З чого заготовити корм

З чого заготовити корм

/ Сучасне тваринництво / Середа, 20 травня 2020 12:07

За виходом кормових одиниць і виготовлених кормів не на багато поступаються кукурудзі багаторічні трави — люцерна й еспарцет. Проте величина виходу кормових одиниць і корму з одиниці площі та собівартості виготовлених кормів варіює у широкому діапазоні залежно від напряму використання посівів багаторічних бобових трав.

Кукурудза на силос

Найбільшим виходом кормових одиниць і корму відзначається кукурудза. Залежно від цільового призначення (силос, зелена маса, зерно) вихід кормових одиниць лежить у межах від 9,27 т/га у разі виготовлення силосу у фазі молочно-воскової стиглості до 4,99 т/га — на зелену масу і пізнього терміну сівби. Корми з кукурудзи також відзначаються порівняно невисокою собівартістю і невеликими витратами праці. Тому кукурудзяний силос необхідно включати в раціони у період годівлі консервованими кормами, а зелена маса цієї культури має широко використовуватись під час літнього періоду годівлі (див. табл.).

 

Урожайність та економічні показники вирощування кормових культур у зоні північного Степу України

06 421 77 2

 

Буряк як кормова культура

Економічні показники вирощування буряку характеризують цю кормову культуру як таку, що забезпечує високий вихід кормових одиниць і корму з величиною собівартості вище середньої і найбільшими витратами праці, зокрема ручної, за відсутності відповідної збиральної техніки. Так, витрати праці на 1 т кормових одиниць за культивування кормових буряків з урожайністю 38–40 т/га становлять 45 люд.-год, що більш ніж учетверо, на відміну від вирощування і збирання люцерни на сіно, і у 32 рази, ніж у разі заготівлі сінажу з еспарцету. Тому під час складання і балансування раціонів на період використання консервованих кормів необхідно прагнути до зменшення частки коренеплодів і заміни їх відповідною кількістю за вмістом енергії і поживних речовин еспарцетовим сінажем.

06 421 76

 

Інші кормові культури

Найбільш високовартісними були і залишаються концентровані корми, особливо бобові — горох і соя.

Однорічні кормові культури на зелений корм мають невисоку урожайність і, відповідно, вихід кормових одиниць, тому собівартість корму їх значно вища, ніж у багаторічних трав і кукурудзи на зелену масу. Використовувати їх слід тільки у зеленому конвеєрі для «закриття вікон» між періодами використання багаторічних трав та кукурудзи, а також отримання найбільш раннього зеленого корму за рахунок озимих форм.

 

Еспарцет і люцерна

За виходом кормових одиниць і виготовлених кормів не на багато поступаються кукурудзі багаторічні трави — люцерна й еспарцет. Проте величина виходу кормових одиниць і корму з одиниці площі та собівартості виготовлених кормів варіює у широкому діапазоні залежно від напряму використання посівів багаторічних бобових трав.

Так, кращі показники економічної ефективності забезпечує використання посівів люцерни й еспарцету ІІ–ІІІ-го років життя на зелену масу. Собівартість цього виду корму є найнижчою, а вихід кормових одиниць і корму у люцерни навіть більший, ніж за вирощування кукурудзи на зелений корм. Враховуючи таку особливість культури люцерни, як багатоукісність, вона разом із кукурудзою на зелений корм повинна бути основою зеленого конвеєра впродовж літнього періоду в умовах Степу України.

Що стосується консервованих кормів, виготовлених із багаторічних трав, то пріоритетним напрямом заготівлі є закладка сінажу. Так, вихід кормових одиниць при цьому зростає удвічі, а собівартість, навпаки, знижується у стільки ж порівняно з заготівлею пресованого в тюках сіна польової сушки. Це пояснюється високими втратами сухої речовини за цього способу заготівлі сіна, які сягають 40% від початкової кількості сухої речовини в зеленій масі (під час сінажування втрати сух. реч. становлять 15%), а також значними витратами праці, які збільшуються у 5,6 раза порівняно із сінажуванням.

Переваги сінажу як корму у годівлі високопродуктивного молочного стада ВРХ та здатність його замінювати такі високовартісні трудомісткі корми, як буряк і сіно обґрунтовують необхідність освоєння технології приготування цього виду основних кормів з метою збереження здоров’я тварин, підвищення їх продуктивності, зниження собівартості раціону та підвищення рентабельності галузі молочного скотарства.

У силу ряду своїх біологічних особливостей, хімічного складу, переваг як попередника наступних культур, еспарцет є найбільш ефективною культурою у якості сировини для заготівлі сінажу. Він багаторічний: сіється 1 раз на три роки, два з яких — 2-й і 3-й використовуються для заготівлі сінажу.

06 421 78

Переваги вирощування еспарцету на корм:

1. Еспарцет в умовах Степу переважно є одноукісним. Багато хто відносить це до його недоліків, проте ця особливість є його перевагою у заготівлі сінажу. Люцерна завдяки своїй багатоукісності (в зоні Степу України без зрошення під час скошування у фазі бутонізації і періодами між укосами 35–40 днів збирають 2 укоси і один підкіс) переважає еспарцет за врожайністю зеленої маси. Сумарна її урожайність для посівів 2–3-го років життя становить у зазначених вище умовах 40 т/га при 30 в еспарцету. Проте навіть перший укіс люцерни, який є найбільшим і становить приблизно 45% загальної урожайності, в 1,7 раза менший, ніж урожайність еспарцету.

Однією із головних вимог під час приготування сінажу є закладка його в стислі терміни — протягом 3-ох днів. За наявності в господарстві траншей із бетонних конструкцій, виготовлених за типовими проектами, об’ємом 2500 м3, що відповідає 1250 т сінажу (необхідна щільність втрамбованої сінажної маси становить 500 кг/м3), необхідно щоденно закладати в траншею 417 т сінажної маси. У разі використання для підбирання і подрібнення пров’яленої маси силосного комбайна Дон-680 нами були проведені розрахунки необхідної їх кількості.

2. Наступний аргумент на користь еспарцету як сировини для заготівлі сінажу є його хімічний склад. Вміст цукру в еспарцеті природної вологості становить 2,21%, тоді як у люцерні лише 1,24%, у виці на початку цвітіння — 0,44%. Вміст загального азоту в сухій речовині еспарцету, зібраного на початку фази цвітіння, дещо менший за люцерну — 26,2–30,2 г/кг, у той же час в ньому міститься більше вуглеводів, що легко гідролізуються (118,5–139,2 г). У сінажі збереження вуглеводів без дорогих хімічних консервантів досягає 56,1–60,3%, тоді як під час силосування кукурудзи, багатої на цукор, він майже повністю зброджується (до 95%). Порівнювати ефективність технологій приготування кормів з еспарцету можна на підставі енергетичної поживності та хімічного аналізу. Вони свідчать про перевагу сінажу перед силосом за концентрацією обмінної енергії і кормових одиниць у сухій речовині. Незважаючи на зниження вмісту сирого протеїну, сінажування до вологості 55% з урахуванням збереження вуглеводів усіх фракцій у кормі оцінюється як пріоритетна технологія заготівлі кормів з еспарцету у фазі початок цвітіння.

3. Ну й останнє на користь еспарцету — його значення як попередника. В агротехнічному відношенні еспарцет є одним із кращих попередників для будь-яких наступних культур, особливо для озимих. Завдяки розгалуженню кореневої системи у підорному шарі ґрунту поле добре піддається обробітку й ореться без утворення брил на глибину 27–30 см. Під час заорювання підрізані корені еспарцету швидко відмирають і не дають такого відростання, як у люцерни, котра часто стає засмічувачем наступних культур, що у поєднанні з інтенсивним використанням запасів вологи як в орному, так і глибоких шарах ґрунту інколи призводить до необхідності відведення люцернового пласта під чорний пар. Ця особливість чомусь взагалі не береться до уваги.

 

Смарагд

У Державному реєстрі сортів рослин України із 2007 року. Рекомендований для вирощування у зонах Степу і Лісостепу України. Сорт належить до піщаного виду. Кущ прямостоячий, кущистість середня, висота рослин — 100–120 см. Стебла середньої грубості, на половину виповнені, слабо опушені. Кількість міжвузлів — 7–9. Колір вузлів зелений. Листки середньої величини, широкоовальні, з тупою верхівкою, слабо опушені, темно-зеленого кольору в нижньому і світло-зеленого в верхніх ярусах. Суцвіття — веретеноподібної форми, середньої щільності. Квіти рожеві, боби світло-коричневі, середньої величини, слабо озброєні зубцями.

Сорт середньопізньостиглий, посухо-, зимостійкий, слабо уражується хворобами. Облистненість рослин — 55%. Вміст протеїну — 17,9–18,8%. Маса 1000 насінин — 19–22 г. Урожайність зеленої маси — 35,0 т/га, повітряно-сухої речовини — 7,97 т/га, насіння — 1,0–1,1 т/га.

Вегас

У Державному реєстрі сортів рослин України з 2015 року. Рекомендовані зони вирощування — Степ та Лісостеп України. Сорт належить до піщаного виду. Кущ напівпрямостоячий, кущистість середня, за суцільної сівби на одну рослину припадає 3–8 стебел, висота рослин — 90–110 см. Стебла середньої грубості, наполовину виповнені, слабо опушені. Кількість міжвузлів — 5–9. Колір вузлів зелений. Листки складні, непарноперисті. Дольки листка широколанцентні з притупленою верхівкою, із нижньої сторони мають слабке сіре опушення. Забарвлення їх у нижньому ярусі темно-зелене, у верхньому — світло-зелене.

Суцвіття — середня китиця циліндричної форми, середньої щільності. Квітки середні за розміром, рожеві. Одночасно в суцвітті від 3 до 9 квітучих квітів. Фази цвітіння та дозрівання проходять дружно, не розтягнуті в часі. Боби середні та середньовеликі за розміром, із невеликими шипами по спинному шву (слабоозброєні). Колір бобів світло-коричневий. Насіння зеленувато-буре, квасолеподібної форми.

Сорт середньостиглий, посухо-, зимостійкий, слабо уражується хворобами. Облистненість рослин — 55–56%. Вміст протеїну — 20–21%. Маса 1000 насінин — 20–23 г. Урожайність зеленої маси — 34,0–36,0 т/га, повітряно-сухої речовини — 8,0–8,5 т/га, насіння — 0,8–1,0 т/га.

 

Олег ГАЙДЕНКО, вчений секретар, завідувач
науково-технологічного відділу селекції, насінництва
і трансферу інновацій ІСГС НААН, канд. техн. наук,
с. н. с., дорадник із питань механізації сільського
господарства та економіки сільськогосподарського виробництва
Сергій ЧИПЛЯКА, агроном, експерт-дорадник із питань рослинництва
Максим ПОДЛЄСНИЙ, агроном

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.