Зростання ринку м'яса

/ Економічний гектар / Середа, 11 грудня 2013 11:21
Олександр МАСЛАК, канд. економ. наук, керівник Центру стратегічних досліджень АПК
Сумського національного аграрного університету
Упродовж останніх двох років в Україні активно розвивається ринок м'яса та м'ясопродукції. Цьому сприяє збільшення поголів'я тварин та птиці в сільськогосподарських підприємствах. Створюються сприятливі умови для інвестування в галузь. Як наслідок, зростає споживання м'ясопродукції.

 

Стан галузі
У 2012 році обсяг ринку м'яса в Україні збільшився. Відбулося нарощування поголів'я тварин та птиці, виробництва м'яса, а також зростання середнього споживання м'яса на душу населення. Торік виробництво м'яса в Україні підвищилося на 3,4 % до 3,1 млн т в живій вазі. Спостерігалося зростання чисельності худоби та птиці. На початок 2013 року поголів'я великої рогатої худоби в Україні становило 4,5 млн голів, що на 1,8 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Поголів'я свиней збільшилося на 1,9 % до 7,5 млн голів. Проте більше всього змінилося поголів'я птиці. У птахівництві зростання поголів'я становило 6,5 %.
 
Збільшення виробництва м'яса спостерігалося лише в сільськогосподарських підприємствах. Господарства населення зменшили виробництва м'яса через великі витрати на вирощування тварин та низьку віддачу такої діяльності. Більш динамічно в минулому році в сільськогосподарських підприємствах збільшувалося виробництво м'яса птиці, обсяг якого в забійній вазі становив близько 837 тис. т, що на 7,4 % більше порівняно з 2011 роком.
 
Динаміка реалізації великої рогатої худоби та свиней на забій у живій масі
alt
Джерело: Держстат України
 
Загалом обсяг виробництва м'яса збільшено в 19 регіонах. Найсуттєвіше - у господарствах Вінницької, Полтавської, Закарпатської, Чернівецької та Київської областей. Скорочення виробництва відбулося у Чернігівській, Запорізькій, Харківській, Черкаській та Одеській областях.
 
До того ж, зросли обсяги реалізації тварин. Реалізація на забій великої рогатої худоби в аграрних підприємствах у 2012 році становила 164,9 тис. т (101 % до 2011 року); свиней збільшено порівняно з 2011 роком на 0,1 % до 415,8 тис. т. Птиці реалізовано 1128 тис. т, що на 7 % більше порівняно з 2011 роком. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка птиці всіх видів становила 66 % (у 2011 році - 64 %), великої рогатої худоби - 9,6 % (у 2011році - 10 %), свиней - 24 % (у 2011році - 25 %). Позитивним фактором розвитку галузі стало підвищення продуктивності тварин. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 5 %, свиней - на 8 % і становили відповідно 504 г та 448 г.
 
Причини
Незважаючи на позитивні зрушення на ринку м'яса та м'ясопродукції, існують також стримуючі фактори розвитку. По-перше, зростання виробничих витрат. Навіть за сучасних технологій вирощування тварин та птиці важко досягти бажаного економічного ефекту. Так, у свинарстві за конверсії корму близько 3,0–3,2 кг на 1 кг приросту собівартість продукції дорівнює 15–16 грн/кг. У структурі витрат кормова складова займає близько 65–70 %, ціни на які тримаються на високому рівні. До того ж, на сукупні витрати впливає зростання заробітної плати, подорожчання енергоресурсів, ветеринарних препаратів тощо.
 
Структура підприємств за чисельністю поголів'я свиней
alt
Джерело: Держстат України
 
По-друге, загострення конкуренції на ринку. Споживачі віддають перевагу більш дешевому м'ясу птиці. За річного фонду споживання м'яса на рівні 2,5 млн т, на одну особу припадає 54 кг м'яса. З цього обсягу частка м'яса птиці становить 44 %, свинини - 39 %, яловичини - 15 %, іншого м'яса - 2 %. Для порівняння рекомендована Міністерством охорони здоров'я річна норма споживання м'яса однією особою становить 80 кг. Тому внутрішній ринок має резерв до збільшення споживання.
 
Ще однією причиною впливу на розвиток ринку є низька купівельна спроможність населення. За підсумками минулого року середньомісячна заробітна плата в Україні становила 3,0 тис. грн. Однією з нижчих оплата праці спостерігалася в системі охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (2,2 тис. грн/місяць), більшою за інші - у фінансовій діяльності (понад 6,0 тис. грн). Загалом індекс реальної заробітної плати зріс за минулий рік на 14 %. Разом з тим підвищувалися ціни (тарифів) на товари та послуги. Так, індекси споживчих цін 2012 року до попереднього року зросли на м'ясо та м'ясопродукцію на 1,3 %, плату за власне житло - 3,7 %, транспортні послуги 3,5 %.
 
Цінова ситуація
Упродовж поточного року закупівельні ціни на свиней мали сталий рівень та практично не змінювалися. Якщо в кінці жовтня 2013 року свиней у живій вазі можна було реалізувати за ціною 18,6 тис. грн/т, то на відповідну дату минулого року - 18,7 тис. грн/т. Для порівняння середні ціни на свиней у Німеччині та Франції за цей же період становили 1,65 євро за 1 кг. При цьому найвищі ціни у Європі спостерігалися у Великобританії, на рівні 2 євро за 1 кг. М'ясо птиці у кінці жовтня закуповували по 18,4 тис. грн/т, проти 17,8 тис. грн роком раніше.
 
Структура споживання м'яса в Україні
alt
Джерело: Держстат України
 
За регіонами найвищі закупівельні ціни на свиней І-ІІ категорії спостерігаються у Донецькій області (21,1 тис. грн/т), найнижчі - у Черкаській (16 тис. грн/т). Така цінова ситуація має задовольняти виробників та сприяти залученню інвестицій у галузь.
 
Зовнішня торгівля
Торік в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту м'яса. Сільськогосподарські виробники реалізували на зовнішніх ринках 117,2 тис. т м'яса, що майже у півтори рази перевищує показник попереднього року. Зростання експорту м'яса в 2012 році відбувалося здебільшого завдяки м'ясу птиці та свиней. В свою чергу експорт яловичини мав незначне зростання.
 

alt

Разом зі стрімким збільшенням експорту м'яса спостерігалося ще більше зростання його імпорту. У 2012 році зовнішня закупівля цього продукту становила понад 395 тис. т, що в 2,5 разу більше порівняно з попереднім роком. Достатньо ліберальний контроль безпеки імпортного м'яса та його цінова конкурентоспроможність стали основними причинами зростання імпорту. Найбільше замороженої яловичини в Україні надійшло з Бразилії. Імпорт свинини здійснювався з Бразилії - 59 %, Німеччини - 20 % та Польщі - 9 %. М'ясо птиці завозилося з США (32 % загального імпорту), Німеччини - 24 %, Угорщини - 12 %.
 
Основними зовнішніми ринками збуту українського м'яса в минулому році стали країни СНД. Здебільшого свіжа та охолоджена яловичина експортувалася в Росію. До цієї країни надійшло 93 % загального експорту такої яловичини. У свою чергу яловичина глибокої заморозки експортувалася до Росії (76 % загального експорту) та Казахстану (18 %).
 
Більшість свинини теж експортувалася у Росію. Минулого року до цієї країни було завезено 19,8 тис. т, або 93 % загального експорту такого м'яса. Експорт м'яса птиці розподілявся наступним чином: Російська Федерація - 38 %, Казхахстан - 26 %, Молдова - 9 %.
 
Перспективи
У 2013 році прогнозується збільшення виробництва м'яса. Передусім це стосується галузі птахівництва та свинарства. Як наслідок, збільшення вітчизняного виробництва має позитивно позначитися на скороченні імпорту м'яса та зростанні експорту.
 
При зовнішніх продажах України пріоритет віддаватиметься м'ясу птиці. Ця галузь розвивається більш інтенсивно. До того ж, в січні 2013 року Україна отримала дозвіл на продаж птиці та яєць в Європейський союз. Це дає великі шанси виходу на нові ринки, хоча суттєві тарифні бар'єри в ЄС будуть стримувати цей процес.
 
altУ наступних роках триватиме інвестування в галузь свинарства. Багато підприємств вже свідомо вкладають гроші в будівництво нових свинокомплексів. Створення бізнесу в свинарстві потребує значних вкладень коштів у будівництво, обладнання, техніку, племінний молодняк та передбачає наявність обігових коштів для початку діяльності. При повній потужності комплексу 30 тис. гол., з яких 1,5 тис. свиноматок, 30 кнурів (для штучного осіменіння) та річним обсягом реалізації 27 тис. свиней необхідно мати близько 50,3 млн грн. Оборотні кошти потрібні для покриття витрат, пов'язаних із оплатою праці, придбанням кормів, витратами на ветпрепарати, паливно-мастильні матеріали, електроенергію тощо. Поточні виробничі витрати оцінюються на рівні 31,3 млн грн за рік. Враховуючи існуючи ціни реалізації свиней, рентабельність виробництва оцінюється на рівні 35 %, що забезпечить окупність інвестицій упродовж 7 років. Таким чином, у 2014–2015 роках вирощування свиней також збільшиться. Цьому сприятиме і підсилення контролю якості ввезення імпортного м'яса з боку держави. Це даватиме вітчизняним виробникам додаткові переваги.
 
Розвиток галузі сприятиме збільшення споживання м'яса та м'ясопродукції. Якщо середньорічне споживання м'яса на душу населення збільшилося з 46,6 кг у 2011 році - до 54,4 у 2012 році, то прогнозується, що в 2013 році воно становитиме 55,3 кг. Свій вплив на розвиток ринку м'яса в Україні матимуть ціни на корми, податковий режим для виробників. У той же час роль прямої бюджетної підтримки стрімко знижується, враховуючи незначні фінансові можливості.

 24 травня 2024
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
24 травня 2024
 23 травня 2024
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
23 травня 2024
 23 травня 2024
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
23 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.