Сучасне тваринництво

Нині в ринкових умовах агропромисловий комплекс Буковини завжди займає одне з провідних місць у Карпатському регіоні України. Тому важливим завданням науковців є пошук форм, методів та процесів здійснення сучасних аграрних перетворень на фермах Буковини. В умовах економічної кризи, попри певні позитивні зрушення у процесі реформування форм власності в агропромисловому комплексі…
У результаті проведених досліджень встановлено, що надої піддослідних корів з віком змінювалися: до третьої лактації зростали, а починаючи з четвертої, поступово спадали. Крім того, виявлено залежність молочної продуктивності від показників відтворювальної здатності.
Собівартість необхідної кількості кормів тим вища, чим більша частка кормових буряків у раціоні. Так, за кількості їх у раціоні дійних корів 25 кг/добу собівартість кормів на період 230 днів є найвищою. Вихід сіна з одиниці площі є найнижчим серед усіх видів кормів.
Дослідження з оцінки впливу типу приміщень на формування мікроклімату, фізіологічний стан та продуктивність корів і телиць молочних порід проводили в умовах господарств ТОВ «Олто» та ДП ДГ «Елітне» КДСГДС ІСГСЗ НААН (Олександрівського та Кіровоградського районів Кіровоградської області). Продуктивність, відтворну здатність, етологічні показники та тривалість використання тварин досліджували залежно від типу…
Зелена свіжа трава — це природній фізіологічний основний корм жуйних тварин, який вони споживали, будучи у дикому стані шляхом спасовування при вільному переміщенні і можливості вибору певних ботанічних видів відповідно до потреб, смакових якостей, фази розвитку рослин тощо.
При виробництві молока важливо звернути увагу не тільки на технологію утримання, годівлі, доїння, а й на здоров’я корів, оскільки це основний показник, від якого залежить тривалість господарського використання тварин. Можливо отримати за лактацію 7000–8000 кг молока, але термін використання корів становитиме дві лактації, а при доброму здоров’ї можна продовжити лактаційну…
Олег ГАЙДЕНКО, канд. техн. наук, вчений секретар Кіровоградської ДСГДС НААН Сергій ЧИПЛЯКА, с. н. с. лабораторії біоадаптивних технологій в АПВ КДСГДС НААН Максим ПОДЛЄСНИЙ, м. н. с. лабораторії біоадаптивних технологій в АПВ КДСГДС НААН Олег КРАВЧУК, головний зоотехнік  ДП «ДГ «Елітне» КДСГДС НААН» При складанні раціонів для високопродуктивного стада ВРХ молочного напряму можна використовувати методику…
В. І. ХАЛАК, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторією тваринництва, ДУ Інститут зернових культур НААН України До актуальних проблем галузі свинарства, поряд із впровадженням сучасних технологій годівлі, утримання та ветеринарної безпеки, належать питання пошуку практичних та економічно ефективних методів оцінки й відбору високопродуктивних тварин.
Олег ГАЙДЕНКО, канд. техн. наук, завідувач науково-технологічним відділом селекції, насінництва і трансферу інновацій Світлана ЄВТУШЕНКО, мол. наук. співробітник Кіровоградської ДСГДС НААН Інтенсифікація скотарства та перехід на промислову технологію багато в чому змінив умови існування тварин. Тому одним із резервів підвищення продуктивності є реалізація генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин на основі раціонального використання етологічних…
Олег ГАЙДЕНКО, канд. техн. наук, вчений секретар Сергій ЧИПЛЯКА, с. н. с. лабораторії біоадаптивних технологій в АПВ Максим ПОДЛЄСНИЙ, м. н. с. лабораторії біоадаптивних технологій в АПВ Кіровоградської ДСГДС НААН Олег КРАВЧУК, головний зоотехнік  ДП «ДГ «Елітне» КДСГДС НААН» На практиці не завжди є можливість забезпечити молочне стадо достатньою кількістю різноманітних кормів високої якості.…
Олег ГАЙДЕНКО, канд. техн. наук, завідувач науково-технологічним відділом селекції, насінництва і трансферу інновацій Світлана ПАНІНА, молодший науковий співробітник  Кіровоградської ДСГДС НААН В сучасних умовах ведення молочного скотарства проблема вирощування молодняку набуває все більшого значення, оскільки від правильного вирішення питань раціональної організації вирощування молодняку багато в чому залежить інтенсивність росту та ефективність їх…
Олег ГАЙДЕНКО, канд. техн. наук, вчений секретар Кіровоградської ДСГДС НААН Сергій ЧИПЛЯКА, с. н. м. лабораторії біоадаптивних технологій  Максим ПОДЛЄСНИЙ, м. н. м. лабораторії біоадаптивних технологій АПВ КДСГДС НААН Олег КРАВЧУК, головний зоотехнік ДП «ДГ «Елітне» КДСГДС НААН» В Україні за останні 5–10 років активно створюються високопродуктивні стада корів голштинської, українських чорно-рябої та червоно-рябої голштинізованих порід…

Please publish modules in offcanvas position.