Державна фінансова підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

Державна фінансова підтримка розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

/ У правовому полі / Середа, 26 вересня 2018 13:42

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2012 р. № 285 із наступними змінами та доповненнями) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. Він визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними».

Відповідно до зазначеного вище Порядку до 5% бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, спрямовую­ться на фінансування витрат із проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, на фінансування витрат, пов’язаних зі зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств, а також витрат, пов’язаних з участю України в науково-практичній роботі Міжнародної організації виноградарства та виноробства у порядку, визначеному Мін­агрополітики.

Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі — суб’єкти господарювання), незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) за такими напрямами:

 

1) проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення (проектні роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення систем краплинного зрошення) та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, — у межах затверджених Мін­агрополітики нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються з урахуванням зони закладення насаджень, схеми посадок та інших технологічних особливостей, а також витрат з виконання відповідних робіт;

2) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80% здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мін­агрополітики нормативів за умови закладення насаджень у поточному році;

3) будівництво холодильників із регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 т для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва (далі — холодильники), придбання ліній товарної обробки плодів — в межах установлених Мінагрополітики нормативів;

4) будівництво розсадни­цькими господарствами лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу (далі — лабораторний комплекс) та в межах установлених Мінагрополітики нормативів — камер швидкого заморожування плодів і ягід виробниками такої продукції;

5) придбання механізмів та техніки (в тому числі імпортного виробництва, яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві і нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів; модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках ємністю від 500 т (за умови власного виробництва столових сортів винограду та плодів в обсязі, не меншому ємності такого холодильника) згідно з визначеним Мінагрополітики переліком.

 

Залежно від обсягів бюджетних коштів на відповідний бюджетний рік та пріоритетності окремих напрямів державної підтримки Мінагрополітики визначає напрями, за якими буде надаватися державна підтримка у такому бюджетному році.

Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб’єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів Мінагрополітики утворює комісію в установленому ним порядку. Комісії із зазначених питань утворюють також обласні та районні держадміністрації. Вони проводять протягом п’яти робочих днів із моменту отримання від суб’єкта господарювання передбачених документів виїзні перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб’єктами господарювання. Також виконують впродовж п’яти робочих днів із моменту отримання від суб’єкта господарювання відповідного звернення, виїзні перевірки для підтвердження факту завершення суб’єктом господарювання будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) і введення його в експлуатацію.

 

09 376 76

 

Суб’єкт господарювання, який претендує на отримання компенсації за проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення, придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, а також придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, подає до Мінагрополітики в електрон­ному чи паперовому вигляді заяву за встановленою Мінагрополітики формою, на підставі якої комісія Мінагрополітики приймає рішення щодо включення суб’єкта господарювання до переліку претендентів на державну підтримку (далі — перелік претендентів), який розміщується протягом 10 робочих днів на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. Підставами для відмови у включенні суб’єкта господарювання до переліку претендентів є: невідповідність статусу суб’єкта господарювання визначеним вище вимогам та невідповідність сортового складу насаджень вимогам законодавства. Інформація про суб’єктів господарювання, яких не включено до переліку претендентів, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мін­агрополітики із зазначенням підстав відмови.

Для надання компенсації витрат за зазначеними вище напрямами районні комісії (у разі їх відсутності — обласні комісії) приймають від суб’єктів господарювання, включених до переліку претендентів, такі документи:

 

1) один раз на рік:

 • документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;
 • проектну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень та хмільників та затверджену Мінагрополітики проектну документацію на створення виноградників технічних сортів;
 • довідку про банківські реквізити (у разі зміни реквізитів довідка видається повторно);
 • зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

 

2) до 20 червня та 20 листопада:

 • заяву про компенсацію;
 • акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою;
 • реєстри витрат із виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

 

Крім того, на момент першого подання документів для отримання компенсації суб’єкти господарювання подають довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відсутності заборгованостей такі довідки подаються повторно через півроку, у разі їх наявності — щомісяця до моменту погашення заборгованості.

У разі проведення посадки насаджень або їх ремонту суб’єкти господарювання додатково подають сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва — сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України — фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

 

09 376 77

 

На підставі поданих документів та результатів виїзних перевірок комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 га, під час розрахунку яких застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що визначається як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт до затвердженого нормативу витрат.

Районні та обласні комісії незалежно від результатів розгляду документів та проведених виїзних перевірок забезпечують надходження до Мінагрополітики до 1 липня та 1 грудня зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів за встановленими Мінагрополітики формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики — інші підтвердні документи.

Для отримання компенсації витрат за будівництво холодильників, придбання ліній товарної обробки плодів, а також будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу та камер швидкого заморожування плодів і ягід, суб’єкти господарювання подають утвореній Мінагрополітики комісії:

 

1) до 1 серпня:

 • документи щодо відведення суб’єктові господарювання земельної ділянки під будівництво об’єкта;
 • документи, які дають право розпочати будівництво;
 • завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід), затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
 • клопотання обласної комісії щодо включення суб’єкта господарювання до переліку суб’єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов’язаних із будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), з відповідним обґрунтуванням;
 • договори про проведення будівельних робіт, постачання та монтування відповідного обладнання разом із завіреними копіями передбачених законодавством ліцензій підрядних організацій на проведення таких робіт;
 • за встановленими Мінагрополітики формами акти інвентаризації виноградників та садів і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво винограду та плодів за останні три роки;

2) до 1 серпня, 1 жовтня і 1 грудня — інформацію про хід будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) у разі незавершеного будівництва;

3) після завершення будівництва:

 • документ, що підтверджує завершення будівництва об’єкта та готовності його до експлуатації;
 • звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією, що утворена Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласною комісією, за встановленою Мінагрополітики формою;
 • первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відповідні витрати суб’єкта господарювання;
 • довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

Для отримання компенсації витрат за придбання механізмів та техніки, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках ємністю від 500 т та за придбання ліній товарної обробки плодів суб’єкти господарювання подають утвореній Мінагрополітики комісії:

 

 • довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання механізмів та техніки, ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів і для модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках;
 • акти інвентаризації насаджень за встановленими Мінагрополітики формами;
 • звіт районної комісії (у разі її відсутності — звіт обласної комісії) про отримання суб’єктом господарювання механізмів та техніки, завершення монтажу та готовність до запуску ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, заявлених на компенсацію;
 • зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

Бюджетні кошти для компенсації витрат із придбання нових механізмів та техніки надаються виключно суб’єктам господарювання, які мають не менше п’яти відсотків молодих насаджень.

Компенсація вартості будівництва холодильників, водонакопичувальних басейнів, лабораторних комплексів для забезпечення виробництва безвірусного садивного матеріалу, камер швидкого заморожування плодів і ягід здійснюється після введення об’єктів в експлуатацію.

Компенсація вартості ліній товарної обробки плодів, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках здійснюється після їх монтажу та запуску.

 

09 376 78

 

Комісія, утворена Мінагрополітики, вивчає до 1 числа місяця, що настає за місяцем отримання документів, інформацію про попередні обсяги компенсації, подану комісіями, утвореними обласними держадміністраціями, та визначає остаточний обсяг компенсації, що затверджується наказом Мінагрополітики у розрізі кожного суб’єкта господарювання із застосуванням знижувального коефіцієнта, який обчислюється на відповідний період, та з урахуванням узагальнених попередніх обсягів компенсації. У разі виникнення розбіжностей під час визначення обсягів компенсації між суб’єктами господарювання та відповідними комісіями остаточне рішення приймає утворена Мінагрополітики комісія.

На підставі поданої до 1 серпня суб’єктами господарювання інформації щодо будівництва холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), за наявності передбачених документів та з урахуванням можливостей виробництва стандартної продукції, що закладається на зберігання відповідним суб’єктом господарювання, утворена Мін­агрополітики комісія складає перелік суб’єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), у межах затверджених Мінагрополітики нормативів таких витрат з визначенням гранично допустимого обсягу компенсації, що затверджується Мінагрополітики. Інформація про обсяг компенсації розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

Після надходження від суб’єктів господарювання інформації про завершення будівництва холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід) утворена Мінагрополітики комісія за результатами розгляду такої інформації здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання для компенсації витрат, пов’язаних з будівництвом холодильників (лабораторних комплексів, камер швидкого заморожування плодів та ягід), але не більше гранично допустимого обсягу. Зазначений розподіл бюджетних коштів затверджується Мін­агрополітики.

У разі незавершення до 15 грудня будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) суб’єктом господарювання, що включений до зазначеного переліку в поточному бюджетному році, його витрати не компенсуються. За умови подання не пізніше ніж 1 грудня наступного бюджетного року звіту про завершення будівництва холодильника (лабораторного комплексу, камер швидкого заморожування плодів та ягід) витрати суб’єкта господарювання компенсуються в такому бюджетному році.

На підставі поданої інформації утворена Мінагрополітики комісія здійснює пропорційний розподіл бюджетних коштів для компенсації витрат з придбання обладнання, техніки та механізмів, що затверджується Мінагрополітики.

Підставами для відмови Мін­агрополітики у виплаті компенсації витрат суб’єктам господарювання є:

 

 • визнання їх банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявність простроченої більш як півроку заборгованості за податками та зборами, що контролюються контролюючими органами;
 • подання документів у неповному обсязі;
 • подання недостовірної інформації;
 • встановлення контролюючими органами факту нецільового та/або неефективного використання бюджетних коштів;
 • виявлення порушень технології створення та зрошення багаторічних насаджень;
 • невідповідність розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Мін­агрополітики нормативам витрат;
 • невідповідність вимогам, установленим цим Порядком, для отримання компенсації за окремим напрямом;
 • порушення вимог щодо заборони відчуження протягом трьох років придбаних суб’єктами господарювання ліній товарної обробки плодів, механізмів та техніки, за які надавалася компенсація. У разі відчуження протягом трьох років з моменту отримання компенсації зазначених ліній товарної обробки плодів, механізмів та техніки суб’єкт господарювання повертає отримані бюджетні кошти до державного бюджету. Суб’єкт господарювання, який допустив порушення зазначених вимог, позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання компенсації за бюджетною програмою.

 

Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юридичних наук, професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.