Реєстрація свиней у господарстві. Правові питання

Реєстрація свиней у господарстві. Правові питання

/ У правовому полі / Середа, 21 листопада 2018 13:52

Наказом Мінагрополітики № 639 від 1 грудня 2017 року затверджено новий Порядок ідентифікації та реєстрації свиней. Він є обов’язковим для усіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням свиней.

Читайте також: Правове регулювання ідентифікації та реєстрації свиней

 

Втрата бирки

У разі втрати твариною однієї чи обох бирок або пошкодження її (їх) так, що номер, нанесений на ній (них), не дає змоги ідентифікувати тварину, власник (утримувач) зобов’язаний: якщо тотожність тварини встановлено, терміново ізолювати тварину та замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікат (дублікати) бирки (бирок) із тим самим номером і прикріпити її (їх); якщо тотожність тварини не встановлено, повторно ідентифікувати її відповідно до цього Порядку за рішенням спеціаліста ветеринарної медицини.

Для заміни пошкоджених або втрачених бирок власник (утримувач) подає Адміністратору Реєстру тварин замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів у паперовому або електронному (за наявності доступу до Реєстру тварин) вигляді. Пошкоджені бирки власник (утримувач) знімає і знищує так, щоб унеможливити їх подальше використання.

15 16 382 383 96Заміна бирок не проводиться, якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок відбулися на забійному підприємстві чи підприємстві з утилізації тварин.

На дублікаті (дублікатах) бирки (бирок) з індивідуальним ідентифікаційним номером робиться відмітка римськими цифрами, що відповідає порядковому номеру виготовленого дубліката такої бирки.

У разі втрати власником (утримувачем) бирок, які не були прикріплені на вуха тварини, власник (утримувач) після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок з використаними бирками зобов’язаний повідомити про втрату Адміністратора Реєстру тварин та вказати номери втрачених бирок.

У разі втрати або пошкодження бирки, якою було ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Адміністратор Реєстру тварин на замовлення власника (утримувача) видає дублікат бирки, на який нанесено ідентифікаційний номер тварини, присвоєний тією країною, де тварину було ідентифіковано.

Адміністратор Реєстру тварин зобов’язаний внести до Реєстру тварин дані, встановлені цим Порядком, зокрема щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин протягом десяти робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб.

Адміністратор Реєстру тварин оформляє ідентифікаційні документи тварин протягом п’яти робочих днів із дня отримання даних щодо реєстрації тварини.

За наявності доступу до Реєстру тварин облік тварин веде власник (утримувач) або відповідальна особа в електронному вигляді. Юридичні особи здійснюють періодичну інвентаризацію поголів’я свиней у господарстві та подають щомісяця Адміністратору Реєстру тварин звіт про наявність і рух поголів’я свиней у господарстві (додаток 12) за встановленою формою.

 

Оформлення, видача та обіг реєстраційного свідоцтва свиней

Для отримання реєстраційного свідоцтва свиней власник (утримувач) заповнює та надсилає до Адміністратора Реєстру тварин замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней (додаток 13) на племінних тварин, яких уже ідентифіковано та зареєстровано в Реєстрі тварин.

Адміністратор Реєстру тварин після одержання замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней вносить інформацію до Реєстру тварин, здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва свиней та видає його власнику (утримувачу). Реєстраційне свідоцтво свиней видається на племінну тварину, яку було ідентифіковано в установленому порядку, в тому числі імпортовану для розведення, на замовлення власника (утримувача). Строк дії реєстраційного свідоцтва свиней необмежений.

У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві свиней власнику (утримувачу) необхідно звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін до Реєстру тварин. Адміністратор Реєстру тварин після отримання заяви про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі підтвердження помилок вносить відповідні зміни до Реєстру тварин.

У разі пошкодження чи втрати реєстраційного свідоцтва свиней власнику (утримувачу) необхідно звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із замовленням на дублікати бирок та ідентифікаційних документів. Оформлення та видачу нового реєстраційного свідоцтва свиней замість пошкодженого, втраченого або в якому було виявлено помилку, здійснює Адміністратор Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів із дня отримання замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів або заяви.

 

Переміщення тварин

Супровідні документи на переміщення тварин:

 

  • для племінних свиней — заповнені реєстраційне свідоцтво свиней та другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;
  • для товарних свиней, що ідентифіковані індивідуальним ідентифікаційним номером, — заповнені другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером та другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;
  • для товарних свиней, що утримуються та розводяться у господарстві юридичної особи, у разі вибуття до юридичної особи або на забій — заповнений другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;
  • для товарних свиней, що утримуються та розводяться у господарстві юридичної особи, у разі вибуття до фізичної особи — заповнені реєстраційне свідоцтво товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером і другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді;
  • для товарних свиней, що утримуються та розводяться у господарстві фізичної особи, — заповнені другий аркуш реєстраційного свідоцтва товарної свині з індивідуальним ідентифікаційним номером і другий примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді.

 

Заповнений перший примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді надсилається Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п’яти робочих днів від дати вибуття.

15 16 382 383 97 2Власник (утримувач) має право здійснювати переміщення тварини лише у разі, якщо її ідентифіковано, зареєстровано та за наявності супровідних ідентифікаційних і ветеринарних документів на неї.

У разі вибуття тварини з господарства юридичної особи власник (утримувач) зобов’язаний: перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибуває тварина); заповнити два примірники відомості переміщення тварин; внести дані про вибуття до ідентифікаційного документа тварини; звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповнених примірників відомості переміщення тварин та отримання в установленому порядку ветеринарних документів; передати фізичній особі чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику ідентифікаційний документ і другий примірник відомості переміщення тварин; надіслати в електронному або паперовому вигляді перший примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п’яти робочих днів від дати вибуття.

У разі вибуття тварини з господарства фізичної особи власник (утримувач) зобов’язаний: перевірити наявність прикріплених на тварині бирок; звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для заповнення відомості переміщення тварин та внесення даних про вибуття до ідентифікаційного документа тварини; звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповнених примірників відомості переміщення тварин та отримання в установленому порядку ветеринарних документів; передати фізичній особі чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику ідентифікаційний документ і другий примірник відомості переміщення тварин; надіслати в електронному або паперовому вигляді перший примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин вибуття тварин з господарства протягом п’яти робочих днів від дати вибуття.

У разі прибуття тварини до господарства юридичної особи власник (утримувач) зобов’язаний: здійснити дії із реєстрації господарства відповідно до цього Порядку в Реєстрі тварин, якщо господарство незареєстроване; перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибуває тварина), відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних документах і другому примірнику відомості переміщення тварин; внести дані про прибуття до ідентифікаційного документа тварини та другого примірника відомості переміщення тварин; звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа та заповненого другого примірника відомості переміщення тварин; надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття протягом п’яти робочих днів від дати прибуття.

15 16 382 383 97 1У разі прибуття тварини до господарства фізичної особи власник (утримувач) зобов’язаний: перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних документах і другому примірнику відомості переміщення тварин; звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для заповнення другого примірника відомості переміщення тварин і внесення даних про прибуття до ідентифікаційного документа тварини; звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа і заповненого другого примірника відомості переміщення тварин; надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття протягом п’яти робочих днів від дати прибуття.

У разі прибуття тварини на м’ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод власник (утримувач) або відповідальна особа господарства зобов’язаний(а): здійснити дії з реєстрації господарства у в Реєстрі тварин, якщо господарство незареєстроване; перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання групового номера (номера господарства в Реєстрі тварин, з якого вибула тварина), відповідність ідентифікаційних номерів номерам в ідентифікаційних та супровідних документах; внести дані про прибуття до ідентифікаційного документа тварини та другого примірника відомості переміщення тварин; звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для засвідчення ідентифікаційного документа та заповненого другого примірника відомості переміщення тварин; надіслати в електронному або паперовому вигляді другий примірник відомості переміщення тварин з ідентифікаційним документом Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин даних про прибуття, забій, утилізацію тварини протягом п’яти робочих днів від дати події.

 

Забій, падіж (загибель), утилізація ідентифікованих тварин

У разі забою ідентифікованої тварини з індивідуальним ідентифікаційним номером у господарстві юридичної особи власник (утримувач) або відповідальна особа (м’ясокомбінату, бойні чи господарства утримання) вносить до ідентифікаційного документа дату та причину забою, знімає із неї бирки і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини ідентифікаційний документ до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення ідентифікаційного документа.

У разі забою ідентифікованої тварини з груповим ідентифікаційним номером у господарстві юридичної особи власник (утримувач) або відповідальна особа (м’ясокомбінату, бойні чи господарства утримання) вносить до відомості переміщення тварин дату та причину забою, знімає з тварини бирки (за наявності) і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини перший примірник відомості переміщення тварин до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини. Подання інформації про забій шляхом оформлення відомості переміщення тварин може здійснюватися в електронному вигляді за наявності доступу до Реєстру тварин.

У разі забою ідентифікованої тварини у господарстві фізичної особи власник тварини звертається до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до ідентифікаційного документа дати та причини забою, знімає з неї бирки і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини ідентифікаційний документ до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення ідентифікаційного документа в установленому порядку.

У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини в господарстві утримання та розведення власник (утримувач) або відповідальна особа зобов’язаний(а):

 

  • для товарних свиней, що утримуються та розводяться у господарстві юридичної особи, — надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів в електронному або паперовому вигляді засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини перший примірник відомості переміщення тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини;
  • для племінних свиней, що утримуються та розводяться у господарстві юридичної особи, — надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів засвідчені державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений ідентифікаційний документ (за наявності) або перший примірник відомості переміщення тварин в електронному або паперовому вигляді для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини;
  • для товарних свиней, що утримуються та розводяться у господарстві фізичної особи, — звернутися до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до ідентифікаційного документа дати і причини падежу (загибелі), утилізації тварини та надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів в електронному або паперовому вигляді засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений ідентифікаційний документ для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 12 квітня 2024
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку преміальної генетики бренду Pioneer®.
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння ...
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
12 квітня 2024
 11 квітня 2024
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
11 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.