Безпечність та гігієна кормів: новели правового регулювання

Безпечність та гігієна кормів: новели правового регулювання

/ У правовому полі / Четвер, 21 травня 2020 14:48

З 19 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про безпечність та гігієну кормів», який був прийнятий 21 грудня 2017 року. Цей Закон визначає правові та організаційні засади гарантування безпечності кормів під час їх виробництва, обігу та використання, зокрема, встановлює вимоги щодо гігієни, маркування, пакування та представлення кормів, регулює відповідні суспільні відносини між операторами ринку та органами державної влади. При цьому кормом вважається будь-яка речовина або продукт, включаючи кормові добавки, перероблені, частково перероблені чи неперероблені, призначені для годування тварин.

Нові обов’язки для операторів ринку кормів

Зазначений Закон покладає спеціальні обов’язки на операторів ринку кормів (далі — операторів ринку), якими є юридичні та фізичні особи, які здійснюють виробництво та/або обіг кормів. Так, вказані особи під час провадження своєї діяльності зобов’язані:

1) забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» щодо гігієни кормів на усіх стадіях виробництва та/або обігу кормів;

2) забезпечувати дотримання вимог законодавства про корми щодо маркування, представлення та пакування кормів на усіх стадіях виробництва та/або обігу кормів;

3) розробляти, запроваджувати та використовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування цих процедур осіб, відповідальних за їх виконання під час виробництва та обігу кормів;

4) забезпечувати відповідність кормів вимогам безпечності, встановленим законодавством про корми;

5) отримувати експлуатаційний дозвіл на потужність або повідомляти про намір використання потужності з метою її державної реєстрації;

6) забезпечувати достовірність інформації про корми, що надається, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства про корми;

7) забезпечувати простежуваність та надавати на запит Держпродспоживслужби визначену законодавством інформацію;

8) застосовувати спеціальні вимоги Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» під час годівлі тварин, призначених для виробництва харчових продуктів;

9) запобігати обігу небезпечних та неправильно маркованих кормів;

10) дотримуватися умов зберігання кормів, зазначених у маркуванні;

11) вилучати та/або відкликати корми у випадках, встановлених законом;

12) відшкодовувати відповідно до закону шкоду, заподіяну операторам ринку та/або кінцевим користувачам внаслідок використання корму згідно із призначенням;

13) використовувати лише корми, отримані із зареєстрованих потужностей та/або потужностей, на які отримано експлуатаційний дозвіл;

14) використовувати лише кормові добавки, зареєстровані відповідно до законодавства про корми;

15) запроваджувати та забезпечувати функціонування системи реєстрації та обробки скарг, а також інформування про результати їх розгляду заінтересованих осіб.

 

Обмеження та заборони

Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» забороняється операторам ринку здійснювати виробництво кормів:

 • на потужностях, що не відповідають вимогам законодавства про корми;
 • на потужностях, що не були зареєстровані або на які не отримано експлуатаційного дозволу;
 • на потужностях, щодо яких прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу кормів або скасовано державну реєстрацію чи анульовано експлуатаційний дозвіл;
 • із використанням кормових добавок, не зареєстрованих в Україні.

 

09 424 73

Оператори ринку мають право здійснювати обіг кормів в Україні, за умови що ці корми є безпечними та відповідають вимогам законодавства про корми. Операторам ринку забороняється здійснювати обіг кормів:

 • вироблених на потужностях, що не відповідають вимогам законодавства про корми;
 • вироблених на потужностях, що не були зареєстровані або на які не отримано експлуатаційного дозволу;
 • вироблених на потужностях, щодо яких прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу кормів або скасовано державну реєстрацію чи анульовано експлуатаційний дозвіл;
 • вироблених із використанням кормових добавок, не зареєстрованих в Україні;
 • маркованих із порушенням вимог законодавства;
 • мінімальний строк зберігання яких закінчився.

 

Якщо інше не встановлено законом, єдиним документом, який повинен супроводжувати корми під час їх перевезення (пересилання), не пов’язаного зі здійсненням експортних або імпортних операцій, є товарно-транспортна накладна (інший аналогічний документ для повітряного, водного чи залізничного транспорту). Якщо оператор ринку не застосовує інших методів забезпечення простежуваності кормів, товарно-транспортна накладна на відповідні корми повинна зберігатися оператором ринку протягом строку, необхідного для забезпечення їх простежуваності.

 

НАССР: чому варто впроваджувати

Оператори ринку повинні розробляти, запроваджувати та використовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Такі вимоги не поширюються на операторів ринку, що здійснюють первинне виробництво кормів, а також провадять пов’язану з первинним виробництвом діяльність, таку як транспортування, зберігання та поводження із первинною продукцією в місці первинного виробництва, транспортування первинної продукції з місця первинного виробництва до потужності, а також змішування кормів лише для потреб власного господарства без використання кормових добавок та преміксів, крім силосних кормових добавок.

До принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) належать:

 • ідентифікація будь-яких небезпечних факторів, які необхідно попередити, усунути або зменшити до прийнятного рівня;
 • визначення критичних контрольних точок на етапах, на яких контроль є визначальним для запобігання виникненню небезпечних факторів, їх усунення або зменшення до прийнятного рівня;
 • встановлення критичних меж у критичних контрольних точках, які дають змогу відрізнити прийнятність корму від неприйнятності за ознаками його безпечності;
 • запровадження ефективних процедур проведення моніторингу в критичних контрольних точках;
 • запровадження планів коригувальних дій, які повинні здійснюватися, якщо результати проведення моніторингу свідчать про те, що певна критична контрольна точка вийшла з-під контролю;
 • розроблення процедур, які мають застосовуватися на періодичній основі з метою перевірки повноти і результативності зазначених вище заходів;
 • розроблення документів та ведення записів відповідно до виду діяльності та обсягів виробництва для підтвердження результативного застосування зазначених вище заходів.

 

У разі змін у кількісному та/або якісному складі інгредієнтів корму, а також змін на будь-якій стадії виробництва та обігу, які можуть вплинути на безпечність корму, оператор ринку повинен переглядати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), та вносити до них необхідні зміни.

Для виконання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), оператори ринку:

 • надають Держпродспоживслужбі під час здійснення заходів державного контролю докази відповідності їхньої діяльності зазначеним вище вимогам з урахуванням характеру їхньої діяльності та обсягу виробництва;
 • забезпечують достовірність та актуальність інформації, що міститься в документах, в яких наводиться опис постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);
 • забезпечують зберігання документів і записів щодо виконання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), протягом трьох місяців після закінчення мінімального строку зберігання корму.

 

Сертифікація постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), є добровільною.

 

Т. О. КОВАЛЕНКО, д-р юрид. наук, професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 21 квітня 2024
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
21 квітня 2024
 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.