agro business 160 160

Правове регулювання ідентифікації та реєстрації овець і кіз

Правове регулювання ідентифікації та реєстрації овець і кіз

/ У правовому полі / Понеділок, 29 жовтня 2018 13:52

Законом України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 4 червня 2009 року запроваджено ідентифікацію та реєстрацію овець і кіз для одержання оперативної та надійної інформації про поголів’я тварин щодо статі, віку, породи тощо.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року № 20 затверджено новий Порядок ідентифікації та реєстрації овець і кіз. Він є обов’язковим для усіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням овець і кіз, здійснюють їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки за участю овець і кіз.

Ідентифікації та реєстрації підлягають усі вівці і кози, яких розводять або утримують на території України. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин (далі — Адміністратор Реєстру тварин) проводить ідентифікацію, реєстрацію тварин, оформлює та видає ідентифікаційні документи, здійснює контроль за використанням бирок, бланків реєстраційних свідоцтв, книг обліку тварин, реєстраційних документів.

 

Реєстрація господарств

Для реєстрації господарства юридична особа подає (надсилає) Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства затвердженого зразка. Адміністратор Реєстру тварин вносить дані реєстраційної картки господарства або реєстраційної відомості овець/кіз до Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня їх отримання.

12 379 66Юридичні особи, які займаються торгівлею тваринами, проводять забій, утилізацію та організовують виставки за участі тварин (за винятком перевізників), зобов’язані здійснити дії із реєстрації місць торгівлі, виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у Реєстрі тварин із моменту надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Зазначені місця підлягають реєстрації як господарства. У разі якщо юридична або фізична особа є власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються окремо за місцезнаходженням тварин.

Адміністратор Реєстру тварин надсилає юридичним особам повідомлення про реєстрацію, що підтверджує реєстрацію даних про господарство в Реєстрі тварин. Адміністратор Реєстру тварин визначає реєстраційний номер господарства, який складається із 10 символів. Датою реєстрації даних про господарство в Реєстрі тварин є дата внесення даних про господарство до Реєстру тварин.

У разі зміни власника/утримувача господарства, даних про власника/утримувача чи господарство, припинення діяльності юридична особа повинна подати Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів заяву про внесення змін до Реєстру тварин, реєстраційну картку господарства та копії документів, що підтверджують ці зміни. Власник/утримувач — фізична особа подає зазначені документи у разі зміни даних про власника/утримувача чи господарство.

 

Ідентифікація тварин

Усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні бути ідентифіковані бирками згідно зі зразком бирки вушної для ідентифікації овець і кіз, які прикріплюються на кожне вухо тварини і не знімаються протягом усього її життя. На обох бирках тварини вказується один і той самий ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину, а також господарство, де вона була народжена. Жодна бирка не може бути знята, замінена або змінена без відома спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини. Ідентифікаційний номер тварини, нанесений на бирці, складається із 12 символів. Офіційний колір бирки для ідентифікації овець — жовтий, для кіз — світло-зелений.

Розподіл ідентифікаційних номерів для господарств, видачу бирок і засобів для їх прикріплення, реєстрацію тварин, оформлення та видачу реєстраційного свідоцтва здійснює Адміністратор Реєстру тварин на підставі замовлення власника/утримувача. Власник/утримувач веде в установленому порядку облік отриманих бирок і використовує їх виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються в господарстві.

Новонароджені ягнята і козенята повинні бути ідентифіковані в господарстві народження не пізніше семи днів з моменту їх появи, але у будь-якому разі до того, як тварина залишить господарство.

Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов’язаний внести інформацію про тварину до книги обліку тварин, у встановленому порядку вжити заходів щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин та отримати реєстраційне свідоцтво.

Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер, нанесений на ній, не читається, власник/утримувач зобов’язаний терміново замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікат бирки з тим самим ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на вухо тварини.

12 379 67Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер на обох бирках не читається, власник/утримувач зобов’язаний провести звірку ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з даними Реєстру тварин або з реєстраційними свідоцтвами для встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки якої було пошкоджено чи втрачено. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач замовляє в Адміністратора Реєстру тварин дублікати бирок з тими самими ідентифікаційними номерами. Після їх отримання прикріплює на обидва вуха тварини.

За неможливості встановлення тотожності тварини у разі, якщо обидві бирки було втрачено чи загублено у кількох тварин одразу, проводиться переідентифікація цих тварин за згодою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Якщо одну чи обидві бирки втрачено, чи пошкоджено на м’ясокомбінаті, бойні або об’єкті з обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження (далі — ветсанзавод), заміну бирок не здійснюють, і тварину відправляють на забій чи утилізацію за рішенням спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Для отримання дублікатів бирок власник/утримувач заповнює замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів, засвідчує у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини і відшкодовує вартість бирок.

У разі втрати бирок, неприкріплених на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок із використаними бирками зобов’язаний повідомити про втрату Адміністратора Реєстру тварин і перелічити номери втрачених бирок.

У разі втрати або пошкодження бирки, якою було ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Адміністратор Реєстру тварин на замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на якому зазначено ідентифікаційний номер тварини, наданий тією країною, де тварину було ідентифіковано.

 

Облік тварин у господарстві

Власник/утримувач, який займається розведенням, утриманням, торгівлею тваринами, здійснює забій, утилізацію та організовує виставки за участі тварин (за винятком перевізників), зобов’язаний вести облік усіх тварин шляхом занесення інформації до книги обліку тварин чи Реєстру тварин. Облік тварин у господарствах юридичних осіб веде власник/утримувач або відповідальна особа господарства. У господарствах фізичних осіб облік тварин веде власник або працівник Адміністратора Реєстру тварин, що здійснює свою діяльність на території, де розташоване господарство, у якому утримується тварина.

До книги обліку тварин вносяться дані про:

 

  • адміністративну територіальну одиницю, на якій працівник Адміністратора Реєстру тварин здійснює свою діяльність, — область, район, сільська (селищна), міська рада, населений пункт (для фізичних осіб);
  • господарство — назва, найменування, адреса, місцезнаходження, реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин і вид тварин, що в ньому утримуються (для юридичних осіб);
  • тварину — ідентифікаційний номер, дата народження, стать, дані про народження, код породи, походження (ідентифікаційні номери, коди порід матері і батька);


переміщення тварин:

 

  • у разі прибуття тварини до господарства — реєстраційний номер або назва господарства (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — власника/утримувача), з якого прибула тварина, дата і причина прибуття, у разі імпорту — додатково зазначається назва країни імпорту тварини;
  • у разі вибуття тварини — реєстраційний номер або назва господарства (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — власника/утримувача), до якого вибуває тварина, дата і причина вибуття, дата і причина загибелі (падежу), забою (утилізації) тварини, у разі експорту — додатково зазначається назва країни експорту тварин.

 

Записи до паперової форми книги обліку тварин проводяться одразу після прикріплення бирок новонародженим чи наявним у господарстві тваринам і тим, які прибувають до господарства, українською мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким закресленням попередньої інформації. У разі наявності у власника/утримувача доступу до Реєстру тварин усі записи вносяться до Реєстру тварин.

Юридичні особи зобов’язані щороку здійснювати інвентаризацію поголів’я овець і кіз у господарстві. Юридичні та фізичні особи зобов’язані: подавати дані до Адміністратора Реєстру тварин про всі переміщення тварин, надходження нових тварин до господарства, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом п’яти робочих днів із дати таких дій або подій; надавати інформацію про походження, ідентифікацію, пункт призначення (переміщення) тварини, власником/утримувачем якої він є, протягом десяти робочих днів із моменту отримання запиту від Адміністратора Реєстру тварин.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 23 лютого 2024
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
23 лютого 2024
 22 лютого 2024
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
22 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.