Хвороби обміну речовин у корів

/ Сучасне тваринництво / Вівторок, 13 січня 2015 13:34
Василь КОСТЕНКОдоктор с.-г. наук, професор
НУ біоресурсів та природокористування України
Інтенсифікація молокоутворюючої діяльності корови створює надзвичайно напружені умови для її організму, які не завжди вирішуються належним чином. Низька якість об’ємистих кормів досить часто спонукає спеціалістів ферми, задля підвищення енергетичної цінності сухої речовини раціону високопродуктивних корів, збільшувати частку концентрованих кормів до 55-60%, що є причиною багатьох метаболічних захворювань.

 

Травлення потрібно постійно контролювати
Результати численних експериментальних досліджень свідчать, що у високопродуктивних корів, особливо нових, голштинізованих порід (українські чорно- і червоно-ряба молочна, червона молочна та ін.), підвищена інтенсивність і нестабільність обміну речовин, виключно висока чутливість до умов годівлі і передусім до якості кормів та збалансованості раціонів за комплексом макро- і мікроелементів, вітамінів, протеїну й амінокислот.
 
 

Також читайте: Організація годівлі
 

 
При порушенні оптимальних умов годівлі у високопродуктивних корів появляються симптоми і хвороби обміну речовин, такі як ацидоз, родильний парез, кетоз, зміщення сичуга, зниження відтворної здатності і захворювання статевих органів, мастити, хвороби кінцівок і ін. Все це призводить до зниження молочної продуктивності, яловості тварин, передчасного вибуття кращих корів із стада. Кінцевим наслідком порушень фізіологічних процесів травлення у корів є зниження рентабельності і конкурентоспроможності молочного скотарства.
 
На ранніх стадіях хвороби обміну речовин не має чітко виражених симптомів. Тому необхідний постійний контроль за станом травлення, обміном речовин і здоров’ям корів. Основними доступними ознаками, за якими можна оцінювати травлення, обмін речовин і стан здоров’я високопродуктивних корів, слід вважати: апетит, рівень споживання сухої речовини кормів на 100 кг маси тіла, наявність і тривалість жуйки (ремиґання), структура калових мас, стан волосяного покриву і шкіри, молочна продуктивність і склад молока.
 
Рубцевий ацидоз (закислення рубця)
Причинами його виникнення є: швидке переведення корів із раціонів за високого вмісту грубих і соковитих кормів на переважно концентратно-зернові з обмеженим вмістом грубих; різка зміна структури раціону; надмірний рівень концентратів у раціоні; відсутність у комбікормах буферних (лужних) солей, а у раціоні — лужних кормів (патока, сіно).
 
altСлід постійно пам’ятати, що високий рівень у раціоні (понад 25%) крохмалю і цукру та низький рівень клітковини (менше 16% сирої та 10% структурованої) підвищує ризик розвитку ацидозу рубця. Субклінічний ацидоз негативно впливає на продуктивність та відтворні якості корів і є причиною багатьох метаболічних захворювань, а особливо ламініту. Зарубіжні дослідження свідчать, що 22% усіх розладів травлення є результатом ацидозу рубця, а його латентною формою вражено до 50% корів у високопродуктивних стадах. Встановлено, що ацидоз рубця «коштує» виробникові молока близько 375 євро на корову в рік.
 
Послідовність подій, відома як «ацидозна спіраль» і яка призводить до розвитку латентного, субклінічного або клінічного ацидозу, зумовлена високою швидкістю ферментації надлишку легкоперетравних вуглеводів у раціоні. Це спричиняє стрімке збільшення рівня летких жирних кислот у рубці, зниження величини рН, що, в свою чергу, стимулює розвиток бактерій стійких до більш кислого середовища (рН 5,0-6,0). Проте підвищення концентрації лактату в рубці до певної межі стимулює розвиток мікроорганізмів, здатних утилізувати утворювану молочну кислоту, що є природним механізмом захисту від ацидозу і який може певний час утримувати рН рубця у межах 5,5, тобто в стані латентного ацидозу. При рН нижче 5,5 починають стрімко розвиватися численні види лактобацил, які спричиняють подальше зниження рівня рН і розвиток клінічного ацидозу.
 
Як профілактичні заходи ацидозу можна використовувати: йонофорні антибіотики (Rumensin — монензин натрію, Bovatec — лазалоцид натрію, Salinomycin — саліноміцин натрію); хімічні буферні речовини (бікарбонат натрію, карбонат кальцію, бентоніт натрію, оксид магнію) за норми введення в межах 1% сухої речовини раціону (150-200 г на голову за добу); пробіотики (живі дріжджові клітини, інактивовані дріжджі та продукти їх ферментації, продукти ферментації грибів Aspergillus oryzae).
 
Родильний парез (молочна лихоманка)
Причини виникнення: дисбаланс кальцію і фосфору у раціонах корів; недостача в кормах і раціонах вітаміну D; низьке споживання коровами магнію; надлишок у раціоні калію; надмірна вгодованість (4 бали і вище) корів перед отеленням; низьке споживання сухої речовини кормів. Молочна лихоманка зустрічається у період отелення і перші години після нього особливо у старіших за віком високопродуктивних корів. Захворювання зумовлене нездатністю організму корови швидко збільшити рівень кальцію у крові на початку лактації. У таких тварин знижений апетит, пригнічене сечовиділення та дефекація, загальна слабкість і в’ялість, дискоординація рухів, вуха холодні, носове дзеркало сухе, температура тіла коливається в межах 35,5-37,7°С. Рівень кальцію знижується до 6,8-3,5 мг/100 мл, що ускладнюється токсикозом, спричиненим інфекцією вимені, репродуктивних органів або травної системи.
 
Як профілактичні заходи слід згодовувати коровам збалансований за вмістом кальцію, фосфору, магнію та калію раціон. За три-чотири тижні до отелення виключити сіно бобових культур і кормів із високим вмістом калію. Для лікування використовують внутрішньовенне введення глюканату кальцію, щоденне (2-4 дні) введення per or 100 г хлориду амонію або в перші 8 год. болюсів із високим вмістом (75 г) карбонату кальцію.
 
Кетоз, ацетонемія
Причини виникнення: надмірне використання енергетичних запасів організму на ранній стадії лактації; надмірна вгодованість корів у сухостійний період; недостатній рівень (менше 15%) клітковини у раціоні; підвищений стрес у корів при отеленні і після нього; недостача або надлишок концентратів у раціоні новотільних корів; низька якість силосу (3 клас і некласний); недостача протеїну або сірки у раціоні; різка зміна складу і структури раціону; низьке споживання сухої речовини кормів раціону.
 
altКетоз виникає за умови, коли рівень надходження поживних речовин (особливо енергії) із кормів не задовольняє зростаючі потреби організму для виробництва молока. Це зазвичай відбувається у високопродуктивних корів впродовж перших кількох днів (до 6 тижнів) після отелення. Кетоз може розвиватися також у результаті затримки плаценти, зміщення сичуга чи інших захворювань.
 
Основні симптоми: зниження апетиту (особливо концентровані корми), втрата маси тіла, зниження активності рубця, запори, виснажений вигляд, низька молочна продуктивність, пригнічений вигляд, низька рухова активність, настовбурчений волосяний покрив, тьмяний погляд, повітря, що видихається, має характерний запах кетонів. Рівень кетонів у крові зростає вище 10 мг/100 мл, а глюкози зменшується нижче 40 мг/100 мл.
 
Лікування зводиться до збільшення вмісту глюкози в крові тварини (внурішньовенне введення), використання глюкокортикоїдів або адренокортикотропного гормону. З профілактичною метою можна використовувати пропіонат натрію або пропілен гліколь. Ці препарати або згодовують разом із кормами або вливають до ротової порожнини корів у нормі 0,23-0,45 кг на голову за добу чи з розрахунку 3-5% від маси концентрованих кормів. Проблем із кетозом можна уникати, якщо не допускати ожиріння корів (більше 3,5 бали) у період пізньої лактації та сухостою.
 
 

 

 
Зміщення сичуга (вліво або вправо від нормального)
Причини виникнення: ожиріння сухостійних корів; різка зміна структури раціону; відсутність активного моціону; недостатній рівень об’ємистих (грубих і соковитих) кормів у раціоні; надмірно подрібнений об’ємистий корм; обмежений (загальмований) процес ремиґання (жуйки); захворювання на кетоз; захворювання родильним парезом; незадовільне споживання сухої речовини кормів, наявність мікотоксинів у кормах.
 
Як свідчить практика, у 80-90% випадків зміщення відбувається вліво. При цьому порушується переміщення маси корму по травному каналу, і сичуг наповнюється газами. Виникає через 1-3 тижні після отелення і може вражати від 2 до 4% корів у стаді. Такі тварини мають поганий апетит, вигнуту спину, діарею у легкій формі, незначну дефекацію із каловими масами дуже темного кольору та зловонним запахом.
 
Профілактика: ретельний контроль годівлі до та після отелення. Щоденно згодовувати щонайменше 1,5-2,5 кг довгостеблового сіна, особливо в раціонах, де використовують дуже подрібнений силос. У період пізнього сухостою 70-75% сухої речовини раціону корови мають становити грубі корми, а в новотільної — 45-60%. Концентрованих кормів тварина повинна споживати 0,5-0,8% від маси тіла перед отеленням та 1% — у період новотільності. З раціонів корів пізнього сухостою та в період ранньої лактації слід виключати корми, в яких є підозра або підтверджено наявність мікотоксинів.
 
Ожиріння корів (синдром жирної печінки)
Причини виникнення: надлишок енергії у раціоні третього періоду (фази) лактації (із 201 до 305 дня) або в період сухостою; відсутність моціону; незбалансованість раціону за комплексом мікроелементів; відсутність визначення вгодованості сухостійних корів.
 
Синдром закладається під час сухостійного періоду, якщо корови отримують надлишок енергетичних кормів і набирають зайву масу тіла (вгодованість вища 3,5 бала). Такі тварини стають більш вразливими до розладів травлення, оскільки фізично не можуть після отелення споживати ту кількість елементів живлення (особливо енергії), які необхідні для виробництва молока. В результаті негативного енергетичного балансу відбувається надмірна мобілізація жиру з жирових депо організму, що призводить до зростання в крові корови кількості вільних жирних кислот. Оскільки печінка жуйних має обмежену здатність до регулювання жирового синтезу, то в ній відбувається накопичення ліпідів, що й призводить до синдрому жирної печінки.
 
 

 

 
Симптоми захворювання подібні до тих, що й при кетозі.
 
Профілактика — постійний контроль за станом вгодованості корів в усі фізіологічні періоди і фази лактації.
 
Захворювання кінцівок
Причини аліментарного характеру: дефіцит у раціонах кальцію і фосфору та порушення їх оптимального співвідношення (2:1); дефіцит у раціонах мікроелементів (цинк, йод, мідь, марганець, селен) та вітамінів — біотин, D, Е; надлишок у раціонах концентратів і обмежений рівень високоякісного сіна і сінажу; надмірна кількість у раціонах силосу, особливо перекисленого з рН 3,5-3,7 та кислого жому.
 
Про стан кінцівок можна судити, спостерігаючи за спинами, кінцівками та характером руху корів. Корова, яка не має проблем із кінцівками та ратицями, тримає спину рівно, незалежно від того, рухається вона чи стоїть. Якщо ж тварина відчуває дискомфорт чи біль у кінцівках або ратицях, то вона вигинає спину.
 
Спостерігаючи за задніми кінцівками корів, можна встановити, чи маса тіла розподілена на ратиці рівномірно. Якщо рівномірно, то тварина ставить кінцівки природно, нормально (міжратична щілина спрямована чітко вперед, а скакальні суглоби не зігнуті). Враховуючи відхилення міжратичної щілини, стан кінцівок розподіляють на 3 категорії: перша — відхилення 0-17°; друга — 18-24°; третя — 25° і більше. Якщо кількість тварин у категорії 2 перевищує 20%, а в категорії 3 — 10% корів стада, необхідно негайно провести розчистку ратиць. За умови, що міжратична щілина спрямована чітко вперед, але корова шкутильгає, її відносять до 3 категорії, і вона має бути оглянута лікарем ветеринарної медицини якнайшвидше. Спостереження за характером руху тварин більше зводиться до спостереження за спинами корів під час того, як вони рухаються або стоять. Результати такого спостереження можна розподілити на 5 класів. Рівень оцінки суттєво впливає на молочну продуктивність та рівень споживання сухої речовини раціону (табл. 1).
 
Таблиця 1. Характер руху корів та їх рівень споживання сухої речовини і продуктивність
alt
 
Перший клас — під час руху або стоячи корова тримає спину рівно; другий — коли стоїть — тримає спину прямо, а під час руху — вигинає, шкутильгання не помітно, слід негайно провести перевірку стану ратиць; третій — корова як при стоянні, так і під час руху вигинає спину, але не шкутильгає, рухи неприродні, кроки короткі — потрібна негайна перевірка і розчистка ратиць; четвертий — корова як при стоянні, так і під час руху вигинає спину, сильно шкутильгає — потрібна негайна перевірка і обрізування ратиць; п’ятий — корова як при стоянні, так і під час руху вигинає спину, не може опиратися на одну або навіть на обидві кінцівки, тварина сильно хвора — слід було лікувати раніше
 
Профілактика — оптимізація структури раціонів, мінерального складу і якості кормів, використання білково-вітамінно-мінеральних добавок і преміксів, постійна (не рідше двох разів на рік) розчистка й обрізування ратиць.
 
Низька відтворювальна здатність корів
Причини виникнення: дефіцит у раціоні вітамінів А, Е, мікроелементів — цинку, йоду, марганцю, селену; макроелементів — фосфору; надмірний рівень у раціоні енергії й ожиріння корів; дефіцит у раціонах високопродуктивних корів протеїну і незамінних амінокислот (метіоніну, лізину, гістидину, лейцину); недостатня вгодованість корів у зв’язку з низьким рівнем енергії у раціоні; неправильна годівля корів у сухостійний період (до отелення) та в період 10-20 днів після отелення, внаслідок чого спостерігаються: жирні корови, затримка посліду, родовий парез, кетоз, субінволюція матки, ендометрит, дисфункція яєчників, набряки вим’я, мастити, а звідси — неплідність.
 
Профілактика — усунення вказаних порушень, балансування раціонів за комплексом вітамінів, макро- і мікроелементів шляхом використання комбікормів, білково-вітамінно-мінеральних добавок, преміксів.
 
Гіпотонія і атонія передшлунків
Причини виникнення: поїдання недоброякісних кормів, різка зміна раціонів, низька якість кормів, напування недоброякісною водою, тривалі перевезення корів з високими стресовими навантаженнями у процесі транспортування.
 

alt

Низький рівень споживання кормів і їх сухої речовини на 100 кг маси тіла
Причини виникнення: низька якість основних консервованих і грубих (силосу, сінажу, сіна) кормів у раціоні, як правило, 3 класу і некласних; дуже високий рівень концентрованих кормів (60% і більше від сухої речовини раціону); недостатня кількість високоякісних грубих кормів (менше 40% від сухої речовини раціону); низька концентрація доступної для обміну (обмінної) енергій в 1 кг сухої речовини раціону (менше 8,5-9 МДж/кг сухої речовини); дефіцит або надлишок мінеральних речовин, тобто макроелементів (кальцій, фосфор, натрій, хлор, магній, сірка) та мікро­елементів (цинк, кобальт, марганець, йод, селен, залізо, мідь) у раціоні; надмірне подрібнення грубих кормів (менше 10 мм); наявність недоброякісних, пліснявих, токсичних кормів (уражених мікотоксинами) та високий вміст нітратів і нітритів; ожиріння та надмірна маса тіла корів; підвищена температура навколишнього середовища (вище 25?С) і тепловий стрес.
 
Низька молочна продуктивність корів
Причини виникнення: незбалансованість раціонів за оптимальними показниками поживності; низький рівень споживання сухої речовини і енергії кормів на голову і на 100 кг маси тіла; надмірна або недостатня вгодованість корів; дисбаланс енергії і протеїну у раціоні; низький загальний рівень і концентрація енергії у раціоні, особливо у перший період лактації при роздоюванні; низький пік лактації при роздоюванні корів до генетично зумовленого рівня продуктивності; недостатня стабільність лактаційної кривої на оптимально високому рівні; захворювання корів маститом; фізіологічно необґрунтований режим годівлі високопродуктивних корів із великими інтервалами часу між роздаванням кормів; обмежене забезпечення водою або перебої у водопостачанні; теплові, кормові, технологічні та інші стреси.
 
 

 

 
Низький вміст жиру в молоці
Причини виникнення: низьке співвідношення грубих і концентрованих кормів у раціоні (низький рівень грубих кормів); занадто подрібнені грубі й об’ємисті корми у раціоні; низький рівень клітковини (менш 15%) у раціоні; понижена моторика і ферментативна активність рубця; високий вміст (60% і більше від сухої речовини) концентрованих кормів у раціоні; висока питома вага у раціоні гранульованих кормів; недостача у раціоні протеїну, сірки, магнію, кобальту.
 
Низький вміст білка в молоці
Причини виникнення: низьке споживання сухої речовини кормів у раціоні; недостатньо високий рівень розчинних вуглеводів у кормах раціону; недостатні рівні розчинного і нерозчинного протеїну у кормах раціону; недостатній рівень у раціоні сирого та перетравного протеїну і життєво необхідних для високопродуктивних корів амінокислот — метіоніну+цистину, лізину, гістидину, лейцину; надмірний рівень (більше 5-6% від сухої речовини) жиру у раціоні.

 

 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Енергетична безпека: Електричні мобільні сховища від Emost AG (Швейцарія) – це унікальні акумуляторні генератори промислового класу потужністю 50 та 100 кВт, які дозволяють забезпечити промислові та господарські об’єкти, будівельні майданчики чи оперативні аварійні служби мобільним безшумним джерелом живлення.
Енергетична безпека: Електричні мобільні сховища від Emost AG (Швейцарія) – це унікальні акумуляторні генератори промислового класу потужністю 50 та 100 кВт, які дозволяють забезпечити промислові та господарські об’єкти, будівельні майданчики чи оперативні аварійні служби мобільним безшумним джерелом живлення.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.