Як отримати дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

/ У правовому полі / Середа, 05 серпня 2015 11:49
Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юридичних наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
Господарська діяльність в Україні здійснюється за умови державної реєстрації суб’єкта господарювання. Так, у ст. 58 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. передбачено, що суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному спеціальним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 р.

 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Тобто державна реєстрація є юридичним фактом, з яким пов’язується момент появи чи припинення суб’єкта господарювання.
 
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі — Єдиний державний реєстр) є автоматизованою системою збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Юридичне значення Єдиного державного реєстру полягає у тому, що він:
 
 • є особливим інформаційним ресурсом, достовірність відомостей у якому про створення, існування і припинення суб’єктів господарювання на території України гарантується державою;
 • сприяє визначеності правового становища суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм;
 • забезпечує інших суб’єктів господарювання, громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб інформацією про конкретну юридичну особу, місце її знаходження, зміст установчих документів, розмір установчого капіталу тощо, що гарантує інтереси різних учасників господарських відносин.
 
Розпорядником Єдиного державного реєстру є Міністерство юстиції України, яке забезпечує ведення та функціонування Єдиного державного реєстру. Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» (далі — технічний адміністратор), яке здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, забезпечує надання доступу до Єдиного державного реєстру, здійснює заходи з надання аналітичної та статистичної інформації на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі, від несанкціонованого доступу тощо.
 
Отримати відомості з Єдиного державного реєстру стало простіше
У статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно. Процедура надання відомостей з Єдиного державного реєстру, зміст виписки, витягу, довідки визначаються Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, який затверджено Наказом Міністерства юстиції України 31 березня 2015 р. № 466/5.
 
Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, надаються:
 
 1. У паперовій формі державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — державний реєстратор) у вигляді витягу, довідки або виписки;
 2. В електронній формі:
 • у форматі бази даних або в іншому форматі відповідно до договору між технічним адміністратором та бюро кредитних історій або банком;
 • державним реєстратором через Реєстраційний портал у вигляді виписки, витягу та довідки, засвідчених його електронним цифровим підписом;
 • програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України у вигляді: виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки, а також доступу до відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
Виписка щодо юридичної особи, витяг та довідка надаються на запит будь-якої фізичної та юридичної особи. Виписка щодо фізичної особи-підприємця надається на запит цієї фізичної особи-підприємця або її представника. Запит про надання виписки, витягу та довідки подається незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.
 
Запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру заповнюється українською мовою:
 
 • машинодруком або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень — у разі подання запиту в паперовій формі;
 • за допомогою Реєстраційного порталу або офіційного веб-сайту розпорядника Єдиного державного реєстру — у разі подання запиту в електронній формі. Запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру реєструються у базі даних Єдиного державного реєстру.
 
Присвоєння запиту вхідного номера, фіксація дати та часу реєстрації запиту здійснюються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.
 
Відомості з Єдиного державного реєстру надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту. Номер, дата та час формування виписки, витягу, довідки, відомості про особу, яка сформувала виписку, витяг та довідку, фіксуються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру. Виписки, витяги та довідки надаються у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит. У разі відсутності відомостей у Єдиному державному реєстрі щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру у відповідному полі виписки, витягу або довідки вноситься запис «відомості відсутні».
 
Відповідно до ч. 5 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:
 
 • 0,05 мінімальної заробітної плати — за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
 • 0,02 мінімальної заробітної плати — за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
 • 75 % зазначеної вище плати — за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.
 
Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей.
 
Порядок отримання виписки, витягу та довідки в паперовій формі
Запит про надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі подається запитувачем державному реєстратору особисто або надсилається поштовим відправленням. Надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі здійснюється на підставі відповідного запиту, форму якого затверджено Наказом Міністерства юстиції України 31 березня 2015 р. № 466/5.
 
Під час подання запиту про надання виписки, витягу та довідки запитувач пред’являє документ, що посвідчує його особу. У разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою така особа пред’являє, крім документа, зазначеного вище, документ, що підтверджує її повноваження, та надає його ксерокопію. У разі надсилання запиту про надання виписки щодо фізичної особи-підприємця поштовим відправленням справжність підпису запитувача на запиті повинна бути нотаріально засвідчена.
 
У запиті про надання виписки зазначається один з таких критеріїв пошуку:
 
 • про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та ідентифікаційний код юридичної особи;
 • про відокремлений підрозділ юридичної особи: найменування відокремленого підрозділу юридичної особи; ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи;
 • про фізичну особу-підприємця: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
 
У запиті про надання витягу зазначається один з таких критеріїв пошуку:
 
1. Про юридичну особу:
 
 • повне найменування юридичної особи;
 • ідентифікаційний код юридичної особи;
 • дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами: прізвище, ім’я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 • дані про засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця; повне найменування юридичної особи та/або ідентифікаційний код юридичної особи;
 
2. Про фізичну особу-підприємця:
 
 • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
 
У запиті про надання витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначається один з таких критеріїв пошуку:
 
 • найменування відокремленого підрозділу юридичної особи;
 • ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи.
 
У запиті про надання довідки зазначається один з таких критеріїв пошуку:
 
 • про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та ідентифікаційний код юридичної особи;
 • про фізичних осіб-підприємців: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
 
До запиту про надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі додаються:
 
 • ксерокопія документа, що підтверджує повноваження представника, — у разі подання запиту про надання виписки щодо фізичної особи-підприємця уповноваженою особою;
 • документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу або довідки.
 
Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки, витягу та довідки в паперовій формі, якщо: запит про надання виписки щодо фізичної особи-підприємця подано особою, яка не підтвердила на це повноваження; у запиті про надання виписки, витягу або довідки відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі їх для формування; запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу та довідки, або плата внесена не в повному обсязі.
 
Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови в наданні виписки, витягу та довідки в паперовій формі видає запитувачу виписку, витяг, довідку в паперовій формі або надсилає їх поштовим відправленням у разі проставлення відповідної відмітки у запиті. Виписка, витяг та довідка в паперовій формі виготовляються на білому папері формату А4 та засвідчуються підписом та печаткою державного реєстратора.
 
Порядок отримання виписки, витягу та довідки в електронній формі
Запит про надання виписки, витягу та довідки в електронній формі подається запитувачем через Реєстраційний портал або офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України за електронною адресою.
 
Надання виписки, витягу та довідки в електронній формі через Реєстраційний портал здійснюється на підставі відповідного запиту, в якому вказуються критерії пошуку для їх формування, форму якого затверджено Наказом Міністерства юстиції України 31 березня 2015 р. № 466/5.
 
У запиті про надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі з Єдиного державного реєстру на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для його формування, визначених вище.
 
До запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру додаються:
 
1. Через Реєстраційний портал:
 
 • відсканований документ, що підтверджує повноваження представника, — у разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою;
 • відсканований документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, засвідчений електронним цифровим підписом запитувача;
 
2. Через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру — інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.
 
Сканування паперових носіїв згаданих вище документів здійснюється з урахуванням таких вимог: формат зображення: чорно-біле; роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм; глибина кольору: 4 біти; формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF. Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. Відсканований документ повинен бути придатний для сприйняття його змісту людиною. Кожний електронний документ, що подається через Реєстраційний портал, засвідчується електронним цифровим підписом запитувача.
 
Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки, витягу та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, якщо: запит про надання виписки щодо фізичної особи-підприємця подано особою, яка не підтвердила на це повноваження; у запиті про надання відомостей з Єдиного державного реєстру відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для формування виписки, витягу або довідки; запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу та довідки, або плата внесена не в повному обсязі.
 
Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови в наданні виписки, витягу та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, направляє запитувачу засвідчені виписку, витяг, довідку шляхом надання доступу до них на Реєстраційному порталі. Виписки, витяги та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, засвідчуються електронним цифровим підписом державного реєстратора.
 
Прядок безоплатного доступу до відомостей Єдиного державного
реєстру через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України
Безоплатний доступ до актуальних на момент запиту відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування.
 
Пошук інформації на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру здійснюється за такими критеріями:
 
 • про юридичних осіб — за повним або скороченим найменуванням юридичної особи або ідентифікаційним кодом юридичної особи;
 • про фізичних осіб-підприємців — за прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи-підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податку (або серією та номером паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • про сформовані виписки, витяги та довідки — за номером та датою формування виписки, витягу та довідки.
 
На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України відображаються такі відомості з Єдиного державного реєстру, що сформовані за критеріями пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі:
 
1. Про юридичних осіб:
 
 • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
 • повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;
 • ідентифікаційний код юридичної особи;
 • організаційно-правова форма;
 • центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;
 • місцезнаходження юридичної особи;
 • перелік засновників (учасників) юридичної особи;
 • найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник — юридична особа;
 • дані про розмір статутного капіталу;
 • дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника юридичної особи;
 • дані про власника істотної участі засновника юридичної особи;
 • види діяльності;
 • відомості про органи управління юридичної особи;
 • прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
 • дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);
 • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;
 • назва установчого документа;
 • дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;
 • дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
 • дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації;
 • відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;
 • відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
 • дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення; дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
 • дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
 • дані про юридичних осіб — правонаступників;
 • місцезнаходження реєстраційної справи;
 • відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України;
 • дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
 • дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
 • термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;
 • дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи;
 • інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою.
 
2. Про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:
 
 • повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
 • ідентифікаційний код юридичної особи;
 • місцезнаходження юридичної особи;
 • дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;
 • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;
 • відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;
 • дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
 • відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
 • дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
 • термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.
 

3. Про фізичних осіб-підприємців:

 
 • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;
 • місце проживання;
 • види діяльності;
 • дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця;
 • дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;
 • місцезнаходження реєстраційної справи;
 • відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України;
 • дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи-підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
 • дані органів державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
 • термін, до якого фізична особа-підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи-підприємця;
 • дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі банкрутства;
 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи — підприємця; дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава для його внесення;
 • дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава для її внесення; дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи-підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);
 • інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою-підприємцем.

 

 12 квітня 2024
Станом на 12 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 1 млн 260 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 12 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 1 млн 260 тис. га зернових та зернобобових культур.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку преміальної генетики бренду Pioneer®.
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння ...
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
12 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.