Норми висіву ярих зернових культур

Норми висіву ярих зернових культур

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 03 січня 2019 10:43

Зерновий клин України становить приблизно 15–15,5 млн га (55–57%) у структурі посівних площ, з них під ярі зернові культури щорічно відводиться 7,0–7,5 млн га.

Пшениця яра

Пшениця яра є однією із найцінніших продовольчих культур. У зерні ярої твердої пшениці вміст білка сягає до 21% і більше. Сорт твердої пшениці високо ціниться на міжнародному ринку. У роки, коли частина озимих вимерзає, пшеницю яру використовують як страхову культуру.

У лісостепових районах достатнього зволоження, і в Прикарпатті яра пшениця, висіяна після просапних культур (картоплі, цукрових буряків, кукурудзи), часто більш урожайна, ніж озима. Помірно вологий клімат, тривала весна, часті дощі в цих районах сприяють її розвитку. Тверді види пшениці займають лише 10–15% від загальної площі посівів ярої пшениці. Сорти твердої пшениці вирощують переважно в посушливих степових південних і південно-східних областях країни.

 

Орієнтовні норми висіву пшениці ярої

07 374 40 1

Практика передових господарств України показує, що збільшення норм висіву ярої пшениці має велике значення для вирощування високих урожаїв. У пшениці ярої відносно короткий вегетаційний період, вона не так сильно кущиться, на відміну від озимої, тому норми висіву її мають бути більшими. Залежно від ґрунтових і кліматичних умов, а також особливостей сортів установлюють відповідні норми висіву. Для окремих зон вони коливаються від 4 до 6,5 млн схожих зерен (150–250 кг/га насіння) на 1 га.

Глибина загортання насіння визначається особливостями погодних умов і зволоженістю ґрунту. У зоні Степу — 5–8 см, Лісостепу — 4–6 см, у районах із достатнім рівнем зволоження — 3–4 см, а на легких супіщаних ґрунтах — 4–6 см.

 

Агрокарта вирощування пшениці

07 374 40 2

Для пересівання і підсівання озимини найдоцільніше використовувати високопродуктивні сорти пшениці ярої, які характеризуються високою урожайністю (4,5–5,0 т/га) та якістю зерна не нижче ніж у пшениці озимої.

Сучасні сорти ячменю, пшениці, вівса та тритикале ярого за сприятливих погодних умов і дотримання всіх вимог агротехніки забезпечують формування 6,0–7,0 т/га зерна.

Для одержання високих урожаїв зерна ярих зернових культур необхідно сформувати відповідну структуру їх агрофітоценозів. Так, у ячмені кількість продуктивних стебел має становити 650–700 шт./ м², кількість зерен у колосі — 19–20 шт., маса 1000 зерен — 48–50 г, у вівса ці параметри повинні сягати, відповідно — 500–600 шт./ м², 35–40 шт. зерен на волоть за маси 1000 зерен — 35–38 г, у ярих пшениці і тритикале, відповідно — 550–600 шт./м², 35–45 зерен у колосі за маси 1000 зерен 40–42 г.

Підготовка до сівби ярих зернових культур передбачає ряд агротехнічних операцій, з яких найважливішими є підбір попередників і сортів, підготовка ґрунту, внесення добрив, підготовка насіння.

 

Жито

Жито є однією із найважливіших продовольчих культур в Україні. Наша держава посідає одне з перших місць у світі зі збирання жита. Воно менш вимогливе до природних умов, ніж пшениця, стійке до багатьох видів шкідників і збудників хвороб. Найкращими попередниками для озимого жита вважаю­ться: кукурудза, соняшник, картопля, бобові. Позитивні результати дає посів по зайнятих парах, особливо в районах достатнього зволоження. При посіві озимого жита по зайнятих парах і непарових попередниках варто правильно підбирати попередники, ретельно очищати поля від бур’янів, правильно обробляти ґрунт і проводити своєчасний посів.

 

Орієнтовні норми висіву жита

07 374 40 3

Велике значення має підготовка посівного матеріалу. Насіння озимого жита повинне бути добре очищене й відсортоване. Не рекомендується сіяти свіжозібраним.

 

Агрокарта вирощування жита

07 374 40 4

Норми висіву озимого жита коливаються від 100–110 до 180–200 кг/га, залежно від кліматичних умов. Однак її варто визначати не тільки зважаючи на вагу, але й на кількість зерен, необхідних для висіву на гектар. Строки посіву мають велике значення. За дуже раннього посіву жито переростає, що може викликати полягання, випрівання, зниження зимостійкості рослин, а за пізніх не встигає добре розвинутися, сходи виходять зрідженими, сильніше страждають від морозів і слабко ростуть навесні.

Збільшують норму висіву за пізніших строків сівби, низькій якості підготовки ґрунту та для слабо кущистих сортів.

 

Ячмінь

Ярий ячмінь є основною покривною культурою, під яку підсівають багаторічні трави. У цьому випадку норму висіву його зменшують на 10–15% порівняно з нормою для чистого посіву.

Ячмінь здатний інтенсивно кущитись, чим вигідно відрізняється від інших ярих зернових культур. Бокові пагони формують майже таку продуктивність, як і основні, стебло­стій вирівняний за розвитком та висотою.

Ячмінь ярий внаслідок недостатнього розвитку кореневої системи, короткого вегетаційного періоду, підвищених вимог до структури ґрунту є найвимогливішим серед ранніх ярих зернових культур до попередників. Кращими попередниками є просапні культури (картопля, буряки цукрові), а також соя, кукурудза на зерно і силос.

 

Орієнтовні норми висіву ячменю

07 374 42 3

Високу врожайність ранніх ярих культур можна отримати лише за підбору високопродуктивних сортів, стійких до абіотичних і біотичних факторів. З метою кращого використання екологічних умов та різноманітного агротехнічного фону, особливо попередників, у господарствах доцільно вирощувати 2–3 сорти ранніх ярих зернових культур різних екологічних і біологічних груп, що дає можливість стабілізувати виробництво зерна і знизити навантаження на збиральну техніку в період жнив.

Серед сортів ячменю ярого високу врожайність збіжжя забезпечують нові інтенсивного типу: Інклюзив, Авгій, Хадар, Взірець, Сонцедар, Здобуток, Лофант тощо.

 

Агрокарта вирощування ячменю

07 374 42 1

Ячмінь належить до групи маловимогливих до тепла культур, його насіння може проростати за температури 1–3 °C тепла. Сівбу проводять у ранні строки, як тільки дозволяє стан ґрунту. Критерієм початку сівби є стиглість ґрунту, коли досягає­ться якісне його кришення при обробітку. Ярий ячмінь необхідно посіяти впродовж 5–7 днів від настання фізичної стиглості ґрунту, або від першої можливості застосування ґрунто­обробної техніки.

У разі запізнення із сівбою рослини формують недостатньо розвинену кореневу систему, неефективно використовують вологу, формування репродуктивних органів припадає на несприятливі погодні умови. Пізні посіви щороку дуже сильно уражуються хворобами. Запізнення із сівбою на 8–10 днів призводить до зниження врожаю приблизно на 7–8 ц/га, а в посушливі роки — на 10–13 ц/га. Сівбу необхідно завершити не пізніше другої декади квітня навіть в умовах пізньої весни.

Урожайність і якість зерна культури може істотно знижуватись як за зріджених, так і за надзвичайно загущених посівів. За низької норми висіяного насіння неповністю використовуються запаси поживних речовин у ґрунті і волога, утворюючи велику кількість підгону, що викликає різноякісність насіння за ступенем зрілості, крупності і маси. Зріджений стеблостій сильніше заростає бур’янами, більш уражується хворобами і пошкоджується шкідниками.

Загущені посіви мають менш розвинену кореневу систему, недостатньо світла, слабке загартування, дають багато слаборозвиненого колосся зі щуплим зерном, швидше і сильніше вилягають. Вони сильно реагують на посушливі погодні умови в період вегетації тощо.

 

Кукурудза

Кукурудзу вирощують в Україні повсюдно. Високі врожаї зерна вона дає після озимих хлібів, гречки, зернобобових культур, гірчиці, ріпаку, коріандру, ярих зернових. Після просапних (картопля, баштанні) її в сівозміні розміщувати екологічно недоцільно, оскільки це прискорює втрату гумусу і розпорошення ґрунту, але епізодично можливо. Після соняшнику та цукрових буряків не можна висівати кукурудзу ще й тому, що вони глибоко висушують ґрунт, і сильно знижується урожайність, особливо в посушливих районах.

 

Орієнтовні норми висіву кукурудзи

07 374 42 4

До посіву кукурудзи приступають зазвичай за стійкого прогрівання посівного шару ґрунту до 10–12 °C (на чистих полях холодостійкі сорти — при 8–10 °C).

 

Агрокарта посівів кукурудзи

07 374 42 2

Нормальна глибина посіву в оптимальні терміни — 6–8 см. Проте в перші дні сівби в неглибоко прогрітий, вологий, особливо глинистий ґрунт кращою буде глибина 4–5 см. За сівби у підсохлий ґрунт, щоб насіння покласти у вологий шар, буває доцільно поглибити посів до 10–12 см.

Оптимальна ширина міжрядь встановлюється для кожного гібриду/сорту кукурудзи і варіюється від 40 до 80 см.

 

Гречка

В Україні найсприятливішими для вирощування гречки є зони Лісостепу і Полісся. Для посіву відбирають насіння діаметром 3,5–4 мм. Дуже важливо вибрати оптимальний строк посіву. Критерієм є стійке прогрівання ґрунту (10–12 °C) на глибину 10 см.

 

Орієнтовні норми висіву гречки

07 374 42 5

Гречка дуже вибаглива до забезпечення вологою. Кращими попередниками її є озимі (жито, ячмінь), що вирощуються на зелений корм, а також після ярих колосових і бобових на зелений корм або сіно.

 

Агрокарта посівів гречки

07 374 43 3

Період сівби гречки настає у Поліссі в першій декаді травня, у Лісостепу — наприкінці квітня-в першій декаді травня, у Степу — наприкінці квітня.

 

Рис

Рис є найпоширенішою культурою у світі. Його сіють більш ніж у 100 країнах світу на площах близько 150 млн га, а його виробництво становить майже півмільярда тонн. Попри те, що культура рису в Україні нараховує всього лише кілька десятиліть, вітчизняний може з успіхом конкурувати з кращими світовими зразками. За якісними показниками він не поступається закордонним сортам, а за смаковими і поживними властивостями перевищує їх, що підтверджується постійним стійким попитом у населення країни.

 

Орієнтовні норми висіву рису

07 374 43 1

Рис розміщують по пласту багаторічних трав або його обороту, по зайнятих однорічними травами парах чи в меліоративному полі.

 

Агрокарта вирощування рису

07 374 43 4

Він дуже вимогливий та чутливий до вологи, тому в Україні вирощування рису відбувається переважно на повністю затоплених полях. Витримує тривале затоплення, якщо шар води сягає 10–15 см. Найбільше потребує води у період кущіння-викидання волотей. Загортають насіння на глибину 1–2 см за прогрівання ґрунту до 13 °C. Рекомендовано за ранніх строків сівби (температура ґрунту 8 °C) сіяти на глибину 4–5 см. До 3–5 см збільшують її на легких ґрунтах. Рис швидше розвивається за тривалості світлового дня 9–12 годин. Він потребує інтенсивного сонячного освітлення. Тривала похмура погода спричинює неповне достигання цієї культури.

 

Овес

Овес — культура помірного клімату, невибаглива до тепла, поширена більше в Поліссі і Лісостепу України. Найбільш вологолюбний серед хлібних злаків. За проростання насіння вбирає 60–65% води від власної маси. Насіння починає проростати за температури 2–3 °C. Сходи в польових умовах можна одержати за температури 6–7 °C. Оптимальні для одержання сходів і процесу кущення температури — 15–18 °C. Сходи витримують заморозки до –4–5 °C.

 

Орієнтовні норми висіву вівса

07 374 43 2

Овес добре розміщати у сівозміні після удобрених просапних (кукурудзи, картоплі) зернобобових, баштанних, льону. Не рекомендується сіяти після вівса, цукрових буряків.

 

Агрокарта вирощування вівса

07 374 43 5

Висівати його треба в перші дні польових робіт, коли ґрунт досягне фізичної стиглості, одночасно або зразу після сівби ярої пшениці, яриці і ячменю. Глибина загортання насіння на важких глинистих ґрунтах — 2–3см, на середніх за механічним складом Лісостепу — 4–5 см, легких і за браку вологи — 5–6 см. Слід враховувати, що загортання глибше 5 см веде до зниження польової схожості насіння.

 

Ольга ВЛАСОВАканд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН

 

 

 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Енергетична безпека: Електричні мобільні сховища від Emost AG (Швейцарія) – це унікальні акумуляторні генератори промислового класу потужністю 50 та 100 кВт, які дозволяють забезпечити промислові та господарські об’єкти, будівельні майданчики чи оперативні аварійні служби мобільним безшумним джерелом живлення.
Енергетична безпека: Електричні мобільні сховища від Emost AG (Швейцарія) – це унікальні акумуляторні генератори промислового класу потужністю 50 та 100 кВт, які дозволяють забезпечити промислові та господарські об’єкти, будівельні майданчики чи оперативні аварійні служби мобільним безшумним джерелом живлення.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.