Агрономія Сьогодні

Оптимальною глибиною сівби насіння ярої пшениці є максимальна, за якої епікотиль, ледве рушивши у ріст, тут же його зупиняє.
Надмірно висушує ґрунт і знищує його родючість — це розповсюджений стереотип про соняшник. Навпаки, варто шукати шляхи підвищення апетиту культури до поживних речовин.
Упровадження у виробництво малопоширених культур, що характеризуються високою врожайністю, стійкі до несприятливих умов середовища, шкідників і хвороб, є одним із джерел збільшення обсягу виробництва кормів і зміцнення кормової бази.
В умовах інтенсифікації агропромислового виробництва особливе значення також набуває розроблення сівозмін короткої ротації, розміщення культур у сівозмінах відповідно до їх біологічних вимог і раціонального співвідношення, щоб забезпечити максимальний вихід продукції, покращити родючість ґрунтів.
Система хімічного захисту соняшнику від бур’янів містить застосування досходових (ґрунтових) і післясходових гербіцидів залежно від їхнього видового складу, вологості ґрунту, температурного режиму і фази розвитку культури.
Одним із важливих чинників формування продуктивності сої є густота стояння рослин, що забезпечує її максимальну фотосинтетичну діяльність, ефективне використання внесених добрив і ґрунтової родючості, формування врожайності насіння.
Найвищу продуктивність і пластичність до погодно-кліматичних умов проявляють гібриди вітчизняної селекції. Найбільшою мірою це відбувається, коли збігаються географічне місце селекції та широке впровадження у виробництво. Це характерно для гібридів Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції.
У живленні рослин, формуванні врожаю та його якості поряд із основними елементами — азотом, фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, сіркою — важлива роль належить бору, йоду, кобальту, марганцю, міді, молібдену, цинку й іншим мікроелементам.
Посівам гороху шкодять більше як 15 фітофагів: довгоносик смугастий, довгоносик щетинистий, попелиця горохова, зерноїд гороховий, плодожерка горохова, бобова вогнівка, совка капустяна, совка горохова, скосар люцерновий, трипс гороховий, клоп люцерновий, клоп польовий та інші. Проте впродовж багаторічних спостережень установлено, що відчутної шкоди гороху завдають бульбочкові довгоносики, горохова попелиця та гороховий зерноїд.…
Виходячи з поточної ситуації з опадами, можна обережно спрогнозувати, що в більшості регіонів України навесні волога буде. А отже, ті господарства, що мають кошти, зможуть підвищити інтенсивність вирощування, заклавши підвалини вищого врожаю. Це безпосередньо стосується й мінерального живлення рослин, а саме — внесення гранульованих добрив під передпосівний обробіток.
Ростові процеси рослин кукурудзи досить важливі з погляду формування надземної маси та максимальної продуктивності. Рослини культури мають обмеження процесів росту, які істотно залежать від генетичних особливостей кожного гібрида, а також зумовлені впливом агротехнічних і метеорологічних умов. За коливаннями добового приросту рослин у висоту за міжфазними періодами та загалом за вегетаційний…
У достиглого соняшнику кошик буде завжди нахилений на схід. Це потрібно використати. Якщо посіємо соняшник зі сходу на захід, стиглі кошики будуть у рядку, а якщо сіємо з півдня на північ — стиглі кошики нахиляться в міжряддя. Під час збирання вони контактуватимуть із хедером комбайна, насіння буде висипатися, а в…

Please publish modules in offcanvas position.