Правове регулювання використання коштів держпідтримки сільгоспвиробників, які використовують меліоровані землі

Правове регулювання використання коштів держпідтримки сільгоспвиробників, які використовують меліоровані землі

/ У правовому полі / П'ятниця, 09 лютого 2024 11:32

Чинним законодавством передбачено надання особливої державної підтримки суб’єктам агробізнесу, які використовують меліоровані землі. Процедуру надання такої підтримки деталізовано в Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України в новій редакції від 20 жовтня 2023 року № 1110.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які спрямовують для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі, та організацій водокористувачів (далі — бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються для надання державної підтримки у вигляді бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі та провадять сільськогосподарську діяльність із застосуванням гідротехнічної меліорації (далі — товаровиробники), для підвищення ефективності сільського господарства в умовах змін клімату, стимулювання збільшення площ меліорованих земель та збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції, а також організаціям водокористувачів для відновлення переданих їм у власність непрацюючих насосних станцій та/або насосних станцій, показники продуктивності яких є нижчими за визначений Кабінетом Міністрів України рівень (далі — насосні станції).

Сума бюджетної дотації, що надається протягом одного бюджетного періоду товаровиробнику та пов’язаним з ним особам у значенні, або організації водокористувачів, не може перевищувати 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

zroshennya

Бюджетні кошти спрямовуються для надання бюджетної дотації товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі до 25 відсотків вартості витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених відповідно до затвердженої в установленому порядку проєктної документації, але не більш як:

13250 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням без урахування вартості поливної техніки і обладнання для поливу;
 25300 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням з урахуванням вартості поливної техніки та насосного обладнання для поливу вітчизняного виробництва;
 24500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для краплинного зрошення з урахуванням вартості обладнання для краплинного зрошення та насосного обладнання вітчизняного виробництва.

Згідно з приписами чинного законодавства отримувачами бюджетних коштів (далі — отримувачі) насамперед є товаровиробники за таких умов:

 щодо них не порушено справ про банкрутство, та/або їх не визнано банкрутами, та/або вони не перебувають на стадії ліквідації;
 вони не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до розподілів бюджетних коштів товаровиробника, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС;
 до них не застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;
 вони не зареєстровані та не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованій території України (АР Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.

dengi 7

Крім товаровиробників отримувачами бюджетних коштів визнаються також організації водокористувачів за умови, що вони:

 не перебувають на стадії ліквідації;
 відповідають вимогам до неприбуткової організації, визначеним підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України;
 до них не застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;
 вони не зареєстровані та не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованій території України (АР Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку у вигляді бюджетної дотації:

1) товаровиробникам для реконструкції існуючих та/або будівництва нових меліоративних систем з використанням зрошення дощуванням або краплинного зрошення;

2) організаціям водокористувачів для відновлення насосних станцій.

Товаровиробникам бюджетна дотація надається на:

 проведення робіт з реконструкції існуючих та/або будівництва нових систем за введені в експлуатацію меліоративні системи, зокрема з використанням зрошення дощуванням або краплинного зрошення (матеріали, засоби, канали, трубопроводи, запірна арматура, інші гідротехнічні споруди), без урахування вартості засобів, техніки та обладнання для зрошення у період з 1 листопада попереднього року до 31 жовтня поточного року;
 придбання техніки та обладнання (дощувальна техніка та запчастини до них, насосне обладнання та запчастини до нього) або краплинного зрошення (матеріали та основні засоби) вітчизняного виробництва у період з 1 листопада попереднього року до 31 жовтня поточного року.

До техніки і обладнання вітчизняного виробництва, зазначених вище, належать техніка і обладнання, що включені до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за бюджетні кошти, затвердженого Мінекономіки відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130.

zroshennya 25

Вартість обладнання, матеріалів, робіт з будівництва і встановлення систем краплинного зрошення, яка була частково компенсована коштами державного або місцевого бюджетів, коштами бюджетної дотації товаровиробникам не відшкодовується.

У разі будівництва, капітального ремонту та/або реконструкції придбаних об’єктів незавершеного будівництва відшкодуванню за кошти бюджетної дотації підлягає лише вартість будівництва, капітального ремонту та/або реконструкції без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

У разі введення в експлуатацію придбаних об’єктів незавершеного будівництва відшкодуванню за кошти бюджетної дотації підлягає вартість нового будівництва об’єктів за вирахуванням вартості придбання об’єкта незавершеного будівництва.

Для товаровиробників відшкодовується вартість будівництва, капітального ремонту та/або реконструкції об’єкта, передбачена проєктно-кошторисною документацією та підтверджена вартістю основних фондів згідно з актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма ОЗ-1, типова форма ОЗ-2).

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата та номер реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта згідно із законодавством.

Вартість обладнання для об’єктів, яка частково компенсована коштами бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за іншими напрямами, не підлягає частковому відшкодуванню за напрямом «Державна підтримка сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів».

Отримувачі, зареєстровані у Державному аграрному реєстрі (далі — Реєстр), подають заявку на отримання бюджетних коштів та документи до неї через особистий електронний кабінет Реєстру, на яку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Форму Заявки на отримання державної підтримки сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують меліоровані землі, затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1713 від 26.09.2023 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 1747 від 06.10.2023 та № 1866 від 27.10.2023).

 

_____________________

Отримувачі, зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, подають заявку на отримання бюджетних коштів та документи до неї через особистий електронний кабінет Реєстру

_____________________

 

У разі неможливості Реєстру автоматичного внесення (завантаження) інформації отримувач має право на внесення відповідних відомостей самостійно (у ручному режимі).

Для надання бюджетних дотацій Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійним органом, затверджує її склад, положення про неї, форму заявок на отримання бюджетних коштів та переліки, що формуються відповідно до цього Порядку.

Для отримання бюджетної дотації товаровиробники подають до 20 листопада поточного року програмними засобами ведення Реєстру такі документи:

 заявку на отримання бюджетної дотації;
 довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;
 типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) —
для часткового відшкодування вартості будівництва об’єктів;
 типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» — для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
 засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію паспорта проєкту та копію кошторисної частини проєктної документації;
 сканований оригінал паперового документа або електронний документ письмового зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контрольними органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

Організації водокористувачів бюджетна дотація надається для відновлення, реконструкції, модернізації, капітального ремонту насосних станцій, які введені в експлуатацію після відповідних робіт (зокрема заміна та ремонт насосно-силового обладнання, здійснення заходів з енергоефективності) у період з 1 листопада попереднього року по 31 жовтня поточного року.

Бюджетна дотація надається на безповоротній основі організаціям водокористувачів у розмірі до 50 відсотків вартості витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених відповідно до затвердженої в установленому порядку проєктної документації.

zroshennya 24

Відшкодовується вартість, яка передбачена проєктно-кошторисною документацією та підтверджена вартістю основних фондів, проведення капітального ремонту, модернізації та/або реконструкції насосної станції.

Вартість обладнання для об’єктів, яку частково компенсовано за кошти бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за іншими напрямами, не підлягає частковому відшкодуванню за напрямом «Державна підтримка сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів».

Для отримання бюджетної дотації організація водокористувачів подає до 20 листопада поточного року програмними засобами ведення Реєстру такі документи:

 заявку на отримання бюджетної дотації, форму якої затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1713 від 26.09.2023 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 1747 від 06.10.2023 та № 1866 від 27.10.2023;
 довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;
 типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
 засвідчену підписом керівника організації водокористувачів копію паспорта проєкта та копію кошторисної частини проєктної документації;
 сканований оригінал паперового документа або електронний документ письмового зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

Мінагрополітики перевіряє подані заявки на отримання бюджетних коштів, документи до них та відомості про отримувача, які містяться у Реєстрі, на відповідність встановленим вимогам та протягом 10 робочих днів повідомляє отримувачу в разі невідповідності вимогам із зазначенням причин.

Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Реєстру до 20 листопада поточного року включно. Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Мінагрополітики проводить засідання комісії, яка утворена на підставі наказу Мінагрополітики, до 5 грудня поточного року та визначає розмір бюджетної дотації за кожним отримувачем і приймає рішення про включення відповідного заявника до переліку товаровиробників або переліку організацій водокористувачів, яким нарахована бюджетна дотація. Форми Переліку сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі, яким нараховано бюджетні кошти для надання державної підтримки, та Переліку організацій водокористувачів, яким нараховано бюджетні кошти для надання державної підтримки, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1713 від 26.09.2023 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 1747 від 06.10.2023 та № 1866 від 27.10.2023).

 

_____________________

Мінагрополітики проводить засідання комісії, яка утворена на підставі наказу Мінагрополітики, до 5 грудня поточного року та визначає розмір бюджетної дотації за кожним отримувачем

_____________________

 

Мінагрополітики затверджує до 15 грудня поточного року розподіл бюджетних коштів між товаровиробниками та організаціями водокористувачів пропорційно нарахованим сумам бюджетної дотації у межах бюджетних асигнувань.

У разі недостатності бюджетних коштів для надання державної підтримки у вигляді бюджетної дотації за звітний період у повному обсязі першочергове право на отримання такої підтримки мають товаровиробники, які є членами організації водокористувачів та подали заявку на отримання бюджетних коштів на придбання обладнання, проведення робіт з реконструкції існуючих та/або будівництва нових систем, за умови, що придбане обладнання та створені (реконструйовані об’єкти) не є власністю організації водокористувачів.

Члени організації водокористувачів не мають права на отримання бюджетної дотації на роботи, проведені на підставі договору про внесення інвестицій з організацією водокористувачів, відповідно до статті 23 Закону України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».

dengi 8

Члени організації водокористувачів, які отримали бюджетну дотацію та в яких надалі виникло право на отримання компенсації від організації водокористувачів понесених витрат на придбання обладнання, проведення робіт з реконструкції існуючих та/або будівництва нових меліоративних систем, які фактично були компенсовані коштами отриманої бюджетної дотації, зобов’язані протягом місяця з дати отримання права на компенсацію від організації водокористувачів повернути бюджетну дотацію.

Мінагрополітики за результатами проведення розподілу бюджетних коштів робить відмітку в Реєстрі. Вказане Міністерство перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, на поточні рахунки товаровиробників та організацій водокористувачів, відкриті в банках, на підставі:

 розподілу бюджетних коштів між товаровиробниками та організаціями водокористувачів;
 сформованого переліку товаровиробників та переліку організацій водокористувачів, яким нарахована бюджетна дотація.

У разі встановлення контрольними органами факту незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів товаровиробник та організація водокористувачів повертають отримані бюджетні кошти і позбавляються протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання державної підтримки.

 

Тетяна КОВАЛЕНКО, д-рка юридичних наук, професорка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 24 липня 2024
Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2024 року збільшився проти минулорічних показників за відповідний період у 11847 млн дол. США на 5% і склав 12451 млн дол. США.
Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2024 року збільшився проти минулорічних показників за відповідний період у 11847 млн дол. США на 5% і склав 12451 млн дол. США.
24 липня 2024
 24 липня 2024
За шість місяців 2024 року виробництво пива в Україні досягло 67,9 млн дал, що становить 104,2% до виробництва за аналогічний період минулого року.
За шість місяців 2024 року виробництво пива в Україні досягло 67,9 млн дал, що становить 104,2% до виробництва за аналогічний період минулого року.
24 липня 2024
 24 липня 2024
У червні 2024 року волинська компанія «Шанс Вік» офіційно презентувала власний бренд органічного чаю Travka. До того компанія 10 років займалася заготівлею та експортом дикорослих трав і ягід.
У червні 2024 року волинська компанія «Шанс Вік» офіційно презентувала власний бренд органічного чаю Travka. До того компанія 10 років займалася заготівлею та експортом дикорослих трав і ягід.
24 липня 2024
 23 липня 2024
Закупівельні ціни на ріпак в Україні протягом тижня виросли на 1000-1300 грн/т до 23000-23500 грн/т або 485-500 $/т з доставкою до портів Чорного моря на тлі стримування продажів виробниками та низької урожайності, що може скоротити експорт в новому сезоні.
Закупівельні ціни на ріпак в Україні протягом тижня виросли на 1000-1300 грн/т до 23000-23500 грн/т або 485-500 $/т з доставкою до портів Чорного моря на тлі стримування продажів виробниками та низької урожайності, що може скоротити експорт в новому сезоні.
23 липня 2024
 23 липня 2024
У податковому комітеті Верховної Ради України створено робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.
У податковому комітеті Верховної Ради України створено робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.
23 липня 2024
 23 липня 2024
З 24 липня 2024 року набирає чинності наказ Мінагрополітики від 15.02.2024 № 431, відповідно до якого в Україні буде діяти новий Порядок державної реєстрації потужностей.
З 24 липня 2024 року набирає чинності наказ Мінагрополітики від 15.02.2024 № 431, відповідно до якого в Україні буде діяти новий Порядок державної реєстрації потужностей.
23 липня 2024

Please publish modules in offcanvas position.