У правовому полі

Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національний університет ім. Т. Шевченка У процесі сільськогосподарського виробництва широко застосовуються пестициди та агрохімікати з метою забезпечення захисту рослин, сільськогосподарської продукції від шкідників, хвороб, бур’янів та підвищення урожайності сільськогосподарських культур.
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національний університет ім. Т. Шевченка Верховна Рада України 27 березня 2014 р. прийняла Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким внесла ряд змін до Податкового кодексу України, в тому числі щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Закон був…
З метою підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського господарства в умовах ринкової економіки, отримання суб’єктами аграрного господарювання послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо, поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки, поліпшення добробуту сільського населення та…
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національний університет ім. Т. Шевченка З метою покращення стану здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання ґрунтів та інших природних ресурсів у процесі сільськогосподарського виробництва 3 вересня 2013 р. було прийнято Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який…
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка Приписами чинного законодавства сільськогосподарські товаровиробники зобов’язані здійснювати систему заходів у сфері карантину рослин з метою запобігання занесенню та поширенню на території України регульованих шкідливих організмів, забезпечення здійснення контролю за ними та їх локалізації.
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка Чи передбачені в законах можливості захисту насінницьких посівів від перехресного запилення та відшкодування збитків у випадку такого запилення?
Олег ТКАЧУК, заступник керівника апарату Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області Діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні, а також фізичних осіб у сфері вирощування рослинної продукції у силу своїх особливостей є одним із найризикованіших видів підприємницької діяльності. Попри те ця галузь останні роки надзвичайно стрімко розвивається. Відтак, існує чимало правових ризиків, з…
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченко Яка передбачена процедура експертного визначення якості насіння у випадку, якщо споживач не впевнений у якості придбаного насіння?
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка Приписами чинного законодавства сільськогосподарські товаровиробники зобов’язані здійснювати систему заходів у сфері карантину рослин з метою запобігання занесенню та поширенню на території України регульованих шкідливих організмів, забезпечення здійснення контролю за ними та їх локалізації.
Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка З метою підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського господарства в умовах ринкової економіки, отримання суб’єктами аграрного господарювання послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо, поширення та впровадження у виробництво сучасних…
Законом України «Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 р. на аграрному ринку було запроваджено Інститут аграрних розписок - спеціальних товаророзпорядчих документів, що фіксують безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Аграрні розписки використовуються в операціях із сільськогосподарською…
У правовому полі - Понеділок, 25 листопада 2013 13:57

Поле для тварин. Правове

Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Т. Шевченка У чинному законодавстві України встановлені спеціальні норми, спрямовані на запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21 лютого 2006 року передбачено, що умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним…

Please publish modules in offcanvas position.