібрида ДК Бурштин на фоні без добрив, до 563–597 та 799–821 кг/га відповідно по гібридах на фоні удобрення N90Р45К45.

21 22 484 485 38

В умовах жорсткої літньої посухи 2020 року встановлено, що загущення посівів середньораннього гібрида ДК Велес (ФАО 270) та середньостиглого гібрида ДК Бурштин (ФАО 350) від 40 до 85 тис. рослин на 1 га спричиняло зниження показників індивідуальної продуктивності рослин в середньому по гібридах: кількість качанів на 100 рослин — з 39 до 15 шт., маса зерна з качана — зі 68 до 60 г. Маса 1000 зерен у середньому по гібридах була більшою за густоти посівів 70 тис. шт./га, становивши 244 г, порівнюючи з 227–229 за інших більш або менш загущених посівів. Унесення мінеральних добрив N60Р30К30 та N90Р45К45 навіть за сухих умов літнього періоду позитивно впливало на зміну показників маси зерна з качана — з 56 до 64–67 г та маси 1000 зерен — з 225 до 234–236 г. За показником маси 1000 зерен середньостиглий гібрид ДК Бурштин мав деяку перевагу над середньораннім гібридом ДК Велес — у середньому 251 г, порівнюючи з 213 г.

Водночас середньоранній гібрид ДК Велес мав меншу вологість зерна на 3% проти середньостиглого гібрида ДК Бурштин за одночасного їх збирання.

Застосування N90Р45К45 підвищувало урожайність зерна гібридів кукурудзи в середньому на 0,39 т/га (45,3%), а N60Р30К30 — на 0,08 т/га (9,3%) проти фону без добрив.

В умовах сухого літнього періоду відстежувалася тенденція щодо збереження показників урожайності зерна в середньому по гібридах на 0,08–0,63 т/га (6,1–48,1%) за зменшення кількості рослин кукурудзи на період збирання, відповідно, від 55–85 до 40 тис. шт./га.

Вищі показники урожайності зерна серед досліджуваних гібридів 2020 року формував середньостиглий гібрид ДК Бурштин (ФАО 350) за густоти рослин на період збирання 40 тис. шт./га на фоні N90Р45К45 — 2,70 т/га, а без добрив — за густоти рослин на період збирання 40–55 тис. шт./га — 1,23–1,35 т/га.

Середньоранній гібрид ДК Велес (ФАО 270) в сухих умовах літнього періоду вегетації 2020 року формував вищу врожайність зерна — 0,82–1,01 т/га за застосування добрив N90P45K45 за густоти посівів 55–70 тис. шт./га, а без добрив — 0,72–0,78 т/га за аналогічної густоти посівів.

Сумарне водоспоживання посівів кукурудзи в умовах 2020 року залежало більшою мірою від гібрида та його групи стиглості і не мало сталої залежності від удобрення та густоти рослин. Середній показник водоспоживання посівів середньораннього гібрида ДК Велес становив 256 мм, або 2560 м³/га, середньостиглого гібрида ДК Бурштин зростав до 284 мм, або 2840 м³/га.

Коефіцієнт водоспоживання як відносний показник, що враховує як використання продуктивної вологи посівами кукурудзи, так і сформовану ними в цих умовах продуктивність, у сухих умовах літньої вегетації культури 2020 року був досить високим і зменшувався в менш загущених посівах у середньому по гібридах із 4245 м³/т (густота рослин 85 тис. шт./га) до 2642 м³/т (густота рослин 40 тис. шт./га).

Застосування комплексу мінеральних добрив сприяло зниженню показника водоспоживання кукурудзи в середньому по гібридах із 3489 м³/т (без добрив) до 2654 м³/т (N90Р45К45). У посівах гібрида ДК Бурштин (ФАО 350) коефіцієнт водоспоживання був у середньому на 1141 м³/т, або на 31% менший, ніж у посівах гібрида ДК Велес (ФАО 270), за найнижчого показника — 1005 м³/т в посівах середньостиглого гібрида з густотою рослин 40 тис. шт./га на фоні внесення мінеральних добрив нормою N90Р45К45.

У середньому за 2019–2020 рр. вищі показники врожайності зерна серед досліджуваних гібридів формував середньостиглий гібрид ДК Бурштин за густоти рослин на період збирання 40 тис. шт./га на фоні N90Р45К45 — 5,71 т/га, а без добрив — за густоти рослин на період збирання 55 тис. шт./га, відповідно — 5,06 т/га (табл. 1).

 

Таблиця 1. Урожайність зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від удобрення
та густоти рослин, т/га, 2019–2020 рр.

21 22 484 485 39 1

 

Середньостиглий гібрид істотно переважав за урожайністю зерна середньоранній гібрид у середньому на 1,65 т/га (НІР 05=0,39), або 47,3%. Внесення N90Р45К45 сприяло істотному підвищенню врожайності зерна кукурудзи в середньому на 0,66 т/га (НІР05 = 0,47) або 16,7%, а N60Р30К30 — лише на 0,43 т/га, або 10,9% проти фону без добрив.

 

Ігор СЕМЕНЯКА, директор ІСГС НААН, завідувач лабораторії
землеробства, к. с.-г. н., доцент, сільськогосподарський
експерт-дорадник з питань рослинництва, менеджменту,
агробізнесу та економіки

 

 23 лютого 2024
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
23 лютого 2024
 22 лютого 2024
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
22 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.