Індустрія виноградарства і винопереробки

Індустрія виноградарства і винопереробки

/ Економічний гектар / Четвер, 25 лютого 2021 14:37

Серед перспективних напрямів розвитку агробізнесу виноградарство має досить багато переваг. Однак, щоб скористатися ними й забезпечити високоприбутковий бізнес на вирощуванні винограду, варто фахово підходити до його розвитку.

Алгоритм успішного виноградарства

Виноградарство як галузь економіки є досить успішним напрямом агробізнесу в багатьох країнах світу, оскільки завдяки унікальним властивостям і споживчим якостям забезпечує одержання кількох продуктів із високою доданою вартістю, а також підтримує зайнятість населення з високим рівнем доходів. Крім цього, від експорту 1 т винограду й продуктів його переробки можна отримати досить високий дохід, що свідчить про перспективність цього напряму.

Якщо в середньому за даними митної статистики від експорту вітчизняного винограду агробізнес отримує близько 1010,2 дол. США за 1 т, то від продукції його переробки у 2–3 рази більше, що, відповідно, становить 1837,5 дол. США за 1 т і 2783,9 дол. США за 1 т (рис. 1).

 

Рис. 1. Формування ланцюга доданої вартості від експорту продукції виробництва й переробки винограду в усіх категоріях господарств України

03 422 20 2

Джерело. Розроблено за даними досліджень й аналізу інформації митної статистики (дані за 2019 рік)

 

З тим чим вище переділення переробки, тим більшу додану вартість можна отримати у виноградарстві. Зокрема, від переробки винограду та виробництва звичайних вин і сусла виноградного можна отримати в 1,8 раза більше, порівнюючи зі звичайним виноградом, а від виробництва вермуту й інших вин уже у 2,8 раза більше.

Для подальшого розвитку виноградарства потрібні капітальні інвестиції передусім у пріоритетний розвиток і впровадження сучасних інноваційних технологій охолодження, пакування, переробки й створення продукції з високою доданою вартістю, яка може задовольнити як внутрішнього, так і закордонного споживача. Адже ефективно конкурувати на ринку продукції виноградарства можна тільки забезпечивши високу її якість.

Поки ж сальдо зовнішньої торгівлі продукцією виноградарства у нас є від’ємним і перевищує 100 млн дол. США щорічно. Хоча вітчизняні природно-кліматичні умови, особливо в південних регіонах, є досить сприятливими для розвитку виноградарства.

 

Регіональний вимір розвитку виноградарства

Вітчизняне виноградарство останніми роками демонструє спад виробництва продукції. Якщо на початку 2000-х років обсяги виробництва винограду в усіх категоріях господарств становили близько 513,8 тис. тонн, то уже у 2010 році вони зменшилися до 407,9 тис. тонн, а у 2020 році за попередніми даними — до майже 269,2 тис. тонн (рис. 2).

 

Рис. 2. Динаміка виробництва винограду в усіх категоріях господарств України

03 422 21 1

Джерело. Розроблено за даними досліджень й аналізу інформації Держслужби статистики.

 

Деяке зростання спостерігалося 2018 року, коли виробництво винограду майже наблизилося до показника рівня 2000-го й становило 467,6 тис. тонн. Однак загальна тенденція розвитку виноградарства є нестійкою.

З одного боку, вітчизняним господарствам із кожним роком стає все складніше конкурувати із закордонними фермерами, які мають цінові переваги. З тим імпорт винограду становить кілька десятків тисяч тонн щороку, що суттєво впливає на внутрішні ціни. А з іншого боку через зростання витрат та порівняно невисоку врожайність собівартість виробництва збільшується, що знижує рентабельність бізнесу. У 2019 році загалом по всіх господарствах вона знизилася до межі прибутковості й становила близько 0,9%, а по деяких регіонах виробництво було збитковим. Цілком зрозуміло, що за таких економічних умов і відсутності мотивації його виробництво і надалі скорочуватиметься.

Середня врожайність вирощування винограду становить 9–10 т/га. Максимальний її рівень протягом останніх років було зафіксовано у 2018 році. Тоді вона зросла до майже 11,5 т/га, що, однак, значно нижче ніж у багатьох країнах світу, які також вирощують виноград (табл. 1).

 

Таблиця 1. Продуктивність і площі насаджень винограду в усіх категоріях господарств України

03 422 21 2

 

На сучасному етапі розвитку під виноградом близько 42 тис. гектарів, що набагато менше, ніж було на початку 90-х років минулого століття. За майже 30 років площа насаджень винограду зменшилася в більш ніж 4 рази. І тільки завдяки тому, що продуктивність його вирощування збільшилася в 1,5–2 рази, вдалося зберегти обсяги виробництва на нинішньому рівні.

Виноградарство є ще досить порівняно трудомістким видом економічної діяльності. У структурі собівартості виробництва винограду частка прямих витрат на оплату праці становить 27,3%, або близько 1502 грн на 1 т продукції (табл. 2).

 

Таблиця 2. Структура середніх витрат на виробництво винограду в аграрних підприємствах України (дані за 2019 рік)

03 422 22 1

 

Також досить значну питому вагу мають прямі матеріальні та інші прямі витрати й загальновиробничі витрати. Водночас, якщо врахувати, що собівартість виробництва винограду є похідною від рівня одержуваного врожаю, то за умов удосконалення технології та підвищення рівня врожайності можливо суттєво зменшити витрати.

На регіональному рівні основним виробником винограду є Одеська область, частка якої в його структурі — майже 59%. Друге місце за обсягами виробництва посідає Закарпатська область — 9,9%, а також Миколаївська — 8,1%, Херсонська — 7,4% й інші регіони (рис. 3).

 

Рис. 3. Регіональне розподілення в структурі виробництва винограду в усіх категоріях господарств України за 2020 рік (у відсотках)

03 422 22 2

Джерело. Розроблено за даними досліджень й аналізу інформації Держслужби статистики.

 

Перероблення винограду та виробництво виноматеріалів у 2020 році

Порятунок вітчизняної галузі виноградарства полягає не лише в кроках з удосконалення технологій вирощування та підвищенні середньої врожайності, хоча і це є важливим чинником забезпечення стійкості виробництва, а й у зміні підходів до стратегії розвитку. Значну увагу потрібно приділити розвитку переробки та виробництва продукції з високою доданою вартістю.

Загалом торік було перероблено близько 76 тис. тонн винограду, що майже на 39% менше, ніж у 2019 році. Тобто галузь має потенціал росту, однак через дефіцит сировини власного виробництва, технологічні проблеми логістики й збуту не може повною мірою його використати (табл. 3).

 

Таблиця 3. Стан перероблення винограду на виноматеріали у 2020 році

03 422 23 1

Джерело. Розроблено за даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики; к — інформація не оприлюднюється.

 

З тим переробляється як власно вирощений виноград, так і куплений. Частка останнього переважає власно вирощений.

Аналіз виробництва виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишки спирту-ректифікату у 2020 році свідчить про суттєвий спад (табл. 4).

 

Таблиця 4. Стан виробництва виноматеріалів у груповому асортименті, а обсяги також використання та залишки спирту-ректифікату у 2020 році

03 422 23 2

Джерело. Розроблено за даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики; к — інформація не оприлюднюється.

 

Фактично, без суттєвої підтримки держави можна втрати вітчизняну галузь виноробства, що також вплине на розвиток виробництва винограду. Тільки за власні ресурси вона не спроможна конкурувати із закордонними виробниками, які отримують суттєві преференції.

У довгостроковій перспективі галузь виноградарства потребує розроблення нової стратегії інноваційного сталого розвитку, яка б ураховувала не лише питання державної підтримки, а й удосконалення всієї системи виробництва та переробки з посиленням напряму формування ланцюга продукції високої доданої вартості. Тільки за цих обставин вітчизняне виноградарство матиме майбутнє та перспективи перетворення на фінансово успішний сектор агро­бізнесу.

 

Ю. В. КЕРНАСЮКканд. екон. наук, експерт-дорадник з аудиту, 
економіки та управління підприємством, ІСГС НААН

 

 18 квітня 2024
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
18 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.