agro business 160 160

Агротехнічні заходи вирощування кондитерського соняшнику

Агротехнічні заходи вирощування кондитерського соняшнику

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 15 травня 2023 10:44

Кондитерський соняшник привертає увагу споживачів завдяки смаковим і харчовим властивостям, які зумовлені цінним жирнокислотним складом олії, високим умістом вітамінів, мінералів і рослинного білка

Властивості кондитерського соняшнику

Технологія вирощування кондитерського соняшнику має певні особливості через спрямованість на одержання високої маси 1000 насінин та інших корисних якостей кондитерської сировини. У регіонах із посушливим кліматом дотримання особливостей вирощування «кондитерки» набуває особливого значення, бо під дією водного стресу саме маса 1000 насінин соняшнику знижується насамперед.

Соняшник кондитерського типу характеризується високою (порівнюючи із соняшником олійним) масою 1000 насінин, яка, залежно від генотипу та від умов вирощування, може варіювати від 70 до 200 г. Доповнюють описання кондитерського соняшнику такі ознаки, як добра здатність до обрушування — завдяки повітряному прошарку між ядром і плодовою оболонкою сім’янки та підвищений уміст білка у ядрі сім’янки (визначено як відсоток маси сухої речовини ядра). Деякі дослідники відокремлюють лузальний і суто кондитерський (межеумочний) соняшник. Головна різниця між ними — рівень лушпинності насіння, який у лузальних генотипів досягає 40% і вище, а в межеумків не перевищує 28%. Завдяки високій лушпинності насіння лузальних сортів більше, що приваблює споживача, проте й гірше обрушується. Зазвичай лузальне насіння програє кондитерському за смаком. До лузального типу належить більшість сортів-популяцій, що вирощують із метою отримання насіння для безпосереднього вживання в їжу. До межеумочного типу належать сучасні гібриди першого покоління, такі як Гудвін, Космос, Насолода.

 

Сорти й гібриди

Ми досліджували вплив окремих агротехнічних заходів на комерційно важливі ознаки кондитерського соняшнику: врожайність насіння, масу 1000 насінин, лушпинність, уміст фракції 3,8+, уміст білка. Вивчали три поширені сорти-популяції лузального типу та гібрид кондитерського напряму використання (межеумочного типу) Гудвін.

Відомо, що на масу 1000 насінин соняшнику суттєво впливає густота стояння рослин. У багатьох країнах, де виробництво кондитерського соняшнику має промислові масштаби (Туреччина, Китай), кондитерський соняшник висівають за густоти 15–30 тис. рослин на 1 га, завдяки чому отримують масу 1000 насінин вищу за 150 г. Розріджений посів має й іншу позитивну дію — збільшується відсоток комерційно важливої великої фракції насіння, що визначає високу економічну ефективність вирощування кондитерського сорту чи гібрида. Ми дослідили три варіанти густоти стояння рослин — 20,4; 31,7 та 40,8 тис. росл./га, сформовані внаслідок зміни ширини міжрядь і відстані між рослинами в рядках.

 

__________________________

У багатьох країнах, де виробництво кондитерського соняшнику має промислові масштаби (Туреччина, Китай), кондитерський соняшник висівають за густоти 15–30 тис. рослин на 1 га, завдяки чому отримують масу 1000 насінин вищу за 150 г

__________________________

 

Виробники товарного насіння здебільшого віддають перевагу тим генотипам, що формують як високу масу 1000 насінин, так і високі врожаї. Для формування сталих високих урожаїв кондитерський соняшник потребує достатньої кількості поживних речовин, доза внесення яких залежить від зони вирощування (тобто від ґрунтів, температурного режиму й кількості опадів упродовж вегетації). Внесення добрив позитивно впливає й на величину насіння. В нашому дослідженні добрива вносили в трьох варіантах: N20P40K40 ; N40P60K60 ; N60P80K80.

Експеримент складався з двох градацій основного обробітку ґрунту: класичної відвальної системи обробітку — дискування стерні попередника (пшениці ярої) у два сліди — відвального обробітку ґрунту на глибину 22–25 см; безвідвальної системи обробітку — дискування стерні у два сліди — безвідвального обробітку на глибину 25–27 см.

Досліди проведено у 2019–2021 рр. у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області. Клімат експериментальної зони — помірно-континентальний зі спекотним посушливим літом.

За кожним варіантом досліду обчислено середній рівень прояву господарських ознак, як для трьох сортів, так і окремо — для гібрида. Це дало можливість порівняти реакцію сортів і гібрида на застосовані агротехнічні заходи. Збільшенню врожайності сортів і гібрида сприяв відвальний обробіток ґрунту й збільшення густоти рослин у посіві — до 40,8 тис. рослин на 1 га. Урожайність насіння гібрида була вищою за врожайність сортів у деяких варіантах досліду, зокрема за густоти стояння рослин 31,7 тис. росл./га (на 0,14 т/га) і за густоти 40,8 тис. росл./га (на 0,10 т/га). В інших варіантах гібрид поступався за врожайністю сортам або був на рівні сортів.

Щодо маси 1000 насінин, то насіння сортів було важчим за насіння гібрида. Найбільші перевищення маси 1000 насінин сортів, порівнюючи з гібридом, зафіксовано у варіантах з унесенням добрив у дозі N40P60K60 (+11,8 г) і N60P80K80 (+12,1 г). Проте високий рівень прояву ознаки в гібриді (81,3–94,8 г) свідчить про його придатність для використання в кондитерській промисловості. Цьому сприяє й відносно низька середня лушпинність гібрида, яка не перевищувала 28,3% проти 35,7–37,1% у сортів.

05 06 492 493 48

Згідно з наведеними даними, виробнику «кондитерки» доведеться вибирати між максимальною врожайністю за густоти стояння рослин 40,8 тис. /га, і максимальною масою 1000 насінин за густоти 20,4 тис. /га. За нашими підрахунками спрямованість на отримання максимально великого насіння все ж таки економічно вигідніша.

Товарне насіння соняшнику складається з різних за розміром насінин. Виробники кондитерського насіння намагаються досягти максимального відсотка вмісту комерційно важливих фракцій, отже, підвищити показник «вихід великої фракції насіння». Ми визначали вихід економічно значущої фракції насіння 3,8+ (схід із решета з діаметром отворів 3,8 мм). За цим показником гібрид упевнено лідирував за всіма варіантами досліду. Уміст фракції 3,8+ у насінні гібрида варіював від 54,6 до 67,1%, у насінні сортів — від 45,8 до 51,4%.

Гудвін виявився кращим і за вмістом білка у ядрі насіння, який за вирощування гібрида на фоні внесення добрив у дозі N20P40K40 становив у середньому 23,4%, а в окремі роки та варіанти досліджень досягав 28%. Селекціонери вважають, що збільшення вмісту білка у ядрі до 28% за збереження оптимального вмісту олії — реальний об’єкт селекційних програм. Такі властивості кондитерського соняшнику дозволяють використовувати велику фракцію насіння для переробки на кондитерські цілі, а дрібніший залишок — для переробки на олію. У сортів рівень проявлення цієї ознаки не перевищував 19,2% за густоти стояння рослин 31,7 тис./га.

Зазвичай уміст білка зменшується під впливом умов вирощування, які зменшують забезпечення рослини азотом — будівельним матеріалом білка. Це зменшення площі живлення рослини внаслідок загущення посівів, зниження дози внесення азотних добрив тощо. У цьому досліді таку закономірність чітко не простежували, що насамперед пов’язано з генетичними особливостями досліджених сортів і гібрида, які пройшли тривалий селекційний добір на високий уміст білка у ядрі насіння.

 

__________________________

Спека та посуха призводила не лише до втрат урожаю, а й до зниження маси 1000 насінин, виходу великих фракцій насіння, вмісту білка

__________________________

 

Загалом, слід зазначити, що реакція сортів і гібрида на агротехнічні заходи не відрізнялася суттєво. Урожайність і маса 1000 насінин як сортів, так і гібрида зростали за відвального обробітку ґрунту. Зростав рівень прояву цих ознак за дози внесення добрив N40P60K60, як порівняти з N20P40K40, на 0,49 т/га і 4,4 г для сортів, на 0,41 т/га і 3,4 г для гібрида. А ось подальше збільшення дози внесення добрив — до N60P80K80 — не призвело до істотних прибавок. Подібну картину виявлено для ознаки «уміст фракції 3,8+». Із загущенням посіву зростала врожайність і зменшувалася маса 1000 насінин.

 

Значення погодних умов

Усі досліджені на ознаки впливали погодні умови року. Спека та посуха призводила не лише до втрат урожаю, а й до зниження маси 1000 насінин, виходу великих фракцій насіння, вмісту білка. Зволожений і прохолодний рік (порівнюючи із середньобагаторічними даними для зони проведення досліджень) сприяв підвищенню врожайності, маси 1000 насінин, виходу великої фракції насіння, вмісту білка в насінні. Але сприяв і формуванню грубішої лузги.

Отже, погодні ризики треба враховувати у плануванні посівів кондитерського соняшнику.

 

Заходи впливу на кондитерські властивості

Завдяки статистичній обробці результатів дослідів виділено частку внеску кожного з досліджених чинників на загальну мінливість корисних ознак. Тобто визначено, якою мірою можна вплинути на ту чи іншу ознаку агротехнічним шляхом, яка частка мінливості залежить від погодних умов року, а яку частку визначає вдалий підбір сорту чи гібрида. Наприклад, на найважливішу для нас ознаку — масу 1000 насінин — переважно впливають погодні умови року (частка впливу 32%), але її можна регулювати вибором густоти стояння рослин (27%) і, звісно, вибором сорту чи гібрида (26%) (рис.). Проте певною мірою масу 1000 насінин можна підвищити завдяки внесенню добрив (4%) або завдяки відвальному основному обробітку ґрунту (3%).

 

Рис. Частка внеску агротехнічних заходів вирощування в загальну мінливість маси 1000 насінин кондитерського соняшнику (2019–2021 рр.)

05 06 492 493 50 1

 

Погодні умови суттєво впливали на всі досліджені ознаки. Установлено, що мінливість врожайності насіння на 39% визначено погодними умовами року; мінливість маси 1000 насінин — на 32%; лушпинності — на 26; умісту фракції 3,8+ — на 41; умісту білка — на 12%.

Густота стояння рослин найбільшим чином вплинула на врожайність (частка впливу 29%), масу 1000 насінин (27%), на уміст білка в ядрі (11%). Меншим був вплив густоти стояння рослин на уміст фракції 3,8+ (4%) та незначним — на лушпинність (менше за 1%).

Урожайність насіння окремих генотипів не різнилася суттєво, тому частка впливу сорту чи гібрида на рівень прояву цієї ознаки менша за 1%. Але сортові особливості вплинули дуже суттєво на інші досліджені ознаки. Зокрема, на масу 1000 насінин, рівень якої на 26% визначено сортовими особливостями. Щодо інших ознак: лушпинність — на 53%; уміст фракції 3,8+ — на 28; уміст білка в ядрі — на 45% визначено обраним сортом чи гібридом.

Добрива найсильніше вплинули на рівень врожайності (14%), на вміст білка в ядрі (4%), на масу 1000 насінин (4%). Майже не змінювався за збільшення дози добрив уміст фракції 3,8+ (1%) і лушпинність (менше за 1%).

Вплив способу обробітку ґрунту був меншим проти інших чинників досліду. Відвальний обробіток ґрунту забезпечив 3% приросту врожайності й маси 1000 насінин і 1,5% збільшення вмісту білка в насінні. На лушпинність і вміст фракції 3,8+ спосіб обробітку ґрунту вплинув несуттєво.

Отже, проведені дослідження довели можливості регулювання окремих господарських ознак кондитерського соняшнику агротехнічними заходами.

 

Катерина МАКЛЯКд-р с.-г. наук
Максим КОРКОДОЛАаспірант
Інститут рослинництва
імені В. Я. Юр’єва НААН

 

 21 лютого 2024
На поточному тижні в Україні намітилася тенденція зниження відпускних цін на білоголову капусту.
На поточному тижні в Україні намітилася тенденція зниження відпускних цін на білоголову капусту.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Агрохолдинг KSG Agro через ТОВ «Стронг Інвест», яке відповідає у холдингу за бізнес з вирощування свиней, та компанія «Генесус Україна» уклали річний контракт на поставку 3,5 тис. голів свиней канадської генетики Genesus.
Агрохолдинг KSG Agro через ТОВ «Стронг Інвест», яке відповідає у холдингу за бізнес з вирощування свиней, та компанія «Генесус Україна» уклали річний контракт на поставку 3,5 тис. голів свиней канадської генетики Genesus.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Станом на 20 лютого 2024 року середня ціна на молоко сировину в Україні склала 14,19 грн і знизилась на 13 коп. за останній місяць.
Станом на 20 лютого 2024 року середня ціна на молоко сировину в Україні склала 14,19 грн і знизилась на 13 коп. за останній місяць.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Прогрес у протидії корупції є ключовою умовою не тільки на шляху набуття Україною членства в ЄС і НАТО, а й критично важливим завданням під час воєнного стану. Щоб зменшити корупційні ризики у земельних відносинах та посилити захист прав землевласників та замлекористувачів, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) надасть 5,6 млн грн фінансування на розробку та втілення проєкту із запобігання корупції  та рейдерству.
Прогрес у протидії корупції є ключовою умовою не тільки на шляху набуття Україною членства в ЄС і НАТО, а й критично важливим завданням під час воєнного стану. Щоб зменшити корупційні ризики у земельних відносинах та посилити захист прав землевласників та замлекористувачів, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) надасть 5,6 млн ...
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Відомо, що від якості підготовки ґрунту залежить подальший розвиток культур, а згодом і майбутній врожай. Тому особливо важливо правильно підготувати ґрунт навесні перед посівом. Ключову роль на цьому етапі сільськогосподарських робіт відіграє техніка для передпосівного обробітку. Вона має бути надійною і якісно виконувати свою роботу.
Відомо, що від якості підготовки ґрунту залежить подальший розвиток культур, а згодом і майбутній врожай. Тому особливо важливо правильно підготувати ґрунт навесні перед посівом. Ключову роль на цьому етапі сільськогосподарських робіт відіграє техніка для передпосівного обробітку. Вона має бути надійною і якісно виконувати свою роботу.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
В умовах триваючої суперечки з Польщею щодо експорту української агропродукції та блокування кордону Україна планує створення додаткового маршруту експорту через р. Дунай.
В умовах триваючої суперечки з Польщею щодо експорту української агропродукції та блокування кордону Україна планує створення додаткового маршруту експорту через р. Дунай.
21 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.