Новели правового регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва

Новели правового регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва

/ У правовому полі / Понеділок, 13 листопада 2023 10:02

Верховна Рада України 30 червня 2023 року ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва», який набере чинності з 26 жовтня 2023 року

Закон спрямований на адаптацію національного аграрного законодавства до вимог Європейського Союзу та вдосконалення чинного законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів, селекції сільськогосподарських тварин, кормів, здоров’я та добробуту тварин.

Ухвалення цього закону було зумовлено збільшенням кількості гострих кишкових інфекційних захворювань в України. Так, за даними Держпродспоживслужби в Україні, 2021 року було зареєстровано 82 спалахи гострих кишкових інфекційних захворювань, під час яких постраждало 992 особи, зокрема 750 дітей (75,6%). Такі негативні тенденції зумовлено низкою чинників, серед яких: недоліки державного контролю у зазначеній сфері; недотримання вимог щодо застосування процедур, розроблених на принципах НАССР; недотримання гігієнічних і санітарних вимог у виробництві та обігу харчових продуктів; відсутність діючих процедур державної реєстрації об’єктів санітарних заходів; неналежне маркування та представлення харчових продуктів тощо.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва» внесено зміни й доповнення до Законів України «Про пестициди і агрохімікати», «Про захист рослин», «Про племінну справу у тваринництві», «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про карантин рослин», «Про ветеринарну медицину», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про безпечність та гігієну кормів», «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину».

 

_______________________

Новий закон має сприяти покращенню інвестиційної привабливості галузі виробництва харчових продуктів, що підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції та її виведення на зовнішні ринки

_______________________

 

Такі зміни спрямовано на забезпечення результативного державного контролю в галузі безпечності та якості харчових продуктів і встановлення чітких і прозорих вимог до маркування й обігу харчових продуктів, що забезпечить право споживачів на отримання повної і правдивої інформації про якість харчових продуктів, дозволить запобігти недобросовісній конкуренції. Крім того, новий закон має сприяти покращенню інвестиційної привабливості галузі виробництва харчових продуктів, що підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції та її виведення на зовнішні ринки.

tvarinnictvo 1(1)

До основних новел Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва» можна залічити такі:

1. Оновлено вимоги до осіб, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлею пестицидами. Такі особи повинні мати посвідчення про право роботи з пестицидами. Посвідчення про право роботи з пестицидами видається Держпродспоживслужбою після проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та отримання свідоцтва про проходження такого навчання. Строк дії посвідчення про право роботи з пестицидами та свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами становить два роки. Порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 року № 458. Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори та державні фітосанітарні інспектори мають право вимагати відсторонення від робіт осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами, які не мають посвідчення про право роботи з пестицидами, якщо обов’язок одержання ними такого посвідчення передбачено Законом України «Про пестициди і агрохімікати».

2. Уточнено законодавчі вимоги щодо реєстрації вітчизняних селекційних досягнень. Так, за бажанням власника чистопородних племінних (генетичних) ресурсів або гібридних племінних свиней державній реєстрації підлягають імпортовані селекційні досягнення, ввезені на територію України для племінного використання, за умови їх відповідності вимогам, встановленим Законом України «Про племінну справу у тваринництві». Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних, підконтрольних тварин і гібридних племінних свиней здійснюється шляхом внесення відповідних даних про тварин до державних книг племінних тварин, про суб’єктів племінної справи — до Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, про селекційні досягнення — до Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві. Державна реєстрація проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси. Новелою законодавства також є те, що згідно із Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» підтримка виробників продукції тваринництва здійснюється також шляхом часткового відшкодування до 80 відсотків вартості племінних (генетичних) ресурсів та до 80 відсотків вартості ідентифікованих і зареєстрованих відповідно до законодавства кіз та овець з породністю матері та батька не менше 50 відсотків.

3. Внесено уточнення до Закону України «Про карантин рослин», відповідно до якого під час воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування огляд та відбір зразків для цілей фітосанітарної експертизи (аналізів) можуть здійснюватися державними фітосанітарними інспекторами та/або фахівцями фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку фітосанітарних лабораторій. При цьому лабораторія уповноважується на проведення відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) у разі наявності акредитації відповідно до стандартів ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 на проведення робіт із відбору зразків та/або визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження у галузі застосування методів діагностики шкідливих організмів за одним або кількома видами аналізів (експертиз): ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія. Відбір зразків здійснюється фахівцями фітосанітарної лабораторії, доданої до Переліку фітосанітарних лабораторій, виключно у разі уповноваження такої лабораторії на проведення для цілей фітосанітарної експертизи (аналізів) та спільно з державним фітосанітарним інспектором, який забезпечує контроль за відбором зразків фахівцями такої лабораторії. Відсутність державного фітосанітарного інспектора під час відбору зразків фахівцями фітосанітарної лабораторії, доданої до Переліку фітосанітарних лабораторій, за умови подання повідомлення відповідно до законодавства, не є підставою для відмови у проведенні фітосанітарної експертизи (аналізів), а також видачі фітосанітарного сертифіката. При цьому факт відбору зразків фіксується засобами фото- та відеофіксації.

Видача (переоформлення) фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт може здійснюватися державним фітосанітарним інспектором за межами митної території України, за умови наявності направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон, оформленого з цією метою відповідно до вимог законодавства. Рішення про видачу (переоформлення, відмову у видачі) фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт приймається державним фітосанітарним інспектором за результатами проведених фітосанітарних процедур та відповідно до фітосанітарних вимог країни імпортера на підставі: а) отриманого в електронній формі висновку фітосанітарної експертизи (аналізів), при об’єднанні партій вантажу — висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) чи фітосанітарних сертифікатів або фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, виданих на кожну з партій вантажу, що об’єднуються; б) копії документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт. Плата за послугу з видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт відповідно до цього підпункту становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому було подану відповідну заяву.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОд-рка юридичних наук, професорка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 24 травня 2024
Результати випробувань показали, що застосування препаратів з фітостеролами зменшує наслідки посухового стресу, призводить до збільшення врожаю гарантовано на 5% і більше та економії води до 20%.
Результати випробувань показали, що застосування препаратів з фітостеролами зменшує наслідки посухового стресу, призводить до збільшення врожаю гарантовано на 5% і більше та економії води до 20%.
24 травня 2024
 24 травня 2024
Завершення збирання сої в Бразилії та Аргентині збільшило обсяги пропозиції на світовому ринку, що призвело до зниження експортного попиту на українську сою та соєвий шрот і жом.
Завершення збирання сої в Бразилії та Аргентині збільшило обсяги пропозиції на світовому ринку, що призвело до зниження експортного попиту на українську сою та соєвий шрот і жом.
24 травня 2024
 24 травня 2024
Прохолодна погода, яка спостерігалася в основних регіонах вирощування цієї ягоди в Україні, не сприяла швидкому дозріванню суниці садової, що й дало змогу місцевим садівникам підвищити ціни на свою продукцію.
Прохолодна погода, яка спостерігалася в основних регіонах вирощування цієї ягоди в Україні, не сприяла швидкому дозріванню суниці садової, що й дало змогу місцевим садівникам підвищити ціни на свою продукцію.
24 травня 2024
 24 травня 2024
Станом на 23 травня ярими зерновими та зернобобовими культурами в Україні загалом було засіяно 5,4 млн га, або 96,4 % від запланованої площі (5,601 млн га).
Станом на 23 травня ярими зерновими та зернобобовими культурами в Україні загалом було засіяно 5,4 млн га, або 96,4 % від запланованої площі (5,601 млн га).
24 травня 2024
 24 травня 2024
24 травня 2024 року представники агротехнологічної компанії «Сингента», «Науково-дослідного центру здоров’я рослин та екосистемного планування «Зелена Клініка» (далі — НДЦ) і Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району м. Київ (далі — КП) домовилися щодо впровадження програми із захисту каштанів TreeCare від «Сингента».
24 травня 2024 року представники агротехнологічної компанії «Сингента», «Науково-дослідного центру здоров’я рослин та екосистемного планування «Зелена Клініка» (далі — НДЦ) і Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району м. Київ (далі — КП) домовилися щодо впровадження програми із захисту каштанів TreeCare від ...
24 травня 2024
 24 травня 2024
21 травня в Київської області зареєстровано спалах захворювання на африканську чуму свиней(АЧС) у дикій фауні ‒ на території мисливських угідь спеціалізованого мисливського господарства «Переяславське» Бориспільського району.
21 травня в Київської області зареєстровано спалах захворювання на африканську чуму свиней(АЧС) у дикій фауні ‒ на території мисливських угідь спеціалізованого мисливського господарства «Переяславське» Бориспільського району.
24 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.