Годівля корів у різні періоди

Годівля корів у різні періоди

/ Сучасне тваринництво / Середа, 20 грудня 2023 16:28

Організація годівлі тільних сухостійних корів — одна з важливих ланок у забезпеченні народження міцного, здорового приплоду, доброго стану здоров’я після отелення, відтворної здатності й отримання високих надоїв.

 

Годівля корів у період сухостою

Важливість періоду сухостою полягає в тому, що в цей період відбувається відтворення нових кліток вим’я, які продукують молоко, забезпечується внутрішньоутробний розвиток теляти, утворюються запаси поживних речовин в організмі для наступного лактаційного періоду. Період сухостою є початком наступної лактації, а не кінцем попередньої. Для цього періоду характерні швидкий ріст плода, поступове зниження споживання корму, зростає потреба в енергії, білку, вітамінах і мінеральних речовинах. У табл. 1 наведено симптоми недоліків новонароджених телят за браку окремих поживних речовин у раціоні тільних сухостійних корів.

 

Таблиця 1. Вплив браку елементів живлення в період тільності корів на стан здоров’я новонароджених телят

19 20 506 507 54 2

 

Оптимальна тривалість періоду сухостою для молочних корів — 60 днів. Його тривалість менша за 40 днів недостатня для регенерації тканин вим’я й призводить до зниження надоїв у наступну лактацію на 6–10%, а його відсутність — на 20–40%. Період сухостою довший за 70 днів не сприяє збільшенню надоїв, але може призвести до надмірної вгодованості та різних ускладнень.

Тільних корів, залежно від удою, запускають протягом 10–20 днів. З початком запуску корів із триразового доїння переводять на дворазове, а з дворазового — на одноразове, що триває 2–3 дні до повного припинення молоковиділення. Протягом перших 5–6 днів після запуску ретельно перевіряють стан вим’я. Затверділі долі масажують і здоюють із них молоко. З початку запуску коровам зменшують порцію соковитих і концентрованих кормів, заміщаючи їх якісним сіном. У перші дні запуску їм згодовують близько 80% добової норми кормів за енергією. Після запуску коровам поступово збільшують поживність раціону і доводять його до норми. В період сухостою їх годують тричі на добу. Структура раціонів має забезпечити нормальний розвиток плода і створення в тілі тварин запасу поживних речовин, потрібних для виробництва молока в перший період лактації.

Годують корів за нормами. Упродовж періоду сухостою їх годують так, щоб перед отеленням вони мали заводську вгодованість (3,5–4 бали), але не були жирними. У корів, що споживають надмірну енергію з концкормів або кукурудзяного силосу, можливе ожиріння, що призводить до підвищення вмісту ліпідів у крові й ожиріння печінки. При цьому енергія накопичується в жировому депо, а азотні речовини видаляються з організму.

 

_____________________

Оптимальна тривалість періоду сухостою для молочних корів — 60 днів. Його тривалість менша за 40 днів недостатня для регенерації тканин вим’я й призводить до зниження надоїв у наступну лактацію на 6–10%, а його відсутність — на 20–40%

_____________________

 

У перші тижні після отелення ці резерви швидко втрачаються, до того ж у жирних корів помітніше, ніж за нормальної вгодованості, перевищуючи витрати на молочну продукцію. Причиною є утворення кетонових тіл і необхідність їх видалення з організму. Наслідком цього є зменшення споживання об’ємистих кормів, порушення процесів травлення, розвиток кетозу, поява маститів і набряку вим’я. З іншого боку, тварини, що не досягли середньої вгодованості під час отелення, не мають необхідних резервів на виробництво молока. Наслідком цього є непостійна лактаційна крива, низька продуктивність як у пік, так і за лактацію загалом.

Середнє споживання сухої речовини сухостійними коровами за 30–40 днів до отелення становить 1,9-2,4% живої маси, а за 10–20 днів — 1,6–1,8%. Тільних сухостійних корів і нетелей годують такими самими кормами, що і дійних, але за іншої структури раціону.

Складаючи раціон, ураховують вгодованість корів. За нижчу від середньої вгодованості корів норму годівлі їм збільшують на 1–2 кормових одиниці з умістом у кожній 110–120 г перетравного протеїну, 9,5–10 — кальцію, 5,7–6 — фосфору і 55–60 мг каротину.

У пологове приміщення корів і нетелей переводять після їх зважування, санітарної обробки й ветеринарного огляду. Тут тварини перебувають на прив’язі 7–14 днів до отелення й стільки ж днів після. За два-три тижні до отелення, у зв’язку з ростом плода, потреби тварин збільшуються в енергії, протеїні й інших поживних речовинах. Залежно від їх вгодованості поступово збільшують рівень вуглеводних кормів. Тварини повинні отримувати високоякісні грубі корми, а рівень концентрованих кормів має становити 3–5 кг і максимально досягати 0,8% живої маси корів. За такої годівлі мікроорганізми рубця пристосовуються до більш енергетичного раціону після отелення, що зменшує безпеку післяродового парезу. Якщо стан вим’я у корови в нормі, то порцію концентрованих кормів зменшують тільки за 1–3 дні перед отеленням. У разі появи набряків вим’я або інших відхилень від норми стану здоров’я в раціоні лишають тільки грубі корми, соковиті давати припиняють, а концентрати знижують до 2–3 кг/добу.

19 20 506 507 55

Установлено, що такий тип годівлі перед отеленням сприяє швидкому роздоюванню за малих втрат живої маси корів. Якщо потреба корів в енергії не забезпечена, тоді вони використовують надмірну кількість відкладеного жиру для розвитку плода. Надмірне використання відкладеного жиру може призвести до порушень діяльності печінки.

Слід запобігати різким змінам у складі раціонів корів взагалі й особливо за тиждень до і після отелення. Організація годівлі корів в період сухостою має забезпечити збільшення живої маси не менше як на 10–12%. Це може бути досягнуто за середньодобових приростів 0,80–0,85 кг/добу.

 

Годівля корів у перший період лактації

Означений період є одним із найважливіших, і від правильної організації годівлі корів залежить рівень їх удою за лактацію, стан здоров’я і відтворназдатність. У зоотехнічній практиці цей період лактації повністю відносять до роздоювання корів.

Роздоювання корів загалом розглядають як найважливішу ланку селекційно-племінної роботи після поліпшення порідних і племінних якостей худоби, що забезпечують реалізацію генетичного потенціалу молочної продуктивності за оптимальних витрат кормів, праці та коштів. Без проведення роздоювання корів неможливо організувати ефективний підбір і відбір, відтворення племінних бугаїв, формування племінних груп і всю племінну роботу загалом.

Організація роздоювання корів — система випробування корів за власною продуктивністю і невіддільно пов’язана зі створенням міцної кормової бази, вирощуванням ремонтного молодняку відповідно до порідних стандартів лінійного росту і живої маси, науково обґрунтованій годівлі корів за періодами лактації, дотриманням технології машинного доїння, правильним доглядом і утриманням. Серед чинників, що визначають ефективність проведення роздоювання корів, головним є організація збалансованої годівлі корів упродовж виробничого циклу.

За індивідуального роздоювання корів ураховують удій за попередню лактацію, вміст жиру і білка в молоці, живу масу, екстер’єр, відтворну здатність, стійкість до захворювань. Тварини повинні мати ванно- і чашоподібну форму вим’я, циліндрову і конічну форму дійок, індекс вимені не менше як 42%, інтенсивність молоковіддачі — 1,5 кг/хв і більше. Залежно від кормової бази масове роздоювання проводять для всіх здорових корів, що не мають екстер’єрних недоліків і порушень відтворної функції.

 

Годівля корів у «відновлювальний» період (перші два тижні після отелення)

У цей період корови перебувають у пологовому відділенні й потребують ретельного догляду і годівлі. У день отелення корові дають уволю доброякісне бобове або злаково-бобове сіно, бовтанку з пшеничних висівок або дерті вівсяної й підсолену теплу воду (100–150 г кухонної солі на 10 л води). Доцільно також дати корові випити 3–5 л навколоплідної рідини, що позитивно впливає на відторгнення плаценти. Наступного дня до сіна додають 1–1,5 кг послаблювальних концентрованих кормів (висівок, вівсяного борошна, льняного або соняшникового шроту). Це заспокоює тварину, усуває стресовий стан, особливо в разі важких або ускладнених отелень. Якщо набряки вим’я не перевищують норму, то в раціоні щодня збільшують по 0,5–0,7 кг концкормів, поступово додають сінаж, силос, коренеплоди, а влітку — підв’ялену траву. Через 8–14 днів раціони доводять до норми, одночасно підвищуючи даванку концентрованих і об’ємистих кормів. За запалення та набряків молочної залози норму концентрованих і соковитих кормів обмежують. Надмірнагодівля новотільних корів без урахування стану вим’я, як правило, призводить до розвитку маститу й інших захворювань.

Високопродуктивних корів слід довше утримувати в пологовому відділенні, щоб вони повністю прийшли до нормального стану здоров’я, зміцніли, у них збільшився апетит і тільки тоді переводити в групу (цех) для роздоювання. В організації годівлі новотільних корів обов’язково має бути індивідуальний підхід.

19 20 506 507 56 2

 

Годівля лактуючих корів у період роздоювання (­перші 15–100 днів після отелення)

Фізіологічна особливість цього підперіоду полягає в тому, що добовий удій швидко збільшується й досягає максимуму на 4–8 тижнях після отелення. Проте апетит у корів відстає від удою, і споживання сухої речовини часто досягає максимуму тільки на 8–12 тижнях. Лактуючі корови виділяють із молоком більше поживних речовин, ніж споживають із кормом. Унаслідок цього більшість корів має негативний енергетичний баланс (до 15–20%) протягом 40–60 і більше днів. Організм корови покриває дефіцит енергії із жирових відкладень, обмежена кількість протеїну з м’язової тканини, кальцій і фосфор із тканин кісток.

У зоотехнічній літературі період між максимальним удоєм і максимальним споживанням корму називають лаг-періодом. Такий фізіологічний механізм підтримання продуктивності зумовлює зниження живої маси й вгодованості (на 1–1,5 бала) тварин. Лактуючі корови можуть втрачати до 100 кг і більше маси впродовж ранньої лактації, що становить 10–13% живої маси під час отелення. Згубно це відбивається на недостатньо вгодованих тваринах, такі корови помітно втрачають живу масу, а тривалий негативний баланс енергії спричиняє порушення обміну речовин, що зумовлює зниження продуктивності, запліднювальної здатності й імунітету тварин. У перший період лактації втрати живої маси не мають перевищувати 0,5 кг на добу (табл. 2).

 

Таблиця 2. Допустимі зміни живої маси корів під час виробничого циклу

19 20 506 507 56 1

 

Зміна живої маси корів у перший період лактації є істотнішим показником нормованої годівлі, ніж їх надій. Дослідженнями встановлено, що їх жива маса збільшується від І до V лактації в середньому на 30–45 кг.

Тому не лише первістки, а й корови старшого віку потребують додаткової годівлі для росту. Отже, організація нормованої годівлі корів вимагає знань динаміки живої маси корів, потреби, що враховується в розрахунках, у поживних речовинах і розробленні раціонів. Зважування корів має бути технологічною ланкою в племінному стаді. Рекомендуємо зважувати корів після отелення, на 60–120-й день лактації й перед отеленням

Після переведення корови на повний раціон починають роздоювання. До того ж потрібно протягом 2–3 місяців лактації досягти максимальної продуктивності тварин і не пізніше як через 60–85 днів після отелення провести запліднення корів. У цей період лактації корови найбільше реагують на повноцінну годівлю підвищенням удоїв. Тому для них складають раціони з обов’язковим авансуванням 2–4 корм. од. на добу для роздоювання. Аванс на роздоювання роблять невеликими порціями по 0,5 корм. од. на добу. Установлено, що поступово збільшувана даванка кормів для роздоювання дає кращий ефект, ніж більша, за якої виникає ризик зриву лактації.

Підвищувати енергетичну поживність раціонів слід не лише концентрованими кормами, а й високоякісними об’ємистими кормами. Наприклад, на початку роздоювання коровам додатково до основного раціону згодовують по 1 кг силосу, 0,3 кг концентрованих кормів, по 2–3 кг коренеплодів. Раціон збільшують протягом тижня. Потім роблять перерву на 2–3 дні, щоб простежити, як тварина поїдає корми. За потреби роблять надбавку до тих пір, доки корова відповідає збільшенням удою.

Добре вгодованій корові додавати корми слід обережно. Поспішність часто призводить до порушення травлення й різкого зниження продуктивності. У цьому разі корову краще недогодувати, ніж перегодувати. Досягши вищих добових надоїв, завдання зводиться до того, щоб підтримувати їх триваліший час. Коли корова вже не реагує на «аванс» і зміни в раціоні й годівлі, що сформувалися, витримують протягом 1–2 тижнів, а потім поступово з інтервалом 3–5 днів зменшують кількість концкормів і контролюють рівень удоїв.

Велике значення в годівлі лактуючих корів у період роздоювання має структура раціону, від якої залежить споживання поживних речовин, рівень молочної продуктивності і фізіологічний стан тварин. Структура раціону повинна сприяти підтриманню хорошого апетиту в корів і кращому використанню поживних речовин із меншим навантаженням на органи травлення.

Практика показує, що корови добре з’їдають і ефективно використовують корми в структурі раціонів у стійловий період, що містить 15–20% грубих (сіно, сінаж), 45–50% — соковитих (25–35% силосу хорошої якості), 45–50% — концентратів (залежно від рівня молочної продуктивності тварин). У період роздоювання коровам на 100 кг живої маси згодовують 1,0–1,5 кг сіна, 4–5 — сінажу і силосу, 4–6 кг коренеклубнеплодів. З розрахунку на 1 кг молока в першу третину лактації згодовують по 400–450 г суміші концентрованих кормів, збагачених макро- і мікроелементами та вітамінами за балансування раціонів за цукрово-протеїновими й іншим поживними речовинами.

Із загальної потреби концентратів на всю лактацію в першу її третину згодовують 44–46%, у другу — 35–38 і в третю — 15–20%.

 

_____________________

Особливу увагу в організації годівлі корів приділяють умісту в раціоні енергії й протеїну та їх оптимальному співвідношенню

_____________________

 

Концентровані корми згодовують коровам не менше як 3 рази на добу, за разової даванки не більше як 3 кг окремо або в повнораціонній кормосуміші. За згодовування раціонів із високою питомою вагою концентрованих кормів, силосу або дуже подрібнених грубих кормів слід вводити в раціон буферні речовини — бікарбонат натрію й окисел магнію в співвідношенні 3 : 1. Буферні добавки збільшують у раціоні поступово і протягом двох тижнів доводять до норми. Згодовують їх у суміші з концкормами з другого тижня після отелення корів.

Особливу увагу в організації годівлі корів приділяють умісту в раціоні енергії й протеїну та їх оптимальному співвідношенню. За браку в раціоні енергії у корів розвивається кетоз, а за надлишку — ацидоз. Брак, як і надмірна кількість протеїну, а також низька його якість, негативно діє на обмін поживних речовин в організмі, що призводить до зниження продуктивності, порушення відтворної функції тварин.

Коровам, що швидко втрачають живу масу, доцільно згодовувати добавки жиру, що є не лише джерелом доступної енергії, а й забезпечує організм тварини незамінними жирними кислотами. Мінімальний рівень жиру для корів становить 30–40 г в 1 кг сухої речовини раціону, або 65–70% кількості жиру в добовому раціоні. За збільшення жиру в раціоні корів слід збільшити вміст кальцію 1%, а магнію до — 0,3% сухої речовини корму.

Раціони корів контролюють також за вмістом мінеральних речовин. Балансування раціонів за мікроелементами дозволяє утримувати резервну лужність крові корів на оптимальному рівні (470–495 мг%) у всі періоди стійлового утримання. Незбалансованість раціонів за мінеральними речовинами й вітамінами призводить до зниження продуктивності, з’їдаємості кормів, підвищенню схильності до захворювань, пригніченого стану тварин.

19 20 506 507 57

У перший період лактації з метою запобігання захворюванню кетозом, інтенсивного використання жиру тіла і підвищення продуктивності ефективно вводити в раціон корів вітамін РР. Для підтримання стабільності процесів рубцевого метаболізму застосовують якомога частіше годівлю корів невеликими даванками (6–8 разів на добу). У подальші періоди лактації вона може бути 4–5-разовою. Часта годівля корів підвищує загальне добове споживання сухої речовини корму, сприяє підтриманню рН рубцевої рідини в оптимальних межах (6,2–6,8), оптимальному співвідношенню жирних кислот, покращує використання кормів унаслідок зниження рівня їх зброджування, сприяє підвищенню удоїв до 8–12%. У високопродуктивних корів середній загальний час споживання кормів становить у середньому 350–400 хв/добу, а кількість періодів поїдання кормів — 7–8. Загалом споживання корму тваринами в перебігу доби не слід обмежувати. З метою ефективного використання поживних речовин раціону не варто часто або різко змінювати склад раціону. Бажано змінювати тільки співвідношення між окремими видами кормів, а нові корми обов’язково вводити поступово. Технологія згодовування кормів коровам пов’язана з особливостями їх раціонів.

Орієнтовний графік роздавання кормів протягом доби може бути:

• ранок — сіно, концкорми, силос, коренеплоди;
• обід — сінаж, коренеплоди, концкорми;
• вечір — концкорми, силос, патока, сіно.

Складаючи графік годівлі, враховують, що корови вранці споживають на 10–18% більше корму, ніж увечері. Роздавання кормів і доїння слід розподіляти так, щоб корови мали достатньо часу для відпочинку.

 

Годівля корів у другий період лактації

Другий період лактації — це період досить високого споживання корму, переходу від негативного до позитивного балансу енергії, поступового відновлення втрат живої маси й вгодованості тварин. Для цього періоду лактації характерним є також поступове зниження молочної продуктивності (6–8% на місяць). Також у тварин зростає потреба в поживних речовинах для відновлення втрачених при роздоюванні резервів тіла, приростів живої маси.

Організовуючи годівлю корів після роздоювання, слід пам’ятати, що тільки за досить збалансованої годівлі можливо отримати удій, на який здатна корова. У цей період виробляється близько 30–35% молока за лактацію. Середньодобові удої корів із продуктивністю 5000 кг в цей період становлять 16–20 кг, 6000 кг — 21–24 кг, 7000 кг — 23–25 кг, 8000 кг — 24–28 кг. 9000 кг — 25–30 кг. Для підтримання високого надою тварин забезпечують збалансованими за вмістом енергії, протеїну й іншими поживними речовинами раціонами. Розробляючи раціони відповідно до середньодобового надою і живої маси, загальний рівень енергії збільшують на 2–3 корм. од.

 

Годівля корів у третій період лактації

Третій період лактації характеризується одночасно поступовим зниженням як продуктивності, так і споживання кормів. У цьому періоді нормування годівлі корів дещо простіше, бо корова тільна, значна частина раціону використовується для розвитку плода. Споживання поживних речовин перевищує потребу, а надої знижуються. Завдання полягає в тому, щоб різноманітною повноцінною годівлею підтримати оптимальну стійкість лактації, наскільки це можливо. У цьому періоді лактації корови повинні повністю відновити живу масу, втрачену під час раннього періоду лактації, з тим, щоб тварини були в добрій кондиції до часу запуску.

Сучасними дослідженнями встановлено, що відновлення живої маси тварин повинне проходити не в останні два місяці перед отеленням, коли використання енергії для синтезу тканин менш ефективно, а починаючи з третього періоду лактації. В кінці лактації ефективність відновлення маси тіла у корів значно вища (70–75 проти 58%), ніж в період сухостою. Тому рівень підтримувальної годівлі в період сухостою має бути декілька меншим, ніж у кінці лактації. У третьому періоді лактації є можливість звести до мінімуму витрати концентрованих кормів збільшенням у раціоні до 70–75% частки грубих і соковитих кормів, щоб задовольнити потребу, пов’язану з надоєм і вгодованістю.

 

Галина ІЛЯШЕНКО, канд. с.-г. наук, завідувачка сектору
тваринництваІнститут сільського господарства Степу НААН

 

 27 травня 2024
Значна частина сільськогосподарських угідь України мають підвищену кислотність ґрунтового розчину. Через різке зменшення обсягів вапнування площі кислих ґрунтів постійно збільшуються. Це призводить до зниження врожайності всіх культур і насамперед високоінтенсивних, які витісняють із сівозмін стійкіші до кислотності, але менш конкурентоздатні, що призводить до зниження загальної ефективності землеробства.
Значна частина сільськогосподарських угідь України мають підвищену кислотність ґрунтового розчину. Через різке зменшення обсягів вапнування площі кислих ґрунтів постійно збільшуються. Це призводить до зниження врожайності всіх культур і насамперед високоінтенсивних, які витісняють із сівозмін стійкіші до кислотності, але менш конкурентоздатні, що ...
27 травня 2024
 27 травня 2024
З початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 39,2 млрд гривень. 22% з цих кредитів банки видали підприємствам, які працюють в зоні високого воєнного ризику.
З початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 39,2 млрд гривень. 22% з цих кредитів банки видали підприємствам, які працюють в зоні високого воєнного ризику.
27 травня 2024
 27 травня 2024
На українському ринку фуражної кукурудзи продовжує домінувати підвищувальна цінова динаміка.
На українському ринку фуражної кукурудзи продовжує домінувати підвищувальна цінова динаміка.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Щороку селекція ДСВ розширює свій портфель новими, інноваційними сортами та гібридами. В сезоні озимих 2024 року, ДСВ в Україні представить ринку 9 нових продуктів: 4 гібриди озимого ріпаку, 3 сорти озимої пшениці і 2 сорти озимого ячменю.
Щороку селекція ДСВ розширює свій портфель новими, інноваційними сортами та гібридами. В сезоні озимих 2024 року, ДСВ в Україні представить ринку 9 нових продуктів: 4 гібриди озимого ріпаку, 3 сорти озимої пшениці і 2 сорти озимого ячменю.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Українська зернова асоціація дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових і олійних культур в Україні у поточному році – на 1,5 млн тонн в порівнянні з попередньою оцінкою, до 74,6 млн тонн. Також оновлений прогноз поступається показнику попереднього року, який асоціація оцінює в 82,8 млн тонн.
Українська зернова асоціація дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових і олійних культур в Україні у поточному році – на 1,5 млн тонн в порівнянні з попередньою оцінкою, до 74,6 млн тонн. Також оновлений прогноз поступається показнику попереднього року, який асоціація оцінює в 82,8 млн тонн.
27 травня 2024
 27 травня 2024
Кабінет Міністрів України пропонує підвищити податки на пальне впродовж кількох років, а розпочатися цей процес має вже 1 липня.
Кабінет Міністрів України пропонує підвищити податки на пальне впродовж кількох років, а розпочатися цей процес має вже 1 липня.
27 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.