agro business 160 160

Гібриди кукурудзи на силос

Гібриди кукурудзи на силос

/ Агрономія Сьогодні / Вівторок, 03 грудня 2019 12:17

Спеціалізовані гібриди кукурудзи забезпечують високу якість майбутніх кормів для худоби.

Кукурудзяний силос узимку — один з основних кормів. За даними науково-дослідних установ, найбільше молока одержують, коли питома вага силосу в зимовому раціоні сягає 30–35%, а в річному — 20–25%. Перетравність основних речовин силосу з кукурудзи становить: органічної речовини — 71%, протеїну — 61%, жиру — 70%, клітковини — 70%. Кукурудза містить багато вуглеводів і жирів, але бідна на протеїн. Одна кормова одиниця перетравного протеїну в зеленій масі містить близько 70 г, у силосі — 60–65%.

Підвищити кормову цінність силосу можна, вирощуючи кукурудзу в сумісних посівах із зернобобовими культурами, збалансованими за вмістом білка, насамперед з соєю. Однак така технологія потребує додаткових виробничих витрат, тобто підвищує собівартість силосу.

Норма витрати силосу на 1 голову ВРХ залежить від типу годівлі та кормової цінності. Інноваційним напрямом є однотипна годівля, коли домінувальним видом є консервовані корми, в тому числі силос, сінаж. Основна вимога при цьому — висока якість корму. За результатами зоотехнічного аналізу встановлено, що 1 к. о. зеленої маси силосних гібридів кукурудзи забезпечена перетравним протеїном на 20–25% більше порівняно з іншими гібридами, а силос повністю відповідає нормативним вимогам до якості (табл. 1).

 

Нормативні вимоги до якості силосу згідно з ДСТУ 4782:2007

Kukurudza 2019 32 2

 

Під час вирощування кукурудзи на силос прагнуть досягти високої врожайності за доброї кормової цінності. Кормова цінність залежить від високого вмісту сухої речовини в рослині, частки зерна (качанів), концентрації енергії (МДж/кг сухої речовини), доброї перетравності силосу і придатності кукурудзи для силосування. Цього можна досягти, використовуючи спеціалізовані силосні гібриди, в яких на 1 к. о. припадає не менше ніж 90 г перетравного протеїну (зоотехнічна норма — 110–115 г).

Головними перевагами силосних гібридів є висока кормова цінність (енергетичність корму, забезпеченість перетравним протеїном, перетравність), ремонтантність (Stay green), стійкість до стресових умов вегетації та імунітет до шкідливих організмів. Висока загальна перетравлюваність є результатом достатнього вивільнення енергії (в перші години перетравлення) і доброго відновлення фіброзної частини (кінцева перетравлюваність).

Технологія вирощування силосних гібридів майже не відрізняється від зернової, за винятком передзбиральної густоти стояння рослин. Так, для середньоранніх гібридів оптимальним є формування 85 тис/га рослин, середньостиглих — 80 тис/га.

Кукурудза з різними темпами накопичує врожай і в різні строки набуває укісної стиглості. Тому можна подовжити період використання зеленої маси, якщо в зеленому конвеєрі сіяти в один строк різні за скоростиглістю гібриди. За дещо меншої продуктивності ранньостиглі гібриди формують вищі врожаї зеленої маси у більш ранні строки збирання порівняно з середньоранніми та середньостиглими. Ранньостиглі гібриди в перші 40–50 днів вегетації накопичують зелену масу і суху речовину інтенсивніше, ніж середньостиглі. Коли середньостиглі гібриди починають викидати волоті, врожайність зеленої маси і сухої речовини ранньостиглих і середньоранніх гібридів вища. Коли середньостиглі гібриди досягають молочної стиглості, урожайність середньоранніх гібридів є вищою, тому що вони на цей час уже досягли фази молочно-воскової стиглості зерна.

kukuruza 25

Сіяти у зеленому конвеєрі в один строк різні за тривалістю вегетації гібриди доцільно, тому що вищі врожаї зеленої маси у достатньо ранній період можуть забезпечити лише ранньостиглі й середньоранні гібриди. Тобто, висіваючи різні за скоростиглістю гібриди, можна на 20–25 днів подовжити час використання зеленої маси кукурудзи без зниження якості корму. При цьому високу врожайність зеленої маси і сухої речовини забезпечують за рахунок середньостиглих гібридів, а високу кормову цінність силосу — завдяки врожаю качанів і зерна ранньостиглих. Вихід кормових одиниць у сумісних посівах гібридів кукурудзи різних груп стиглості на 8–10% більший, порівняно з чистими.

Високу поживність і перетравність забезпечує кукурудза, яку збирають у середині воскової стиглості зерна (консистенція «м’якого твердого сиру»). Високоенергетичним є силос, у якому частка зерна в загальній силосній масі становить не менше ніж 30%.

У регіонах з обмеженими тепловими ресурсами рекомендуємо висівати сумісні посіви середньостиглих гібридів з ранньо- та середньоранніми, які забезпечують більший врожай зерна, в результаті чого підвищується якість зеленої маси.

На якість силосу впливають строки збирання. Важливо зібрати кукурудзу вчасно, щоб забезпечити вміст сухих речовин у межах 30–35%. Якщо сухих речовин менше ніж 28%, є ризик утворення силосного соку. Втрата цукру і кислот, особливо молочної, порушує процеси бродіння, створює умови для розвитку гнильної і маслянокислої мікрофлори, погіршує якість силосу. Вологість кукурудзи становить 70–74%, втрати сухої речовини збільшуються до 12–13%, силос підкислюється. Надлишок води перекислює силос і збільшує втрати до 16–20%. Частина сухих речовин (близько 5%) втрачається, витікаючи з соком.

Якщо вміст сухих речовин перевищує 35%, силосну масу важко ущільнювати. Коли силосують сухішу сировину. створюватимуть умови для повітряних ям, які мінімізують анаеробне силосування й підсилюють аеробне бродіння. Окрім того, сухі ядра зерна спричинюють гіршу перетравність корму.

Оптимальним для збирання кукурудзи на силос є період, коли вміст сухої речовини у зерні наближається до 60%. Зерно при цьому стає твердим, а якщо розламати качан, внизу під зерниною, де вона кріпиться до стрижня, можна побачити чорну точку. Це свідчить про те, що у зернівку більше не надходять пластичні речовини. Вологість зерна — менше ніж 35%.

Проте середній вміст сухих речовин у рослині може дуже різнитися і залежить від кількості сухих качанів у загальній масі. За низького вмісту сухих речовин у качанах і низької частки сухих качанів середній вміст сухої речовини становитиме 25%. Навпаки, коли частка сухих качанів у посівах і вміст сухої речовини в зерні високі, вміст сухої речовини у рослині загалом може перевищувати 36%.

kukuruza 23

Для підвищення врожайності та якості зеленої маси ефективним агротехнологічним заходом є вирощування сумісних посівів кукурудзи з сорго. Створення посівів різної ярусності забезпечить ефективне використання фотосинтетично активної радіації, запасів доступної рослинам вологи, природної родючості ґрунту і підвищить кормову цінність зеленої маси.

Концентрація енергії (МДж/кг сухої речовини) в зеленій масі є найбільшою, коли кукурудза перебуває у фазі воскової стиглості зерна (концентрація енергії в рослинах кукурудзи, на відміну від інших кормових рослин, зростає в міру дозрівання), а сорго — перед викиданням волоті (високий вміст цукру в цей період забезпечує оптимальні умови для силосування). Сорго забезпечує вищу врожайність зеленої маси порівняно з кукурудзою за посушливих умов — 17–20 т/га сухої речовини, а перетравність сягає 60–65%. Високий рівень розчинних цукрів (25–28%), які зумовлюють процес бродіння силосу, роблять його цінним та енергетичним кормом.

Вирощування сумісних посівів кукурудзи з сорго забезпечує добру поживність і перетравність корму, а собівартість молока знижується на 8–10%. Передзбиральна густота стояння рослин: кукурудза — 85 тис/га, сорго — 200 тис/га. Схема сівби — чотири рядки через чотири.

В умовах України є можливість одержати для молочних корів силос доброї якості і високої поживності з силосованої суміші зеленої маси кукурудзи та люцерни у співвідношенні 1:1. Кукурудзу потрібно силосувати у фазі початку воскової стиглості зерна (пізня тістоподібна стадія), а люцерна має бути молодою з високим вмістом протеїну. Це фаза початку цвітіння люцерни (10…15% рослин, що квітнуть).

Отже, використання спеціалізованих силосних гібридів забезпечує підвищення кормової цінності, кращу перетравність маси й запобігає перевитраті кормів.

 

В. МОКРІЄНКОканд. с.-г. наук,
доцент кафедри рослинництва НУБіП України

 

 03 березня 2024
Українські виробники цього тижня знову підвищили вартість білокачанної капусти. Капуста подорожчала одразу до 8-12 гривень за кілограм. Це означає, що її продають на 26% дорожче ніж тиждень тому.
Українські виробники цього тижня знову підвищили вартість білокачанної капусти. Капуста подорожчала одразу до 8-12 гривень за кілограм. Це означає, що її продають на 26% дорожче ніж тиждень тому.
03 березня 2024
 03 березня 2024
Аліна Різник із села Гельмязів, що на Золотоніщині, вирощує екзотичні рослини. У її колекції жимолость, актинідія, айва, інжир та лохина.
Аліна Різник із села Гельмязів, що на Золотоніщині, вирощує екзотичні рослини. У її колекції жимолость, актинідія, айва, інжир та лохина.
03 березня 2024
 02 березня 2024
Комунальне підприємство «Добробут Захід» П’ядицької громади Івано-Франківської області розпочало органічну сертифікацію плантації лохини.
Комунальне підприємство «Добробут Захід» П’ядицької громади Івано-Франківської області розпочало органічну сертифікацію плантації лохини.
02 березня 2024
 01 березня 2024
Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
01 березня 2024
 01 березня 2024
Всесвітня рада томатів на переробку оприлюднила спрогнозувала, що світове виробництво технічних томатів зросте на 6% до 47 млн тонн. В ряді країн, серед яких Україна, виробництво зросте набагато більше.
Всесвітня рада томатів на переробку оприлюднила спрогнозувала, що світове виробництво технічних томатів зросте на 6% до 47 млн тонн. В ряді країн, серед яких Україна, виробництво зросте набагато більше.
01 березня 2024
 01 березня 2024
Аграрії чотирьох областей України – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох.
Аграрії чотирьох областей України – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох.
01 березня 2024

Please publish modules in offcanvas position.