Правові аспекти експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану

Правові аспекти експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану

/ У правовому полі / П'ятниця, 12 січня 2024 10:32

На підставі пропозиції Міністерства аграрної політики та продовольства України Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 31 жовтня 2023 року №1132 запровадив експериментальний проєкт з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану з 1 листопада 2023 року до 31 грудня 2024 року

Такий проєкт передбачає формування переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 та 2306 (далі — перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу).

Відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2023 року №1132, метою такого експериментального проєкту є створення умов для унеможливлення зловживань та порушень законодавства під час експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 та 2306, а також забезпечення захисту прав суб’єктів агропромислового комплексу, які провадять господарську діяльність без порушень вимог законодавства, шляхом верифікації суб’єктів агропромислового комплексу.

Уповноваженим органом з реалізації експериментального проєкту є Мінагрополітики, який є адміністратором Державного аграрного реєстру. Координаторами експериментального проєкту є Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мінфін, Держмитслужба, ДПС.

Учасниками експериментального проєкту є суб’єкти агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 та 2306, та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі (далі — суб’єкти агропромислового комплексу). При цьому не можуть бути учасниками експериментального проєкту суб’єкти агропромислового комплексу, щодо яких застосовуються судові процедури банкрутства, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, або які перебувають на стадії ліквідації.

dogovor 2

До переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу на безоплатній основі включається суб’єкт агропромислового комплексу, який зареєстрований у Державному аграрному реєстрі, набув статусу користувача зазначеного Реєстру та одночасно відповідає критеріям, визначеним переліченими нижче пунктами 1–4, або одночасно відповідає критеріям, визначеним переліченими нижче пунктами 2, 3, 5, 6, зокрема:

1) зареєстрований як платник податку на додану вартість станом на 23 лютого 2022 р. та на дату формування електрон­ного запиту програмними засобами Державного аграрного реєстру;

2) не має податкового боргу за платежем «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства» (код платежу — 21081000);

3) стосовно нього не складений акт податкового органу щодо невстановлення місця перебування платника податків у зв’язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства;

4) здійснив з 23 лютого 2022 року до 27 жовтня 2023 року (включно) операцію з експорту товару (товарів), за якою банком був завершений валютний нагляд за дотриманням суб’єктом агропромислового комплексу установлених Національним банком граничних строків розрахунків за операцією з експорту товару (товарів) після зарахування на поточний рахунок суб’єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли до 27 жовтня 2023 року (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб’єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб’єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб’єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом;

5) зареєстрований як платник податку на додану вартість після 23 лютого 2022 р. та на дату формування електронного запиту програмними засобами Державного аграрного реєстру;

6) здійснив з 23 лютого 2022 року до 27 жовтня 2023 року (включно) операцію (операції) з експорту товару (товарів) на загальну суму в еквіваленті не менше 40 млн гривень, за якою (якими) банком був завершений валютний нагляд за дотриманням суб’єктом агропромислового комплексу установлених Національним банком граничних строків розрахунків за операцією (операціями) з експорту товару (товарів) після зарахування на поточний рахунок суб’єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли з 23 лютого 2022 року до 27 жовтня 2023 року (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб’єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб’єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб’єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом.

 

________________________

Для додавання до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу суб’єкт агропромислового комплексу подає заяву, яка формується програмними засобами Державного аграрного реєстру

________________________

 

Для включення до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу суб’єкт агропромислового комплексу подає заяву, яка формується програмними засобами Державного аграрного реєстру.

Відповідність критеріям підтверджується:

• відомостями про реєстрацію суб’єкта агропромислового комплексу як платника податку на додану вартість, отриманими у порядку електронної інформаційної взаємодії з ДПС, для чого у заяві зазначається код платника податку на додану вартість;
• відомостями щодо відсутності податкового боргу за платежем «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства» (код платежу — 21081000), отриманими у порядку електронної інформаційної взаємодії з ДПС;
• інформацією стосовно відсутності актів податкового органу щодо невстановлення місця перебування платника податків у зв’язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства, яка надається ДПС Мінагрополітики щомісяця до 5 числа. У разі ненадходження інформації від ДПС у встановлений строк використовується остання наявна інформація. Протягом двох днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2023 року №1132 «Про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану» ДПС надає Мінагрополітики актуальну інформацію про складені акти податкового органу щодо невстановлення місця перебування платника податків у зв’язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства;
• листом банку в довільній формі, копія якого додається суб’єктом агропромислового комплексу до заяви у сканованому вигляді програмними засобами Державного аграрного реєстру (щодо критеріїв, визначених підпунктами 4 та 6). За запитом суб’єкта агропромислового комплексу банк надає йому лист та одночасно (з письмового дозволу такого суб’єкта у випадку, якщо інформація, зазначена в листі, становить банківську таємницю) надсилає копію листа з електронної поштової системи та домену, що належать банку, на офіційну адресу електронної пошти Мінагрополітики.

Щодо критерію, визначеного пунктом 4, лист повинен містити інформацію про завершення цим банком валютного нагляду за дотриманням суб’єктом агропромислового комплексу установлених Національним банком граничних строків розрахунків за будь-якою однією операцією з експорту товару (товарів), що була здійснена з 23 лютого 2022 року до 27 жовтня 2023 року (включно), після зарахування на поточний рахунок суб’єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли до 27 жовтня 2023 року (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб’єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб’єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб’єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом.

pole

Щодо критерію, визначеного пунктом 6, лист повинен містити інформацію про завершення цим банком валютного нагляду за дотриманням суб’єктом агропромислового комплексу установлених Національним банком граничних строків розрахунків за операцією з (операціями) експорту товару (товарів) на загальну суму (зазначену в митних деклараціях) в еквіваленті не менше 40 млн гривень, що була (були) здійснена (здійснені) з 23 лютого 2022 року до 27 жовтня 2023 року (включно), після зарахування на поточний рахунок суб’єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли з 23 лютого 2022 року до 27 жовтня 2023 року (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб’єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб’єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб’єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом.

Перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу містить:

• відомості, передбачені пунктом 1 переліку відомостей Державного аграрного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року №573 «Про функціонування Державного аграрного реєстру»;
• відомості про реєстрацію суб’єкта агропромислового комплексу як платника податку на додану вартість.

Рішення про включення, відмову у включенні до або виключення з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу за заявами суб’єкта агропромислового комплексу приймається Мінагрополітики протягом двох робочих днів з дати подачі заяв до Державного аграрного реєстру. Підставою для прийняття рішення про відмову у включенні до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу є невідповідність переліченим вище критеріям.

Підставою для ­видалення суб’єкта агропромислового комплексу із переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу є заява суб’єкта агропромислового комплексу або інформація від ДПС про:

• анулювання реєстрації платника податку на додану вартість та/або наявність податкового боргу за платежем «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства» (код платежу — 21081000), отримана у порядку електронної інформаційної взаємодії;
• наявність складених стосовно нього актів податкового органу щодо невстановлення місця перебування платника податків у зв’язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства, отримана засобами електронного документообігу.

Рішення про додавання, відмову у додаванні до або видалення з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу оформлюється наказом протягом двох робочих днів та набирає чинності на наступний день після його підписання. Інформація про додавання, відмову у додаванні до або видалення суб’єктів агропромислового комплексу з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу відображається програмними засобами Державного аграрного реєстру.

 

Тетяна КОВАЛЕНКО, докторка юридичних наук,професорка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 25 квітня 2024
Сезон спаржі 2024 року на Черкащині розпочався раніше, ніж очікувалось, адже за теплої погоди рослина росте швидко.
Сезон спаржі 2024 року на Черкащині розпочався раніше, ніж очікувалось, адже за теплої погоди рослина росте швидко.
25 квітня 2024
 25 квітня 2024
Відома Сумська сироварня «O’bereg» освоїла випуск двох видів нової продукції – згущеного молока та молочного соусу топінгу «Слобожанська ніч».
Відома Сумська сироварня «O’bereg» освоїла випуск двох видів нової продукції – згущеного молока та молочного соусу топінгу «Слобожанська ніч».
25 квітня 2024
 24 квітня 2024
Загальне споживання риби в Україні за рік складає понад 520 тис. тонн.
Загальне споживання риби в Україні за рік складає понад 520 тис. тонн.
24 квітня 2024
 24 квітня 2024
Перші, поки невеликі партії молодої білоголової капусти з'явилися на українському ринку. Цьогоріч початок сезону ранньої капусти в Україні відбувся приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, що стало можливим завдяки досить м'якій зимі та досить гарній весняній погоді.
Перші, поки невеликі партії молодої білоголової капусти з'явилися на українському ринку. Цьогоріч початок сезону ранньої капусти в Україні відбувся приблизно в ті самі терміни, що й рік тому, що стало можливим завдяки досить м'якій зимі та досить гарній весняній погоді.
24 квітня 2024
 24 квітня 2024
Ринок ріпаку в Україні останнім часом є дуже мінливим, тому різке зростання цін на олійну, яке відбулося минулого тижня, ймовірно, зміниться стабілізацією.
Ринок ріпаку в Україні останнім часом є дуже мінливим, тому різке зростання цін на олійну, яке відбулося минулого тижня, ймовірно, зміниться стабілізацією.
24 квітня 2024
 24 квітня 2024
Міжнародна науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience визнана компанією з найкращим управлінням корпоративною репутацією в українському рейтингу «Репутаційні АКТИВісти 2024» в номінації «Агросектор – постачальники агрохімії та насіннєвого матеріалу». Автор рейтингу - агенція PR-Service, яка вже вдев`яте оцінює результати компаній з управління корпоративною репутацією у профільних номінаціях.
Міжнародна науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience визнана компанією з найкращим управлінням корпоративною репутацією в українському рейтингу «Репутаційні АКТИВісти 2024» в номінації «Агросектор – постачальники агрохімії та насіннєвого матеріалу». Автор рейтингу - агенція PR-Service, яка вже вдев`яте оцінює результати компаній з ...
24 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.