Правове регулювання ведення Державного аграрного реєстру

Правове регулювання ведення Державного аграрного реєстру

/ У правовому полі / Четвер, 11 березня 2021 11:44

Формується єдина державна інформаційна система, що міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної підтримки.

У грудні минулого року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції» від 5 листопада 2020 року. Внесено зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» в частині створення Державного аграрного реєстру. Вони спрямовані на формування єдиної державної інформаційної системи, що міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної підтримки. Новий закон спрямовано на надання аграріям спрощеного доступу до програм державної підтримки й забезпечення публічності її розподілення за допомогою електронної системи — Державного аграрного реєстру.

Державний аграрний реєстр — це державна автоматизована інформаційна система збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють.

Згідно з новою статтею 2-2 «Державний аграрний реєстр» Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», реєстр ведеться за кошти державного бюджету з метою комплексного інтегрування відомостей про виробників сільськогосподарської продукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні й інші права та характеристики.

Виробники сільськогосподарської продукції добровільно вносять відомості про себе. Державний аграрний реєстр використовується також для електронної взаємодії між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг із метою реалізації державної аграрної політики, зокрема в частині надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції.

Аграрний реєстр є державною власністю, складовою Національного архівного фонду й підлягає довічному зберіганню. Майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму та компіляцію даних належать державі.

 

Ведення Державного аграрного реєстру

Змінами до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» передбачено, що ведення Державного аграрного реєстру здійснюється шляхом:

• внесення відомостей про виробників сільськогосподарської продукції до Державного аграрного реєстру, включно з інформацією про обсяги виробленої (вирощеної) ними сільськогосподарської продукції, часткою сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік;
• ведення обліку, оброблення та систематизації інформації про виробників сільськогосподарської продукції відповідно до цього Закону;
• внесення змін до відомостей про виробників сільськогосподарської продукції до Державного аграрного реєстру для забезпечення актуальності таких відомостей;
• використання інформації Державного аграрного реєстру, зокрема інформації, отриманої шляхом інформаційної взаємодії Державного аграрного реєстру з іншими державними реєстрами та кадастрами, для адміністрування заявок виробників сільськогосподарської продукції на отримання державної підтримки, а також документів дозвільного характеру;
• відображення відповідних актуальних відомостей у Державному аграрному реєстрі в порядку його електронної інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та кадастрами;
• адміністрування заявок на отримання державної підтримки, а також документів дозвільного характеру за допомогою програмних засобів ведення Державного аграрного реєстру.

 

Вносити відомості про виробників сільськогосподарської продукції може центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики в галузі сільського господарства, центр надання адміністративних послуг та/або виробник сільськогосподарської продукції.

fermer v pole

Виробники сільськогосподарської продукції мають право зареєструватися (самостійно або через центри надання адміністративних послуг) у Державному аграрному реєстрі й отримати доступ до особистого електронного кабінету та керування своїм профілем.

Доступ до особистого електронного кабінету передбачає такі можливості:

• внесення інформації про виробника сільськогосподарської продукції;
• подання та адміністрування заявок виробників сільськогосподарської продукції на отримання державної підтримки, а також документів дозвільного характеру;
• керування профілем, можливість надання доступу до інформації, що міститься в особистому електронному кабінеті, третім особам;
• користування іншими програмними засобами ведення Державного аграрного реєстру.

 

Інформаційна взаємодія Державного аграрного реєстру з іншими державними реєстрами та кадастрами здійснюється у спосіб забезпечення доступу до таких реєстрів і кадастрів через Державний аграрний реєстр шляхом внесення до Державного аграрного реєстру реєстраційних (реєстраційних, кадастрових) номерів об’єктів відповідних реєстрів і кадастрів.

 

Права виробників

Виробники сільськогосподарської продукції, що зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі, набувають право:

• на отримання державної підтримки на основі інформації, що міститься в Державному аграрному реєстрі, в тому числі інформації, отриманої шляхом інформаційної взаємодії Державного аграрного реєстру з іншими державними реєстрами та кадастрами, без надання відповідних відомостей в паперовій формі;
• на безкоштовне отримання інформації стосовно себе з Державного аграрного реєстру, зокрема інформації, отриманої шляхом інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами, з якими забезпечено технологічну сумісність технічних рішень Державного аграрного реєстру;
• на використання інформації, що міститься в Державному аграрному реєстрі, в тому числі інформації, отриманої шляхом інформаційної взаємодії Державного аграрного реєстру з іншими державними реєстрами та кадастрами, з метою отримання документів дозвільного характеру;
• на подання заявок на отримання державної підтримки, а також документів дозвільного характеру за допомогою програмних засобів ведення Державного аграрного реєстру;
• на керування своїм профілем в особистому електронному кабінеті, а також надання доступу до інформації, що міститься в особистому електронному кабінеті, та прав управління своїм профілем третім особам за їхньою згодою.

 

Інформація щодо внесених у Державний аграрний реєстр особистих селянських господарств, які не зареєстровані як фізична особа — підприємець або юридична особа:

• не є підставою для стягнення з них податків та зборів, крім плати за землю;
• використовується органами статистики як офіційна та включається в офіційну статистичну інформацію;
• використовується як офіційна при отриманні документів дозвільного та іншого характеру від органів державного управління та органів державної влади.

 

Детальний порядок ведення й адміністрування Державного аграрного реєстру, а також перелік відомостей Державного аграрного реєстру повинен бути затверджений Кабінетом Міністрів України.

 

Т. О. КОВАЛЕНКОд-р юрид. наук, професор
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

 27 травня 2024
Значна частина сільськогосподарських угідь України мають підвищену кислотність ґрунтового розчину. Через різке зменшення обсягів вапнування площі кислих ґрунтів постійно збільшуються. Це призводить до зниження врожайності всіх культур і насамперед високоінтенсивних, які витісняють із сівозмін стійкіші до кислотності, але менш конкурентоздатні, що призводить до зниження загальної ефективності землеробства.
Значна частина сільськогосподарських угідь України мають підвищену кислотність ґрунтового розчину. Через різке зменшення обсягів вапнування площі кислих ґрунтів постійно збільшуються. Це призводить до зниження врожайності всіх культур і насамперед високоінтенсивних, які витісняють із сівозмін стійкіші до кислотності, але менш конкурентоздатні, що ...
27 травня 2024
 27 травня 2024
З початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 39,2 млрд гривень. 22% з цих кредитів банки видали підприємствам, які працюють в зоні високого воєнного ризику.
З початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 39,2 млрд гривень. 22% з цих кредитів банки видали підприємствам, які працюють в зоні високого воєнного ризику.
27 травня 2024
 27 травня 2024
На українському ринку фуражної кукурудзи продовжує домінувати підвищувальна цінова динаміка.
На українському ринку фуражної кукурудзи продовжує домінувати підвищувальна цінова динаміка.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Щороку селекція ДСВ розширює свій портфель новими, інноваційними сортами та гібридами. В сезоні озимих 2024 року, ДСВ в Україні представить ринку 9 нових продуктів: 4 гібриди озимого ріпаку, 3 сорти озимої пшениці і 2 сорти озимого ячменю.
Щороку селекція ДСВ розширює свій портфель новими, інноваційними сортами та гібридами. В сезоні озимих 2024 року, ДСВ в Україні представить ринку 9 нових продуктів: 4 гібриди озимого ріпаку, 3 сорти озимої пшениці і 2 сорти озимого ячменю.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Українська зернова асоціація дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових і олійних культур в Україні у поточному році – на 1,5 млн тонн в порівнянні з попередньою оцінкою, до 74,6 млн тонн. Також оновлений прогноз поступається показнику попереднього року, який асоціація оцінює в 82,8 млн тонн.
Українська зернова асоціація дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових і олійних культур в Україні у поточному році – на 1,5 млн тонн в порівнянні з попередньою оцінкою, до 74,6 млн тонн. Також оновлений прогноз поступається показнику попереднього року, який асоціація оцінює в 82,8 млн тонн.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Кабінет Міністрів України пропонує підвищити податки на пальне впродовж кількох років, а розпочатися цей процес має вже 1 липня.
Кабінет Міністрів України пропонує підвищити податки на пальне впродовж кількох років, а розпочатися цей процес має вже 1 липня.
27 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.