×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 88

Податкові механізми підтримки фермерів: правові питання

Податкові механізми підтримки фермерів: правові питання

/ У правовому полі / П'ятниця, 27 вересня 2019 15:02

Держава підтримує сімейні фермерські господарства, надаючи доплати на покриття ЄСВ та гарантуючи спрощену систему оподаткування.

Законодавством України з 2016 року передбачено можливість створення та функціонування сімейних фермерських господарств. Статус сімейного фермерського господарства може мати фермерське господарство будь-якої організаційно-правової форми (як юридична особа або фізична особа — підприємець), але за умови використання під час здійснення господарської діяльності праці виключно членів такого господарства — членів однієї сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України.

Фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерських господарств надається особлива державна підтримка у порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р.

На сьогодні формами державної підтримки сімейних фермерських господарств є такі:

 • доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • перехід сімейних фермерських господарств на сплату єдиного податку четвертої групи.

 

Розглянемо кожен із них детальніше.

 

Доплати ЄСВ

Відповідно до ст. 13–1 «Додаткова фінансова підтримка сімейних фермерських господарств» Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» сімейним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, надається додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Така фінансова підтримка надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, спрямованих на державну підтримку сільгосптоваровиробників відповідно до пункту 42 розділу VI Бюджетного кодексу. Однак доплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надаються на кожного членів сімейного фермерського господарства, зокрема голови, один раз.

Зазначена підтримка надається відповідно до Порядку надання сімейним фермерським господарствам податкової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 565.

15 16 406 407 92

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до ст. 8–1 Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — внесок) відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.

Суми доплати. Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» сімейним фермерським господарствам додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови СФГ єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надається у сумі:

 • 0,9 мінімального страхового внеску — перший рік;
 • 0,8 мінімального страхового внеску — другий;
 • 0,7 мінімального страхового внеску — третій;
 • 0,6 мінімального страхового внеску — четвертий;
 • 0,5 мінімального страхового внеску — п’ятий;
 • 0,4 мінімального страхового внеску — шостий;
 • 0,3 мінімального страхового внеску — сьомий рік;
 • 0,2 мінімального страхового внеску — восьмий;
 • 0,1 мінімального страхового внеску — дев’ятий та десятий роки.

 

При цьому фінансова підтримка надається сімейному фермерському господарству виключно за умови, що його голова сплачує за себе та за кожного з членів свого фермерського господарства (якщо вони не підлягають страхуванню на інших засадах) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у сумі, не меншій за:

 • 0,1 мінімального страхового внеску — перший рік;
 • 0,2 мінімального страхового внеску — другий;
 • 0,3 мінімального страхового внеску — третій;
 • 0,4 мінімального страхового внеску — четвертий;
 • 0,5 мінімального страхового внеску — п’ятий;
 • 0,6 мінімального страхового внеску — шостий;
 • 0,7 мінімального страхового внеску — сьомий;
 • 0,8 мінімального страхового внеску — восьмий;
 • 0,9 мінімального страхового внеску — дев’ятий та десятий роки.

 

Оформлення документів. Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального органу ДФС за місцем свого обліку як платника внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства за формою згідно з додатками 1 і 2 до Порядку надання сімейним фермерським господарствам податкової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 565.

До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

15 16 406 407 94

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.

Зазначені вище строки починаються з дати внесення до реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — реєстр страхувальників) відмітки про право членів/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати згідно з цим пунктом.

Територіальний орган ДФС розглядає заяви протягом трьох робочих днів і у разі відмови у їх задоволенні повідомляє про це голові сімейного фермерського господарства.

Територіальний орган ДФС має право відмовити у задоволенні заяви, якщо:

 • сімейне фермерське господарство не зареєстроване платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України;
 • члени/голова сімейного фермерського господарства мають заборгованість із сплати внеску;
 • члени/голова сімейного фермерського господарства не перебувають на обліку як платники внеску в реєстрі страхувальників.

 

За результатами розгляду заяв територіальний орган ДФС робить у реєстрі страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати.

ДФС не пізніше наступного робочого дня із дня внесення до реєстру страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати надсилає Казначейству перелік членів/голів сімейних фермерських господарств-платників внеску, які мають право на отримання доплати. Казначейство на підставі отриманого від ДФС переліку платників автоматично відкриває кожному платнику транзитні рахунки для перерахування доплати та повідомляє ДФС про відкриття рахунків.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, що подали заяви, щокварталу у строки, встановлені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», сплачують внесок в обсязі, який було вказано вище.

За підсумками календарного року члени/голова сімейного фермерського господарства сплачують внесок із суми доходу (прибутку), отриманого від провадження їх діяльності, у строки, передбачені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зменшений на суму доплати, виплаченої за рахунок бюджетних коштів.

15 16 406 407 95

Порушення щодо сплати ЄСВ. У разі коли за підсумками звітного року доплата не надана у повному обсязі, територіальний орган ДФС відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» протягом п’яти робочих днів інформує членів/голову сімейного фермерського господарства про суму страхових внесків, що не сплачені за рахунок бюджетних коштів. Члени/голова сімейного фермерського господарства на підставі повідомлення територіального органу ДФС мають право сплатити частину внеску, що за підсумками звітного року не сплачена за рахунок бюджетних коштів.

Члени/голова сімейного фермерського господарства втрачають право на доплату в разі:

 • несплати внеску за підсумками кварталу;
 • несплати внеску за підсумками року;
 • виходу зі складу сімейного фермерського господарства (право на доплату зберігається за членами/головою сімейного фермерського господарства, які залишилися у його складі);
 • переходу з четвертої групи платників єдиного податку до іншої групи платників єдиного податку, відмови від спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, анулювання реєстрації платником єдиного податку, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності сімейного фермерського господарства;
 • віднесення до категорії осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати ЄСВ відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

У разі втрати членами/головою сімейного фермерського господарства права на доплату ДФС вносить до реєстру страхувальників відповідні відмітки.

Відповідно до змін, внесених у липні 2018 р. до ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», у випадку виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені.

Суми недоїмки стягуються із нарахуванням пені та застосуванням штрафів. Проте у разі несплати або несвоєчасної сплати частини суми страхових внесків, що сплачується за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», зазначені вище санкції застосовуються виключно щодо суми страхових внесків, що має сплачуватися платником єдиного внеску. Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом. Платник єдиного внеску зобов’язаний протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

 

Фермери як платники єдиного податку 4 групи

У липні 2018 року були внесені зміни до Податкового кодексу України з метою створення правових механізмів надання податкових пільг сімейним фермерським господарствам. Так, у ст. 14 Податкового кодексу України розширено поняття сільськогосподарського товаровиробника, яким визнається юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, а також фізична особа-підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, зокрема власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання. Зазначене створило правове підґрунтя для переходу сімейних фермерських господарств на сплату єдиного податку четвертої групи.

fermer

Належати до 4 групи платнків єдиного податку, відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, можуть сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%;

б) фізичні особи — підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог:

 • здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
 • провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
 • не використовують працю найманих осіб;
 • членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні ст. 3 Сімейного кодексу України;
 • площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 га.

 

Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники — юридичні особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75%, а фізичні особи-підприємці — у рік державної реєстрації.

Фізичні особи-підприємці, які у звітному періоді обрали спрощену систему оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену для четвертої групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, та юридичні особи, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі — у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 Податкового кодексу України.

Фізичні особи-підприємці, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають звітність протягом 20 календарних днів із дня подання такої заяви.

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи-підприємці, які до закінчення місяця, у якому відбулася державна реєстрація, подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.

fermer 4

Платники єдиного податку четвертої групи як ФОП, які у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом «б» пп. 4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, зобов’язані сплатити у поточному році податок у розмірі, що розраховується виходячи із 25% річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку, та з наступного податкового (звітного) кварталу перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування.

Заява про такий перехід подається таким платником податку не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом «б» пп. 4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25% річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку.

Сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи. Зазначені приписи не застосовуються у разі анулювання реєстрації платником єдиного податку четвертої групи юридичної особи за ініціативою контролюючого органу.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 21 квітня 2024
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
21 квітня 2024
 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.