Законодавчі вимоги до курячих яєць

Законодавчі вимоги до курячих яєць

/ У правовому полі / П'ятниця, 08 вересня 2023 12:14

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 березня 2023 року №360 затверджено Вимоги до курячих яєць. Ці вимоги поширюються на відносини між операторами ринку у сфері визначення показників та/або властивостей чи характеристик курячих яєць (далі — яйця), що вводяться в обіг, а також пов’язаних із ними процесів і методів виробництва, зокрема щодо штампування, пакування, маркування, ведення записів

Слід звернути увагу, що зазначений вище наказ набуває чинності через шість місяців із дня його офіційного опублікування й вводиться в дію 1 січня 2028 року. З тим курячі яйця, що відповідали вимогам законодавства про безпечність й окремі показники якості харчових продуктів, що діяло до введення в дію цього наказу, але не відповідають усім чи окремим положенням Вимог до курячих яєць, затверджених указаним наказом, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати «вжити до»).

Згідно з Вимогами до курячих яєць, яйця — це яйця у шкаралупі, крім розбитих, інкубованих і приготовлених (термічно оброблених) яєць, отримані від курей виду Gallus Gallus, які є придатними для безпосереднього споживання людиною або для виробництва яєчних продуктів. Яйця сортують за їх якістю та масою відповідно до вимог, установлених розділом II Вимог до курячих яєць.

 

Сортування яєць за їх якістю

Яйця за їх якістю сортують за такими класами: яйця класу А (або «свіжі») та яйця класу В.

Яйця класу А мають відповідати таким показникам якості:

• шкаралупа та кутикула: звичайна форма, чиста, непошкоджена;
• повітряна камера: нерухома, висота не більше ніж 6 мм або, якщо яйця які вводяться в обіг із зазначенням «екстра» або «екстра свіжі»,- не більше ніж 4 мм;
• жовток: ледь видимий на овоскопії, контури не чітко окреслені, малорухливий під час обертання яйця, після чого повертається в центральне положення;
• білок: чистий, прозорий;
• зародок: розвиток непомітно;
• сторонні речовини: не допускаються;
• сторонній запах умісту яйця: не допускається.

 

Забороняється мити або очищувати в інший спосіб яйця класу А до або після їх сортування, крім випадків, передбачених законодавством. Забороняється обробляти яйця класу А для цілей їх збереження або охолоджувати зазначені яйця на потужностях, на яких температура штучно підтримується на рівні нижчому за 5 °C. Не вважаються охолодженими яйця класу А, що зберігалися за температури нижчої за 5 °C під час транспортування протягом не більше як 24 год або у приміщеннях роздрібної торгівлі чи у прибудовах до них протягом не більше як 72 год.

До яєць класу В належать яйця, що не відповідають показникам якості, зазначеним вище. Яйця класу А, що більше не відповідають показникам якості, зазначеним вище, можуть бути понижені до класу В. Яйця класу B мають постачатися тільки на харчові та/або нехарчові потужності.

 

Сортування яєць за масою

За масою яйця класу А сортують за такими категоріями (далі — категорії маси):

• XL («дуже великі»): яйця, маса яких становить 73 г та більше;
• L («великі»): яйця, маса яких становить 63 г та більше, проте менше ніж 73 г;
• М («середні»): яйця, маса яких становить 53 г та більше, проте менше ніж 63 г;
• S («малі»): яйця, маса яких становить менше за 53 г.

 

Сортування яєць класу А за масою не є обов’язковим для яєць, що постачають на харчові та/або нехарчові потужності.

Дозволяється поміщати в одне упакування (контейнер) яйця класу А, що мають різний розмір, за умови, що зазначені упакування (контейнери) марковано відповідно до вимог розділу III Вимог до курячих яєць. Сортування яєць класу В за масою не вимагається.

yayca

 

Допустимі відхилення щодо показників якості яєць

Щодо яєць класу А допускаються такі відхилення показників якості:

• на потужності з пакування яєць перед відправленням (відвантаженням): 5% яєць, що не відповідають показникам якості;
• на інших стадіях обігу: 7% яєць, що не відповідають показникам якості.

 

Для яєць, що вводять в обіг із зазначенням «екстра» або «екстра свіжі», на стадії пакування або імпорту не допускається ніяких відхилень щодо вимог до висоти повітряної камери, встановлених пп. 2 пункту 2 гл. 2 цього розділу.

Якщо партія містить менше ніж 180 яєць, відсоткові значення, зазначені вище, подвоюються.

 

Допустимі відхилення щодо маси яєць

Партія може містити не більше ніж 10% яєць, що належать до категорії маси, яка є суміжною до зазначеної на упакуванні (контейнері) категорії маси, але не більше ніж 5% яєць, що належать до наступної нижчої категорії маси. Якщо партія містить менше ніж 180 яєць, відсоткові значення, зазначенні вище, подвоюються.

 

_________________________

Сортування за якістю та масою відповідно до зазначених вище вимог не вимагають для яєць, що реалізовує виробник, у керуванні якого перебувають потужності з виробництва яєць, на яких утримують не більше як 350 курей-несучок

_________________________

 

Сортування за якістю та масою відповідно до зазначених вище вимог не вимагають для яєць, що реалізовує виробник, у керуванні якого перебувають потужності з виробництва яєць, на яких утримують не більше як 350 курей-несучок, безпосередньо кінцевим споживачам, за умови, що зазначена реалізація здійснюється:

• на потужності з виробництва яєць;
• на локальному ринку або за принципом «від дверей до дверей» у регіоні виробництва.

 

Штампування яєць, маркування упакувань (контейнерів) і транспортної тари для яєць, контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного продажу яєць має здійснюватися відповідно до вимог, установлених розділом III Вимог до курячих яєць.

 

Вимоги щодо штампування яєць

Яйця класу А штампують шляхом нанесення коду виробника. На яйця класу А може бути нанесена інша додаткова інформація, визначена оператором ринку (наприклад, торговельна марка, мінімальний термін придатності).

Яйця класу В штампують шляхом нанесення коду виробника або одного з таких позначень:

• позначення у формі кола не меншого за 12 мм у діаметрі навколо літери В, яка має розмір не менший за 5 мм заввишки;
• позначення у формі легко помітної кольорової плями, яка має розмір не менший ніж 5 мм у діаметрі. На яйця класу В може бути нанесена інша додаткова інформація, визначена оператором ринку.

 

Штампування яєць здійснюють на потужності з виробництва яєць або на першій потужності з пакування яєць, на яку доставляють яйця.

Не вимагається нанесення коду виробника на тріснуті або забруднені яйця.

Штампування яєць класу В не є обов’язковим для яєць, що в обігу тільки на території України.

Штампування яєць здійснюють протягом 10 днів після знесення, а в разі яєць, що вводять в обіг із зазначенням «екстра» або «екстра свіжі», — протягом 4 днів після знесення.

Яйця класу А та В дозволяється не штампувати, якщо зазначені яйця постачають із потужності з виробництва яєць безпосередньо на харчові потужності, на яких вони підлягатимуть тільки переробці.

 

Вимоги щодо маркування упакувань (контейнерів) для яєць

На зовнішню поверхню упакувань (контейнерів) для яєць класу А наносять маркування, що є легко помітним (видимим), чітко розбірливим і містить таку інформацію:

• реєстраційний номер потужності з пакування яєць;
• словосполучення «Клас А» або літеру «А», окремо чи в комбінації зі словом «свіжі»;
• інформацію про категорію маси яєць, що позначається відповідними літерами або термінами, або їх комбінацією, що можуть доповнюватися зазначенням відповідних масових діапазонів. Інші додаткові зазначення можуть використовуватися у маркуванні за умови, що вони відповідають вимогам законодавства України щодо надання споживачам інформації про харчові продукти;
• для яєць, зазначених в пункті 3 глави 3 розділу II Вимог до курячих яєць: мінімальну масу яєць нетто у грамах та словосполучення «Яйця різних розмірів» або еквівалентне зазначення;
• мінімальний термін придатності яєць;
• для яєць, помитих відповідно до встановлених законодавством вимог: словосполучення «помиті яйця»;
• особливі умови зберігання, що передбачають надання рекомендації споживачам зберігати яйця охолодженими після їх купівлі;
• спосіб утримання курей-несучок;
• для яєць, що вводяться в обіг із зазначенням «екстра» або «екстра свіжі»: слово «екстра» або словосполучення «екстра свіжі», що зазначаються у маркуванні до дев’ятого дня після знесення яєць; дату знесення та строк у дев’ять днів.

 

На зовнішню поверхню упакувань (контейнерів) для яєць класу А або всередині зазначених упакувань (контейнерів) наносять маркування, яке містить пояснення значення коду виробника.

yayca

На зовнішню поверхню упакувань (контейнерів) для яєць класу В наносять маркування, що є легко помітним, чітко розбірливим та містить таку інформацію: реєстраційний номер потужності з пакування яєць; словосполучення «Клас B» або літеру B; дату пакування.

Етикетка (наліпка) з маркуванням може наноситися у спосіб, що передбачає її руйнування під час відкривання упакування (контейнера) з яйцями.

 

Вимоги щодо маркування транспортної тари для яєць

На кожну транспортну тару з яйцями наносять маркування, що містить таку інформацію: найменування / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та місцеперебування/задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) виробника; код виробника; кількість яєць та/або їх масу; дату або період знесення яєць; дату відправлення (відвантаження).

Маркування здійснюють на потужності з виробництва яєць або на потужності з пакування яєць (тільки якщо на потужність з пакування яєць постачають незапаковані яйця, що надходять з її виробничих потужностей, розташованих на одному й тому ж об’єкті).

Інформацію наносять на транспортну тару та документують. Копія документа, що містить вказану вище інформацію, має зберігатися в кожного оператора ринку, якому постачають яйця. Оригінал документа, який містить зазначену інформацію, має зберігатися в оператора ринку, в керуванні якого потужності з пакування яєць, на яких здійснюють сортування яєць.

Забороняється змінювати інформацію, що нанесена на транспортну тару. Інформація має лишатися на транспортній тарі до моменту вилучення з неї яєць для безпосереднього сортування, штампування, маркування, пакування або подальшої обробки та/або переробки.

 

Вимоги щодо маркування контейнерів для промислових яєць

Контейнери для промислових яєць мають містити червону смужку або етикету (наліпку). На червону смужку або етикетку (наліпку) наносять маркування, що містить таку інформацію: найменування/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та місцеперебування/задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) оператора ринку, що є отримувачем промислових яєць; найменування/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та місцеперебування/задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) оператора ринку, що є відправником промислових яєць; словосполучення «ПРОМИСЛОВІ ЯЙЦЯ» великими літерами заввишки 2 см та словосполучення «непридатні для споживання людиною» літерами заввишки не менше 8 мм.

 

Тетяна КОВАЛЕНКО, д-кар юрид. наук, професорка
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 15 червня 2024
Гібрид французької та англійської лаванди прекрасно виглядає в свіжому зрізі та сухих букетах. Проте цвіт лавандіна не можна споживати як чай та використовувати у косметології.
Гібрид французької та англійської лаванди прекрасно виглядає в свіжому зрізі та сухих букетах. Проте цвіт лавандіна не можна споживати як чай та використовувати у косметології.
15 червня 2024
 14 червня 2024
Курс акцій агрохолдингу KSG Agro на Варшавській фондовій біржі зріс на 33% після публікації звітів за 2023 рік та за перший квартал 2024 року.
Курс акцій агрохолдингу KSG Agro на Варшавській фондовій біржі зріс на 33% після публікації звітів за 2023 рік та за перший квартал 2024 року.
14 червня 2024
 14 червня 2024
ПрАТ «Рівнеазот», що входить до азотного бізнесу Group DF, перезапустив базові цехи з виробництва мінеральних добрив – цех аміаку (А-2), цех неконцентрованої азотної кислоти та цех з виробництва аміачної селітри.
ПрАТ «Рівнеазот», що входить до азотного бізнесу Group DF, перезапустив базові цехи з виробництва мінеральних добрив – цех аміаку (А-2), цех неконцентрованої азотної кислоти та цех з виробництва аміачної селітри.
14 червня 2024
 14 червня 2024
Після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку огірка в Україні тижнем раніше, у цьому сегменті знову переважає тенденція до подорожчання.
Після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку огірка в Україні тижнем раніше, у цьому сегменті знову переважає тенденція до подорожчання.
14 червня 2024
 14 червня 2024
Компанія «CLAAS» святкує півмільйонний ювілей зернозбиральних комбайнів, виготовлених з 1936 року, і випускає кілька ювілейних машин LEXION, TRION, EVION і DOMINATOR у трьох місцях на трьох континентах. Найближчими тижнями та місяцями вони будуть представлені на виставках, днях поля та демонстраціях.
Компанія «CLAAS» святкує півмільйонний ювілей зернозбиральних комбайнів, виготовлених з 1936 року, і випускає кілька ювілейних машин LEXION, TRION, EVION і DOMINATOR у трьох місцях на трьох континентах. Найближчими тижнями та місяцями вони будуть представлені на виставках, днях поля та демонстраціях.
14 червня 2024
 14 червня 2024
Агровиробник з Херсонщини отримав кредит у розмірі 1 млн грн від Укргазбанку для розвитку свого бізнесу. Половину суми, 500 тис. грн, забезпечив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, що надало надійний старт для інвестицій.
Агровиробник з Херсонщини отримав кредит у розмірі 1 млн грн від Укргазбанку для розвитку свого бізнесу. Половину суми, 500 тис. грн, забезпечив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, що надало надійний старт для інвестицій.
14 червня 2024

Please publish modules in offcanvas position.