Новели правового регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва (частина 2)

Новели правового регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва (частина 2)

/ У правовому полі / Понеділок, 11 грудня 2023 11:15

До основних новел Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва» можна залічити такі:

Продовження. Перша частинна за посиланням.

5. Новими статтями 80-2 та 80-3 Закону України «Про ветеринарну медицину» передбачено порядок підготовки персоналу потужностей і перевірка знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин. Так, підготовку персоналу потужностей і перевірку знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин здійснюють уповноважені особи. Рішення про уповноваження, призупинення та про позбавлення уповноваження (повністю або частково) приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері благополуччя тварин. Порядок уповноваження на здійснення підготовки персоналу потужностей і перевірки знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин, призупинення уповноваження, позбавлення уповноваження, строк уповноваження і критерії, яким повинні відповідати юридичні особи для їх уповноваження, затверджуються Держпродспоживслужбою України, яка оприлюднює на своєму офіційному вебсайті актуальний перелік уповноважених осіб із зазначенням щодо кожного з них такої інформації: 1) повне найменування; 2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; 3) інформація для здійснення зв’язку; 4) місцезнаходження; 5) сфера уповноваження, зокрема: а) вид або види поводження з тваринами (утримання, умертвіння, транспортування сільськогосподарських тварин та/або здійснення супутніх операцій відповідно), яких стосується уповноваження; б) види (групи видів) тварин, яких стосується уповноваження; в) у разі якщо сфера уповноваження стосується такого виду поводження з тваринами, як умертвіння сільськогосподарських тварин, то у переліку також зазначаються інформація про тип обладнання та, окремо, про конкретні операції, яких стосується таке уповноваження. Після проходження підготовки персоналу потужності щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин здійснюється перевірка знань та навичок у порядку, що встановлюється Держпродспоживслужбою України.

Наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин підтверджується такими документами: 1) державний сертифікат; 2) витяг з Реєстру державних сертифікатів. Порядок видачі державного сертифіката, а також форми заяви та письмової декларації, що подаються для його отримання, має бути затверджена Держпродспоживслужбою України. Зазначений порядок також повинен містити перелік документів, що додаються до заяви для отримання державного сертифіката.

 

_________________________

Порядок видачі тимчасового допуску, форми заяви та письмової декларації, що подаються для його отримання має бути затверджений Держпродспоживслужбою України

_________________________

 

6. Згідно з новою статтею 80-4 Закону України «Про ветеринарну медицину», оператор потужності має право допустити персонал потужності до виконання обов’язків з утримання, умертвіння, транспортування сільськогосподарських тварин, а також до здійснення супутніх операцій на підставі тимчасового допуску, який видає Держпродспоживслужба України. Для отримання тимчасового допуску заявник подає до Держпродспоживслужби України заяву, письмову декларацію та інші документи у порядку, встановленому Держпродспоживслужбою України. У письмовій декларації зазначається, що заявник: 1) проходить підготовку щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин за напрямом, що відповідає зазначеному у заяві для отримання тимчасового допуску (за видом поводження з тваринами, видом (групами видів) тварин, типом обладнання, конкретними операціями); 2) під час дії тимчасового допуску працюватиме у присутності та під безпосереднім керівництвом (наглядом) конкретно визначеного іншого персоналу потужності, який має державний сертифікат за напрямом, що відповідає зазначеному у заяві для отримання тимчасового допуску (за видом поводження з тваринами, видом (групами видів) тварин, типом обладнання, конкретними операціями); 3) ніколи не отримував тимчасового допуску, що є ідентичним вказаному в заяві за видом поводження з тваринами, видом (групами видів) тварин, типом обладнання, конкретними операціями; 4) ніколи не проходив перевірку знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин за напрямом, що є ідентичним вказаному в заяві за видом поводження з тваринами, видом (групами видів) тварин, типом обладнання, конкретними операціями; 5) не притягався до відповідальності за порушення вимог законодавства про благополуччя тварин та/або законодавства про захист тварин від жорстокого поводження протягом останніх трьох років, що передують даті подання заяви для отримання тимчасового допуску.

Порядок видачі тимчасового допуску, форми заяви та письмової декларації, що подаються для його отримання має бути затверджений Держпродспоживслужбою України. Зазначений порядок також повинен містити перелік документів, що додаються до заяви для отримання тимчасового допуску. Строк дії тимчасового допуску визначається Держпродспоживслужбою України з урахуванням часу, необхідного заявнику для завершення підготовки та отримання державного сертифіката, але не більше трьох місяців.

19 20 506 507 50

7. З метою забезпечення дотримання вимог Закону України «Про ветеринарну медицину» стосовно документів, що підтверджують наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин, одноразового збору і багаторазового використання актуальної та достовірної інформації щодо зазначених документів, а також з метою забезпечення здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя тварин створюється та функціонує Реєстр державних сертифікатів, який є публічним електронним реєстром. Держателем і адміністратором Реєстру державних сертифікатів є Держпродспоживслужба України. До Реєстру державних сертифікатів включаються відомості про: 1) державні сертифікати; 2) тимчасові допуски.

8. Закон України «Про ветеринарну медицину» доповнено також новою статтею 80-6, яка врегульовує порядок перевірки дотримання законодавства про благополуччя тварин та подання річного звіту про стан дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин. Під час здійснення державного контролю державний ветеринарний інспектор зобов’язаний перевіряти у персоналу наявність та чинність державних сертифікатів і тимчасових допусків. За результатами державного контролю Держпродспоживслужба України щороку, до 1 квітня року, наступного за звітним, складає щорічний звіт про стан дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин та оприлюднює його на своєму офіційному вебсайті. Щорічний звіт про стан дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин повинен містити: 1) інформацію про виявлені порушення та аналіз найбільш істотних із них; 2) план дій щодо усунення та запобігання виникненню зазначених у звіті порушень у майбутньому.

9. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», доповнено наступними документами:

• 163. Експлуатаційний дозвіл на потужність (об’єкт), що призначена для:

♦ переробки побічних продуктів тваринного походження шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами;
♦ видалення побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки шляхом спалення;
♦ видалення та утилізації побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки шляхом спільного спалення;
♦ використання побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки як палива для згоряння;
♦ виробництва кормів для домашніх тварин;
♦ виробництва органічних добрив та покращувачів ґрунту;
♦ компостування та перетворення на біогаз побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки;
♦ операцій, що проводяться безпосередньо після збирання побічних продуктів тваринного походження: сортування, розрізання, охолодження, замороження, соління, зняття шкіри та шкури, видалення ризикового матеріалу;
♦ зберігання побічних продуктів тваринного походження;
♦ зберігання продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, призначених для: видалення шляхом захоронення, спалення, спільного спалення; утилізації шляхом спільного спалення; використання як палива для згоряння; використання як корму; використання як органічних добрив та покращувачів ґрунту, крім зберігання у місці безпосереднього використання (внесення у ґрунт);

• 164. Експлуатаційний дозвіл на потужності з виробництва та/або обігу лікувальних кормів, проміжних продуктів для виробництва лікувальних кормів;
• 165. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

10. В новій редакції викладена стаття 23 «Експлуатаційний дозвіл» Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Так, оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, повинні отримати експлуатаційний дозвіл, який видається територіальним органом компетентного органу на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.

 

Тетяна КОВАЛЕНКО, докторка юридичних наук, професорка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Енергетична безпека: Електричні мобільні сховища від Emost AG (Швейцарія) – це унікальні акумуляторні генератори промислового класу потужністю 50 та 100 кВт, які дозволяють забезпечити промислові та господарські об’єкти, будівельні майданчики чи оперативні аварійні служби мобільним безшумним джерелом живлення.
Енергетична безпека: Електричні мобільні сховища від Emost AG (Швейцарія) – це унікальні акумуляторні генератори промислового класу потужністю 50 та 100 кВт, які дозволяють забезпечити промислові та господарські об’єкти, будівельні майданчики чи оперативні аварійні служби мобільним безшумним джерелом живлення.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.