У правовому полі

Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка З метою підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського господарства в умовах ринкової економіки, отримання суб’єктами аграрного господарювання послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо, поширення та впровадження у виробництво сучасних…
Законом України «Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 р. на аграрному ринку було запроваджено Інститут аграрних розписок - спеціальних товаророзпорядчих документів, що фіксують безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Аграрні розписки використовуються в операціях із сільськогосподарською…
У правовому полі - Понеділок, 25 листопада 2013 13:57

Поле для тварин. Правове

Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка У чинному законодавстві України встановлені спеціальні норми, спрямовані на запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21 лютого 2006 року передбачено, що умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним…
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка До редакції знову надійшло запитання від нашої читачки: «Доброго дня! Наразі маю бажання створити фермерське господарство, але не знаю, з чого почати. Прошу Вас проконсультувати мене у цьому питанні. З повагою, Ольга».
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченко Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 6 грудня 2012 р. передбачено виділення коштів на підтримку галузі тваринництва. Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і…
Спеціальне використання водних ресурсів Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 2011 р. промислове рибальство (промисел) розглядається як вид спеціального використання водних біоресурсів (вилучення, приймання, переробка, зберігання, транспортування тощо, у тому числі постачання палива, води, тари, продовольства для функціонування суден флоту рибної промисловості…
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка Два з основних питань у сфері держрегулювання насінництва в Україні: "Які особливості та порядок здійснення державного контролю у сфері насінництва?" та "Чи може бути ввезено в Україну з метою розмноження насіння, яке не належить до сорту, занесеного до Реєстру…
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченко У випадку виявлення на території України спалахів захворювань тварин (ссавців, свійської птиці, птахів, бджіл, комах, риби, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій чи рептилій) запроваджується карантин тварин - особливий правовий режим, який застосовується в інфікованій та буферній зонах і в разі…
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченко Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» від 20 листопада 2012 року внесено зміни та доповнення до Законів України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та…
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка З метою гарантування безпеки здоров’я та життя працівників сільськогосподарських підприємств в Україні прийнято низку нормативно-правових актів, які становлять основу правової охорони праці в аграрному секторі економіки. Правова охорона здоров’я працівників сільськогосподарських підприємств - це чинна на основі відповідних законодавчих…
Верховна Рада України 18 вересня 2012 року прийняла Закон України «Про аквакультуру», який набуде чинності з 1 липня 2013 року та буде діяти поряд із Законами України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 2011 р., «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію…
Сезонність сільськогосподарського виробництва, його залежність від природнокліматичних умов зумовлюють потребу агротоваровиробників у кредитних ресурсах. З метою запровадження нового інструменту кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу такого специфічного об’єкта, як майбутній урожай, 6 листопада 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про аграрні розписки», який набирав чинності з 18 березня 2013…

Please publish modules in offcanvas position.