agro business 160 160

Ефективність застосування композиції ризобактерій: обприскування рослин озимої пшениці

Ефективність застосування композиції ризобактерій: обприскування рослин озимої пшениці

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 15 серпня 2022 10:34

Ефективність бактеріальної композиції на основі ізолятів ризосферних азотфіксувальних мікроорганізмів пшениці оцінювали в умовах трирічних польових і дрібноділянкового польового дослідів, проводячи передпосівне оброблення насіння або обприскування рослин пшениці озимої Triticum aestivum L. сорту Подолянка.

Сорт Подолянка (оригінатор сорту Інститут фізіології рослин і генетики НАН України — ІФРГ НАН України та Миронівський інститут пшениці ім. В. Я. Ремесла НААН України) високоврожайний інтенсивного типу: генетичний потенціал продуктивності сягає 113,7 ц/га, середньоранній, має високу зимостійкість, посухостійкість, стійкість до обсипання зерна, середню стійкість до вилягання й ураження борошнистою росою, бурою листковою іржею, кореневими гнилями. Сорт характеризується високою екологічною пластичністю й належить до сильних пшениць, його занесено до Державного реєстру сортів рослин України з 2003 року для вирощування в Поліссі, Лісостепу та Степу України.

Культури азотфіксувальних мікроорганізмів (ізоляти T3, Tw3, Tw2 із колекції штамів симбіотичних й асоціативних азотфіксувальних мікроорганізмів ІФРГ НАН України) вирощували в стерильних умовах у колбах-качалках (180 обертів/хв) за температури +28 °С протягом п’яти днів на селективному для азотфіксувальних мікроорганізмів рідкому мінеральному середовищі Ешбі без сполук азоту з органічним джерелом енергії сахарозою та змішували в об’ємному співвідношенні (v : v : v, 1 : 1 : 1).

Титр клітин бактерій у суспензії визначали класичним мікробіологічним методом серійних розведень із наступним висіванням на агаризоване середовище Ешбі та підрахунком колоній, що виросли. Бактеріальну суспензію, що містила в 1 мл 1010 життєздатних клітин мікроорганізмів, розводили у воді (v : v, 1 : 360) й обприскували рослини з дрібнодисперсного обприскувача. Передпосівну інокуляцію насіння пшениці проводили в день сівби з розрахунку 100 мл бактеріальної суспензії з титром 1010 клітин/мл, які розведені у 10 л води (кінцевий титр 108 клітин/мл) на гектарну норму насіння.

nasinnya 13

 

Результати польових досліджень

Польові дослідження проводили на полях Бородянської сортової дослідної станції Київського філіалу Українського інституту експертизи сортів рослин (пгт Бородянка, Бородянський р-н, Київська обл.).

Ґрунт дерново-опідзолений, супіщаний. Агрохімічні й агрофізичні показники ґрунту в роки досліджень такі: вміст гумусу 1,1-1,6%, рН сольове — 4,0–5,0, гідролітична кислотність — 1,3–4,2, вміст поглинутих основ — 3,4–4,9, лекгогідролізованого азоту за Корнфілдом — 81–98 мг/кг, рухомого фосфору — 65–84 мг/кг, обмінного калію — 64–72 мг/кг. Отже, забезпеченість рослин на цих ґрунтах азотом і калієм є низькою, фосфором — середньою. Глибина залягання ґрунтових вод — 3,5–4,0 м. Загальна агротехнічна оцінка ґрунту — 24 бали, еколого-агрохімічна — 19–22.

Зона проведення досліджень належить до першого агрокліматичного району Правобережного Полісся України з помірно-теплим і вологим кліматом, що характеризується, як помірно-континентальний із перемінним зволоженням. Відповідно до багаторічних даних гідротермічний коефіцієнт у цій місцевості становить 1,5, тоді як у роки проведення досліджень — від 0,5 до 1,3, що вказує на суттєвий брак природної вологи у вигляді опадів (наявність абіотичного стрес-фактора — посухи) у певні роки досліджень. З метою оцінювання ефективності бактеріальної композиції за інокуляції насіння рослини пшениці вирощували на ґрунті (абсолютний контроль) без застосування традиційних агротехнічних заходів (унесення мінеральних добрив і засобів захисту рослин). Площа дослідних ділянок становила 50 м², повторюваність у варіанті — 3–4-разова.

Для оцінювання ефективності бактеріальної композиції за обприскування рослин пшениці озимої сорту Подолянка проводили дрібноділянковий польовий дослід (5-разова повторність у варіанті, рендомізований ручний висів) на території ІФРГ НАН України. Ґрунт світло-сірий, опідзолений, легкосуглинковий. Сівбу насіння здійснювали на початку вересня з нормою висіву 5 млн насінин на гектар. Обприскування рослин пшениці бактеріальною композицією проводили навесні (фаза відновлення весняної вегетації) з розрахунку 300 мл препарату/га.

У фазу повної стиглості зерна пшениці здійснювали комбайнування або ручне збирання врожаю й оцінювали його.

Показано (табл. 1), що в польових умовах без застосування традиційних агротехнологій (відсутність штучного мінерального фону та підживлення, відсутність обприскування рослин пестицидами) тільки за бактеризації насіння бактеріальною композицією врожай зерна за комбайнування зростав у середньому на 16,4%, що становило 6,2 ц/га. Це свідчить про перспективність обробки бактеріальною композицією на основі ізолятів азотфіксувальних мікроорганізмів із ризосфери пшениці для передпосівної інокуляції насіння з метою підвищення врожаю озимої пшениці.

 

Таблиця 1. Вплив бактеріальної композиції (БК) ризосферних азотфіксувальних мікроорганізмів на продуктивність пшениці озимої сорту Подолянка (середнє за 3 роки)

09 10 472 473 21 1

Примітка. * — вірогідно (Р≤0,05) до контролю (без інокуляції)

 

Раніше ми також установили достатньо високу ефективність (підвищення зернової продуктивності та поліпшення мікробіологічних показників ґрунту) бактеріальної композиції з ризобактерій за інокуляції насіння ярої пшениці сортів Рання 93 і Колективна 3 та пшениці-дворучки сорту Зимоярка у вирощуванні її як ярої форми в умовах вегетаційних і польових досліджень.

Упродовж дослідження ефективності обприскування по вегетації рослин озимої пшениці сорту Подолянка бактеріальною композицією на основі ізолятів ризосферних азотфіксувальних мікроорганізмів пшениці, які отримані методом аналітичної селекції з ризосферної зони пшениці ярої та озимої, встановлено (табл. 2), що обприскування рослин у фазу відновлення весняної вегетації за відсутності передпосівної інокуляції насіння сприяло ймовірному збільшенню врожайності. Урожай зерна пшениці підвищився на 2,8 ц/га, що становило 7,2% до контролю (варіант без обприскування).

 

Таблиця 2. Урожай зерна пшениці озимої сорту Подолянка за обприскування рослин композицією азотфіксувальних ризобактерій

09 10 472 473 21 2

Примітка. * — вірогідно (Р≤0,05) до контролю (без обприскування).

 

Таким чином, обприскування вегетуючих рослин пшениці озимої сорту Подолянка у фазу відновлення весняної вегетації бактеріальною композицією на основі ізолятів азотфіксувальних ризосферних мікроорганізмів пшениці ярої й озимої без залучення передпосівної інокуляції насіння забезпечило більший ступінь реалізації продуктивного потенціалу рослин проти контрольних (відсутність як передпосівної інокуляції насіння, так і обприскування рослин по вегетації), і може бути застосований у біологічному землеробстві як екологічно безпечний біотехнологічний захід підвищення продуктивності цієї культури.

Отже, застосування бактеріальної композиції на основі ризосферних мікроорганізмів пшениці, які отримано методом аналітичної селекції та є екологічно безпечними, а також характеризуються комплексом агрономічно корисних властивостей (здатність до фіксації азоту, фунгітоксична активність, рістрегуляторна здатність) як для передпосівної інокуляції насіння, так і обприскування рослин пшениці озимої у фазу відновлення весняних сходів, є перспективним екологічним способом підвищення продуктивності цієї важливої для України та світу сільськогосподарської культури.

 

Олена КИРИЧЕНКО, д-р біол. наук, старший науковий
співробітник відділу симбіотичної азотфіксації
Сергій КОЦЬ, д-р біол. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, провідний науковий співробітник
відділу симбіотичної азотфіксації
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

 

 03 березня 2024
Українські виробники цього тижня знову підвищили вартість білокачанної капусти. Капуста подорожчала одразу до 8-12 гривень за кілограм. Це означає, що її продають на 26% дорожче ніж тиждень тому.
Українські виробники цього тижня знову підвищили вартість білокачанної капусти. Капуста подорожчала одразу до 8-12 гривень за кілограм. Це означає, що її продають на 26% дорожче ніж тиждень тому.
03 березня 2024
 03 березня 2024
Аліна Різник із села Гельмязів, що на Золотоніщині, вирощує екзотичні рослини. У її колекції жимолость, актинідія, айва, інжир та лохина.
Аліна Різник із села Гельмязів, що на Золотоніщині, вирощує екзотичні рослини. У її колекції жимолость, актинідія, айва, інжир та лохина.
03 березня 2024
 02 березня 2024
Комунальне підприємство «Добробут Захід» П’ядицької громади Івано-Франківської області розпочало органічну сертифікацію плантації лохини.
Комунальне підприємство «Добробут Захід» П’ядицької громади Івано-Франківської області розпочало органічну сертифікацію плантації лохини.
02 березня 2024
 01 березня 2024
Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
01 березня 2024
 01 березня 2024
Всесвітня рада томатів на переробку оприлюднила спрогнозувала, що світове виробництво технічних томатів зросте на 6% до 47 млн тонн. В ряді країн, серед яких Україна, виробництво зросте набагато більше.
Всесвітня рада томатів на переробку оприлюднила спрогнозувала, що світове виробництво технічних томатів зросте на 6% до 47 млн тонн. В ряді країн, серед яких Україна, виробництво зросте набагато більше.
01 березня 2024
 01 березня 2024
Аграрії чотирьох областей України – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох.
Аграрії чотирьох областей України – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох.
01 березня 2024

Please publish modules in offcanvas position.