Фінансова підтримка фермерських господарств

Фінансова підтримка фермерських господарств

/ У правовому полі / Середа, 15 серпня 2018 14:07

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року передбачено виділення 1 000 000,0 тис. грн для фінансової підтримки розвитку фермерських господарств. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 349 із наступними змінами та доповненнями).

 

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським із відокремленими фермерськими садибами, іншим фермерським господарствам (далі — фінансова підтримка) через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі — Фонд) і його регіональні відділення.

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах:

 

 • новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після їх державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах — п’ять років) та фермерським господарствам із відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, на безповоротній основі за бюджетною програмою «Фінансова підтримка фермерських господарств» і на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам»;
 • іншим фермерським господарствам — на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

 

Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Фінансова підтримка надається у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі (далі — бюджетні кошти). Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд. Відповідальним виконавцем бюджетних програм з надання фінансової підтримки фермерським господарствам є Фонд.

 

06 373 80

 

Мінагрополітики за пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, зокрема:

 

 • на безповоротній основі — з урахуванням кількості фермерських господарств, створених за останні три роки, фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами, фермерських господарств, які провадять господарську діяльність у гірських населених пунктах, на поліських територіях, за інформацією, поданою відповідними державними установами;
 • на поворотній основі — з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, відповідно до статистичної інформації, наданої Держ­статом за запитом Мінагрополітики.

 

Фонд повідомляє про обсяг розподілених бюджетних коштів своїм регіональним відділенням.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на безповоротній основі надається новоствореним фермерським господарствам, фермерським із відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами витрат, пов’язаних із:

 

1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства;

2) сплатою відсотків за користування кредитами банків — у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами;

3) придбанням одного трактора, комбайна, вантажного автомобіля вітчизняного виробництва, а також іноземного походження, які не виробляються в Україні, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх подальшої експлуатації фермерським господарством протягом не менш як трьох років з моменту державної реєстрації — у розмірі 30 % без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. грн за одиницю техніки;

4) будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) — у розмірі 30% без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. грн за один збудований або реконструйований об’єкт;

5) внесенням страхових платежів за договорами обов’язкового страхування, види якого визначено у п. 11 і 30 частини першої ст. 7 Закону України «Про страхування», — у розмірі не більш як 50%;

6) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах;

7) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу.

 

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн, із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів:

 

 • новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, — строком від трьох до п’яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;
 • іншим фермерським господарствам — строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.

 

Для надання фінансової підтримки на конкурсних засадах Фонд утворює комісію з питань надання фінансової підтримки (далі — комісія), яку очолює його керівник. Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти достовірність відомостей, що містяться у поданих документах. З метою визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, регіональні відділення Фонду утворюють регіональні комісії, які очолюють їх керівники.

 

06 373 82

 

Фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках за формою, визначеною Мін­агрополітики, і такі документи:

 

1) копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства — для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до ст. 8–1 Закону України «Про фермерське господарство»;

2) копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);

3) копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

4) довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

5) довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);

6) баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою.

 

Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також подаються:

 

1) довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;

2) копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

3) копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);

4) бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

5) пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов’язання.

 

Крім того, для одержання фінансової підтримки на безповоротній основі подаються такі документи для компенсації витрат, пов’язаних з:

 

 • розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства, — копії договору про розроблення проекту землеустрою, укладеного замовником з виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, акта приймання-передачі робіт та платіжного документа про оплату вартості робіт з розроблення проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;
 • сплатою відсотків за користування кредитами банків у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, — копія кредитного договору з банком, видані банком довідка-розрахунок про суму сплати за користування кредитом за відповідний період з визначенням розміру компенсації та виписка про отримання позичальником кредиту, копія платіжного документа про сплату відсотків за користування кредитами і довідка, видана структурними підрозділами облдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію витрат, пов’язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок);
 • придбанням одного трактора (комбайна, вантажного автомобіля), — копії документа про його оплату, видаткової накладної (акта приймання-передачі) на придбання трактора (комбайна, вантажного автомобіля), свідоцтва про його реєстрацію в установленому порядку (технічного паспорта, технічного талона старого зразка), довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий облік, та довідка, видана структурними підрозділами облдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію у розмірі 30% вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора, комбайна, вантажного автомобіля);
 • будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) у розмірі 30% без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. грн за один збудований або реконструйований об’єкт, — копії проектно-кошторисної документації (у разі здійснення будівництва, реконструкції підрядним способом), акта експертної оцінки вартості будівництва, реконструкції (у разі здійснення будівництва, реконструкції господарським способом), акта про прийняття в експлуатацію тваринницького приміщення із зазначенням фактичних витрат з його будівництва, реконструкції та платіжних документів, що підтверджують такі витрати;
 • внесенням страхових платежів за договорами обов’язкового страхування, — копія договору обов’язкового страхування та довідка, видана страховиком про фактичну суму внесених страхових платежів;
 • підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах, — копія договору фермерського господарства та навчального закладу про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації члена господарства та документ, що підтверджує розмір плати за навчання;
 • розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання досягнень науково-технічного прогресу, — копія договору фермерського господарства з науково-дослідною установою, яка пройшла державну атестацію та внесена до Державного реєстру наукових установ, або навчальним закладом про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, кошторис витрат науково-дослідної установи або навчального закладу, пов’язаних з проведенням досліджень, підготовкою рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, акт приймання-передачі виконаних робіт та документи, що підтверджують оплату їх вартості.

 

Копії поданих документів повинні бути засвідчені головою фермерського господарства.

Після надходження від Фонду інформації про обсяг розподілу бюджетних коштів регіональні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу, початкову та кінцеву дати прийому заявок та документів.

Строк прийому заявок та документів не може бути меншим ніж 30 календарних днів. Регіональні комісії розпочинають прийом заявок та документів у день оприлюднення оголошення. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються. Подані заявки та документи реєструються секретарем регіональної комісії в журналі обліку. Регіональні комісії розглядають подані заявки та документи у порядку черговості їх реєстрації.

У разі відповідності поданих заявок та документів вимогам цього Порядку регіональні комісії приймають рішення про включення фермерського господарства до реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.

Інформація про перелік фермерських господарств, які претендують на одержання фінансової підтримки, оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Фонду.

У разі подання оформлених неналежним чином або не у повному обсязі необхідних документів чи виявлення в них недостовірних даних регіональні комісії повертають їх фермерському господарству в одноденний строк після прийняття відповідного рішення з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх повернення. Після усунення причин, на підставі яких заявки та документи повернуто, фермерське господарство може подати їх повторно в межах строку прийому документів або оскаржити прийняте регіональною комісією рішення, надавши документи до комісії.

Регіональні комісії формують у десятиденний строк після закінчення строку прийняття заявок та документів реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, та реєстр фермерських господарств, щодо яких регіональною комісією прийнято рішення про повернення документів, і подають їх разом з поданими фермерськими господарствами документами комісії. Формування реєстрів транслюється в режимі реального часу.

 

06 373 83

 

Комісія у чотирнадцятиденний строк розглядає подані регіональними комісіями реєстри разом з документами та документи, подані в порядку оскарження рішення регіональної комісії. У разі задоволення скарги комісія приймає рішення про участь фермерського господарства у конкурсному відборі, а у разі відмови у задоволенні скарги — повертає фермерському господарству документи з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх повернення.

Комісія проводить конкурсний відбір та формує реєстр фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки. Рішення комісії затверджується наказом Фонду за погодженням з Мінагрополітики. Засідання комісії проводиться у разі потреби. Останнє засідання проводиться не пізніше 10 грудня.

Фермерським господарствам, які не визначені переможцями конкурсу, комісія надсилає у триденний строк після прийняття комісією рішення письмове повідомлення.

На підставі наказу Фонду, погодженого Мінагрополітики, Мінагрополітики спрямовує розподілений обсяг коштів до Фонду, який укладає з фермерськими господарствами — переможцями конкурсу договори про надання фінансової підтримки та перераховує їм бюджетні кошти.

Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

 

 • забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення коштів, одержаних на поворотній основі;
 • створення додаткових робочих місць у сільській місце

 

За наявності рівних умов перевага надається фермерським господарствам, які:

 

 • є членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
 • провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби;
 • мають в обробітку земельні ділянки площею не більше ніж 500 гектарів;
 • здійснюють закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень;
 • подали заяву про перехід на виробництво органічної продукції (сировини).

 

Операції з бюджетними коштами здійснюються в установленому порядку. Для перерахування коштів фінансової підтримки Фонд надає органу Казначейства:

 

 • платіжні доручення та реєстри фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки, — у разі надання фінансової підтримки на безповоротній основі;
 • платіжні доручення і договір — у разі надання фінансової підтримки на поворотній основі.

 

Видатки щодо надання фінансової підтримки здійснюються шляхом перерахування коштів на поточні рахунки фермерських господарств, відкриті в установах банків.

Фермерські господарства у місячний строк після надходження коштів фінансової підтримки подають до Фонду засвідчені головою фермерського господарства копії документів, що підтверджують цільове використання зазначених коштів. Фермерське господарство несе відповідальність згідно із законодавством за нецільове використання одержаних коштів та своєчасне і в повному обсязі повернення до державного бюджету коштів фінансової підтримки.

У разі виявлення факту незаконного одержання бюджетних коштів керівник фермерського господарства несе відповідальність згідно із законодавством, а у разі нецільового використання бюджетних коштів припиняється надання будь-якої фінансової підтримки претендентові на її одержання протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів.

У разі коли фермерське господарство відчужує придбаний трактор, комбайн, вантажний автомобіль, тваринницьке приміщення, за які йому надано часткову компенсацію, до закінчення трирічного строку їх експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією фермерського господарства), отримані на безповоротній основі кошти фінансової підтримки для компенсації 30% вартості придбаної техніки, тваринни­цьких приміщень повертаються до державного бюджету.

Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються згідно з укладеними договорами на відповідний рахунок Фонду, відкритий в Казначействі за місцем реєстрації, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.