Десикація — свідомий вибір чи необхідність

Десикація — свідомий вибір чи необхідність

/ Актуальні статті / Четвер, 21 липня 2022 10:35

Умови сьогодення змушують аграріїв застосовувати максимальну заощадливість в ухваленні технологічних рішень і балансувати між паритетністю цін на сільськогосподарську продукцію та витратною частиною. До дисбалансу цінового ринку додались вкрай несприятливі погодні умови весняного сезону, які значною мірою послабили ефективність гербіцидного захисту більшості культур та зумовили певну пролонгацію їх біологічного розвитку, що суттєво впливатиме на передзбиральну готовність полів. Сьогодні йтиметься про соняшник і кукурудзу та важливу операційну складову з погляду заощадження енергетичного ресурсу, це — збирання культур із мінімальними втратами та витратами на досушування продукції.

Ні для кого не є секретом, що застосування десикації в Украї­ні для збереження врожайності соняшнику стало одним з обов’язкових технологічних операцій у вирощуванні цієї культури, крім того, десикацію дедалі частіше стали застосовувати й у вирощуванні кукурудзи.

Чому аграрії частише застосовують на власних полях цей технологичний захід? Десикація забезпечує швидше й одночасне дозрівання культури, створює передумови однорідного висихання наявної біомаси бур’янів, пришвидшує настання термінів збирання залежно від поточних умов року на 8–14 днів, знижує прямі витрати пального комбайнами на обмолочуванні та сприяє отриманню сухішої та однорідної бункерної маси. Це особливо важливо за несприятливих погодно-кліматичних умов осені, у разі застосування на посівах підвищених норм добрив, фертигації, в умовах зрошення, коли рослини тривалий час стоять зеленими й не дають можливості рівномірного та вчасного дозрівання врожаю. Слід пам’ятати, що планування термінів початку збирання — одна з найважливіших переваг десикації. Усіляке затягування через несприятливі зовнішні чинники неминуче веде до зниження врожайності через втрати.

Десикацію потрібно проводити, щоб:

• скоротити терміни збирання основної культури шляхом пришвидшення процесів дозрівання (несприятливі погодні умови, пізні терміни сівби або пересівання);
• уникнути втрат врожаю, які можуть відбутись внаслідок несприятливих погодних умов і шкодливих організмів (бур’яни, хвороби);
• зберегти якісні показники зібраного врожаю;
• уникнути витрат на досушування зерна технічними способами.

 

Як засіб збереження та підвищення врожайності найкраще підходять ті продукти, дія яких поширюється на всю рослину, а також ті, що є дієвими за несприятливих погодних умов. Системна дія, спрямована не лише на підсушування вегетативної частини рослини, а й на цілковите знищення підземної частини (актуально для багаторічників), що, своєю чергою, значно полегшує процес якісної підготовки ґрунту до сівби наступних культур і знижує рівень засміченості полів багаторічними бур’янами. Гліфосатвмісні продукти компанії «Байєр» Раундап® Енерджі, Раундап® Макс, Раундап® Екстра та Раундап® Пауєр це ті продукти, що повною мірою виправдовують такі очікування.

Переваги продуктів бренду Раундап®, завдяки яким вони стали бездоганними засобами збереження та підвищення врожайності соняшнику та кукурудзи, полягають в такому:

• це системні гербіциди та десиканти, діюча речовина яких проникає у рослину, а потім — до кінчиків коренів і верхівок паростків. На противагу місцевій дії контактних препаратів, застосування продуктів бренду Раундап® має абсолютно системний вплив на всю рослину;
• формуляція препаратів забезпечує швидке проникнення навіть через потовщені захисні оболонки рослинних тканин, які зазвичай убезпечують рослини від інтенсивної транспірації під час посухи;
• ці препарати синхронно долучаються в обмінні процеси рослини, забезпечуючи поступове перетворення органічних речовин й не знижуючи потенціальної врожайності культури.

 

Особливості застосування

У проведенні десикації дуже важливо правильно, з урахуванням погодних умов, ступеня розвитку хвороб, вологості насіння, можливостей господарства визначити термін проведення цього агрозаходу, бо передчасне обприскування посівів препаратами бренду Раундап® може знизити врожайність, а запізнення з десикацією може виявитись малоефективним.

У застосуванні цих препаратів загибель клітин рослин культури супроводжується порівняно повільним їх висиханням, що дозволяє успішно завершити процес акумулювання сухих речовин і пришвидшити дозрівання, не порушуючи фізіологічні процеси.

Препарати бренду Раундап® доцільно застосовувати, якщо потрібно: пришвидшити дозрівання для отримання ранньої продукції; знизити вологість зібраного врожаю за високої засміченості посівів бур’янами або нерівномірного розвитку рослин, не допустити дозрівання вегетативних органів бур’янів у посівах.

Після застосування продуктами бренду Раундап® вегетативні частини висихають поступово, і сам процес висихання генеративних органів протікає значно повільніше, порівнюючи з препаратами контактної дії. Діюча речовина цих препаратів швидко проникає в судинну систему рослин, рухаючись аж до кореневої системи, і технічна ефективність їх впливу як системних препаратів проявляється тільки через два тижні.

 

Соняшник

Десикацію на посівах соняшнику доцільно проводити за несприятливих погодних умов осені, за пізніх термінів сівби та пересівання культури, на сильно засмічених бур’янами посівах й уражених різними формами гнилей.

Десикація на цій культурі має важливе агротехнічне значення, тому що дозволяє істотно знизити ймовірність розвитку хвороб перед збиранням і зберегти весь сформований урожай. За допомогою десикації вдається контролювати розвиток таких небезпечних хвороб олійних культур, як біла (склеротиніоз) і сіра гнилі, фомопсис, і багато інших хвороб соняшнику. Захисний ефект десикації проявляється у підсушуванні уражених хворобами тканин рослин.

Висихання в результаті десикації супроводжується деяким ущільненням кошиків, що зменшує відсоток осипання насінин, а також збільшенням їх розмірів завдяки зниженню інтенсивності дихання і витрачанню вуглеводів.

Крім того, десикація соняшнику препаратами бренду Раундап® підвищує якість продукції. Під дією препаратів м’які тканини рослин починають активно висихати, що стимулює відтік пластичних речовин із листя до насіння, що сприяє збільшенню вмісту олії. Десикація знижує зараженість рослин хворобами, бо препарати знищують субстрат, у якому розвиваються патогени.

Щоб визначитися з часом внесення десикантів, варто візуально оцінити стан дозрівання рослин і виміряти показник вологості насіння за допомогою вологоміра. Проводити десикацію на етапі фізіологічної стиглості потрібно, коли (рис. 1):

• кошики рослин мають типовий лимонний колір;
• листочки на кошиках соняшнику почали засихати;
• вологість насіння становить близько 24–28%.

 

13 14 476 477 48 2

Рис. 1. Вигляд кошика соняшнику за досягнення фізіологічної стиглості культури

 

Для підтвердження ефективності застосування препарату Раундап® Макс як десиканта торік були проведенні дослідження, головна мета яких полягала у вивченні впливу препарату на вологовіддачу соняшнику і, як результат, на врожайність цієї культури. Аналіз ефективності проводився в порівнянні з варіантами, де не проводилась десикація та де вносився десикант контактної дії.

Як видно з графіка (рис. 2), внесення препарату Раундап® Макс нормою 2,4 л/га сприяло зменшенню вологості насіння на момент збирання до 11,7%, порівнюючи з 15,5% на необробленій ділянці, та 12,3% за умов внесення десиканта контактної дії.

 

13 14 476 477 49 1

Рис. 2. Динаміка вологовіддачі насіння соняшнику залежно від десикації, % (Вінницька обл.)

 

Наведена динаміка вологовіддачі показує, що найвищий відсоток зниження вологості (13,8–16,8%) у перший тиждень після обприскування. Найшвидша віддача вологи, на 7-й день, була зафіксована на варіанті з унесенням десиканта контактної дії: на цих посівах вологість насіння становила 11,9% проти 14,0% за внесення Раундап® Макс. Однак протягом наступного тижня посіви, де вносився Раундап® Макс, втратили більший відсоток вологи з насіння, порівнюючи з іншими варіантами. Так, на 14-й день після обприскування вологість насіння на цих посівах становила 10,0%.

Про ефективність застосування Раундап® Макс говорить і врожайність насіння соняшнику (рис. 3). Так, насіннєва продуктивність на посівах з унесенням препарату була вищою на 1,8–9,8% проти інших варіантів досліду. І тут слід розуміти збереженість урожайності під час обмолочування, а не фактичне її збільшення від застосування десикації.

 

13 14 476 477 49 2

Рис. 3. Вплив десикації на врожайність і вологість насіння соняшнику (Вінницька обл.)

 

Кукурудза

Сигналом для початку десикації на кукурудзі можна вважати наявність міжжилкового пожовтіння верхніх двох листків у культури, вологість зерна на рівні 32–36% і дуже важливий показник — наявність «чорних крапок» в основі зернівок (рис. 4). Останній параметр є ознакою того, що зерно завершило процеси накопичення пластичних речовин (вони вже не надходять в зерно, і не відбувається їх відтік з нього) і подальше пришвидшене висихання рослин не матиме негативного впливу на натуру зерна та масу 1000 насінин. У вологу погоду «чорна крапка» менш помітна (може бути навіть світло-коричневою), починає утворюватися у зернах спочатку у верхній частині качана. Поступово процес утворення «чорної крапки» поширюється на зерна до нижньої третини качана.

 

13 14 476 477 50 1

Рис. 4. Поява чорної крапки в зернівках кукурудзи — ознака готовності для проведення десикації

 

Слід пам’ятати, що за несприятливих погодних умов (холодна дощовита осінь), для забезпечення очікуваного ефекту норму витрати Раундап® Енерджі та Раундап® Макс слід збільшити на 30%. Також слід ураховувати таке: якщо за теплої і сухої осені вологість зерна можна знизити від 32–34 до 16%, то за холодної дощовитої осені такого результату досягти не вдасться, і вологість на момент збирання може бути на рівні 20–22%.

Варто пам’ятати, що проведення десикації в більш ранні строки за вологості зерна більше як 36% може призвести до зниження маси 1000 насінин і зниження врожайності загалом. Також проведення десикації в пізніші строки призведе до зниження ефективності такого заходу.

Період очікування від проведення десикації до збирання — 14–21 день залежно від погодних умов.

Позитивні результати з дослідних полів підтверджують високу ефективність десикації, проведеної Раундап® Макс.

Вологість зерна може бути зменшена на 3–5% (рис. 5, 6), а за відсутності опадів і відповідного температурного режиму — до 8%, порівнюючи з необробленою ділянкою. Як наслідок, вартість сушіння може бути суттєво зниженою.

 

13 14 476 477 50 2

Рис. 5. Динаміка зниження передзбиральної вологості насіння кукурудзи після обробки Раундап® Макс

 

М’яка дія препарату знижує сорбційну здатність клітин до повторного вбирання вологи (у разі затяжних дощів і повторного зволоження насіння), дублюючи природний процес втрати вологи насіниною.

Культуру можна зібрати на 2–3 тижні раніше, залишивши достатньо часу для підготовки ґрунту для вчасного посіву пшениці.

Пришвидшення процесу підсушування рослин (рис. 6) лишає менше часу для розвитку таких хвороб, як Fusarium і знижує ступінь пошкодження рослин імаго Diabrotika.

 

13 14 476 477 50 3

Рис. 6. Вигляд ділянок кукурудзи на 8-й день після застосування Раундап® Макс за норми витрати 1440 мл/га (зліва) та без десикаці

 

Завдяки ТРАНСОРБ™ ТЕХНОЛОГІЇ формуляція Раундап® Макс чудово працює навіть у холодних умовах, як порівняти з конкурентними продуктами.

Безпечність для довкілля та низький клас токсичності (3-тя група) створюють передумови широкого застосування препарату.

Узагальнюючи матеріал, представлений вище, хотілось би наголосити на фінансових перевагах, які забезпечує проведення десикації продуктами бренду Раундап®?:

• Ви знижуєте вологість насіння на 3–8% абсолютно природним процесом висушування без порушення біохімічних перетворень у насінині та ризиків механічного чи термічного пошкодження й заощаджуєте на енергоносіях для досушування.
• Покращується логістика товарної продукції у вигляді заощаджених обсягів перевезень, розвантаження й завантажень, які знижуються пропорційно до зменшення відсотка вмісту вологи.
• Досягається заощадження витрат пального за роботи комбайнів на збиранні однорідно підсушеної та гомогенної біомаси (може становити від 1,5 до 2 л/га).
• Створюються передумови більш ранньої реалізації продукції у разі вигідної ринкової пропозиції.

 

Поряд із прямими фінансовими заощадженнями від проведення десикації слід також зауважити про значні агрономічні вигоди, а саме:

• Більш раннє звільнення площі від культури для технологічних операцій під наступну культуру.
• Знищення багаторічних бур’янів у разі їх наявності в посівах.
• Припинення розвитку патогенних організмів (фузаріозу качанів, гнилей кошика) та зниження інфекційного фону для наступних культур сівозміни.
• Зниження загального водоспоживання культурою і часткове заощадження водного ресурсу поля для наступних культур.

 

Свідомий вибір і застосування продуктів бренду Раундап® як десиканта заощаджує як прямі витрати ресурсів, так і дозволяє мінімізувати можливі ризики втрат врожайності на завершальному етапі виробництва. Зробіть свій вибір і будьте успішними з продуктом Раундап®!

 

Дмитро ВОЙТАШЕНКОменеджер з технологій
вирощування сільськогосподарських культур

 27 травня 2024
Значна частина сільськогосподарських угідь України мають підвищену кислотність ґрунтового розчину. Через різке зменшення обсягів вапнування площі кислих ґрунтів постійно збільшуються. Це призводить до зниження врожайності всіх культур і насамперед високоінтенсивних, які витісняють із сівозмін стійкіші до кислотності, але менш конкурентоздатні, що призводить до зниження загальної ефективності землеробства.
Значна частина сільськогосподарських угідь України мають підвищену кислотність ґрунтового розчину. Через різке зменшення обсягів вапнування площі кислих ґрунтів постійно збільшуються. Це призводить до зниження врожайності всіх культур і насамперед високоінтенсивних, які витісняють із сівозмін стійкіші до кислотності, але менш конкурентоздатні, що ...
27 травня 2024
 27 травня 2024
З початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 39,2 млрд гривень. 22% з цих кредитів банки видали підприємствам, які працюють в зоні високого воєнного ризику.
З початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 39,2 млрд гривень. 22% з цих кредитів банки видали підприємствам, які працюють в зоні високого воєнного ризику.
27 травня 2024
 27 травня 2024
На українському ринку фуражної кукурудзи продовжує домінувати підвищувальна цінова динаміка.
На українському ринку фуражної кукурудзи продовжує домінувати підвищувальна цінова динаміка.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Щороку селекція ДСВ розширює свій портфель новими, інноваційними сортами та гібридами. В сезоні озимих 2024 року, ДСВ в Україні представить ринку 9 нових продуктів: 4 гібриди озимого ріпаку, 3 сорти озимої пшениці і 2 сорти озимого ячменю.
Щороку селекція ДСВ розширює свій портфель новими, інноваційними сортами та гібридами. В сезоні озимих 2024 року, ДСВ в Україні представить ринку 9 нових продуктів: 4 гібриди озимого ріпаку, 3 сорти озимої пшениці і 2 сорти озимого ячменю.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Українська зернова асоціація дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових і олійних культур в Україні у поточному році – на 1,5 млн тонн в порівнянні з попередньою оцінкою, до 74,6 млн тонн. Також оновлений прогноз поступається показнику попереднього року, який асоціація оцінює в 82,8 млн тонн.
Українська зернова асоціація дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових і олійних культур в Україні у поточному році – на 1,5 млн тонн в порівнянні з попередньою оцінкою, до 74,6 млн тонн. Також оновлений прогноз поступається показнику попереднього року, який асоціація оцінює в 82,8 млн тонн.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Кабінет Міністрів України пропонує підвищити податки на пальне впродовж кількох років, а розпочатися цей процес має вже 1 липня.
Кабінет Міністрів України пропонує підвищити податки на пальне впродовж кількох років, а розпочатися цей процес має вже 1 липня.
27 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.