agro business 160 160

Безстресове поводження з коровами

Безстресове поводження з коровами

/ Сучасне тваринництво / Середа, 14 червня 2023 12:10

Робота на молочній фермі неминуче пов’язана не лише з виконанням технологічних операцій, а й із постійною взаємодією з тваринами, що пов’язано з ризиками для людей і тварин та впливом на кінцевий результат виробничої діяльності ферми

У країнах із розвиненим тваринництвом на рівні суспільства приділяють пильну увагу гуманному поводженню та на законодавчому рівні регулюють поводження людей із тваринами. Це вимагає мінімізацію або за можливості повного уникнення болю, страху, паніки, спраги, голоду, дискомфорту, самотності у тварин.

Переважна частина власників молочного бізнесу розуміють негативний вплив стресового стану у тварин на виробничі та фінансові результати ферми, зацікавлені в дбайливому та гуманному поводженні персоналу з тваринами та ставлять у пріоритеті безстресову організацію процесів та операцій на фермі. В основі запобігання стресу є створення сприятливих комфортних умов утримання, досягнення відчуття безпеки, спокою, ситості, грайливості, задоволення у тварин.

 

___________________

За своєю природою корови є тваринами звичок, які легко формуються за запровадження незмінного розпорядку дня. Навіть незначні зміни у розпорядку дня викликають у корів стрес і занепокоєння

___________________

 

Багаторічні дослідження поведінки, звичок, фізіологічних особливостей корів дозволяють правильно організувати ці процеси саме з погляду та відчуття тварини. За своєю природою корови є тваринами звичок, які легко формуються за запровадження незмінного розпорядку дня. Навіть незначні зміни у розпорядку дня (наприклад, початок доїння або роздавання кормів із запізненням) викликають у корів стрес і занепокоєння.

Щоденні процеси на фермі мають відбуватися в один і той самий час, в одній і тій самій послідовності, бажано одним і тим самим навченим персоналом. Результатом цього є спокійне сприйняття ними операцій і процесів протягом доби: кращий рух у переміщенні з або до доїльної зали, поведінка корів у доїльній залі, зоні маніпуляції з тваринами під час осіменіння, перевірки на тільність, обробці ратиць, вакцинації, лікуванні тощо; спокій під час прибирання приміщень, додавання свіжої підстилки, промивання напувалок у корівнику.

Переважна більшість ферм приділяє достатньо уваги питанню дбайливого поводження персоналу з тваринами, проте недооцінюють важливість навчання й опанування персоналом правил поводження з тваринами, які б сприяли зростанню довіри тварин до працівників, формуванню у корів упевненості, відчуттю безпеки, уникненню стресу, спричиненого необізнаністю та ненавмисними діями людей.

Небезпечних ситуацій, пов’язаних із великою рогатою худобою, можна уникнути за умови відповідної підготовки та компетентності персоналу. Тут слід чітко розуміти, що велика рогата худоба має значну перевагу у вазі, може швидко й непередбачувано рухатися. Щороку надходять повідомлення про травми та смертельні випадки у людей внаслідок завдання тілесних ушкоджень, ударів худобою. Велику роль у зменшенні травматизму та втрат від нього відіграє навчання техніки поводження з великою рогатою худобою з низьким рівнем стресу.

 

___________________

Збуджуючими чинниками для корови є неочікувана поява людини, різкі рухи та випади в бік тварини у вигляді стрибків, набігання на тварин, розмахування руками, надмірний тиск на тварин, різке штовхання силою, биття та залякування будь-яким способом, гучні й раптові звуки

___________________

 

У контакті з тваринами існують перевірені життям практики, навички, техніка та правила комунікації з коровами під час взаємодії, переміщення або інших маніпуляцій із тваринами. Дії та сигнали від людини мають бути недвозначні, з урахуванням світосприйняття та фізіології корів, чітко зрозумілі, не допускаючи зростання збудженості та мати заспокійливий вплив на корів.

Збуджуючими чинниками для корови є неочікувана поява людини, різкі рухи та випади в бік тварини у вигляді стрибків, набігання на тварин, розмахування руками, надмірний тиск на тварин (особливо, коли їй немає куди рухатись), різке штовхання силою, биття та залякування будь-яким способом, гучні й раптові звуки (під час ударів предметів, свист, крики). Також категорично забороняється підіймати лежачих, зрушувати з місця стоячих тварин за допомогою електрошокера, ударами важких або гострих предметів, зокрема, які можуть завдати тілесні ушкодження та поранення. З тим допускаються легкі торкання, погладжування, масажні рухи в ділянці криж і стегна тварин, що нагадують рухи облизування новонародженого теляти матір’ю. Заспокійливо на тварин впливає спокійна монотонна розмова людини.

Здатність передбачити, коли тварина може завдати травми чи шкоди, є ключовою перевагою розуміння поведінки великої рогатої худоби. Це дає час для реагування та лишатись у безпеці. У спокійному стані корова легко і охоче піддається впливу, спокійно реагує на звичні рухи з боку персоналу. Тому до початку взаємодії персоналу з тваринами слід оцінити рівень збудженості тварини, про який свідчить низка ознак (табл. 1).

 

Таблиця 1. Сигнали, що свідчать про стресовий стан корів

07 08 494 495 62 2

 

Для оцінювання стресового стану можна застосувати простий підхід, запропонований Роном Гіллом із Техаського університету A&, який ґрунтується на оцінюванні положення голови корови (рис. 1).

 

Рис. 1. Оцінювання стресового стану у корів відповідно до положення голови

07 08 494 495 62 3

 

Правильне розуміння наявності особистого простору у тварин дозволяє безстресово керувати тваринами. Природно, корова належить до тварин-жертв, які постійно пильнують за небезпекою й очікують нападу з боку хижаків. Тому кожна корова має три індивідуальні зони реагування на небезпеку: зона безпеки/втечі, зона тиску та зона відсутності реакції. Фізіологічно корова має широкий кут огляду, який не охоплює певні зони позаду себе та нижче носа, що є її сліпими зонами (рис. 2).

 

Рис. 2. Зони реакції корів на зовнішню загрозу

07 08 494 495 63 1

 

Розмір зони втечі для кожної тварини є індивідуальним, відповідає особистому простору й залежить від низки чинників, зокрема від рівня збудженості тварини. За частого обережного поводження з твариною розмір зони втечі зменшується. Правильне розуміння цієї зони дозволяє ефективно переміщувати худобу в потрібному напрямку.

Щоб установити межі зон тиску та втечі слід рухатися в напрямку тварини. За досягнення зони тиску корова припинить їсти, підведе голову, поверне її до людини, продовжуючи жувати. За досягнення зони втечі корова починає рухатися в протилежному напрямку від людини. Глибоке квапливе, раптове вторгнення в зону втечі може спричинити страх, хвилювання, втечу або агресивний рух назустріч людині.

Маючи чіткий план дій, працівник повинен завчасно ідентифікувати тварину в стаді й почати повільно наближатися до неї, дозволяючи їй помітити його до моменту входу в зону тиску. Слід уникати взаємодії персоналу з тваринами, який перебуває у поганому настрої чи стресовому стані. Тварини це відчувають, збуджуються і взаємодіяти з ними буде набагато складніше.

Для початку руху тварини потрібно наблизитися до тварини та без поспіху почати тиснути на межу зони втечі. Тварина відверне голову й почне рухатися від людини. Не слід тиснути далі на зону втечі, особливо коли корова зірвалася у біг. У цьому разі слід відступити. Не слід змушувати тварину рухатися у закритий простір, який не має виходу.

Для переміщення безпечного та ефективного переміщення корів важливо дотримуватись таких правил:

• узгоджено працювати в парі з іншим працівником;
• уникати створення гучних звуків, різких та швидких рухів, стрибків із боку працівників;
• ураховувати зовнішні розміри тварин;
• завчасно розробити план власної втечі на випадок виникнення загрози;
• ніколи не обмотувати й не прив’язувати до себе мотузку чи інший засіб фіксації тварини;
• завчасно прибрати відволікаючі чинники на шляху руху тварин;
• після переміщення групи худоби під час закриття воріт працівнику слід перебувати збоку з метою його захисту в разі раптового руху тварин у його бік. Не варто намагатися їх утримати, • закриваючи ворота перед ними;
• тварини охоче рухаються з темніших місць до світліших;
• тварина повинна мати достатньо часу для розуміння того, чого від неї вимагають;
• запровадження будь-яких змін має відбуватися поступово.

 

Для підтримання руху тварин у потрібному напрямку слід постійно бути у полі зору збоку тварини навпроти задньої кінцівки під кутом 45–60 градусів до лінії, що перпендикулярно плечу її передньої кінцівки на межі лінії зони безпеки (рис. 3).

 

Рис. 3. Схема підтримання руху корови

07 08 494 495 63 2

 

Підтримання руху групи тварин варто проводити з урахуванням того, що велика рогата худоба є стадною твариною, тобто з урахуванням ієрархії, індивідуального простору кожної тварини. Найефективнішим способом руху групи тварин у потрібному напрямку є маятникоподібний рух працівником позаду групи (рис. 4), застосовуючи легкий тиск на останніх корів на межу їх зони втечі, одночасно потрапляючи в поле зору корови-лідера, яка попереду веде цю групу.

 

Рис. 4. Схема руху погонича під час переміщення групи тварин

07 08 494 495 63 3

 

На рівень стресу у корів впливає велика кількість різних чинників, зокрема, умови у місцях руху тварин, в першу чергу, проходи, галереї, алеї, переходи, які повинні бути достатньо широкими, без сходинок, мати поверхню з відповідним зчепленням та ухилом поверхні руху тварин. Це забезпечує їх упевнену ходу, унеможливлює випадки сковзання та падіння, сприяє швидкому руху без заторів, безпечному переміщенню тварин. Окрім зазначеного вище внаслідок особливості світовідчуття коровами важливо забезпечити рівномірне та достатнє освітлення у всіх зонах їх перебування під час утримання та руху.

 

Андрій ПОПОВ, Анатолій ШИШ, експерти з
управління тваринництвом та управління комфортом

 

 23 лютого 2024
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
23 лютого 2024
 22 лютого 2024
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
22 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.