agro business 160 160

Кукурудза-хау: брендові концептуальні рішення від провідних світових компаній

Кукурудза-хау: брендові концептуальні рішення від провідних світових компаній

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 12 грудня 2022 10:42

Навіть за таких надскладних часів вітчизняні агровиробники тримають високий технологічний рівень у своїй роботі. Повною мірою це стосується такої стратегічно важливої для нашого агросектору культури, як кукурудза. І сучасна генетика від провідних світових компаній та когорта гібридів, об’єднаних особливими концептуальними рішеннями, успішно обстоює врожай на українських полях

HYDRANEO — глобальний сервіс оптимізації посухостійкості

Компанія Limagrain пропонує глобальний підхід до керування ризиками в посушливих умовах, наголошуючи на тому, що саме вивірені інноваційні рішення у вирощуванні кукурудзи допоможуть розкрити її потенціал.

Ключовий індекс. Фахівці компанії наголошують: агровиробникам потрібен не просто високий потенціал продуктивності, а гідний урожай навіть за стресових погодно-кліматичних обставин. То ж не дивно, що такий показник, як посухостійкість є одним із ключових чинників вибору гібридів кукурудзи. Ринок це повністю підтверджує: продажі гібридів із високою толерантністю до посухи постійно зростають.

Та як визначити, чи є гібрид кукурудзи толерантним до посушливих умов? Просте зіставлення врожайності гібридів до кількості опадів не дає потрібної відповіді. Адже такий очевидний метод не враховує запасів доступної вологи в ґрунті. А є ще низка чинників, які можуть суттєво вплинути на кінцевий результат. То ж, починаючи з 2010 року, фахівці компанії Limagrain за допомогою тензіометрів, ґрунтових і повітряних термометрів, дощомірів та іншого обладнання збирають вичерпну інформацію щодо температурного та водного режимів кожного поля в мережі наукових випробувань нових гібридів. Запатентована методика дозволяє виявити генотипи, здатні забезпечити максимально високу врожайність за умов нормального вологозабезпечення й водночас мінімально знижувати її у разі посухи. Суть методу полягає у визначенні синтетичного показника, властивого кожному генотипу — індексу посухостійкості/HydraneoDTI (drought tolerance index). Толерантність до посухи оцінюється на основі водного й теплового стресів у найчутливіші періоди розвитку кукурудзи (цвітіння та наливання зерна).

Оптимізація всіх ланок. До лінійки ГІДРАНЕО входять гібриди, що витримали кілька років усебічних тестів і випробовувань. Кандидати до цієї елітної когорти мають поєднувати потужний генетичний потенціал, високу врожайність та високу посухостійкість. А базовим принципом системи HYDRANEO є не лише впровадження гібридів, стійких до водних і температурних стресів, здатних найефективніше використовувати обмежені ресурси ґрунтової вологи, а й оптимізація всіх ланок технологічного ланцюга вирощування кукурудзи. Це створює передумови для максимального нагромадження ґрунтової вологи та найкращого її використання, зменшує непродуктивні втрати.

Відповідно, глобальний сервіс оптимізації посухостійкості від Limagrain відзначає максимально комплексний підхід. Окрім посухостійких гібридів пропозиція для агровиробників містить цифровий сервіс, що аналізує клімат, тип ґрунту та тип обробітку ґрунту, щоб:

• мінімізувати ризики втрати врожаю в разі посухи;
• забезпечити стале зростання прибутку господарства протягом багатьох років.

 

Господарство отримує рекомендації щодо підбору оптимального гібрида для конкретних ґрунтово-кліматичних умов, а також щодо агрономічних заходів для зменшення негативного впливу посухи (сівозміна, обробіток ґрунту, густота посіву, термін посіву, система живлення).

kukuruza 9

 

ARTESIANські рішення для кукурудзи

Природні умови є чинником №1 для формування врожаю, але гідні врожаї досяжні навіть за недостатньо сприятливої погоди. Технологія АРТЕЗІАН дозволяє максимізувати врожай в умовах достатнього зволоження — та у разі браку вологи. Селекціонери компанії Syngenta втілили найкращі генетичні рішення, покликані мінімізувати негативний вплив погодно-кліматичних умов завдяки унікальній генетичній стійкості гібридів кукурудзи до стресових чинників.

Інструмент успішного господарювання. Зокрема, недостатнє вологозабезпечення — це один із ключових лімітаційних чинників у вирощуванні кукурудзи в умовах України. Фахівці наголошують, що воно призводило й призводить до зрідження густоти посівів, порушення фізіологічного розвитку рослин, успішного проходження процесу формування зерна тощо. У результаті нестабільне вологозабезпечення, брак вологи в багатьох випадках обертається суттєвим недобором урожаю.

Агровиробник не в змозі впливати на такі складно передбачувані та змінні чинники, як погодні умови, опади й рівень зволоження у вирощуванні. Проте він може успішно залучити надійний інструмент господарювання — гібриди лінійки ARTESIAN. Саме вони допоможуть сільгоспвиробникам найефективніше використати всі природні ресурси для максимізації врожаю, навіть коли посіви кукурудзи потерпають від браку вологи та високих температур.

Розкриття потенціалу. ARTESIAN — це справжня наука кукурудзи. Концептуальне розроблення науковців компанії Syngenta спрямовано на створення і впровадження в сільськогосподарське виробництво нових гібридів кукурудзи з високим генетичним потенціалом урожайності й стабільності в умовах мінливих метеорологічних чинників. У їх створенні ключову увагу приділяли здатності гібрида ефективно використовувати наявну вологу для максимального розкриття генетичного потенціалу врожайності — як за сприятливих, так і несприятливих умов.

Елітна генетика гібридів кукурудзи АРТЕЗІАН протягом останніх років втілюється у високі стабільні врожаї в усіх регіонах кукурудзяного поясу України. Її відзначає:

1. Спеціалізований науковий підхід до добору генотипів і ретельна селекційно-дослідницька робота.

2. Спектр дієвих захисних механізмів протидії посусі в період найвідповідальніших стадій формування врожаю та впродовж всього періоду вегетації.

3. Максимізація продуктивності гібридів у засушливих умовах.

 

Фізіологію рослин адаптовано для підвищення ефективності використання водних ресурсів.

Зокрема, покращеного споживання гібридами води та поживних речовин завдяки потужній кореневій системі. Морфологічно гібриди АРТЕЗІАН характеризуються еректоїдним типом розміщення листків на стеблі (підвищує ефективність фотосинтезу), відмінною озерненістю качана, високою стійкістю проти прикореневих гнилей і стеблового вилягання. Також важливим чинником є швидка вологовіддача зерна під час дозрівання.

Новий рівень можливостей. Як наслідок селекційна розробка Syngenta виводить на новий рівень можливості господарств у вирощуванні кукурудзи в умовах кліматичних змін і нестабільного вологозабезпечення. Агровиробники отримують надійний інструмент, що забезпечує низку переваг, серед яких:

• керування ризиками у вирощуванні та високий потенціал урожайності;
• стабільніша продуктивність упродовж сезонів із різним рівнем опадів і вологозабезпечення загалом;
• стабільніша врожайність на полях за різних ґрунтових умов і рівнів вологозабезпечення;
• підвищена врожайність за умов стресу від посухи та недостатнього зволоження;
• більша гнучкість у плануванні зрошення посівів кукурудзи, коли ресурси вологи обмежені

kukuruza 69

 

Optimum® AQUAmax® розкриває потенціал

Corteva Agriscience займає провідні позиції зі створення посухостійких гібридів уже протягом багатьох років. Науковці компанії усвідомлюють, що досягти стійкості гібридів до посухи набагато складніше, ніж створити гібриди, стійкі до хвороб або шкідників. Але саме недостатня кількість опадів і високі температури є тими ключовими чинниками, що лімітують потенціал урожайності гібридів у кукурудзяному поясі України.

Генетика врожаю. Шляхом традиційної селекції та тестування компанія Corteva Agriscience постійно розширює та вдосконалює свою генетичну базу, набір батьківських ліній і гібридів. Продукти бренду Pioneer® з лінійки Optimum® AQUAmax® мають низку особливих біологічних характеристик, що забезпечують належний розвиток рослини навіть в умовах жорстко лімітованого вологозабезпечення. Зокрема, це синхронне викидання волоті й рилець, краще розвинуту і потужнішу кореневу систему, що гарантує краще засвоєння вологи.

Продукти Optimum® AQUAmax® створюють і випробовують із використанням багаторічних напрацювань компанії Corteva Agriscience у сфері досліджень посухостійкості та запатентованої системи «Технологія Підвищення Урожаю (AYT™)», що забезпечує збільшення врожаю в умовах обмеженого вологозабезпечення. Як наголошують науковці, ця технологія дає змогу ефективно вивчати й відбирати природні характеристики гібридів кукурудзи, які покращують доступ до наявної вологи та забезпечують її ефективне використання протягом посушливих періодів.

Жорстка селекція. В компанії наголошують, що просуванню новостворених гібридів лінійки Optimum® AQUAmax® на ринок України передує ретельне широке тестування. Згідно з ексклюзивною програмою, яку розробили науковці Pioneer®, воно проходить у зонах із ґрунтово-кліматичними умовами, що подібні до українських. Після позиціонування гібридів за кордоном відібрані гібриди випробовує дослідний відділ компанії «Corteva Agriscience Україна» у власній мережі дослідних полів. А завершальною перевіркою є випробування у демо- та сбс-посівах по всій території України.

Головною вимогою для додавання гібридів у лінійку Optimum® AQUAmax® є отримання як мінімум паритетної урожайності, порівнюючи зі стандартом у звичайних умовах, і 3% переваги в умовах з недостатнім вологозабезпеченням. За стандарти беруть найпоширеніші гібриди — лідери ринку.

В умовах українського ринку ці гібриди є єдиним науково перевіреним продуктом, відібраним на основі специфічної продуктивності. Продукти лінійки Optimum® AQUAmax® гарантовано надають вітчизняним товаровиробникам додаткові варіанти мінімізації ризиків і максимізації продуктивності в умовах посухи.

Погодні умови не відзначаються стабільністю й передбачуваністю, українські агровиробники постійно стикаються з природними викликами — насамперед браком опадів і високими температурами в найвідповідальніші періоди вегетації. Селекціонери Pioneer® зосереди­лися не так на окремих біологічних якостях, як на комплексі ознак, що відповідають за кращу продуктивність гібридів навіть у стресових умовах. У результаті отримали гібриди, що обґрунтовано посідають чільні місця за посухостійкістю й стабіль­ністю.

Тестовано полем. Щорічно гібриди Optimum® AQUAmax® показують себе лідерами по всій території України, в різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах. Урожайність гібридів лінійки Optimum® AQUAmax® у демонстраційних/товарних посівах перевищує показники звичайних гібридів, а швидкість вологовіддачі, збиральна вологість, як порівняти з іншими гібридами відповідних груп стиглості, завжди радує товаровиробників. Результати в товарних посівах по всій країні щороку переконливо показують: за будь-якого погодно-кліматичного сценарію гібриди кукурудзи Optimum AQUAmax забезпечать гідні показники врожайності.

Кожного року потужна когорта гібридів Optimum® AQUAmax® в Україні зростає. Новинки в процесі жорсткого селекційного відбору, всіх етапів тестування продемонстрували потужні результати й здатні задовольнити потреби вимогливих українських агровиробників у всіх регіонах.

kukuruza 68

 

Ексклюзивна генетика TROPICAL DENT®

У компанії Lidea наголошують, що пріоритетом для селекціонерів у створенні нових гібридів кукурудзи є підвищення їхньої продуктивності, стресостійкості та їх максимальна адаптація до потреб виробників сільськогосподарської продукції.

Після багатьох років наукових досліджень і розробляння ексклюзивної селекційної програми компанія Lidea (Euralis) вивела на ринок портфоліо гібридів кукурудзи Tropical Dent®. Новий генетичний матеріал Tropical Dent® може легко схрещуватись із різними сучасними генетичними групами: кременистою та зубоподібною.

Упровадження генетики Tropical Dent® дозволило підвищити стабільність й адаптивність гібридів до різноманітних умов вирощування та наростити рівень їх вологовіддачі. Фахівці наголошують, що широкі можливості комбінування цього генетичного матеріалу забезпечує величезну варіативність продукції, яка може бути адаптована до будь-яких ринкових потреб.

Продукти Tropical Dent® мають такі переваги:

• кременисто-зубоподібний тип зернівки, тому характеризуються високою натурою зерна;
• характеризуються швидкою вологовіддачею, незважаючи на кременисто-зубоподібний тип зерна — не поступаються за цим показником гібридам із зубоподібним типом зерна;
• мають високу посухостійкість завдяки батьківським лініям, що були взяті в регіонах з екстремальним дефіцитом вологи;
• вирізняються стабільністю, продуктивністю й адаптивністю до різноманітних умов вирощування.

 

Селекційна робота у цьому напрямі ведеться постійно. На ринку зарекомендували себе представники селекційної програми Tropical Dent® вже 2-покоління. Вони, зокрема, відзначаються високим рівнем продуктивності навіть у стресових умовах.

Тандем урожайності. На підвищення продуктивності насіння кукурудзи в умовах посухи працює і концептуальне рішення Hi CORN. Воно передбачає поєднання двох гібридів із різними термінами цвітіння, завдяки чому доповнюють один одного, що дозволяє подовжити період цвітіння поля в середньому на сім днів, знизити ризики недоопилення качанів і підвищити продуктивність поля. Фахівці компанії Lidea проводять тестування найоптимальніших комбінацій гібридів для вирощування в умовах України.

kukuruza 70

 

H&D — синергія в протидії посусі

Селекціонери бренду DEKALB® наголошують, що вони створюють насіннєві продукти для аграріїв, які працюють на великих площах, потужно реалізовують свій потенціал за різних умов вирощування. Передові технології, генетика й широка дослідницька мережа дають змогу значно пришвидшувати процес удосконалення зародкової плазми й використовувати найкращий генетичний матеріал і генетичну різноманітність з усього світу.

Генетичний концепт. H&D — це концепт генетики DEKALB®, спрямований на створення гібридів із комплексними генетичними конструкціями та відповідними специфічними морфологічними й фізіологічними параметрами рослини. Вони мають забезпечити максимально ефективне використання доступної вологи та мінімізувати ризики впливу високих температур на перебіг усіх фізіологічних процесів у рослині. H&D — гібриди, які завдяки синергічному поєднанню в різному співвідношенні низки характеристик, здатні ефективніше протистояти несприятливому впливу повітряної та ґрунтової посухи. Рослина зберігає здатність до максимально ефективного перерозподілу пластичних речовин на користь продуктивної частини врожаю.

Основні характеристики H&D-гібридів:

• підвищена життєздатність пилкових зерен і стовпчиків приймочок;
• максимальне зміщення цвітіння в бік протерогінічного типу й підвищення повноти запилення качана;
• знижений транспіраційний коефіцієнт і краща ефективність синтезу органічної речовини;
• збалансоване співвідношення продуктивної й непродуктивної частки врожаю;
• покращена функціональність ферментних систем для регулювання процесів фотосинтезу в екстремальних умовах;
• сильна коренева система та її здатність забезпечувати кращу терморегуляцію рослин.

 

Кирило СТЕПОВИЙ, спеціально для Агробізнесу Сьогодні

 

 02 березня 2024
Комунальне підприємство «Добробут Захід» П’ядицької громади Івано-Франківської області розпочало органічну сертифікацію плантації лохини.
Комунальне підприємство «Добробут Захід» П’ядицької громади Івано-Франківської області розпочало органічну сертифікацію плантації лохини.
02 березня 2024
 01 березня 2024
Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
01 березня 2024
 01 березня 2024
Всесвітня рада томатів на переробку оприлюднила спрогнозувала, що світове виробництво технічних томатів зросте на 6% до 47 млн тонн. В ряді країн, серед яких Україна, виробництво зросте набагато більше.
Всесвітня рада томатів на переробку оприлюднила спрогнозувала, що світове виробництво технічних томатів зросте на 6% до 47 млн тонн. В ряді країн, серед яких Україна, виробництво зросте набагато більше.
01 березня 2024
 01 березня 2024
Аграрії чотирьох областей України – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох.
Аграрії чотирьох областей України – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох.
01 березня 2024
 01 березня 2024
На тлі активних поставок соняшникової олії до ЄС ціни на неї в європейських портах впали до 3-річного мінімуму, але це не призвело до посилення попиту. Водночас ціни на ріпакову олію вперше стали вищими, ніж на соняшникову, внаслідок високого попиту на біопаливо.
На тлі активних поставок соняшникової олії до ЄС ціни на неї в європейських портах впали до 3-річного мінімуму, але це не призвело до посилення попиту. Водночас ціни на ріпакову олію вперше стали вищими, ніж на соняшникову, внаслідок високого попиту на біопаливо.
01 березня 2024
 01 березня 2024
У межах програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини, мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) України з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом можуть отримати 100 грантів до 10 тисяч євро кожен для відновлення, розвитку та підвищення стійкості у часи війни.
У межах програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини, мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) України з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом можуть отримати 100 грантів до 10 тисяч євро кожен для відновлення, розвитку та підвищення стійкості у часи війни.
01 березня 2024

Please publish modules in offcanvas position.