Агрономія Сьогодні

Сергій АВРАМЕНКО, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, Юрій ОГУРЦОВ, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, канд. с.-г. наук, завідувач, Віктор ШЕЛЯКІН, молодший науковий співробітник, Олександр ГЛУБОКИЙ, агроном, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України Загальновідомим фактом є те, що життєдіяльність рослин зумовлена параметрами п'яти основних факторів:…
Володимир КАБАЧНИЙ, доктор фарм. наук, Олександр ЧУВУРІН, доктор хім. наук, канд. фарм. наук, МНВА «Наномікс», Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, канд. с.-г. наук, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України Вирощування ячменю ярого передбачає використання його зерна переважно на кормові цілі та як сировини для харчової промисловості. В Україні успішно розвивається пивоварна промисловість.…
Андрій АНДРІЄНКО, канд. с.-г. наук, Ігор СЕМЕНЯКА, канд. с.-г. наук, Кіровоградський інститут АПВ НААН України Застосування інновацій є одним із пріоритетних напрямів розвитку галузі рослинництва в сучасних умовах господарювання, який забезпечує стабільне нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.
Валер’ян ПОЗНЯК, «АС» Гліфосат - неселективний системний гербіцид, що використовується для боротьби з бур'янами, особливо багаторічними, та займає серед гербіцидів перше місце у світі з виробництва. Найбільш відомим є препарат під маркою Раундап. Вперше гербіцидні властивості цієї речовини були виявлені в 1970 році Джоном Францем, який працював в американській компанії…
Микола КОСОЛАП, канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології НУБіП Олексій КРОТІНОВ, канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства та гербології НУБіП Продовження. Початок у № 8. Фосфорний режим ґрунту При внесенні фосфорних добрив у ґрунт більша їх частина переходить у форми, малодоступні для рослин. Рух фосфору в ґрунті мінімальний.…
Юрій МАЩЕНКО, канд. с.-г. наук, Андрій АНДРІЄНКО, канд. с.-г. наук, Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААН України Серед круп’яних культур, які вирощуються в Україні, найбільші площі займає гречка. Розташування цієї культури в сівозміні відіграє важливу агротехнічну роль.
Василь ЧОРНОБРИВЕЦЬ, спеціально для «АС» У практиці застосування добрив найбільш раціональним поділом елементів живлення на макро- та мікроелементи є варіант, запропонований Ю. Злобіним. Згідно з його класифікацією до макродобрив відносяться, крім основних N, P i K, також Кальцій, Магній, Сірка, Натрій і Кремній. Останнім приділяють мало уваги в описаннях систем…
Василь ЧОРНОБРИВЕЦЬ, «АС» Ґрунт - біологічне середовище, при ефективному використанні якого можна без зайвих витрат збільшити виробництво і поліпшити якість зерна, кормів, технічної сировини. Крім органічних решток рослин і тварин, у ґрунті є багато дрібних (мікро-), середніх (мезо-) і більших (макро-) організмів, які значною мірою впливають на життєдіяльність рослин. Розглянемо…
Володимир ЛИХОЧВОР, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету Найкраще ростуть і розвиваються рослини озимої пшениці у разі рівномірного розміщення насіння на площі. Це найменш реалізований технологічний чинник, із впровадженням якого значно зменшилися б витрати та збільшилася б продуктивність рослин.
Не важко здогадатися, що йдеться про відомий гербіцид Трофі, права на який належали відомій компанії «Зенека». Препарат відрізнявся від інших ацетохлорів наявністю антидоту, завдяки чому був більш безпечним щодо кукурудзи. У результаті об’єднання компаній «Зенека» і «Новартіс» та створення на їх основі компанії «Сингента» гербіцид Трофі було продано відомому хімічному…
Агрономія Сьогодні - Вівторок, 19 квітня 2011 15:50

Сівба кукурудзи

Микола ГРАБОВСЬКИЙ, канд. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет Строк сівби є одним із найголовніших факторів отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи. Цей захід обумовлює процеси росту і розвитку рослин, а також формування їх продуктивності. Питання визначення оптимальних строків сівби вивчалося давно, але щороку в Державному реєстрі сортів рослин,…
Володимир КУРЦЕВ, канд. с.-г. наук,Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААН України Ріпак досить вибагливий до родючості ґрунтів, а тому потребує більшої кількості добрив, ніж зернові. Найбільше серед макроелементів ця культура засвоює калій. Фосфорні та калійні добрива слід вносити восени, котрі за осінь та зиму переходять у доступні форми для рослин. Азотні…

Please publish modules in offcanvas position.