agro business 160 160

Наукове забезпечення галузі тваринництва регіону Буковини

Наукове забезпечення галузі тваринництва регіону Буковини

/ Сучасне тваринництво / П'ятниця, 18 серпня 2023 13:35

Перспективи розвитку регіональної аграрної науки на Буковині багато в чому залежать не лише від здатності науковців працювати на високому професійному рівні, а й від активної принципової позиції самих учених щодо захисту інтересів вітчизняної зоотехнічної науки

Розвиток регіональної науки

Важливою галуззю агропромислового розвитку Буковини є продуктивне тваринництво. Основні його галузі — скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, допоміжні — рибництво та бджільництво.

Для проведення наукових досліджень, маркетингу й інноваційного провайдингу в АПР Чернівецької області на регіональній дослідній станції створено великий потужний науково-технологічний відділ селекції, розведення, годівлі та технології виробництва продукції тваринництва в Західному регіоні.

Упровадження відділу здійснюється через організацію в господарствах племінних ферм, високопродуктивних стад, з використанням створених у дослідній станції порід, типів і ліній овець і жуйних. Основні напрями діяльності науков­ців — селекціонерів-тваринників диктується проблемами практиків на Буковині. Це вдосконалення таких порід, що вже активно вирощують, і виведення нових порід, типів, породних груп.

За участю провідних і фахових науковців відділу тваринництва станції щорічно розробляється й виконується Програма наукового забезпечення агропромислового розвитку, яка передбачає апробацію та доопрацювання наукових власних розроблених інноваційних розробок в умовах Буковини, пропаганду й організацію їх освоєння виробництвом на базових фермах.

Кожна наукова інноваційна розробка супроводжується програмами, рекомендаціями, технологіями, статтями, буклетами для господарств суспільного сектору різних форм власності в Чернівецькій області.

korova 21

 

Напрями роботи відділу тваринництва

Відділ тваринництва станції працює за таким напрямами:

• удосконалення сучасних і виведення нових порід;

• розроблення економічно обґрунтованих моделей виробництва сільськогосподарської продукції в господарствах області;

• виконання функцій Центру наукового забезпечення АПК області.

 

_________________________

За період з 1999-го по 2023 роки професійні науковці відділу тваринництва проводили роботу з удосконалення типів і ліній Прикарпатської червоно-рябої молочної породи худоби. Було створено буковинський заводський тип української червоно-рябої молочної худоби, буковинський тип овець каракульської породи та нову популяцію буковинського зонального типу м’ясних комолих сименталів худоби

_________________________

 

Виконання технічних проєктів відділом

Відділ тваринництва є на сьогодні виконавцем чотирьох науково-технічних програм:

• удосконалення основних селекційних ознак нової популяції буковинського зонального типу м’ясного комолого симентала;

• вивчення закономірностей трансформації поживних речовин корму в молочну продукцію високопродуктивних корів за використання наносполук мікро­елементів;

• удосконалення генотипів овець Західного регіону України в напрямі підвищення молочної та м’ясної продуктивності;

• вивчення відтворювальної та продуктивної здатності медоносних бджіл залежно від виду й кількості рослинного жиру в складі суміші для підгодівлі.

 

За період з 1999-го по 2023 роки професійні науковці відділу тваринництва проводили роботу з удосконалення типів і ліній Прикарпатської червоно-рябої молочної породи худоби. Було створено буковинський заводський тип української червоно-рябої молочної худоби, буковинський тип овець каракульської породи та нову популяцію буковинського зонального типу м’ясних комолих сименталів худоби. Колектив відділу щорічно впроваджує у виробництво понад 8–10 наукомістких розробок із тваринництва, що позитивно впливають на підвищення продуктивності та якості продукції в умовах Буковини.

fermer 11

Відділ тваринництва здійснює:

• навчання керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств через регіональну систему навчально-курсових заходів, що організовують обласні та районні відомства;

• науково-консультаційне й інформаційне забезпечення виробництва регіону шляхом публікацій і виступів науковців у засобах масової інформації;

• висвітлення наукових розробок, інновацій у рекомендаціях, технологіях, буклетах, демонстрування їх безпосередньо на показових базових фермах.

 

Науково-дослідну діяльність у регіоні забезпечують шість науковців-аграрників, серед яких — один доктор біологічних наук, професор, академік НААН, доктор філософії у сільськогосподарських науках, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент МАНЕБ та один кандидат с.-г. наук, старший дослідник, один молодший науковий співробітник та два лаборанти.

 

Покращення наукового забезпечення

Для поліпшення наукового забезпечення та розвитку галузей АПК потрібно:

• оптимізувати структуру відділу тваринництва Буковинської ДСГДС ІСГ КР НААН відповідно до завдань поточного періоду та переходу на інвестиційно-інноваційні методи роботи й фінансування;

• розширити асортимент і ринок збуту наукової продукції із застосуванням сучасних маркетингових принципів у сільському господарстві, зокрема, розвитку інформаційної системи, зниження собівартості продукції, удосконалення маркетингової діяльності підприємства тощо;

• посилити науковий супровід господарської діяльності державного підприємства дослідного господарства, яке входить у мережу станції, зокрема в частині впорядкування роботи в м’ясному скотарстві відповідно до науково обґрунтованих вимог;

• визначити пріоритетні напрями діяльності у своєму дослідному господарстві;

• основну увагу звернути на розвиток племінного скотарства;

• у ДП ДГ «Чернівецьке» забезпечити отримання показників у галузі м’ясного скотарства — не нижче від рівня середніх показників по системі Національної академії аграрних наук України;

• розробити й запровадити дієві фінансово-економічні та організаційні заходи, спрямовані на покращення фінансового стану дослідного господарства, стабілізації їх економіки, забезпечення ведення всіх галузей виробництва;

• відновити ефективну роботу Центру наукового забезпечення АПР Чернівецької області та роль Буковинської ДСГДС НААН, як її головної установи з питань наукової діяльності науковців відділу тваринництва.

vivci 1

Дослідження науковців відділу тваринництва Буковинської ДСГДС ІСГ КР НААН, які ведуть роботу на інноваційно-інвестиційному шляху розвитку в комплексі з практичними можливостями мережі дослідного господарства та суспільних господарств різних форм власності, дають можливість реалізувати позитивний сценарій упровадження передових досягнень регіональної аграрної зоотехнічної науки та подальше поширення цього досвіду на аграрну галузь Карпатського регіону України.

 

Андрій КАЛИНКА, канд. с.-г. наук, завідувач відділу селекції,
розведення, годівлі та виробництва продукції тваринництва,
старший науковий співробітник, член-кореспондент МАНЕБ
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГ КР НААН

 

 23 лютого 2024
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
23 лютого 2024
 22 лютого 2024
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
22 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.