Ринок плодово-ягідної продукції: стан, прогнози та рентабельність

Ринок плодово-ягідної продукції: стан, прогнози та рентабельність

/ Економічний гектар / Понеділок, 07 жовтня 2019 12:31

Для багатьох аграріїв бізнес на вирощуванні плодово-ягідної продукції є досить вигідним напрямом економічної діяльності, що забезпечує високий дохід із невеликих земельних ділянок. Проте основною перепоною для його розвитку залишається проблема збуту продукції та цінова кон’юнктура ринку.

Попит і пропозиція

Плодово-ягідна продукція вважається на лише однією із найбільш корисних та багатих вітамінами, але й входить в агробізнесі до переліку досить високо маржинальних видів економічної діяльності. Цього року, у зв’язку зі складними погодними умовами перших місяців весни, врожай плодово-ягідної продукції буде на рівні минулих періодів або навіть і нижче очікуваних прогнозів. Тому варто очікувати підвищений попит на ринку та зростання імпорту. Адже, за даними аналізу статистичної інформації, фактичний рівень самозабезпеченості плодами, ягодами і виноградом, який визначається відношенням показника його загального виробництва до внутрішнього використання на території України, минулого року сягав 91,3%.

Якщо ж порівнювати фактичне споживання населенням країни плодів, ягід і винограду (57,8 кг/рік) з мінімальним та раціональним його рівнями, відповідно (68 і 90 кг/рік), то виявляється, що він ще залишає­ться порівняно недосяжним за рахунок власного виробництва (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Середньорічний рівень споживання плодів, ягід і винограду населенням України

18 409 12 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

При цьому у структурі споживання плодів, ягід і винограду частка імпорту останніми роками досить суттєво зросла, незважаючи на аналогічне збільшення виробництва продукції (табл. 1). Це свідчить про значний невикористаний потенціал внутрішнього ринку, який можливо ефективно використати за рахунок розвитку малого і середнього бізнесу на вирощуванні плодів, ягід і винограду.

 

Таблиця 1. Баланс плодів, ягід і винограду (включаючи консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу), тис. т

18 409 13 1

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Основну пропозицію продукції на ринку забезпечують особисті селянські господарства населення. Також досить суттєву частку на ринку займає її імпорт.

Аналізуючи окремо стан і динаміку виробництва плодів, ягід можна спостерігати, що останніми роками воно досить суттєво зросло з огляду на підвищення попиту з боку харчових переробних підприємств та населення. Водночас, на винограді спостерігається порівняно істотне коливання обсягів його виробництва за окремими роками спостережень, що пов’язане з особливостями його вирощування та погодно-кліматичними факторами.

Так, якщо у 2000 році усіма категоріями господарств було вироблено разом 1452,6 тис. т плодів і ягід та 513,8 тис. т винограду, то уже в 2005-му, відповідно, 1689,9 тис. т і 442,6 тис. т, а в 2010-му — 1746,5 тис. т і 407,9 тис. т, торік — 2571,3 тис. т і 467,6 тис. т (діагр. 2).

 

Діагр. 2. Динаміка виробництва плодів, ягід і винограду усіма категоріями господарств України

18 409 13 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Важливим чинником суттєвого збільшення виробництва плодоягідної продукції за аналізований період передусім є підвищення рівня її середньої урожайності внаслідок інтенсифікації, удосконалення технології вирощування та виведення нових сортів і розповсюдження високопродуктивних саджанців. Зокрема, якщо у 2000 році середня врожайність культур плодових і ягідних становила лише 38,4 ц/га, то уже в 2005-му — 63,7 ц/га, у ­2010-му — 78,2 ц/га, у 2018 роках — 128,4 ц/га.

Для будь-якого господарства у разі прийняття рішення щодо започаткування і розвитку плодово-ягідного бізнесу на першому місці стоїть питання його дохідності, яку визначає цінова кон’юнктура ринку.

 

Цінова кон’юнктура

Минулого року через високий урожай плодово-ягідної продукції та збільшення її імпорту ціни на внутрішньому ринку досить суттєво знизилися. Зокрема, в окремі місяці року 1 т плодово-ягідної продукції коштувала майже удесятеро менше, ніж на початку 2018 року (у листопаді ціна реалізації 1 т продукції підприємствами сягала 1428,1 грн, тоді як ще в січні — 15692,9 грн).

Впродовж 1 півріччя поточного року цінова ситуація на ринку не зазнала суттєвих змін. Лише в травні та червні на ринку спостерігалося певне пожвавлення. Внаслідок цього середня ціна реалізації господарствами населення 1 т плодово-ягідної продукції зросла до 30291,7 грн, а в червні вона піднялася також і в підприємствах, сягнувши, відповідно, 19031,5 грн/т.

18 409 12 1

На регіональному ринку у липні 2019 року найвища середня ціна за 1 т плодів та ягід була зафіксована у Києві (103,9 тис. грн), в Черкаській (50,9 тис. грн) і Дніпропетровській (32,8 тис. грн) областях. Досить низькою вона виявилася на Тернопільщині — 3,7 тис. грн.

Варто відзначити, що, на відміну від попередніх періодів, за останні місяці ціна реалізації плодів і ягід у господарствах населення була вищою, ніж у підприємствах. Однак, враховуючи мінливу кон’юнктуру ринку та цінову невизначеність аграріям, варто змінити стратегію розвитку цього бізнесу. Насамперед необхідно вкладати власний прибуток у придбання сучасних технологій для зберігання та швидкого заморожування продукції. Також варто об’єднуватися у кооперативи з іншими господарствами, які займаються вирощуванням плодів та ягід, для організації великих партій збуту продукції, що забезпечить підвищення реалізаційної ціни та покращить його логістику. Саме ці кроки є запорукою збереження сталого рентабельного ведення бізнесу в плодівництві та ягідництві за будь-яких економічних умов та кон’юнктури ринку.

 

Рентабельність бізнесу

Багатьох вітчизняних аграріїв плодово-ягідний бізнес приваблює передусім саме можливостями одержання високої рентабельності та маси прибутку з 1 га насаджень. Яка ж насправді прибутковість вирощування плодів та ягід склалася за останні роки у підприємствах?

Проаналізувавши детально інформацію Державної служби статистики, можна зробити висновок, що цей бізнес за рівнем рентабельності в окремі роки не поступався найбільш маржинальним олійним культурам (діагр. 3).

 

Діагр. 3. Рівень рентабельності виробництва плодово-ягідної продукції у підприємствах України (у відсотках)

18 409 14 3

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Цьогоріч прогнозна рентабельність вирощування плодово-ягідних культур та винограду значно підвищиться, адже реалізаційна ціна на ці види продукції суттєво зросла порівняно з попереднім періодом, тоді як збільшення собівартості є незначним. Враховуючи той факт, що це здебільшого багаторічні культури, то темпи зростання витрат на них є значно нижчі порівняно з іншими видами сільськогосподарської продукції. Саме цей чинник є привабливим з точки зору залучення інвестицій у цей вид бізнесу та розвитку його в малих та середніх господарствах. Адже за рахунок високої дохідності з 1 га, яка може сягати 1 млн грн і більше, окупність інвестицій може становити 4–6 років, залежно від вибраних культур та правильної стратегії збуту продукції.

Якщо аналізувати структуру собівартості виробництва культур плодових і ягідних, то найбільшу питому частку у ній займають прямі матеріальні та інші прямі і загальновиробничі витрати (табл. 2).

 

Таблиця 2. Структура витрат на виробництво плодово-ягідної продукції підприємствами України за 2018 р. (у відсотках)

18 409 14 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

При цьому така стаття витрат, як оплата праці помітно значну питому вагу в структурі собівартості виробництва займає на культурах ягідних — 30,8%, що пояснюється високою трудомісткістю їх вирощування.

Загалом бізнес на вирощуванні культур плодово-ягідних, у тому числі і винограду, є досить прибутковим як за окупністю вкладання коштів, так і за масою одержуваного доходу з 1 га. Для невеликих господарств фермерського типу чи сімейних особистих цей бізнес є одним із найбільш економічно привабливих, адже дозволяє без будь-яких бар’єрів адміністративно-дозвільного типу започаткувати досить прибуткову справу, що буде приносити супердохід від декількох сотень тисяч до 1 і більше млн гривень з 1 га впродовж багатьох років. Потрібні лише певні знання технології їх вирощування, бажання цим займатися і початковий інвестиційний капітал для закладання насаджень разом із невеликою земельною ділянкою. Також варто комплексно підійти до вивчення можливого, а також потенційного ринку збуту та завчасно вирішити питання щодо зберігання продукції. На перспективу, об’єднавшись з іншими господарствами, доцільно створити кооператив із переробки та заморожування продукції для її підготовки до експорту.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, ІСГС НААН,
сільськогосподарський експерт-дорадник з аудиту,
економіки та управління підприємством

 

 12 квітня 2024
Станом на 12 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 1 млн 260 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 12 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 1 млн 260 тис. га зернових та зернобобових культур.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку преміальної генетики бренду Pioneer®.
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння ...
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
12 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.