Агросезон-2020: витрати та рентабельність

Агросезон-2020: витрати та рентабельність

/ Економічний гектар / Вівторок, 28 січня 2020 11:47

Незважаючи на те, що основна увага агробізнесу сьогодні зосереджена навколо питань прийняття законодавчих рішень щодо ринку землі, економічні аспекти нового агросезону-2020 залишаються також актуальним. Адже економічні умови цьогоріч досить суттєво відрізняються не лише від минулорічних, але й від попередніх років.

Витрати і курс долара

Насамперед ревальвація (ревалоризація) підвищення курсу вартості гривні дозволяє зекономити на окремих складових витрат на посівну компанію цього року, адже насіння, засоби захисту рослин, добрива та паливно-мастильні матеріали здебільшого імпортного походження. Певне зростання витрат у структурі собівартості аграрної продукції очікується за рахунок підвищення частки оплати праці та вартості оренди землі. Загалом цього року витрати на вирощування продукції рослинництва суттєво не зростуть. Агробізнес очікує на відкриття ринку землі, а тому намагатиметься сконцентрувати власні обмеженні фінансові ресурси для її придбання, тобто більш оптимально їх витрачати на посівну кампанію та оптимізувати технології.

Багато господарств намагаються побудувати власну стратегію оптимальної диверсифікації ведення агробізнесу. Важливим орієнтиром у плануванні виробничої діяльності та прийнятті управлінських рішень є рентабельність вирощування тих чи інших сільськогосподарських культур. Знаючи достовірно рентабельність різних напрямів бізнесу, аграрій може досить ефективно розпоряджатися власними обмеженими виробничими і земельними ресурсами для максимізації прибутку та зниження непродуктивних витрат.

Сьогодні власників агрогосподарств цікавить, якою буде очікувана в 2020 році рентабельність вирощування сільськогосподарських культур, що з року в рік змінюється залежно від цінової кон’юнктури аграрного ринку та погодних умов і урожайності. Прогнозні виробничі витрати з розрахунку на 1 га наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Узагальнена оцінка середніх витрат на вирощування основних традиційних та окремих нішевих агрокультур в економічних умовах 2020 р.

01 02 416 417 16 2Джерело: експертні розрахунки автора на основі оцінки технології і ресурсів

 

Прогнози на 2020 рік

За нашими аналітично-експертними розрахунками для таких культур, як пшениця озима, ячмінь озимий, кукурудза, нут, сорго, горох, соя, соняшник і ріпак озимий, за збереження цінових трендів останніх місяців та сприятливої кон’юнктури ринку і погодних умов, очікувані економічні показники будуть на рівні не нижче, ніж у минулі роки. Враховуючи, що ціни на озимі зернові (пшениця, ячмінь) із початку року зберігаються на порівняно низькому рівні 4800–5300 грн/т, а з інших культур є незначне підвищення (соняшник, соя), рентабельність їх вирощування буде коливатися. Водночас, залежно від очікуваної урожайності, навіть за нинішньої цінової кон’юнктури їх вирощування із дотриманням агротехнології цілком можливо забезпечити прийнятний рівень окупності витрат та прибутковості ведення агробізнесу (діагр. 1–9).

 

Діаграма 1. Прогноз рентабельності вирощування озимої пшениці у 2020 р.

01 02 416 417 17 1Джерело: експертні розрахунки автора

 

Якщо більш детально аналізувати рентабельність вирощування у розрізі сільськогосподарських культур, то для пшениці озимої поточний рік буде дещо відрізнятися від попередніх періодів, адже погодні умови, як і економічна кон’юнктура ринку залишаються непередбачуваними.

Як і в минулі роки, поріг прибутковості для вказаної сільськогосподарської культури за нинішньої цінової кон’юнктури ринку становить близько 3 т/га. Все, що вище отримується цього показника, приноситиме господарству прибуток. Однак поряд з урожайністю на рентабельність впливатиме також і ціна реалізації продукції. І вплив її на прибутковість вирощування пшениці буде тим вагомішим, чим вищою виявиться її середня урожайність.

 

Діаграма 2. Прогноз рентабельності вирощування озимого ячменю у 2020 р.

01 02 416 417 17 2

Джерело: експертні розрахунки автора

 

Зокрема, отримавши середню урожайність вирощування озимої пшениці на рівні не менше 3 т/га за нинішньої ринкової вартості у 4800 грн/т, фермер матиме мінімальний рівень рентабельності в межах 6,2%, тоді як уже за 4 т/га — 41,6%, а для 5 т/га вказаний показник становитиме 69,9%, для 6 т/га — майже 103,9%.

Для ячменю цього року порогові значення рентабельності вирощування будуть дещо вищі порівняно з пшеницею, оскільки ціна реалізації його є трохи нижчою. При цьому кожна додаткова тонна приросту урожайності за умов нинішньої цінової кон’юнктури ринку забезпечить прибавку майже 35% рівня рентабельності.

 

Діаграма 3. Прогноз рентабельності вирощування кукурудзи у 2020 р.

01 02 416 417 17 3

Джерело: експертні розрахунки автора

 

Проте нині для аграрія найбільший інтерес представляє саме кукурудза, що є однією із маржинальних культур універсального використання та користується підвищеним попитом як на внутрішньому, так і зовнішньому агропродовольчих ринках. Рекордний урожай її торік суттєво вплинув на ціни, внаслідок чого на початку 2020 року вони коливалися на рівні 4000–4200 грн/т.

 

Діаграма 4. Прогноз рентабельності вирощування сорго у 2020 р.

01 02 416 417 17 4

Джерело: експертні розрахунки автора

 

Прогнозована рентабельність її вирощування за нинішніх цін на матеріально-технічні ресурси і продукцію та традиційно високої урожайності буде варіювати на рівні 30–100%. Вплив вартості реалізації буде доволі суттєвим на показник прибутковості її вирощування та визначатиме рівень її маржинальної ефективності.

 

Діаграма 5. Прогноз рентабельності вирощування нуту у 2020 р.

01 02 416 417 18 1

Джерело: експертні розрахунки автора

 

На ринку ціни на кукурудзу ще залишаються на порівняно низькому рівні. Однак з урахуванням мінливої кон’юнктури світового ринку ціна 1 т кукурудзи може зрости до 4500–5000 грн і вище, що матиме вплив на прибутковість її вирощування. Проте найбільше на рентабельність буде позначатися урожайність кукурудзи, що перекриватиме негативні наслідки низьких цін та забезпечуватиме не лише окупність понесених на її вирощування витрат, але й порівняно високий прибуток з 1 га.

Теж саме стосується окремих сільськогосподарських культур, зокрема нішевого напряму вирощування — сорго, нуту тощо.

 

Діаграма 6. Прогноз рентабельності вирощування гороху у 2020 р.

01 02 416 417 18 2

Джерело: експертні розрахунки автора

 

Нут, попри значне коливання цін на ринку, залишатиметься досить суперприбутковою культурою вітчизняного агробізнесу, де рентабельність може сягати від 67 до 400%, залежно від рівня середньої урожайності та ціни реалізації продукції.

Досить непогану рентабельність можна отримати за вирощування гороху навіть за нинішніх порівняно з минулими роками низьких реалізаційних цін.

Також досить високорентабельними будуть соя, соняшник і ріпак — багаторічні маржинальні лідери ринку олійних культур.

 

Діаграма 7. Прогноз рентабельності вирощування сої у 2020 р.

01 02 416 417 18 4

Джерело: експертні розрахунки автора

 

У власника агробізнесу або керівника підприємства може виникнути питання: що вигідніше роботи в цій ситуації — нарощувати урожайність в умовах наявної ринкової кон’юнктури за рахунок добрив та високопродуктивного насіння чи все ж таки спрямувати основні зусилля на маркетингову стратегію збуту продукції за вищою ціною? Можна спробувати змоделювати вказану ситуацію наступним чином на прикладі пшениці озимої. За середньої ринкової ціни 1 т пшениці озимої 5500 грн і збільшенні урожайності вирощування із 3 до 4 т/га, або вдвічі рівень рентабельності її виробництва очікувано підвищиться із 16,8 до 55,8%, чи майже на 40%. Тобто економічний ефект від підвищення урожайності вирощування озимої пшениці є доволі суттєвий за інших рівних цінових умов.

 

Діаграма 8. Прогноз рентабельності вирощування соняшнику у 2020 р.

01 02 416 417 18 3

Джерело: експертні розрахунки автора

 

Таким чином, плануючи рентабельність власного бізнесу, слід використовувати два основних показники — ціну реалізації й очікувану урожайність сільськогосподарських культур. Цілком зрозуміло, що за їх допомогою можна більш-менш об’єктивно розробити короткостроковий прогноз економічної ефективності ведення бізнесу. Водночас, рентабельність виробництва залежить також і від собівартості, остання ж — від багатьох складових елементів, зокрема матеріальних витрат. Індекс зміни елементів витрат є досить непередбачуваним, однак саме за рахунок використання багатоваріантних розрахунків можливо розширити інтервал прогнозування витрат і рентабельності виробництва, зробивши його більш достовірним.

 

Діаграма 9. Прогноз рентабельності вирощування ріпаку озимого у 2020 р.

01 02 416 417 18 5

Джерело: експертні розрахунки автора

 

Загалом цього року, як і в минулі періоди, за умов стабілізації та підвищення реалізаційних цін на сільськогосподарську продукцію можливе зростання прибутковості вирощування сільськогосподарських культур у разі досягнення прогнозованого рівня урожайності за сприятливих погодних умов. Певний вплив справлятиме також кон’юнктура світового продовольчого ринку, експортні ціни та валютний курс гривні.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, ІСГС НААН,
сільськогосподарський експерт-дорадник з аудиту,
економіки та управління підприємством

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.