Формуємо потужну кормову базу

/ Сучасне тваринництво / Вівторок, 22 серпня 2017 16:02

Собівартість необхідної кількості кормів тим вища, чим більша частка кормових буряків у раціоні. Так, за кількості їх у раціоні дійних корів 25 кг/добу собівартість кормів на період 230 днів є найвищою. Вихід сіна з одиниці площі є найнижчим серед усіх видів кормів.


 

 

 

Структура посівних

площ на період використання

консервованих кормів

З урахуванням тривалості періоду використання консервованих кормів, який у зоні Степу України за відсутності системи зрошення становить не менше 230 днів (з 1 вересня по 15 квітня, докладніше ми писали у статті «Зелений конвеєр»), та складених раціонів за різних типів годівлі нами була розрахована необхідна кількість кормів та їх собівартість для групи дійних корів і на все поголів’я за сінажно-силосного малоконцентратного типу годівлі (табл. 1).

 

Таблиця 1. Необхідна кількість кормів на період з 1.09 по 15.04 (230 днів)

за різних типів годівлі, т, та витрати на їх виробництво, тис. грн

 


Собівартість необхідної кількості кормів тим вища, чим більша частка кормових буряків у раціоні. Так, за кількості буряків у раціоні дійних корів 25 кг/добу собівартість кормів на період 230 днів є найвищою — 752 тис. грн. За сінажно-силосного малоконцентратного типу годівлі маємо найнижчу собівартість необхідної кількості кормів, яка становить 594 тис. грн, що менше на 158 тис. грн порівняно з силосно-коренеплідним та на 94 тис. грн із силосно-сінажним напівконцентратним типом годівлі ВРХ.


Собівартість виробництва і заготівлі кормів на все поголів’я за сінажно-силосного типу годівлі на період 230 днів становить 916 тис. грн.


Розрахунок посівних площ з урахуванням потреби, середньої урожайності, виходу кормів та страхфонду (15% необхідної кількості кормів) залежно від типу годівлі групи дійних корів та всього поголів’я за сінажно-силосного типу представлений у таблиці 2.

 

Таблиця 2. Посівна площа з урахуванням страхфонду (15% кормів)

для забезпечення необхідної кількості кормів на період

з 1.09 по 15.04 (230 днів), га

 


При аналізі отриманих даних можна зробити висновок: чим більша частка буряків і менша частка сінажу у раціоні, тим менша посівна площа під кормовими культурами. Це пояснюється виходом цих видів кормів з одиниці площі.


Найменшу кормову площу, яка становить 98,5 га, отримано все ж таки при силосно-сінажному типі годівлі із часткою кормових буряків у складі раціону 19 кг/добу. Це відбулося за рахунок виключення з раціону дійних корів сіна, вихід якого з одиниці площі є найнижчим серед усіх видів кормів.


Різниця у кормовій площі між силосно-сінажним напівконцентратним типом годівлі і сінажно-силосним малоконцентратним становить 18,2 га на користь першого з них. Проте при вирощуванні такої високорентабельної культури, як соняшник на площі 18,2 га виробничих витратах 4,5 тис. грн/ га, урожайності 2,0 т/га і реалізаційній ціні навіть 4,0 тис. грн/ т, величина чистого прибутку буде становити 63,7 тис. грн. Тоді як собівартість необхідної кількості кормів менша при сінажно-силосному типі годівлі на 94 тис. грн, ніж при силосно-сінажному.


Крім того, такий показник, як витрати праці (табл. 3) за сінажно-силосного типу годівлі є меншим на 9558 люд.-год., ніж при силосно-сінажному, що еквівалентно річній витраті робочого часу 4,6 працівників при п’ятиденному робочому тижні і восьмигодинній зміні.

 

Таблиця 3. Витрати праці на виробництво і заготівлю кормів на період

використання консервованих кормів залежно від типу годівлі

 


Кукурудза — провідна культура

зеленого конвеєру

При вирощуванні на зелений корм кукурудза відзначається високою урожайністю, низькою собівартістю та тривалим періодом використання. Має високий вміст цукру й енергії. Проте бідна протеїном. Тому вирощування кукурудзи в сумішці з високорослими сортами сої дає можливість підвищити вміст і якість протеїну в цьому компоненті зеленого конвеєру.


Кукурудзу в Степу висівають у два-три строки: ранній оптимальний і через 20–25 днів після оптимального, застосовуючи різні за скоростиглістю гібриди. При першому терміні сівби доцільно висівати середньоранні та середньостиглі, а при другому та третьому — середньо- та пізньостиглі гібриди. Така сівба забезпечує надходження зеленої маси протягом 58–61 дня, причому використовується вона в оптимальні строки (7–10 днів до викидання волоті-качан). Наприклад, висів одного гібриду в три строки може забезпечити надходження зеленої маси протягом 46 днів, а при сівбі всіх в один строк — 30–35 днів.


Кукурудза проростає при 8–9 ºС. Період сівба-сходи за своєю тривалістю варіює у широкому діапазоні, оскільки найбільша реакція кукурудзи на фактори зовнішнього середовища спостерігається на початку її розвитку. Оптимальною температурою проростання вважається + 32 ºС, мінімальною + 5,6 ºС, а максимальною +44–50 ºС. Швидкість проростання збільшується із підвищенням вологості ґрунту до 80% повної польової вологоємності. Вплив температури і вологості ґрунту визначає тривалість періоду сівба-сходи. Зі зростанням температури і наближення її до фізіологічно оптимальної різко зменшуються запаси ґрунтової вологи. Тому в умовах Степу оптимальною вважається температура ґрунту на глибині заробки насіння 11–12 ºС.


При розрахунку періодів надходження зеленої маси сумішок кукурудзи гібридів різних груп стиглості із соєю ми взяли такі дати висіву: для ранньостиглого гібриду і раннього строку сівби — 15.04; середньостиглого гібриду і оптимального– 25.04; середньопізнього гібриду і пізнього — 20 днів після оптимального — 05.05. При цьому період сівба-сходи при першому строці сівби найдовший і становить 25 днів. За висіву в оптимальні строки тривалість цього періоду ми взяли меншою на 5 днів, і в наших орієнтовних розрахунках він становить 20 днів. Для пізнього строку сівби тривалість періоду сівба-сходи сягає 10 днів, за умови вологозберігального обробітку ґрунту, проведеного до сівби-боронування і не глибокі культивації (4–5 см).


Тривалість періоду вегетації для ранньостиглих гібридів становить 90 днів, середньостиглих — 115 і середньопізніх — 135 днів. Відомо, що настання фази викидання волоті кукурудзи припадає приблизно на середину вегетаційного періоду, укісна стиглість настає за 7–10 днів до цієї фази, а період використання триває 16–20 днів. При такій системі поєднання строків сівби і гібридів різних груп стиглості період використання сумішки кукурудза + соя у оптимальні строки становить 56 днів, починаючи з 17.06 і закінчуючи 11.08. При цьому тривалість використання посівів сумішки кукурудзи і сої оптимального строку сівби і багаторічних трав другого укосу співпадають у часі.


З 11.08 по 28.08 використовується підкіс багаторічних трав і частина площі сумішки кукурудзи з соєю третього строку сівби до настання фази воскової стиглості.


Загальна тривалість періоду використання зелених кормів становить 4,5 місяці, або 135 днів. Починаючи вже з вересня, необхідно повністю перейти на годівлю консервованими кормами та коренеплодами.


Потреба у зелених кормах

та структура посівних площ

зеленого конвеєру

Нами були проведені розрахунки потреби в кормах для дійних і сухостійних корів шляхом складання і балансування раціонів літньої годівлі та для молодняка ВРХ різних вікових груп за середніми довідниковими даними споживання зелених кормів з урахуванням запропонованої нами моделі надходження зелених кормів, структури поголів’я та страхфонду (табл. 4).

 

Таблиця 4. Необхідна кількість кормів на період використання

зеленого конвеєру з 15.04 по 28.08 (135 днів), т

 


А також, виходячи з потреби та урожайності підібраних культур, розрахована необхідна посівна площа та її структура (табл. 5).

 

Таблиця 5. Посівна площа з урахуванням страхфонду (15% кормів)

для забезпечення необхідної кількості кормів на період

використання зеленого конвеєра з 15.04 по 28.08 (135 днів), га

 


Земельна площа, необхідна для забезпечення кормами у період годівлі зеленою масою, становить 140 га. З них 99,2 га, або 71% припадає на культури зеленого конвеєру та 40,4 га, або 29% необхідно відвести під зернові.


Загальна земельна площа за сінажно-силосного малоконцентратного типу годівлі у період використання консервованих кормів тривалістю 230 днів та годівлі у період використання зелених кормів впродовж 135 днів становить 375 га (табл. 6).

 

Таблиця 6. Загальна посівна площа для забезпечення необхідної

річної кількості кормів, га

 


З них 82 га, або 22% припадає на зернові, 19,0 га, або 5% посівних площ — на кормові буряки, 100 га, або 26,8% відведено під зелений конвеєр та 191 га, або 51,1% — під культури, призначені для заготівлі консервованих кормів. За запропонованого нами типу годівлі у період використання консервованих кормів та моделі зеленого конвеєру для відповідної кількості і структури поголів’я ВРХ, а також з урахуванням рівня продуктивності тварин, ґрунтово-кліматичних умов та за відсутності зрошення на одну корову припадає 2,26 га земельної площі.


Олег ГАЙДЕНКО,вчений секретар;

завідувач науково-технологічним відділом

селекції, насінництва і трансферу інновацій,

канд. техн. наук, с. н. с.

Юрій МАЩЕНКОзаступник директора

з науково-інноваційної діяльності та розвитку

експериментальної бази; завідувач науково-

технологічним відділом збереження родючості

грунтів та контролю якості продукції,

канд. с.-г. наук

Сергій ЧИПЛЯКАс. н. с. лабораторії 

біоадаптивних технологій в АПВ

Максим ПОДЛЄСНИЙм. н. с. лабораторії 

біоадаптивних технологій в АПВ

Кіровоградська ДСГДС НААН

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.