Як підвищити продуктивність соняшнику на Півдні України

Як підвищити продуктивність соняшнику на Півдні України

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 21 квітня 2021 14:15

Порівнюючи з іншими олійними культурами, соняшник забезпечує найбільший вихід олії з одиниці площі — до 1000 кг/га і більше.

Соняшник — основна олійна культура України. Його врожайність залежить від багатьох чинників: насамперед — погодних умов, сорту або гібрида, попередників, обробітку ґрунту, рівня живлення та захисту посівів від шкідливих організмів.

Підвищення врожайності можна досягти двома шляхами. Перший — це використання більш врожайних, адаптованих до конкретних природно-кліматичних умов, сучасних гібридів. Хоча нині практично всі гібриди у виробничих умовах використовують всього 50–70% свого біологічного потенціалу. Інший шлях — це застосування сучасних оптимізованих технологій вирощування.

В Україні вирощують переважно гібриди соняшнику, які проти сортів вирізняються пришвидшеним розвитком, дружнішим і коротшим цвітінням, морфологічною вирівняністю рослин і утворюють значно меншу надземну вегетативну масу. Гібриди, порівнюючи із сортами, формують на 10–20% вищу врожайність.

Нині до «Державного Реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні» внесено 729 сортів і гібридів, що значно більше, ніж в інших культур. Близько 70% із них — іноземної селекції. Однак слід зазначити, що гібриди іноземного походження створено переважно в нетипових для України природно-кліматичних умовах. Здебільшого за своїм походженням вони належать до іншого екотипу.

Для отримання високих і сталих урожаїв соняшнику в степовій зоні передусім потрібно, щоб гібриди, які тут вирощують, були адаптовані до посушливих умов регіону і до того ж мали високу пластичність.

sonyashnik 4

За тривалістю вегетаційного періоду всі гібриди поділяють на чотири групи стиглості, що істотно вирізняються різною адаптованістю до абіотичних чинників. Скоростиглі гібриди (період вегетації 80–90 днів); ранньостиглі (90–100 днів); середньоранні (100–110 днів) і середньостиглі (понад 110 днів). Скоростиглі гібриди мають найнижчу врожайність серед усіх інших груп і на 10–12 днів раніше достигають, а також мають найменшу висоту — 110–140 см. Ранньостиглі гібриди за врожайністю в більшості випадків переважають скоростиглі гібриди, але дещо поступаються тим, що пізніше достигають, і мають висоту 130–160 см. Середньоранні й середньостиглі гібриди відзначаються високою врожайністю й мають переважно більшу висоту рослин — 150–200 см.

Районування гібридів по зонах вирощування можна визначити з урахуванням їх вегетаційного періоду та за відношенням до кліматичних і едафічних умов. Їх можна умовно поділити на три основні групи: 1 — гібриди, придатні для вирощування у зоні Степу; 2 — придатні для Лісостепу, а в деяких умовах і до зони Полісся; 3 — найбільш пластичні гібриди, що придатні для вирощування у всіх цих зонах.

 

Найбільш адаптовані гібриди для Південного Степу

З метою визначення найбільш адаптованих гібридів для умов Степу з його високою посушливістю клімату ми вже тривалий час проводимо їх експертне оцінювання на дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства НААН, яке розташоване практично в центрі Південного Степу. Ґрунт дослідного поля темно-каштановий середньосуглинковий.

Погодні умови в останні шість років істотно вирізнялись насамперед за рівнем зволоження. Так, найбільші запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на час сівби соняшнику були у 2018 році — 73,2 мм, а найбільші у 2015 році — 142,7 мм. За період вегетації соняшнику найменше опадів було у 2020 та 2017 роках — 121,4 та 124,4 мм, а найбільше — у 2019 та 2015 роках — 264,2 і 276,3 мм відповідно. Такі різні погодні умови дозволили досить об’єктивно оцінити адаптованість гібридів до цього регіону.

За роки випробувань найвищу врожайність насіння всі гібриди, що вивчались, сформували у найвологішому 2015 році — 2,00–4,12 т/га (таблиця). З тим було виявлено гібриди, що найменше реагували на високе забезпечення ґрунту вологою, порівнюючи з іншими. Це такі гібриди, як Декан, Ясон, Регістр і Василик, створені в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, й Авангард, створений у Селекційно-генетичному інституті НЦНС, урожайність яких становила 2,00–2,62 т/га. Найефективніше використали високі вологозапаси гібриди Тайм, Сайт, Лицар, Ватсон, Каменяр і Кирило, врожайність яких була на рівні 3,67–4,12 т/га.

 

Таблиця. Урожайність соняшнику на демонстраційному полі ІЗЗ

06 445 59

 

У найпосушливішому 2017 році найбільше постраждали від дефіциту вологи гібриди, створені в основному в лісостеповій зоні — Славсон, Шумер, Атлет, Оріон, Гусляр, Сайт і Базальт, урожайність яких становила 1,42–1,88 т/га. В той самий час гібриди цієї селекції, незважаючи на дефіцит вологи, сформували врожай насіння більше як 3 т/га — Батяня (3,11 т/га) і Тайм (3,62 т/га). Також більше ніж 3 т/га сформував гібрид, створений у степовій зоні — Ювілей СГІ 100 — 3,16 т/га.

Загалом слід зазначити, що найпластичнішими, що менше реагують на різні умови зволоження, виявилися гібриди Славсон, Гектор, Форсаж, Боярин, Купець, Приз, Ювілей СГІ 100. Ці гібриди можна рекомендувати висівати у степовій зоні в усі роки незалежно від рівня зволоження ґрунту в ранньовесняний період.

У роки з низькими запасами вологи на час сівби — менше за 110 мм у метровому шарі ґрунту краще висівати такі гібриди — Гусляр, Атлет, Кирило, Пріоритет, Регіон, Колорит і Віват.

Щодо років із високим вологозабезпеченням ґрунту у весняний період, то можна висівати практично всі гібриди, крім окремих, які слабко реагують на достатні запаси вологи — Ясон, Декан, Регістр, Василик й Авангард.

На зрошення різні гібриди реагують неоднаково. Так, за умов крапельного зрошення найбільшу прибавку насіння забезпечили гібриди Пріоритет, Чигирин і Ратник — 1,15–2,25 т/га і формували врожайність на рівні 4,00–4,75 т/га. В той самий час слабо реагували на поливи гібриди Резон, Згода, Ювілей і Творець, урожайність яких за крапельного зрошення становила всього 2,80–3,50 т/га. Інші гібриди посідали проміжне місце, і їх урожайність була 3,60–3,90 т/га.

 

Іноземні гібриди в південно-степовій зоні України

Гібриди селекції іноземних компаній із різних причин ми не змогли оцінити в повному обсязі на реакцію їх на різні умови зволоження в широкому діапазоні. Передусім це пов’язано з тим, що у різні роки вони надавали різні гібриди й переважно такі, що тільки передавали на реєстраційне випробування. Але слід зазначити, що ті гібриди, які вивчали у ці роки, істотної переваги перед гібридами вітчизняної селекції не мали. Так, у 2016–2018 роках випробували 20 гібридів селекції Інституту рільництва і овочівництва (м. Нови-сад, Сербія), які мали врожайність насіння на рівні 1,64–3,16 т/га, а гібриди української селекції — в межах 1,05–3,16 т/га. Однак у значно посушливішому 2016 році сербські гібриди набагато менше реагували на дефіцит вологи, як порівняти з українськими гібридами. Також слід виділити гібриди Драган ОR, 3005 ОR Латітуда і Конгрес ОR, які стабільно формували у ці роки високу врожайність — 2,84–3,16 т/га.

У 2017–2020 роках випробування гібридів компанії «Адванта сидз» також показало, що вони краще витримали екстремальні посушливі умови 2017 року і сформували врожайність на рівні 1,80–2,89 т/га. В інші за зволоженням роки вони формували врожайність на рівні гібридів вітчизняної селекції.

 

Анатолій КОВАЛЕНКО, Олексій КОВАЛЕНКО
кандидати с.-г. наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.