agro business 160 160

Кукурудза — одна із найбільш цінних за кормовими й урожайними властивостями сільськогосподарських культур, їй належить провідна роль у світовому виробництві зерна. За своїм біологічним потенціалом, рівнем продуктивності й якісними показниками продукції культура переважає інші зернові культури, а за сприятливих або оптимізованих умов, у результаті яких покращується ріст і розвиток рослин, наприклад завдяки застосуванню науково обґрунтованих сівозмін, обробітку ґрунту, внесенню добрив, агротехнічних і хімічних засобів захисту культури від бур’янів, хвороб і шкідників, збільшується не тільки її урожай, а й покращуються його показники.

Застосування фунгіцидів є невід’ємним елементом хімічного захисту плодових культур, який ставить за мету отримання врожаю із високими показниками якості та товарності готової продукції. Компанія «Аріста ЛайфСайенс» пропонує своїм клієнтам технологічний комплекс із 2-х фунгіцидів контактної дії: Малвін 80 та Сілліт 400.
Ігор СТОРЧОУС,канд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН України
Десикація — переджнивне підсушування рослин. Проводять її з метою прискорення достигання рослин (на 5–7 діб) і полегшення заходу збирання врожаю. Це ефективний захід на забур’янених посівах і за умов вологої погоди, що проводиться з метою збереження урожаю культур. Обприскують посіви зернових злакових культур за два тижні до збирання їх врожаю.
Валентина СЕРГІЄНКОканд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН
Суттєве зростання посівних площ і валових зборів кукурудзи свідчить про надзвичайно важливу роль цієї культури в аграрному комплексі України. Її вирощують для продовольчого, кормового і технічного призначення.
altІгор СТОРЧОУСканд. с.-г. культур
Шкідливість бур’янів широко відома. Зволікання із заходами з обмеження їх шкідливості призводить до втрат урожаю культур від 40 до 100 %, залежно від видового складу і чисельності бур’янів, а також конкурентної властивості культури протидіяти їм. Крім того, необхідно пам’ятати, що бур’яни є переносниками хвороб і шкідників, ускладнюють процес збирання урожаю та збільшують витрати на очищення та сушіння продукції. Для одержання запланованого й якісного врожаю культури слід своєчасно проводити рекомендовані та різноманітні заходи з контролю бур’янів.
В. С. ЗУЗА, Р. А. ГУТЯНСЬКИЙ, М. Г. ЦЕХМЕЙСТРУК, В. М. ТИМЧУК
ЦНЗ АПВ Харківської області, ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН, 
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
За останнє десятиріччя (2003-2013 рр.) обсяги виробництва сої в Україні зросли вдесятеро, а експорту — вдвічі. Серед світових країн продуцентів та експортерів сої Україна посідає 8-9 місце (1 місце в Європі). Українська соєва галузь має великий потенціал і перспективи реалізації. Згідно з прогнозами аналітиків посівні площі сої в Україні до 2015/16 МР можуть сягнути 2 млн га, а потужності переробки — близько 1,1 млн т.
altУкраїна з давніх-давен була і залишається аграрною країною. Кожний новий рік є ознаменуванням закінчення одного та початком нового аграрного сезону. В цей час аграрії підводять підсумки зробленого за рік, що минув, та будують нові плани.
Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук 
Інститут захисту рослин НААН України
Різноманітність грунтово-кліматичних умов, особливості технології вирощування озимої пшениці, істотна різниця у рівнях насичення сівозмін зерновими культурами визначають видовий склад шкідливих організмів та ступінь їх шкодочинності в зональному аспекті. Це слід враховувати при підготовці робочих варіантів систем захисту. Вчасне і повне звільнення посівів озимої пшениці від конкуренції з бур’янами за життєвий простір, світло, вологу, елементи живлення є основою одержання високих урожаїв зерна.
- Четвер, 27 вересня 2012 21:54

Гербіцидний сезон

Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторією гербології ІЗР НААНУ
 

Різноманітність ґрунтово-кліматичних умов, особливості технології вирощування озимої пшениці, озимого ріпаку, істотна різниця у рівнях насичення сівозмін зерновими культурами визначають видовий склад шкідливих організмів та ступінь їх шкодочинності в зональному аспекті. Це слід враховувати при підготовці робочих варіантів систем захисту. Вчасне і повне звільнення посівів озимої пшениці від конкуренції з бур’янами за життєвий простір, світло, вологу, елементи живлення є основою одержання високих урожаїв зерна.

altІгор Сторчоус, канд. с.-г. наук
завідувач лабораторії гербології ІЗР НААНУ
Резистентність до гербіцидів у бур’янів слід розглядати на двох рівнях – видовому і внутрішньопопуляційному (біотипному).
Видова резистентність притаманна рослинам внаслідок сформованих еволюційно і зумовлених генетично різних механізмів стійкості до гербіциду. Функціонально вона виявляється у тому, що культурні рослини і бур’яни як компоненти агрофітоценозу характеризуються значною екологічною пластичністю. Вони завжди еволюціонують і порівняно швидко пристосовуються до умов навколишнього природного середовища. Крім гербіцидів негативний вплив на рослини можуть мати способи обробітку ґрунту, специфічна сівозміна (зі скороченою ротацією) або її відсутність (монокультура).

Please publish modules in offcanvas position.