Ринок іригаційного обладнання для АПК

Ринок іригаційного обладнання для АПК

/ Економічний гектар / Четвер, 06 вересня 2018 11:53

Аграрне виробництво за нинішніх умов кліматичних змін і посухи потребує сучасних технологій адаптації до них, передусім для зниження ризикованості його ведення та зменшення економічних збитків.

Адаптація АПК до зміни клімату

Через прискорення темпів зміни клімату і підвищення середньорічної температури вітчизняне сільське господарство почало зазнавати все більшого і непередбачуваного впливу природно-кліматичного фактору, що зумовлює необхідність досить широкого застосування сучасних технологій поливу і знань та відповідних технічних засобів для його здійснення.

Розвиток і впровадження сучасних іригаційних технологій для аграрного виробництва є одним із важливих напрямів його адаптації до кліматичних змін та забезпечення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу землекористування на територіях, які піддаються впливу посухи внаслідок нестачі, нерівномірності розподілу чи відсутності опадів впродовж тривалого періоду часу за підвищених температур та зниженні вологості повітря.

У сільському господарстві, як правило, використовують поверхневий полив по борознах або смугах, технології дощування, а також різноманітні системи підґрунтового крапельного зрошення.

Економічна ефективність і практична доцільність їх застосування у сільськогосподарському виробництві підтверджується численними результатами наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних вчених.

На основі проведеного нами аналізу даних інформації Державної служби статистики України встановлено, що в аграрних підприємствах у середньому за 2013–2017 рр. спостерігалася досить суттєва прибавка урожайності вирощування основних сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень на политих землях порівняно із загальним її рівнем на усій площі угідь.

Варто відзначити, зокрема, що за вирощування зернових і зернобобових культур на политих землях прибавка урожайності до середнього її рівня у країні сягала близько 7 ц/га, буряків цукрових (фабричних) — 97,3 ц/га, соняшнику — 1,7 ц/га, сої — 11,5 ц/га, картоплі — 19,8 ц/га, культур овочевих відкритого ґрунту — 113,6 ц/га (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Середня багаторічна (2013–2017 рр.) прибавка урожайності на политих землях аграрних підприємств України порівняно із загальним її рівнем

14 381 14 2Джерело: складено і розраховано автором за даними Держслужби статистики України

 

Окремої уваги потребують культури плодові та ягідні, виноград. За їх вирощування на политих землях прибавка урожайності до середнього її рівня в країні становила, відповідно, 77,2 і 25,1 ц/га.

Якщо більш детально розглядати результати статистичного аналізу оцінки середньої урожайності вирощування основних сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень на поливі і загалом, то рівень її мінливості і розмах варіації відрізняються (табл. 1).

 

Таблиця 1. Статистичний аналіз за 2013–2017 рр. середньої урожайності сільськогосподарських культур в аграрних підприємствах України

14 381 15 2Джерело: складено і розраховано автором за даними Держслужби статистики України

 

Наприклад, за останні п’ять років розмах варіації середньої урожайності вирощування зернових і зернобобових культур разом на политих і неполитих земельних угіддях сягав 6,3 ц/га, тоді як окремо на политих він був майже вдвічі вищий — 12,6 ц/га. Водночас варто зазначити і те, що під час вирощування сої разом на политих і неполитих земельних угіддях її максимальний середній рівень урожайності загалом був нижчим за мінімальний на политих землях, відповідно, 23,4 проти 29,4 ц/га.

Тобто для окремих сільськогосподарських культур використання поливу забезпечувало досить суттєву прибавку середньої їх урожайності, а отже, і вищий поріг для беззбитковості та прибуткової господарської діяльності.

Усе вищеозначене стосується також і вирощування картоплі, овочевих культур та багаторічних насаджень (табл. 2).

 

Таблиця 2. Статистичний аналіз за 2013–2017 рр. середньої урожайності овочевих культур і багаторічних насаджень в аграрних підприємствах України

14 381 15 3Джерело: складено і розраховано автором за даними Держслужби статистики України

 

Так, безпосередньо під час вирощування культур плодових та ягідних за вказаний період разом на политих і неполитих земельних угіддях її максимальний середній рівень урожайності загалом був нижчим за мінімальний на политих землях, відповідно, 72,5 ц/га проти 111,4.

Таким чином, за нинішніх складних умов і непередбачуваного впливу кліматичних змін досить складно забезпечити зниження ризикованості ведення агробізнесу та підвищення його економічної ефективності без застосування сучасних технологій поливу. Нині майже кожне аграрне підприємство чи фермерське господарство постає перед дилемою: залежати від примх погодно-кліматичних умов або ж ефективно адаптуватися до них через розвиток перспективного кліматично оптимізованого сільського господарства на основі застосування інноваційних іригаційних технологій поливу.

 

Ємність ринку

Станом на початок 2018 р. у сільськогосподарських підприємствах України, за даними аналізу статистичної інформації, було в наявності 5655 одиниць обладнання іригаційного стаціонарного і 4572 пересувного. З усієї цієї кількості 4226 одиниць припадало на дощувальні машини, 1613 різноманітних машин та пристроїв для поливу та 4388 водяних насосів і насосних станцій. За рахунок вказаних технічних засобів нині на поливі використовують до 2% від усіх посівних площ у країні.

Проте внаслідок значного прискорення темпів зміни клімату і підвищення середньорічної температури площа земель, яка потребує поливу, щорічно зростатиме. Це зумовлює підвищення зацікавленості аграріїв у придбанні технічних засобів для поливу, що впливає на зростання ємності внутрішнього ринку.

Вітчизняний ринок техніки для поливу сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень за останнє десятиліття почав активно відновлюватися після занепаду у 90-ті роки ХХ ст.

Нині пропонується значна кількість різноманітних технічних засобів і рішень для поливу як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Це, зокрема, дощувальні машини і системи крапельного зрошення.

Основні тенденції розвитку ринку іригаційного обладнання для АПК України впродовж 2015–2017 рр. характеризуються динамічним його зростанням як кількісних показників, так і вартісних (діагр. 2).

 

Діагр. 2. Динаміка розвитку ринку іригаційного обладнання для АПК України за 2015–2017 рр. та прогноз на 2018 р.

14 381 16 2Джерело: складено і розраховано автором за даними Держслужби статистики України

 

У вказаний період загальна кількість придбаного сільськогосподарськими підприємствами іригаційного обладнання зросла із 791 одиниці до 1063, у тому числі безпосередньо машин та пристроїв для поливу, відповідно, із 138 до 367. Ємність ринку в цілому збільшилася із 165 до 604 млн грн, і, за прогнозами у 2018 р., сягатиме очікувано близько 808 млн грн.

Минулого року, за даними проведеного аналізу ємності ринку і структури купівлі сільськогосподарськими підприємствами різних видів іригаційного обладнання для АПК, значну його частку займала категорія «інші машини і пристрої для поливу» (табл. 3).

 

Таблиця 3. Аналіз структури і ємності ринку іригаційного обладнання для АПК України за 2017 р.

14 381 16 1Джерело: складено і розраховано автором за даними Держслужби статистики України

 

Їх було придбано 317 одиниць на суму в 467,3 млн грн. Середня ціна за одиницю становила 1473,9 тис. грн.

На регіональному рівні торік найбільше купували іригаційного обладнання аграрії в Херсонській, Одеській і Запорізькій областях. Саме в цих регіонах нині відчувається досить суттєвий вплив кліматичних змін в умовах степової зони, а також нестійкого зволоження і посухи на сільськогосподарське виробництво, що зумовлює активізацію агробізнесу в пошуках рішень зі зменшення ризиків та стимулює перехід його до досить широкого використання різноманітних технологій поливу. Зокрема, в цілому за 2017 р. усіма сільськогосподарськими підприємствами Херсонської області було придбано 158 машин та пристроїв для поливу і 78 водяних насосів та насосних станцій (діагр. 3). Агровиробники Одеської області придбали 39 машин та пристроїв для поливу та 44 водяних насосів і насосних станцій, а Запорізької, відповідно, 31 і 32 одиниць.

 

Діагр. 3. Частка окремих регіонів у купівлі іригаційного обладнання в АПК України за 2017 р. (у підсумку до загальної вартості)

14 381 16 3
Джерело: складено і розраховано автором за даними Держслужби статистики України

 

Ціни на обладнання для поливу у 2018 р.

Ефективно відповісти на виклики кліматичних змін аграрії можуть за рахунок комплексного удосконалення технології виробництва і використання нових посухостійких сортів та гібридів сільськогосподарських культур, а також спрямування інвестицій у придбання і впровадження сучасних інноваційних іригаційних систем поливу.

Ціни на вказане технологічне обладнання залежать передусім від його типу, особливостей специфікації (наявності насоса або ж без нього) та окремих технічних характеристик, зокрема площі поливу.

На вітчизняному ринку сьогодні представлене іригаційне обладнання як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

Так, у сегменті дощувальних машин вітчизняного виробництва — це ПрАТ «Завод «Фрегат», ТОВ «Варіант Агро Буд» та інші компанії, а серед систем підґрунтового крапельного зрошення — ТОВ «Іррігатор Україна».

За даними проведеного моніторингу ринку технічних засобів у ІІ кварталі 2018 р. орієнтовна ціна придбання комплексної системи крапельного зрошення для овочів КСКЗ-ОК-10-Н на 10 га із насосом виробництва компанії ТОВ «Іррігатор Україна» знаходилася у межах 1188,8 тис. грн, або майже 118,9 тис. грн з розрахунку на 1 га площі поливу. Вартість аналогічного обладнання на 20 га — 2133,8 тис. грн, або 106,7 тис. грн/га, відповідно, на 50 га — 4570 і 91,40 тис. грн, на 100 га — 9799,4 і 98 тис. грн. Комплексна система підґрунтового крапельного зрошення для технічних культур КСКЗ-ПП-10-Н на 10 га з насосом коштує близько 1799,2 тис. грн, або з розрахунку на 1 га майже 179,9 тис. грн, а на 20 га, відповідно, 3122,9 і 156,1 тис. грн, на 50 га — 7067,7 і 141,3 тис. рн, на 100 га — 14312,6 і 143,1 тис. грн.

Крім цього, на ринку сьогодні пропонується обладнання комплексної системи крапельного зрошення для садів, ягідників та виноградників КСКЗ-СВ-10-Н на 10 га із насосом, що коштує 1034,4 і 103,4 тис. грн із розрахунку на 1 га, відповідно, на 20 га — 1900,6 і 95 тис. грн, на 50 га — 3984,3 і 79,7 тис. грн і на 100 га — 7425,0 і 74,2 тис. грн. Без урахування насоса вартість вказаного обладнання в середньому від 5% до 28% є нижчою, залежно від типу і розміру системи.

В окремому сегменті іригаційного обладнання, що представлене на ринку дощувальними машинами, ціни залежать від типу і технічних характеристик його.

 

14 381 15 1

 

Так, вартість придбання дощувальної машини виробництва ПрАТ «Завод «Фрегат» типу «Фрегат» ДМФ становить від 1429,1 тис. грн до 3822,7, типу «Фрегат» ДМУ — від 804 до 2179,8 тис. грн.

Вартість дощувальних машин виробництва ТОВ «Варіант Агро Буд» знаходиться у межах від 2050 до 5255,9 тис. грн для типу широкозахватна кругова дощувальна машина неперетяжна ШКДМ, від 2170,9 до 3704,6 тис. грн — широкозахватна кругова дощувальна машина перетяжна ШКДМ, від 2381 до 4424,9 тис. грн — широкозахватна фронтальна дощувальна машина неперетяжна ШФДМ, від 2431,3 до 3980,9 тис. грн — широкозахватна фронтальна дощувальна машина перетяжна ШФДМ та, відповідно, від 2425,8 до 4089,8 тис. грн — широкозахватна фронтальна дощувальна машина універсальна перетяжна ШФДМУ.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий
співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу
та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської
державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

 

 25 квітня 2024
23 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовнику в Україні» (реєстр. №10427-1).
23 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовнику в Україні» (реєстр. №10427-1).
25 квітня 2024
 25 квітня 2024
Сезон спаржі 2024 року на Черкащині розпочався раніше, ніж очікувалось, адже за теплої погоди рослина росте швидко.
Сезон спаржі 2024 року на Черкащині розпочався раніше, ніж очікувалось, адже за теплої погоди рослина росте швидко.
25 квітня 2024
 25 квітня 2024
Відома Сумська сироварня «O’bereg» освоїла випуск двох видів нової продукції – згущеного молока та молочного соусу топінгу «Слобожанська ніч».
Відома Сумська сироварня «O’bereg» освоїла випуск двох видів нової продукції – згущеного молока та молочного соусу топінгу «Слобожанська ніч».
25 квітня 2024
 24 квітня 2024
Загальне споживання риби в Україні за рік складає понад 520 тис. тонн.
Загальне споживання риби в Україні за рік складає понад 520 тис. тонн.
24 квітня 2024
 24 квітня 2024
Перші, поки невеликі партії молодої білоголової капусти з'явилися на українському ринку. Цьогоріч початок сезону ранньої капусти в Україні відбувся приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, що стало можливим завдяки досить м'якій зимі та досить гарній весняній погоді.
Перші, поки невеликі партії молодої білоголової капусти з'явилися на українському ринку. Цьогоріч початок сезону ранньої капусти в Україні відбувся приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, що стало можливим завдяки досить м'якій зимі та досить гарній весняній погоді.
24 квітня 2024
 24 квітня 2024
Ринок ріпаку в Україні останнім часом є дуже мінливим, тому різке зростання цін на олійну, яке відбулося минулого тижня, ймовірно, зміниться стабілізацією.
Ринок ріпаку в Україні останнім часом є дуже мінливим, тому різке зростання цін на олійну, яке відбулося минулого тижня, ймовірно, зміниться стабілізацією.
24 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.