×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 88

Ринок горіхів: горизонти зростання

Ринок горіхів: горизонти зростання

/ Економічний гектар / Четвер, 10 жовтня 2019 14:30

За рівнем прибутковості горіховий бізнес можна прямо віднести до одного із найбільш економічно вигідних напрямів діяльності в сільському господарстві. Останніми роками він досить швидкими темпами розвивається не лише в господарствах населення, але й у підприємствах.

 

Інвестиційно привабливий бізнес

Серед багатьох видів економічної діяльності у сільському господарстві останнім часом значну увагу привертає бізнес з вирощування горіхів. На відміну від традиційних плодово-ягідних культур він має ряд важливих переваг. Насамперед це більше можливостей і каналів збуту, а також тривалості зберігання та порівняно стабільних високих цін реалізації продукції. Крім цього, після початку плодоношення із кожним роком урожай горіхів підвищує­ться, а самі насадження за умов правильного догляду можуть давати продукцію впродовж наступних 10–15 років і більше, залежно від їх виду та сортових особливостей застосування агротехніки вирощування та інших факторів.

Горіхи завжди користувалися значним попитом як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках продовольчих товарів, що забезпечувало високу дохідність їх виробництва. Культура здорового способу життя, яка останніми десятиліттями поширилася в усьому світі, характеризується саме тим, що багато людей цілеспрямовано відмовляється від шкідливої їжі і збільшує у раціоні харчування частку натуральних продуктів, у тому числі за рахунок додавання до нього різних видів горіхів. Тому вирощування горіхів є одним із найбільш інвестиційно привабливих напрямів вкладання фінансових коштів, що забезпечує їх окупність прибутком за високого рівня маржинальної дохідності та ліквідності збуту.

У світі є декілька країн, де вирощування горіхів є окремою спеціалізованою галуззю садівництва. До їх переліку відноситься також і Україна, де культивування горіхів стає одним зі стратегічних напрямів розвитку АПК.

18 409 47 3

Під основними гopixo­плiдними насадженнями (волоський гopix, мигдаль, фундук, фісташка та інші) усіма категоріями господарств нині зайнято близько 21,8 тис. га, у тому числі в плодоносному віці 13,8 тис. га, з яких більша частина належить волоському горіху — 13,5 тис. га, або 97,8%. Під фундуком (ліщиною) площа становить близько 0,1 тис. га.

За останні 5 років загальна площа усіх насаджень горіхоплідних культур у плодоносному віці зросла на 104,5%, у тому числі безпосередньо під волоським горіхом на 102,3%. Основна площа насаджень знаходиться у Чернівецькій (1,5 тис. га), Він­ницькій (1,1 тис. га), Львівській (1 тис. га), Закарпатській (1 тис. га), Дніпропетровській (0,9 тис. га) та Одеській (0,9 тис. га) областях. Досить значні площі під цією культурою розміщені в Донецькій (0,8 тис. га), Хмельницькій (0,8 тис. га), Миколаївській (0,8 тис. га) областях. Також вирощуванням горіхів займаються і в інших регіонах країни — на Київщині (0,6 тис. га), Черкащині (0,6 тис. га) і Кіровоградщині (0,6 тис. га). На решті території площі становлять менше 0,5 тис. га. Майже 89,8% усіх насаджень горіхоплідних культур у плодоносному віці зосереджено в господарствах населення.

Уся пропозиція на вітчизняному ринку горіхів формує­ться як за рахунок внутрішнього виробництва окремих їх видів, зокрема волоського горіха, фундука, а в останні роки в незначних обсягах навіть і арахісу, так і внаслідок його імпорту.

За останні роки завдяки суттєвому підвищенню рівня середньої урожайності вирощування горіхоплідних культур із 7,77 т/га у 2014 р. до 9,02 т/га їх виробництво зросло, відповідно, із 102,8 тис. т до 127,2 тис. т (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Динаміка загального виробництва горіхів усіма категоріями господарств України

18 409 46 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

За даними аналізу статистичної інформації 2018 р. та цінового моніторингу ринку, експертним шляхом визначено розрахункову дохідність вирощування горіхоплідних культур. Для цього було взято середню урожайність горіхоплідних культур та відповідну узагальнену закупівельну ціну на горіхи в шкаралупі (діагр. 2).

 

Діагр. 2. Середня урожайність вирощування горіхоплідних культур усіма категоріями господарств України за 2018 р. та розрахунковий дохід з 1 га

18 409 47 1

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Так, у середньому з 1 га вирощування горіхоплідних культур можна отримати щонайменше до 0,5 млн грн доходу від продажу непереробленої продукції. Дохід залежатиме від урожайності та ціни. Чим вищими вони будуть, тим більший дохід можна буде отримати з 1 га плодоносних насаджень горіхоплідних культур. Ціна на очищені від шкаралупи і перероблені горіхи багатократно вища.

Варто окремо також відзначити, що порівняно низька дохідність вирощування фундука обумовлена невисокою його врожайністю в умовах 2018 року. За даними експертів у середньому з 1 га насаджень фундука у плодоносному віці можна зібрати до 3 т і більше горіхів. А це вже рівнозначно одержанню 240–260 тис. грн/ га доходу. При цьому необхідно передусім чітко дотримуватися технології його вирощування та використовувати високопродуктивні саджанці під час закладання насаджень горіхоплідних культур. Це є запорукою успішного ведення бізнесу.

У цілому підвищення середньої урожайності вирощування горіхів відкриває нові горизонти зростання їх виробництва та розширює експортний потенціал галузі. Так, минулого року у більшості регіонів вказаний показник був нижчим за середній його рівень у країні, що свідчить про значні невикористанні резерви (діагр. 3).

 

Діагр. 3. Середня урожайність вирощування горіхоплідних культур усіма категоріями господарств України за 2018 р. на рівні регіонів (т/га)

18 409 47 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Основними напрямами збільшення обсягів виробництва є підвищення рівня середньої урожайності вирощування горіхоплідних культур, що передусім можливо забезпечити за рахунок комплексного переходу на інноваційні технології і створення промислових плантацій їх насаджень у підприємствах із розширенням площ до рівня початку 90-х років минулого століття, коли вони сягали 40 тис. га. Наприклад, минулого року на Вінниччині у Могилів-Подільському районі ТОВ «Український волоський горіх» заклало одну з найбільших промислових плантацій насаджень волоського горіха на площі 710 га, освоївши 227 млн грн інвестицій. Загалом у 2018 році було висаджено майже 2,5 тис. га горіхових садів, у тому числі 1,5 тис. га під волоським горіхом, 890 га — фундуком і близько 40 га — під мигдалем. І це лише початок горіхової експансії агробізнесу.

 

Експортні тренди й перспективи

Горіх сьогодні — культура експортно орієнтовна, тому до нього прикута увага багатьох експертів і аналітиків ринку. Адже загалом горіхоплідні культури за незначних обсягів експорту забезпечують високу валютну виручку на рівні з готовою продукцією, а очищені й перероблені є також і джерелом доданої вартості.

Аналіз даних митної статистики свідчить, що за останні роки експорт горіхів з України перевищував їх імпорт як у кількісному вимірі, так і вартісному. Основну і найбільшу його частку становлять волоські (грецькі) горіхи, які здебільшого надходять у шкаралупі згідно з УКТ ЗЕД 802000000 «Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки». Так, впродовж 2014–2018 рр. увесь експорт волоських горіхів зріс із 31 до 41 тис. т або в 1,3 раза, тоді як валютні надходження внаслідок підвищення середньозваженої ціни 1 кг, відповідно із 2,80 дол. США до 2,86 дол. збільшилися на 135,7% (табл. 1).

 

Таблиця 1. Аналіз митної статистики експорту-імпорту різних видів горіхів підприємствами України

18 409 48 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Минулого року найбільший обсяг експорту волоського горіху здійснювався в напрямку європейського і азійського ринків, а також до країн СНД. При цьому середньозважена ціна 1 кг горіхів у Європі сягала 4,29 дол. США за 1 кг, або у 1,5 раза вище за всіма експортними поставками. Основними імпортерами вітчизняного волоського горіха в Європі є Франція (2697,1 т), Греція (2237,7 т), Болгарія (1277,5 т), Австрія (1011,0 т).

Другим за обсягами є ринок країн Азії, де найбільші потоки експорту горіхів спрямовані до Туреччини (11830,7 т), Іраку (3585,0 т), Грузії (1227 т) і Лівану (1035,6 т). Середньозважена експортна ціна 1 кг горіхів на цьому напрямку становить 2,01 дол. США.

Серед країн СНД найбільший обсяг вітчизняних волоських горіхів традиційно купували Азербайджан (3432,2 т) і Білорусь (1903,1 т).

На світовому ринку горіх користуються стабільним попитом, і тут ціна менш залежна від його кон’юнктури, що робить вказаний напрямок експорту особливо привабливим для вітчизняного агробізнесу.

Останніми роками помітно зріст експорт з України арахісу, який впродовж 2014–2016 рр. не перевищував 30–40 кг у рік, тоді як за 2017–2018 рр. сягнув, відповідно, 50 і 23 т. Хоч ця культура і не відноситься до горіхоплідних, однак представляє певний інтерес для аналізу віт­чизняного ринку горіхів. Адже за нинішніх кліматичних умов цілком можливе збільшення виробництва арахісу аграріями України, що зробить цей напрям експорту також економічно вигідним як для агробізнесу, так і держави.

Для порівняння можна привести ціну експорту 1 т насіння ріпаку, яка становить 414,2 дол., і арахісу — 1140 дол. За весь 2018 р. Україна імпортувала майже 27 тис. т арахісу на суму 30,9 млн дол. Тобто є значні резерви імпортозаміщення окремих видів аграрної продукції, які цілком можливо вирощувати в Україні, зокрема й арахіс.

Це ж саме стосується фундука, збільшення площ насаджень якого теж зменшить залежність країни від його імпорту та сприятиме розвитку експортного потенціалу вітчизняної горіхової галузі.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук,
ІСГС НААН, сільськогосподарський
експерт-дорадник з аудиту, економіки
та управління підприємством

 

 25 квітня 2024
23 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовнику в Україні» (реєстр. №10427-1).
23 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовнику в Україні» (реєстр. №10427-1).
25 квітня 2024
 25 квітня 2024
Сезон спаржі 2024 року на Черкащині розпочався раніше, ніж очікувалось, адже за теплої погоди рослина росте швидко.
Сезон спаржі 2024 року на Черкащині розпочався раніше, ніж очікувалось, адже за теплої погоди рослина росте швидко.
25 квітня 2024
 25 квітня 2024
Відома Сумська сироварня «O’bereg» освоїла випуск двох видів нової продукції – згущеного молока та молочного соусу топінгу «Слобожанська ніч».
Відома Сумська сироварня «O’bereg» освоїла випуск двох видів нової продукції – згущеного молока та молочного соусу топінгу «Слобожанська ніч».
25 квітня 2024
 24 квітня 2024
Загальне споживання риби в Україні за рік складає понад 520 тис. тонн.
Загальне споживання риби в Україні за рік складає понад 520 тис. тонн.
24 квітня 2024
 24 квітня 2024
Перші, поки невеликі партії молодої білоголової капусти з'явилися на українському ринку. Цьогоріч початок сезону ранньої капусти в Україні відбувся приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, що стало можливим завдяки досить м'якій зимі та досить гарній весняній погоді.
Перші, поки невеликі партії молодої білоголової капусти з'явилися на українському ринку. Цьогоріч початок сезону ранньої капусти в Україні відбувся приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, що стало можливим завдяки досить м'якій зимі та досить гарній весняній погоді.
24 квітня 2024
 24 квітня 2024
Ринок ріпаку в Україні останнім часом є дуже мінливим, тому різке зростання цін на олійну, яке відбулося минулого тижня, ймовірно, зміниться стабілізацією.
Ринок ріпаку в Україні останнім часом є дуже мінливим, тому різке зростання цін на олійну, яке відбулося минулого тижня, ймовірно, зміниться стабілізацією.
24 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.